Lưu ý

Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, thiết đặt mặc định cho nguồn dữ liệu đáng tin cậy và các vị trí nội dung tin cậy trong các dịch vụ PerformancePoint sẽ thay đổi từ tin cậy tất cả để tin cậy khôngcó. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB 4571413.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng thực thi mã từ xa tồn tại trong các dịch vụ PerformancePoint cho SharePoint Server nếu phần mềm không kiểm tra nguồn nhập của tệp XML. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-1439. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xemTôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 14 tháng 7, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4011584bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

ppsmaloc2013-kb4484353-fullfile-x64-glb.exe

1B7ABCA91525E09B3CC75AE51A615D257F5BC368

6909A57D2AE42DA4E4E6AAB72A05B7DB267B8050EC787F241BA0706223ABE641

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1025

ppsadminuistrings.ar-sa.resx

47572

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1025

pps.ar-sa.resx

11703

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1025

ppsma.builtinindicator.ar-sa.resx

67753

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1025

ppsma.client.ar-sa.resx

176984

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1025

ppsma.common.ar-sa.resx

9097

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1025

ppsma.ar-sa.resx

50634

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1025

ppsma.servercommon.ar-sa.resx

63802

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1025

ppsma.serverrendering.ar-sa.resx

56046

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1025

ppsma.webcontrols.ar-sa.resx

41372

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1025

ppsdashboard.css

68296

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1025

performancepoint.css

25039

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

50304

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1072752

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1025

webtempppsma.xml

1275

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1026

ppsadminuistrings.bg-bg.resx

53418

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1026

pps.bg-bg.resx

12411

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1026

ppsma.builtinindicator.bg-bg.resx

75813

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1026

ppsma.client.bg-bg.resx

191565

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1026

ppsma.common.bg-bg.resx

9334

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1026

ppsma.bg-bg.resx

55100

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1026

ppsma.servercommon.bg-bg.resx

74859

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1026

ppsma.serverrendering.bg-bg.resx

59141

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1026

ppsma.webcontrols.bg-bg.resx

45144

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1026

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1026

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55920

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1074800

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1026

webtempppsma.xml

1342

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1029

ppsadminuistrings.cs-cz.resx

43085

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1029

pps.cs-cz.resx

11151

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1029

ppsma.builtinindicator.cs-cz.resx

56188

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1029

ppsma.client.cs-cz.resx

159667

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1029

ppsma.common.cs-cz.resx

8570

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1029

ppsma.cs-cz.resx

45874

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1029

ppsma.servercommon.cs-cz.resx

54741

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1029

ppsma.serverrendering.cs-cz.resx

51007

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1029

ppsma.webcontrols.cs-cz.resx

37866

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1029

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1029

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

45776

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4454.1000

1071304

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1029

webtempppsma.xml

1143

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1030

ppsadminuistrings.da-dk.resx

42267

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1030

pps.da-dk.resx

11027

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1030

ppsma.builtinindicator.da-dk.resx

55748

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1030

ppsma.client.da-dk.resx

158859

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1030

ppsma.common.da-dk.resx

8564

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1030

ppsma.da-dk.resx

43825

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1030

ppsma.servercommon.da-dk.resx

54306

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1030

ppsma.serverrendering.da-dk.resx

50799

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1030

ppsma.webcontrols.da-dk.resx

37397

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1030

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1030

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

44816

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1070816

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1030

webtempppsma.xml

1098

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1031

ppsadminuistrings.de-de.resx

43800

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1031

pps.de-de.resx

11240

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1031

ppsma.builtinindicator.de-de.resx

57587

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1031

ppsma.client.de-de.resx

161224

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1031

ppsma.common.de-de.resx

8698

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1031

ppsma.de-de.resx

44795

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1031

ppsma.servercommon.de-de.resx

59140

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1031

ppsma.serverrendering.de-de.resx

51389

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1031

ppsma.webcontrols.de-de.resx

37949

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1031

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1031

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46320

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071320

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1031

webtempppsma.xml

1104

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1032

ppsadminuistrings.el-gr.resx

56593

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1032

pps.el-gr.resx

12382

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1032

ppsma.builtinindicator.el-gr.resx

86940

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1032

ppsma.client.el-gr.resx

199171

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1032

ppsma.common.el-gr.resx

9648

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1032

ppsma.el-gr.resx

59206

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1032

ppsma.servercommon.el-gr.resx

83239

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1032

ppsma.serverrendering.el-gr.resx

61918

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1032

ppsma.webcontrols.el-gr.resx

47445

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1032

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1032

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

59008

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1075312

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1032

webtempppsma.xml

1577

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1027

ppsadminuistrings.es-es.resx

44186

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1069

ppsadminuistrings.es-es.resx

44186

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1110

ppsadminuistrings.es-es.resx

44186

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.3082

ppsadminuistrings.es-es.resx

44186

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1027

pps.es-es.resx

11210

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1069

pps.es-es.resx

11210

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1110

