Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thông tin tiết lộ nếu người dùng sẽ mở ra một tệp Office crafted đặc biệt. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-8378. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 14 tháng 8, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011586.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

pptserverloc2013-kb4018392-fullfile-x64-glb.exe

0DC6191642E02569F08916A5BB62CA235C3E54BF

8A8BB82D56FA1939E2E8BCA679540E29FA2E3D9B8EC46D838C69DBCA17B1E519

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

19-Jul-18

05:11

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1259712

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307328

ppt.conversion.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307328

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307328

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298624

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1290432

ppt.conversion.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1290432

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1290432

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273024

ppt.conversion.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273024

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273024

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303232

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1288384

ppt.conversion.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1288384

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1288384

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1250496

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1273024

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1347264

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266888

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277632

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1243848

ppt.conversion.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1243848

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1243848

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260736

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1330376

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273560

ppt.conversion.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273560

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1273560

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1267392

ppt.conversion.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1267392

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1267392

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263296

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1297088

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1289408

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1305792

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1246400

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1265344

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1258176

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1311936

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247424

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1301184

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1277120

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1299144

ppt.conversion.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1299144

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1299144

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1249472

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1263808

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

21-Jul-18

04:56

ppt.conversion.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

21-Jul-18

04:56

ppt.edit.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1318592

21-Jul-18

04:56

ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1297088

ppt.conversion.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1297088

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1297088

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1260224

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1268416

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1315008

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1286336

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1309376

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1298648

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307840

ppt.conversion.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307840

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1307840

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1304768

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1247936

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1266368

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1296064

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1303744

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1322176

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1211584

21-Jul-18

04:57

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

21-Jul-18

04:57

ppt.conversion.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

21-Jul-18

04:57

ppt.edit.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.5057.1000

1213632

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1025

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1068

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13512

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1026

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_5146

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13528

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1027

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1029

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13400

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1106

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1030

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1031

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1032

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3082

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1061

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1069

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1035

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1036

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2108

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1110

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1037

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1081

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1050

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13440

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1038

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1057

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1040

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1041

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1087

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1042

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1063

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1062

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1071

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1086

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1044

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1043

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1045

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1164

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1046

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2070

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1048

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1049

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1051

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1060

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3098

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2074

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1053

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1054

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1055

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1058

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1066

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2052

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1028

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

21-Jul-18

04:57

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Jul-18

05:11

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

19-Jul-18

05:11

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

19-Jul-18

05:11

ppt.edit.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.5053.1000

1251008

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.5053.1000

5916328

19-Jul-18

05:11

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.5053.1000

5916328

19-Jul-18

05:11

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

15.0.4553.1000

88256

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.dll

pptconversion.dll

15.0.4567.1000

124072

19-Jul-18

05:11

ppt.conversion.worker.exe

pptworker.exe

15.0.4502.1000

18608

19-Jul-18

05:11

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

10644

19-Jul-18

05:11

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1031

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29857

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_3082

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29635

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1036

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29922

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1040

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29876

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1041

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

31238

19-Jul-18

05:07

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1042

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

30010

21-Jul-18

04:56

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1046

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29469

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1049

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

33545

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_2052

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

27824

21-Jul-18

04:57

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1028

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

28174

21-Jul-18

04:57

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×