Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng chung và tiếp xúc của Microsoft ADV170020.Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này có chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho sự cố không bảo mật sau đây:

  • Giả định rằng bạn đã cài đặt máy chủ Office Web Apps 2013. Trong phiên bản tại chỗ của Microsoft Word Online và Microsoft PowerPoint Online, các giá trị thập phân bị cắt cụt trong trục biểu đồ hoặc nhãn dữ liệu.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

3633902

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 14 tháng mười một 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011068.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

wdsrvloc2013-kb4011245-fullfile-x64-glb.exe

5951F5A5EBD6EB1C981338028128AC4891179EC4

4A20FC9E5ED38E230E5AFA111A1C32D7419298CE03F661B5064F19C910D1B703

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Oct-17

10:30

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Oct-17

10:30

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

15.0.4919.1000

3298560

17-Oct-17

10:30

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1068712

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1068712

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1068712

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1097384

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1097384

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1068

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1097384

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1076896

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1076896

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1076896

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1019048

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1019048

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_5146

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1019048

wac.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045664

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045664

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1027

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045664

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1145000

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1145000

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1145000

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027240

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027240

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1106

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027240

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4981.1000

985256

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4981.1000

985256

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4981.1000

985256

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1073320

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1073320

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1073320

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1211560

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1211560

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1211560

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1020584

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1020584

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1020584

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1001640

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1001640

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1001640

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4981.1000

986784

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4981.1000

986784

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1069

wwintl.dll

15.0.4981.1000

986784

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1004712

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1004712

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1004712

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1129128

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1129128

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1129128

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046688

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046688

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_2108

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046688

wac.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1023656

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1023656

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1110

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1023656

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1058984

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1058984

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1058984

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046176

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046176

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1046176

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1026728

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1026728

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1026728

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1165480

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1165480

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1165480

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4981.1000

946344

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4981.1000

946344

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4981.1000

946344

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027232

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027232

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1027232

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1084072

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1084072

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1084072

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1104552

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1104552

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1104552

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083560

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083560

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083560

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1085600

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1085600

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1085600

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1061536

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1061536

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1061536

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045152

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045152

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1071

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1045152

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4981.1000

949928

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4981.1000

949928

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4981.1000

949928

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4981.1000

994464

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4981.1000

994464

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4981.1000

994464

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1011872

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1011872

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1011872

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1123496

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1123496

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1123496

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1157792

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1157792

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1164

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1157792

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1029288

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1029288

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1029288

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1042600

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1042600

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1042600

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1164456

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1164456

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1164456

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1049760

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1049760

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1049760

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1162912

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1162912

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1162912

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1050272

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1050272

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1050272

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1091232

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1091232

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_3098

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1091232

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083040

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083040

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1083040

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4981.1000

992424

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4981.1000

992424

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4981.1000

992424

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1012896

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1012896

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1012896

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1120416

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1120416

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1120416

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1056424

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1056424

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1056424

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1152680

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1152680

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4981.1000

1152680

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4981.1000

902824

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4981.1000

902824

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4981.1000

902824

18-Oct-17

07:52

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4981.1000

916648

18-Oct-17

07:52

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4981.1000

916648

18-Oct-17

07:52

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4981.1000

916648

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1025

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1025

wordadmin.ar-sa.resx

13609

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1068

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29384

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1068