pps.es-es.resx

11210

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.3082

pps.es-es.resx

11210

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1027

ppsma.builtinindicator.es-es.resx

57457

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1069

ppsma.builtinindicator.es-es.resx

57457

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1110

ppsma.builtinindicator.es-es.resx

57457

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.3082

ppsma.builtinindicator.es-es.resx

57457

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1027

ppsma.client.es-es.resx

162624

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1069

ppsma.client.es-es.resx

162624

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1110

ppsma.client.es-es.resx

162624

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.3082

ppsma.client.es-es.resx

162624

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1027

ppsma.common.en-us.resx

8608

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1069

ppsma.common.en-us.resx

8608

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1110

ppsma.common.en-us.resx

8608

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.3082

ppsma.common.es-es.resx

8608

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1027

ppsma.es-es.resx

45795

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1069

ppsma.es-es.resx

45795

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1110

ppsma.es-es.resx

45795

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.3082

ppsma.es-es.resx

45795

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1027

ppsma.servercommon.es-es.resx

55587

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1069

ppsma.servercommon.es-es.resx

55587

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1110

ppsma.servercommon.es-es.resx

55587

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.3082

ppsma.servercommon.es-es.resx

55587

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1027

ppsma.serverrendering.es-es.resx

51482

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1069

ppsma.serverrendering.es-es.resx

51482

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1110

ppsma.serverrendering.es-es.resx

51482

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.3082

ppsma.serverrendering.es-es.resx

51482

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1027

ppsma.webcontrols.es-es.resx

38315

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1069

ppsma.webcontrols.es-es.resx

38315

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1110

ppsma.webcontrols.es-es.resx

38315

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.3082

ppsma.webcontrols.es-es.resx

38315

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1027

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1069

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1110

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_3082

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1027

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1069

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1110

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_3082

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46856

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46856

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46856

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46856

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071360

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071360

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071360

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071360

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1027

webtempppsma.xml

1108

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1069

webtempppsma.xml

1108

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1110

webtempppsma.xml

1108

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.3082

webtempppsma.xml

1108

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1061

ppsadminuistrings.et-ee.resx

41583

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1061

pps.et-ee.resx

10939

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1061

ppsma.builtinindicator.et-ee.resx

55748

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1061

ppsma.client.et-ee.resx

154251

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1061

ppsma.common.et-ee.resx

8433

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1061

ppsma.et-ee.resx

43833

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1061

ppsma.servercommon.et-ee.resx

53035

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1061

ppsma.serverrendering.et-ee.resx

49837

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1061

ppsma.webcontrols.et-ee.resx

36398

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1061

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1061

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

44256

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1070312

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1061

webtempppsma.xml

1037

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1035

ppsadminuistrings.fi-fi.resx

42220

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1035

pps.fi-fi.resx

10886

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1035

ppsma.builtinindicator.fi-fi.resx

53467

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1035

ppsma.client.fi-fi.resx

156960

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1035

ppsma.common.fi-fi.resx

8540

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1035

ppsma.fi-fi.resx

44805

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1035

ppsma.servercommon.fi-fi.resx

54387

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1035

ppsma.serverrendering.fi-fi.resx

50432

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1035

ppsma.webcontrols.fi-fi.resx

37361

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1035

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1035

performancepoint.css

24946

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44776

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070840

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1035

webtempppsma.xml

1129

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1036

ppsadminuistrings.fr-fr.resx

44409

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1036

pps.fr-fr.resx

11475

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1036

ppsma.builtinindicator.fr-fr.resx

58757

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1036

ppsma.client.fr-fr.resx

166768

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1036

ppsma.common.fr-fr.resx

8698

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1036

ppsma.fr-fr.resx

45950

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1036

ppsma.servercommon.fr-fr.resx

62491

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1036

ppsma.serverrendering.fr-fr.resx

52713

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1036

ppsma.webcontrols.fr-fr.resx

39424

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1036

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1036

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

47344

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071872

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1036

webtempppsma.xml

1170

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1037

ppsadminuistrings.he-il.resx

45896

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1037

pps.he-il.resx

11349

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1037

ppsma.builtinindicator.he-il.resx

63066

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1037

ppsma.client.he-il.resx

168885

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1037

ppsma.common.he-il.resx

8803

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1037

ppsma.he-il.resx

48639

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1037

ppsma.servercommon.he-il.resx

61215

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1037

ppsma.serverrendering.he-il.resx

53121

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1037

ppsma.webcontrols.he-il.resx

39409

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1037

ppsdashboard.css

68296

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1037

