Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-1503 và các lỗ hổng và tiếp 2020-1583 xúc thông thường của Microsoft vàcác liên tiếp. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 11 tháng 8, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4484348bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

wdsrvloc2013-kb4484478-fullfile-x64-glb.exe

E715BEFEB36C9745E7E6442CE6EEB682A7F94AA0

7AC5A602F3EE440D403C6599A682F8EADD0179EB49ADC8A27CD91285DE33647B

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Jul-20

04:24

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Jul-20

04:24

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

15-Jul-20

04:24

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1061776

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1061776

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1061776

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1090440

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1090440

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1090440

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1070488

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1070488

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1070488

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1012632

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1012632

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1012632

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038728

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038728

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038728

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1138576

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1138576

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1138576

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020312

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020312

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020312

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5267.1000

978320

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5267.1000

978320

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5267.1000

978320

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1066376

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1066376

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1066376

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1204616

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1204616

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1204616

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1014168

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1014168

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1014168

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5267.1000

995208

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5267.1000

995208

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5267.1000

995208

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5267.1000

980360

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5267.1000

980360

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.5267.1000

980360

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5267.1000

998280

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5267.1000

998280

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5267.1000

998280

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1122712

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1122712

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1122712

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1040264

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1040264

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1040264

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1016712

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1016712

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1016712

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1052552

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1052552

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1052552

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1039256

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1039256

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1039256

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1019800

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1019800

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1019800

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1159048

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1159048

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1159048

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5267.1000

939416

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5267.1000

939416

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5267.1000

939416

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020808

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020808

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1020808

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077136

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077136

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077136

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1098136

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1098136

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1098136

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077128

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077128

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1077128

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1079176

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1079176

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1079176

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1054608

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1054608

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1054608

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038232

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038232

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1038232

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5267.1000

942984

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5267.1000

942984

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5267.1000

942984

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5267.1000

987528

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5267.1000

987528

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5267.1000

987528

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1004952

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1004952

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1004952

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1117064

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1117064

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1117064

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1150872

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1150872

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1150872

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1022360

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1022360

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1022360

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1035672

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1035672

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1035672

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1157512

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1157512

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1157512

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1042840

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1042840

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1042840

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1155984

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1155984

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1155984

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1043352

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1043352

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1043352

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1084304

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1084304

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1084304

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1076104

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1076104

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1076104

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5267.1000

985488

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5267.1000

985488

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5267.1000

985488

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1005976

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1005976

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1005976

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1113488

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1113488

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1113488

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1049480

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1049480

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1049480

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1145752

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1145752

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5267.1000

1145752

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5267.1000

896400

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5267.1000

896400

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5267.1000

896400

15-Jul-20

09:54

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5267.1000

909720

15-Jul-20

09:54

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5267.1000

909720

15-Jul-20

09:54

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5267.1000

909720

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1026

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

37488

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1026

wordadmin.bg-bg.resx

15413

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1030

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28296

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1030

wordadmin.da-dk.resx

12090

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1032

wordadmin.el-gr.resx

15798

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1061

wordadmin.et-ee.resx

11821

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1035

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28288

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1035

wordadmin.fi-fi.resx

12114

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1110

wordadmin.gl-es.resx

12522

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1081

wordadmin.hi-in.resx

17112

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1050

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28848

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1050

wordadmin.hr-hr.resx

12114

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1087

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

36480

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1087

wordadmin.kk-kz.resx

14833

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1062

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28816

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1062

wordadmin.lv-lv.resx

12510

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1044

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

27784

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1044

wordadmin.nb-no.resx

11964

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1045

wordadmin.pl-pl.resx

12235

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.2074

wordadmin.sr-latn-cs.resx

12113

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1053

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28312

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1053

wordadmin.sv-se.resx

11969

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1054

wordadmin.th-th.resx

16669

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1055

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

28824

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1055

wordadmin.tr-tr.resx

12324

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

15-Jul-20

09:54

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

15-Jul-20

09:54

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

15-Jul-20

04:24

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

15-Jul-20

04:25

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

15-Jul-20

04:25

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

15-Jul-20

04:25

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

15-Jul-20

04:25

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

15-Jul-20

04:24

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

15-Jul-20

04:24

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

15-Jul-20

04:24

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

15-Jul-20

04:24

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

15-Jul-20

04:24

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5267.1000

25830288

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5267.1000

25830288

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5267.1000

25830288

15-Jul-20

04:25

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5267.1000

25830288

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

15-Jul-20

04:25

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

15-Jul-20

04:25

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

15-Jul-20

04:25

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

15-Jul-20

04:25

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

15-Jul-20

04:25

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

15-Jul-20

04:25

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

15-Jul-20

04:25

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

15-Jul-20

04:25

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

15-Jul-20

04:25

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

office.odf.x64

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:27

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

15-Jul-20

04:24

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5267.1000

2617240

15-Jul-20

04:25

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Jul-20

04:25

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

15-Jul-20

04:25

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

15-Jul-20

04:25

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

15-Jul-20

04:25

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Jul-20

04:24

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Jul-20

04:24

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Jul-20

04:24

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

15-Jul-20

04:25

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Jul-20

03:36

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

15-Jul-20

03:36

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

15-Jul-20

04:24

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

15-Jul-20

04:24

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

15-Jul-20

04:24

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

15-Jul-20

04:24

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

15-Jul-20

04:24

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

15-Jul-20

04:24

alger.ttf

alger.ttf

76588

15-Jul-20

04:24

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

15-Jul-20

04:24

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

15-Jul-20

04:24

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

15-Jul-20

04:24

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

15-Jul-20

04:24

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

15-Jul-20

04:24

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

14-Jul-20

09:04

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

14-Jul-20

09:04

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

14-Jul-20

09:04

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

14-Jul-20

09:04

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

14-Jul-20

09:04

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

14-Jul-20

09:04

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

14-Jul-20

09:04

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

14-Jul-20

09:04

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

15-Jul-20

04:31

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

15-Jul-20

09:54

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

15-Jul-20

09:54

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

15-Jul-20

10:09

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

15-Jul-20

04:25

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Jul-20

04:25

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Jul-20

04:25

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

15-Jul-20

04:25

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Jul-20

04:24

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Jul-20

04:24

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

15-Jul-20

04:24

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

15-Jul-20

04:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

15-Jul-20

04:24

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

15-Jul-20

04:24

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.5267.1000

8501656

15-Jul-20

04:25

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.5267.1000

8501656

15-Jul-20

04:25

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

15-Jul-20

04:25

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-Jul-20

04:25

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

15-Jul-20

04:25

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

15-Jul-20

04:25

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

15-Jul-20

04:25

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×