wordadmin.az-latn-az.resx

12495

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.5146

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28888

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.5146

wordadmin.bs-latn-ba.resx

12157

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1027

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30376

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1027

wordadmin.ca-es.resx

12608

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1029

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28248

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1029

wordadmin.cs-cz.resx

12206

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1106

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

28352

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1106

wordadmin.cy-gb.resx

11961

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1031

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1031

wordadmin.de-de.resx

12651

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1032

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40048

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.3082

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.3082

wordadmin.es-es.resx

12605

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1061

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

27784

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1069

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

28808

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1069

wordadmin.eu-es.resx

12173

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1036

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30344

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1036

wordadmin.fr-fr.resx

12620

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.2108

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

29888

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.2108

wordadmin.ga-ie.resx

12594

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1110

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29344

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1037

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

30848

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1037

wordadmin.he-il.resx

13009

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1081

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1038

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29336

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1038

wordadmin.hu-hu.resx

12697

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1057

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

28256

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1057

wordadmin.id-id.resx

11847

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1040

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1040

wordadmin.it-it.resx

12737

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1041

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

31856

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1041

wordadmin.ja-jp.resx

13039

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1042

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1042

wordadmin.ko-kr.resx

12291

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1063

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

28792

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1063

wordadmin.lt-lt.resx

12448

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1071

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

37544

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1071

wordadmin.mk-mk.resx

15405

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1086

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

28256

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1086

wordadmin.ms-my.resx

12005

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1043

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29320

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1043

wordadmin.nl-nl.resx

12396

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1045

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29848

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1164

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33960

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1164

wordadmin.prs-af.resx

13997

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1046

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29352

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1046

wordadmin.pt-br.resx

12413

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.2070

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.2070

wordadmin.pt-pt.resx

12500

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1048

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29840

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1048

wordadmin.ro-ro.resx

12335

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1049

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36976

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1049

wordadmin.ru-ru.resx

15019

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1051

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

29280

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1051

wordadmin.sk-sk.resx

12208

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1060

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28784

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1060

wordadmin.sl-si.resx

12115

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.3098

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

36416

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.3098

wordadmin.sr-cyrl-cs.resx

14764

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.2074

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

28800

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1054

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

40064

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1058

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

36464

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1058

wordadmin.uk-ua.resx

14682

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1066

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

32320

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1066

wordadmin.vi-vn.resx

13487

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.2052

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26736

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.2052

wordadmin.zh-cn.resx

11334

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intlresources.dll.1028

microsoft.office.word.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

26752

18-Oct-17

07:52

wdsrv.intladmin.resx.1028

wordadmin.zh-tw.resx

11386

18-Oct-17

07:52

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Oct-17

10:29

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

17-Oct-17

10:30

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

17-Oct-17

10:30

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4963.1000

135076608

17-Oct-17

10:30

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4981.1000

25817320

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Oct-17

10:30

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4981.1000

10438816

17-Oct-17

10:30

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4981.1000

3840712

17-Oct-17

10:30

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4981.1000

21669592

17-Oct-17

10:30

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

office.odf.x64

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:34

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

17-Oct-17

10:29

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4981.1000

2624232

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

17-Oct-17

10:30

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

17-Oct-17

10:30

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Oct-17

10:30

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

17-Oct-17

10:30

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Oct-17

09:20

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Oct-17

09:20

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

17-Oct-17

10:29

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

17-Oct-17

10:29

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

17-Oct-17

10:28

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

17-Oct-17

10:28

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

17-Oct-17

10:28

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

17-Oct-17

10:28

alger.ttf

alger.ttf

76588

17-Oct-17

10:28

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

17-Oct-17

10:27

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

17-Oct-17

10:27

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

17-Oct-17

10:27

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

17-Oct-17

10:27

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

17-Oct-17

10:28

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

17-Oct-17

10:18

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

17-Oct-17

10:18

wdsrv.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53718

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53977

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53878

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53557

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

55897

17-Oct-17

10:39

wdsrv.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53726

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

53477

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

59908

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50694

18-Oct-17

07:52

wdsrv.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.word.server.dll-help.xml

50657

18-Oct-17

07:52

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

17-Oct-17

10:28

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

17-Oct-17

10:28

chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Oct-17

10:28

wac.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Oct-17

10:28

wdsrv.conversion.biblio.style.chicago.xsl

chicago.xsl

296658

17-Oct-17

10:28

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

17-Oct-17

10:30

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

17-Oct-17

10:30

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

17-Oct-17

10:30

wac.word.sword.dll

sword.dll

15.0.4981.1000

8503488

17-Oct-17

10:30

wdsrv.conversion.sword.dll

sword.dll

15.0.4981.1000

8503488

17-Oct-17

10:30

wdsrv.conversion.worker.dll

wdsrvworker.dll

15.0.4545.1000

88768

17-Oct-17

10:30

wdsrv.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

17-Oct-17

10:30

wdsrv.isapi.dll

microsoft.office.word.server.dll

15.0.4611.1000

489152

17-Oct-17

10:30

wdsrv.powershellfmt.xml

wordserverpowershell.format.ps1xml

12232

17-Oct-17

10:30

wdsrv.conversion.worker.exe

wordserverworker.exe

15.0.4502.1000

20656

17-Oct-17

10:30

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×