performancepoint.css

24990

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

48240

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071744

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1037

webtempppsma.xml

1197

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1081

ppsadminuistrings.hi-in.resx

58438

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1081

pps.hi-in.resx

13016

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1081

ppsma.builtinindicator.hi-in.resx

92063

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1081

ppsma.client.hi-in.resx

203609

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1081

ppsma.common.hi-in.resx

9686

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1081

ppsma.hi-in.resx

61354

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1081

ppsma.servercommon.hi-in.resx

91510

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1081

ppsma.serverrendering.hi-in.resx

64381

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1081

ppsma.webcontrols.hi-in.resx

50156

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1081

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1081

performancepoint.css

24989

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

61040

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1076848

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1081

webtempppsma.xml

1596

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1050

ppsadminuistrings.hr-hr.resx

41811

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1050

pps.hr-hr.resx

10955

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1050

ppsma.builtinindicator.hr-hr.resx

54177

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1050

ppsma.client.hr-hr.resx

158425

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1050

ppsma.common.hr-hr.resx

8544

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1050

ppsma.hr-hr.resx

44900

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1050

ppsma.servercommon.hr-hr.resx

53609

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1050

ppsma.serverrendering.hr-hr.resx

50456

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1050

ppsma.webcontrols.hr-hr.resx

37118

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1050

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1050

performancepoint.css

24957

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

44264

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070832

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1050

webtempppsma.xml

1115

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1038

ppsadminuistrings.hu-hu.resx

44036

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1038

pps.hu-hu.resx

11160

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1038

ppsma.builtinindicator.hu-hu.resx

54765

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1038

ppsma.client.hu-hu.resx

164401

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1038

ppsma.common.hu-hu.resx

8744

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1038

ppsma.hu-hu.resx

46081

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1038

ppsma.servercommon.hu-hu.resx

57290

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1038

ppsma.serverrendering.hu-hu.resx

51747

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1038

ppsma.webcontrols.hu-hu.resx

38659

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1038

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1038

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46800

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071320

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1038

webtempppsma.xml

1191

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1057

ppsadminuistrings.id-id.resx

40968

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1057

pps.id-id.resx

10887

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1057

ppsma.builtinindicator.id-id.resx

55487

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1057

ppsma.client.id-id.resx

154748

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1057

ppsma.common.id-id.resx

8513

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1057

ppsma.id-id.resx

42874

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1057

ppsma.servercommon.id-id.resx

53577

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1057

ppsma.serverrendering.id-id.resx

49964

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1057

ppsma.webcontrols.id-id.resx

36668

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1057

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1057

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4469.1000

43680

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4460.1000

1070776

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1057

webtempppsma.xml

1064

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1040

ppsadminuistrings.it-it.resx

43209

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1040

pps.it-it.resx

11242

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1040

ppsma.builtinindicator.it-it.resx

57357

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1040

ppsma.client.it-it.resx

161824

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1040

ppsma.common.it-it.resx

8712

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1040

ppsma.it-it.resx

45702

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1040

ppsma.servercommon.it-it.resx

58399

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1040

ppsma.serverrendering.it-it.resx

51009

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1040

ppsma.webcontrols.it-it.resx

38440

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1040

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1040

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

45816

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071344

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1040

webtempppsma.xml

1124

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1041

ppsadminuistrings.ja-jp.resx

45675

19-Jun-20

06:20

ppsma.pages.resx.1041

pps.ja-jp.resx

11838

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1041

ppsma.builtinindicator.ja-jp.resx

61562

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.client.rsx.1041

ppsma.client.ja-jp.resx

170507

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.common.rsx.1041

ppsma.common.ja-jp.resx

8920

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.mossresources.resx.1041

ppsma.ja-jp.resx

48366

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.servercommon.resource.1041

ppsma.servercommon.ja-jp.resx

67168

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1041

ppsma.serverrendering.ja-jp.resx

53310

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1041

ppsma.webcontrols.ja-jp.resx

40716

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1041

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.performancepoint.css_1041

performancepoint.css

25217

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

48256

19-Jun-20

06:20

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1072240

19-Jun-20

06:20

ppssitetemplate_lcidxml.1041

webtempppsma.xml

1287

19-Jun-20

06:20

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1087

ppsadminuistrings.kk-kz.resx

52067

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1087

pps.kk-kz.resx

12120

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1087

ppsma.builtinindicator.kk-kz.resx

77045

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1087

ppsma.client.kk-kz.resx

188147

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1087

ppsma.common.kk-kz.resx

9161

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1087

ppsma.kk-kz.resx

55802

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1087

ppsma.servercommon.kk-kz.resx

70771

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1087

ppsma.serverrendering.kk-kz.resx

58207

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1087

ppsma.webcontrols.kk-kz.resx

44354

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1087

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1087

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4457.1000

54864

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4457.1000

1074240

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1087

webtempppsma.xml

1481

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1042

ppsadminuistrings.ko-kr.resx

43614

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1042

pps.ko-kr.resx

11248

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1042

ppsma.builtinindicator.ko-kr.resx

56501

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1042

ppsma.client.ko-kr.resx

161871

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1042

ppsma.common.ko-kr.resx

8879

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1042

ppsma.ko-kr.resx

45938

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1042

ppsma.servercommon.ko-kr.resx

60703

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1042

ppsma.serverrendering.ko-kr.resx

51591

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1042

ppsma.webcontrols.ko-kr.resx

38573

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1042

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1042

performancepoint.css

25051

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46208

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070208

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1042

webtempppsma.xml

1187

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1063

ppsadminuistrings.lt-lt.resx

43721

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1063

pps.lt-lt.resx

11184

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1063

ppsma.builtinindicator.lt-lt.resx

56928

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1063

ppsma.client.lt-lt.resx

160588

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1063

ppsma.common.lt-lt.resx

8631

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1063

ppsma.lt-lt.resx

45976

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1063

ppsma.servercommon.lt-lt.resx

54760

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1063

ppsma.serverrendering.lt-lt.resx

51195

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1063

ppsma.webcontrols.lt-lt.resx

37892

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1063

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1063

performancepoint.css

24968

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

46304

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4454.1000

1071288

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1063

webtempppsma.xml

1155

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1062

ppsadminuistrings.lv-lv.resx

43319

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1062

pps.lv-lv.resx

11137

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1062

ppsma.builtinindicator.lv-lv.resx

55159

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1062

ppsma.client.lv-lv.resx

158896

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1062

ppsma.common.lv-lv.resx

8565

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1062

ppsma.lv-lv.resx

45360

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1062

ppsma.servercommon.lv-lv.resx

55427

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1062

ppsma.serverrendering.lv-lv.resx

51106

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1062

ppsma.webcontrols.lv-lv.resx

37983

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1062

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1062

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

45816

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4460.1000

1071288

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1062

webtempppsma.xml

1120

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1086

ppsadminuistrings.ms-my.resx

41741

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1086

pps.ms-my.resx

11005

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1086

ppsma.builtinindicator.ms-my.resx

55883

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1086

ppsma.client.ms-my.resx

155148

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1086

ppsma.common.ms-my.resx

8533

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1086

ppsma.ms-my.resx

43822

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1086

ppsma.servercommon.ms-my.resx

53766

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1086

ppsma.serverrendering.ms-my.resx

50134

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1086

ppsma.webcontrols.ms-my.resx

36654

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1086

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1086

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

44192

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1070808

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1086

webtempppsma.xml

1080

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1044

ppsadminuistrings.nb-no.resx

41778

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1044

pps.nb-no.resx

11027

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1044

ppsma.builtinindicator.nb-no.resx

53779

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1044

ppsma.client.nb-no.resx

155417

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1044

ppsma.common.nb-no.resx

8531

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1044

ppsma.nb-no.resx

43560

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1044

ppsma.servercommon.nb-no.resx

53649

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1044

ppsma.serverrendering.nb-no.resx

50139

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1044

ppsma.webcontrols.nb-no.resx

36987

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1044

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1044

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44264

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1070304

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1044

webtempppsma.xml

1106

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1043

ppsadminuistrings.nl-nl.resx

42865

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1043

pps.nl-nl.resx

11069

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1043

ppsma.builtinindicator.nl-nl.resx

56026

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1043

ppsma.client.nl-nl.resx

157581

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1043

ppsma.common.nl-nl.resx

8565

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1043

ppsma.nl-nl.resx

44492

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1043

ppsma.servercommon.nl-nl.resx

56369

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1043

ppsma.serverrendering.nl-nl.resx

51345

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1043

ppsma.webcontrols.nl-nl.resx

38405

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1043

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1043

performancepoint.css

24949

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

45824

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070824

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1043

webtempppsma.xml

1112

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1045

ppsadminuistrings.pl-pl.resx

43559

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1045

pps.pl-pl.resx

11204

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1045

ppsma.builtinindicator.pl-pl.resx

60232

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1045

ppsma.client.pl-pl.resx

163220

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1045

ppsma.common.pl-pl.resx

8679

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1045

ppsma.pl-pl.resx

46868

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1045

ppsma.servercommon.pl-pl.resx

58447

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1045

ppsma.serverrendering.pl-pl.resx

51737

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1045

ppsma.webcontrols.pl-pl.resx

38842

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1045

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1045

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

45816

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1071368

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1045

webtempppsma.xml

1151

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1046

ppsadminuistrings.pt-br.resx

42875

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1046

pps.pt-br.resx

11095

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1046

ppsma.builtinindicator.pt-br.resx

56321

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1046

ppsma.client.pt-br.resx

160618

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1046

ppsma.common.pt-br.resx

8607

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1046

ppsma.pt-br.resx

44811

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1046

ppsma.servercommon.pt-br.resx

55745

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1046

ppsma.serverrendering.pt-br.resx

50905

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1046

ppsma.webcontrols.pt-br.resx

37785

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1046

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1046

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

45808

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071336

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1046

webtempppsma.xml

1091

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.2070

ppsadminuistrings.pt-pt.resx

43500

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.2070

pps.pt-pt.resx

11150

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.2070

ppsma.builtinindicator.pt-pt.resx

56625

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.2070

ppsma.client.pt-pt.resx

161445

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.2070

ppsma.common.pt-pt.resx

8631

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.2070

ppsma.pt-pt.resx

45518

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.2070

ppsma.servercommon.pt-pt.resx

55839

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.2070

ppsma.serverrendering.pt-pt.resx

51199

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.2070

ppsma.webcontrols.pt-pt.resx

38084

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_2070

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_2070

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46312

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070824

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.2070

webtempppsma.xml

1128

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1048

ppsadminuistrings.ro-ro.resx

43837

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1048

pps.ro-ro.resx

11152

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1048

ppsma.builtinindicator.ro-ro.resx

57831

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1048

ppsma.client.ro-ro.resx

161472

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1048

ppsma.common.ro-ro.resx

8709

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1048

ppsma.ro-ro.resx

45799

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1048

ppsma.servercommon.ro-ro.resx

57802

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1048

ppsma.serverrendering.ro-ro.resx

51215

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1048

ppsma.webcontrols.ro-ro.resx

38097

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1048

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1048

performancepoint.css

24944

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

46336

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071336

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1048

webtempppsma.xml

1158

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1049

ppsadminuistrings.ru-ru.resx

52621

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1049

pps.ru-ru.resx

12145

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1049

ppsma.builtinindicator.ru-ru.resx

87148

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1049

ppsma.client.ru-ru.resx

193927

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1049

ppsma.common.ru-ru.resx

9231

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1049

ppsma.ru-ru.resx

56072

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1049

ppsma.servercommon.ru-ru.resx

78175

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1049

ppsma.serverrendering.ru-ru.resx

59110

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1049

ppsma.webcontrols.ru-ru.resx

45423

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1049

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1049

performancepoint.css

24952

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55408

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1074288

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1049

webtempppsma.xml

1464

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1051

ppsadminuistrings.sk-sk.resx

43391

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1051

pps.sk-sk.resx

11141

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1051

ppsma.builtinindicator.sk-sk.resx

56891

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1051

ppsma.client.sk-sk.resx

160914

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1051

ppsma.common.sk-sk.resx

8575

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1051

ppsma.sk-sk.resx

46475

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1051

ppsma.servercommon.sk-sk.resx

56131

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1051

ppsma.serverrendering.sk-sk.resx

51578

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1051

ppsma.webcontrols.sk-sk.resx

38442

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1051

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1051

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

46864

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1071336

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1051

webtempppsma.xml

1158

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1060

ppsadminuistrings.sl-si.resx

42129

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1060

pps.sl-si.resx

10922

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1060

ppsma.builtinindicator.sl-si.resx

51237

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1060

ppsma.client.sl-si.resx

156686

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1060

ppsma.common.sl-si.resx

8507

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1060

ppsma.sl-si.resx

44966

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1060

ppsma.servercommon.sl-si.resx

54745

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1060

ppsma.serverrendering.sl-si.resx

50216

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1060

ppsma.webcontrols.sl-si.resx

37262

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1060

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1060

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

44752

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4454.1000

1070776

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1060

webtempppsma.xml

1120

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.2074

ppsadminuistrings.sr-latn-cs.resx

42022

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.2074

pps.sr-latn-cs.resx

10977

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.2074

ppsma.builtinindicator.sr-latn-cs.resx

56130

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.2074

ppsma.client.sr-latn-cs.resx

158305

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.2074

ppsma.common.sr-latn-cs.resx

8509

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.2074

ppsma.sr-latn-cs.resx

44796

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.2074

ppsma.servercommon.sr-latn-cs.resx

52986

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.2074

ppsma.serverrendering.sr-latn-cs.resx

50431

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.2074

ppsma.webcontrols.sr-latn-cs.resx

37233

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_2074

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_2074

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

44720

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4454.1000

1070792

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.2074

webtempppsma.xml

1128

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1053

ppsadminuistrings.sv-se.resx

41894

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1053

pps.sv-se.resx

10935

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1053

ppsma.builtinindicator.sv-se.resx

56204

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1053

ppsma.client.sv-se.resx

157375

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1053

ppsma.common.sv-se.resx

8559

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1053

ppsma.sv-se.resx

43860

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1053

ppsma.servercommon.sv-se.resx

54787

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1053

ppsma.serverrendering.sv-se.resx

50783

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1053

ppsma.webcontrols.sv-se.resx

37504

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1053

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1053

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

44760

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4420.1017

1070816

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1053

webtempppsma.xml

1112

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1054

ppsadminuistrings.th-th.resx

58615

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1054

pps.th-th.resx

12601

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1054

ppsma.builtinindicator.th-th.resx

89443

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1054

ppsma.client.th-th.resx

206635

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1054

ppsma.common.th-th.resx

9474

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1054

ppsma.th-th.resx

57694

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1054

ppsma.servercommon.th-th.resx

89620

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1054

ppsma.serverrendering.th-th.resx

64130

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1054

ppsma.webcontrols.th-th.resx

48484

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1054

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1054

performancepoint.css

24962

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1054

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

60992

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1054

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1076336

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1054

webtempppsma.xml

1473

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1055

ppsadminuistrings.tr-tr.resx

42163

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1055

pps.tr-tr.resx

11241

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1055

ppsma.builtinindicator.tr-tr.resx

54526

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1055

ppsma.client.tr-tr.resx

157159

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1055

ppsma.common.tr-tr.resx

8488

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1055

ppsma.tr-tr.resx

44668

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1055

ppsma.servercommon.tr-tr.resx

52301

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1055

ppsma.serverrendering.tr-tr.resx

50457

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1055

ppsma.webcontrols.tr-tr.resx

37488

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1055

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1055

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1055

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

44776

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1055

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1070800

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1055

webtempppsma.xml

1052

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1058

ppsadminuistrings.uk-ua.resx

52669

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1058

pps.uk-ua.resx

12089

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1058

ppsma.builtinindicator.uk-ua.resx

84050

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1058

ppsma.client.uk-ua.resx

189571

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1058

ppsma.common.uk-ua.resx

9216

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1058

ppsma.uk-ua.resx

55092

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1058

ppsma.servercommon.uk-ua.resx

74361

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1058

ppsma.serverrendering.uk-ua.resx

58944

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1058

ppsma.webcontrols.uk-ua.resx

45482

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1058

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1058

performancepoint.css

24956

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1058

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

55872

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1058

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1074288

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1058

webtempppsma.xml

1401

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1066

ppsadminuistrings.vi-vn.resx

45684

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1066

pps.vi-vn.resx

11316

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1066

ppsma.builtinindicator.vi-vn.resx

65513

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1066

ppsma.client.vi-vn.resx

169596

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1066

ppsma.common.vi-vn.resx

8817

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1066

ppsma.vi-vn.resx

48327

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1066

ppsma.servercommon.vi-vn.resx

63269

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1066

ppsma.serverrendering.vi-vn.resx

53537

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1066

ppsma.webcontrols.vi-vn.resx

39792

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1066

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1066

performancepoint.css

24955

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1066

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

48208

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1066

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4481.1000

1071680

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1066

webtempppsma.xml

1194

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.2052

ppsadminuistrings.zh-cn.resx

39738

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.2052

pps.zh-cn.resx

10790

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.2052

ppsma.builtinindicator.zh-cn.resx

49877

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.2052

ppsma.client.zh-cn.resx

151182

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.2052

ppsma.common.zh-cn.resx

8401

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.2052

ppsma.zh-cn.resx

41747

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.2052

ppsma.servercommon.zh-cn.resx

49796

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.2052

ppsma.serverrendering.zh-cn.resx

48480

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.2052

ppsma.webcontrols.zh-cn.resx

35348

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_2052

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_2052

performancepoint.css

25102

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.2052

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

41600

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.2052

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1069184

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.2052

webtempppsma.xml

1054

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.adminui.ppsadminuistrings.resx.1028

ppsadminuistrings.zh-tw.resx

40126

19-Jun-20

06:21

ppsma.pages.resx.1028

pps.zh-tw.resx

10792

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.builtinindicator.rsx.1028

ppsma.builtinindicator.zh-tw.resx

50133

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.client.rsx.1028

ppsma.client.zh-tw.resx

151248

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.common.rsx.1028

ppsma.common.zh-tw.resx

8378

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.mossresources.resx.1028

ppsma.zh-tw.resx

41911

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.servercommon.resource.1028

ppsma.servercommon.zh-tw.resx

49887

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.serverrendering.rsx.1028

ppsma.serverrendering.zh-tw.resx

48920

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.webcontrols.rsx.1028

ppsma.webcontrols.zh-tw.resx

35562

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.ppsdashboard.css_1028

ppsdashboard.css

68209

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.performancepoint.css_1028

performancepoint.css

25147

19-Jun-20

06:21

ppsma.mui.gac.scorecards.adminui.intl.resources.dll.1028

microsoft.performancepoint.scorecards.adminui.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42112

19-Jun-20

06:21

ppsma.app.gac.script.resources.dll.1028

microsoft.performancepoint.scorecards.script.resources.dll

15.0.4442.1000

1069696

19-Jun-20

06:21

ppssitetemplate_lcidxml.1028

webtempppsma.xml

1025

19-Jun-20

06:21

designer.application.1025

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1026

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1029

designer.application

15665

19-Jun-20

06:20

designer.application.1030

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1031

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1032

designer.application

15665

19-Jun-20

06:20

designer.application.1033

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.1068

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.1071

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.1106

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.1164

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.2108

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.3098

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.5146

designer.application

15669

17-Jun-20

02:37

designer.application.1027

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1069

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1110

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.3082

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1061

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1035

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1036

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1037

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1081

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1050

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1038

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1057

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1040

designer.application

15665

19-Jun-20

06:21

designer.application.1041

designer.application

15669

19-Jun-20

06:20

designer.application.1087

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1042

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1063

designer.application

15665

19-Jun-20

06:21

designer.application.1062

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1086

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1044

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1043

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1045

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1046

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.2070

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1048

designer.application

15665

19-Jun-20

06:21

designer.application.1049

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1051

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1060

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.2074

designer.application

15685

19-Jun-20

06:21

designer.application.1053

designer.application

15665

19-Jun-20

06:21

designer.application.1054

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1055

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1058

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1066

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.2052

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

designer.application.1028

designer.application

15669

19-Jun-20

06:21

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

17-Jun-20

02:36

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

17-Jun-20

02:37

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

17-Jun-20

02:37

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

17-Jun-20

02:37

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

17-Jun-20

02:37

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

17-Jun-20

02:36

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

17-Jun-20

02:36

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

17-Jun-20

02:36

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

17-Jun-20

02:36

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

17-Jun-20

02:36

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5259.1000

25830288

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5259.1000

25830288

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5259.1000

25830288

17-Jun-20

02:37

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5259.1000

25830288

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

17-Jun-20

02:37

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

17-Jun-20

02:37

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5233.1000

10431880

17-Jun-20

02:37

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

17-Jun-20

02:37

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5233.1000

3833952

17-Jun-20

02:37

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

17-Jun-20

02:37

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

17-Jun-20

02:37

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5233.1000

21668232

17-Jun-20

02:37

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

office.odf.x64

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:40

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

17-Jun-20

02:36

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5259.1000

2617232

17-Jun-20

02:37

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Jun-20

02:37

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

17-Jun-20

02:37

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

17-Jun-20

02:37

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

17-Jun-20

02:37

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Jun-20

02:37

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Jun-20

02:37

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

17-Jun-20

02:37

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Jun-20

01:46

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

17-Jun-20

01:46

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1025

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11904

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

21664

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

165504

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14448

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

150144

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2781592

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

12416

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

21120

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1025

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1025

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1025

designer.exe.manifest

30098

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1025

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1025

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1025

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1026

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11904

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

26224

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

226944

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14448

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

158320

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2881944

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12912

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

25712

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1026

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1026

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1026

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1026

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1026

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1026

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1029

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11984

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21664

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

175800

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14560

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

152200

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802568

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13520

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22200

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1029

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1029

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1029

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1029

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1029

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1029

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1030

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11976

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21680

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

174280

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14560

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

150736

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2792840

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13480

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21688

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1030

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1030

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1030

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1030

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1030

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1030

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1031

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1031

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1031

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11960

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22688

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

178880

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14568

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

152272

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2803096

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13504

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22720

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1031

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1031

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1031

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1031

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1032

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1032

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1032

designer.exe.manifest

30090

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1032

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12400

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

27808

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

244864

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

15488

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

158832

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2903960

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13936

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

26240

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1032

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1032

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1032

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1033

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1068

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1071

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1106

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1164

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.2108

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.3098

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.5146

dashboarddesigner.exe.config.deploy

13958

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.1033

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.1068

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.1071

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.1106

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.1164

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.2108

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.3098

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.deploy.5146

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

17-Jun-20

02:37

designer.exe.manifest.1033

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.1068

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.1071

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.1106

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.1164

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.2108

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.3098

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

designer.exe.manifest.5146

designer.exe.manifest

30140

17-Jun-20

02:11

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1033

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1068

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1071

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1106

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1164

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.2108

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.3098

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.5146

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

418192

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

23440

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

1363352

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

15760

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

368536

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

3907992

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

14744

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.5259.1000

48024

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1033

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1068

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1071

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1106

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1164

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.2108

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.3098

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.5146

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1033

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1068

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1071

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1106

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1164

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.2108

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.3098

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.5146

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1033

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1068

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1071

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1106

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1164

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.2108

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.3098

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.5146

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

17-Jun-20

02:37

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1027

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1069

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1110

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.3082

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1027

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1069

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1110

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.3082

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1027

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

designer.exe.manifest.1069

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

designer.exe.manifest.1110

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

designer.exe.manifest.3082

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1027

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11976

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1069

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11976

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1110

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11976

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.3082

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11976

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

179944

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

179944

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

179944

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

179944

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14600

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14600

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14600

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14600

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151272

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151272

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151272

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151272

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802584

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802584

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802584

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802584

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13536

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13536

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13536

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13536

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22232

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22232

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22232

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22232

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1027

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1069

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1110

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.3082

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1027

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1069

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1110

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.3082

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1027

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1069

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1110

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.3082

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1061

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1061

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1061

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1061

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11976

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21168

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4445.1000

170160

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13496

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4445.1000

150680

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2787736

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12952

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21176

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1061

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1061

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1061

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1035

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1035

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1035

designer.exe.manifest

30090

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1035

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11968

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21664

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

170696

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14536

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

150720

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2790296

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12912

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21104

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1035

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1035

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1035

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1036

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1036

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1036

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1036

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

23200

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

185048

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14544

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

152280

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2813336

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13472

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22760

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1036

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1036

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1036

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1037

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1037

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1037

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1037

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11904

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

21680

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

165504

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14464

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

150128

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2781064

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

12400

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

21120

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1037

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1037

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1037

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1081

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14029

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1081

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1081

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1081

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11968

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

29312

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

254576

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

15472

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

159344

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2927000

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13440

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

27248

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1081

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1081

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1081

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1050

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1050

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1050

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1050

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11376

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21632

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4466.1000

172720

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13936

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4466.1000

151208

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2792840

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12416

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21104

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1050

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1050

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1050

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1038

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1038

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1038

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1038

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11968

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22704

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

179392

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14552

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151776

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2803096

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13472

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22728

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1038

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1038

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1038

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1057

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1057

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1057

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1057

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11888

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4457.1000

21640

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4469.1000

170136

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13936

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4463.1000

150160

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.4481.1000

2779784

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12416

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21104

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1057

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1057

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1057

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1040

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1040

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1040

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1040

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11976

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22704

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

178888

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14560

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151744

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2798488

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13488

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22208

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1040

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1040

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1040

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1041

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14038

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.deploy.1041

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:20

designer.exe.manifest.1041

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1041

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11888

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

23728

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

192128

19-Jun-20

06:20

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13936

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

153216

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2821528

19-Jun-20

06:20

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

12928

19-Jun-20

06:20

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

23168

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:20

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:20

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:20

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:20

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1041

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1041

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:20

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1041

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:20

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1087

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1087

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1087

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1087

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11904

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

26224

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4466.1000

225360

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14448

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

157312

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2883992

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12912

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

24640

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1087

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1087

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1087

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1042

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14050

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1042

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1042

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1042

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11888

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22704

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

177776

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13936

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151664

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2799512

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

12928

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22144

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1042

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1042

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1042

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1063

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1063

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1063

designer.exe.manifest

30098

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1063

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4448.1000

11936

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22128

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

176752

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13936

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4448.1000

151208

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802072

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12912

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21120

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1063

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1063

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1063

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1062

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1062

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1062

designer.exe.manifest

30098

19-Jun-20

05:31

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1062

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

22152

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4460.1000

174240

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14552

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4448.1000

151200

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2798688

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13504

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21712

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1062

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1062

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1062

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1086

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1086

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1086

designer.exe.manifest

30098

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1086

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1086

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1086

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11968

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21664

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4567.1000

169744

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14552

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4567.1000

150288

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.4567.1000

2781448

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13488

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1086

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4457.1000

22160

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1044

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1044

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1044

designer.exe.manifest

30086

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1044

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1044

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1044

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11992

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21152

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

169176

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14544

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

150744

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2787224

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13488

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1044

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21720

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1043

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1043

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1043

designer.exe.manifest

30090

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1043

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1043

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1043

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22688

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

173768

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14576

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151248

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2796424

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13480

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1043

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

21704

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1045

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1045

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1045

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1045

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1045

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1045

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12016

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22712

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

181984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14560

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

152792

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2810264

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13544

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1045

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22232

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1046

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1046

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1046

designer.exe.manifest

30150

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1046

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1046

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1046

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

176880

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14544

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151264

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2797976

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13536

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1046

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22232

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.2070

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.2070

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.2070

designer.exe.manifest

30150

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.2070

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.2070

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.2070

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11968

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22176

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

178400

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14560

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

151256

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2801048

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

12976

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.2070

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

22208

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1048

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1048

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1048

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1048

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1048

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1048

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11888

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22688

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4557.1000

179456

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14536

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4448.1000

151704

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2802584

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13504

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1048

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

22208

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1049

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1049

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1049

designer.exe.manifest

30090

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1049

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1049

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1049

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

11904

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

27312

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

241264

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

14960

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

157824

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2903432

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

13424

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1049

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

25216

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1051

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1051

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1051

designer.exe.manifest

30098

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1051

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1051

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1051

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11888

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21616

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4460.1000

177816

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

13936

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4457.1000

151728

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2803320

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12912

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1051

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21616

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1060

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1060

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1060

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1060

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1060

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1060

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11976

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21664

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

172712

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14552

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

150672

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2791032

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

13464

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1060

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21696

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.2074

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.2074

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.2074

designer.exe.manifest

30240

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.2074

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.2074

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.2074

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

11928

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

22136

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

174232

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

14504

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4460.1000

150672

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2795928

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

12920

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.2074

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4454.1000

22168

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1053

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14031

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1053

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1053

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy

15.0.5259.1000

6159768

19-Jun-20

06:21

osoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.dll.deploy

15.0.5259.1000

384920

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.dll.deploy

15.0.5259.1000

116624

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy.1053

microsoft.sharepoint.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

499088

19-Jun-20

06:21

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy.1053

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll.deploy

15.0.4859.1000

298240

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.resources.dll.deploy.1053

dashboarddesigner.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

11984

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.common.calculation.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21664

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.client.resources.dll.deploy

15.0.4442.1000

172760

19-Jun-20

06:21

rosoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.common.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

14568

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

150736

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.resources.dll.deploy

15.0.5241.1000

2789984

19-Jun-20

06:21

rmancepoint.scorecards.designer.workspace.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.designerworkspace.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

12992

19-Jun-20

06:21

rformancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy.1053

microsoft.performancepoint.scorecards.wizardframework.resources.dll.deploy

15.0.4420.1017

21712

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.config.deploy.1054

dashboarddesigner.exe.config.deploy

14029

19-Jun-20

06:21

dashboarddesigner.exe.deploy.1054

dashboarddesigner.exe.deploy

15.0.5259.1000

963480

19-Jun-20

06:21

designer.exe.manifest.1054

designer.exe.manifest

30102

19-Jun-20

05:31

soft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy.1054

microsoft.performancepoint.common.calculation.dll.deploy

15.0.5259.1000

108952

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy.1054

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll.deploy

15.0.5259.1000

2223512

19-Jun-20

06:21

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy.1054

microsoft.performancepoint.scorecards.common.dll.deploy

15.0.5259.1000

61848

19-Jun-20

06:21

soft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy.1054

microsoft.performancepoint.scorecards.designer.framework.dll.deploy

15.0.5259.1000

938384

19-Jun-20

06:21

crosoft.performancepoint.scorecards.designerplugins.dll.deploy.1054