Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-8509.Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13 tháng 6, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật đã phát hành trước đó KB3162054.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

smsloc2013-kb3203385-fullfile-x64-glb.exe

EF6C1A9E6F5695BDEA567880BCEAC5FC49270B32

9F7A7C6E814A9703C009A24CF637EFAC270B82B774063821CB0EB9B1C58FB67B

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Foundation 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

sms.png_1025

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1026

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1027

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1029

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1030

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1031

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1032

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_3082

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1061

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1069

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1035

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1036

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1110

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1037

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1081

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1050

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1038

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1057

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1040

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1041

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1087

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1042

sms.png

1860

17-May-17

06:14

sms.png_1063

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1062

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1086

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1044

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1043

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1045

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1046

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_2070

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1048

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1049

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1051

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1060

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_2074

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1053

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1054

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1055

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1058

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1066

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_2052

sms.png

1829

17-May-17

06:14

sms.png_1028

sms.png

1829

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1025

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

62080

17-May-17

06:14

smsi.resx_1025

sms.ar-sa.resx

23993

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1025

smscore.ar-sa.resx

18413

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1068

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

55496

17-May-17

06:14

smsi.resx_1068

sms.az-latn-az.resx

22487

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1068

smscore.az-latn-az.resx

17918

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1026

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

68720

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1026

smscore.bg-bg.resx

19738

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_5146

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

52952

17-May-17

06:14

smsi.resx_5146

sms.bs-latn-ba.resx

21704

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_5146

smscore.bs-latn-ba.resx

17315

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1027

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

17-May-17

06:14

smsi.resx_1027

sms.ca-es.resx

22447

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1027

smscore.ca-es.resx

17654

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1029

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

53864

17-May-17

06:14

smsi.resx_1029

sms.cs-cz.resx

21815

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1029

smscore.cs-cz.resx

17306

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1106

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

54976

17-May-17

06:14

smsi.resx_1106

sms.cy-gb.resx

22000

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1106

smscore.cy-gb.resx

17479

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1030

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53400

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1030

smscore.da-dk.resx

17508

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1031

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

57480

17-May-17

06:14

smsi.resx_1031

sms.de-de.resx

22572

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1031

smscore.de-de.resx

17915

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1032

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

74368

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1032

smscore.el-gr.resx

20619

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_3082

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

56976

17-May-17

06:14

smsi.resx_3082

sms.es-es.resx

22316

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_3082

smscore.es-es.resx

17730

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1061

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

51296

17-May-17

06:14

smsi.resx_1061

sms.et-ee.resx

21086

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1061

smscore.et-ee.resx

16995

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1069

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53384

17-May-17

06:14

smsi.resx_1069

sms.eu-es.resx

21737

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1069

smscore.eu-es.resx

17236

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1035

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

52368

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1035

smscore.fi-fi.resx

17284

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1036

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

60568

17-May-17

06:14

smsi.resx_1036

sms.fr-fr.resx

23011

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1036

smscore.fr-fr.resx

17931

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_2108

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

58048

17-May-17

06:14

smsi.resx_2108

sms.ga-ie.resx

22596

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_2108

smscore.ga-ie.resx

18163

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1110

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55952

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1110

smscore.gl-es.resx

17545

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1037

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

59520

17-May-17

06:14

smsi.resx_1037

sms.he-il.resx

23088

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1037

smscore.he-il.resx

18109

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1081

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

78464

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1081

smscore.hi-in.resx

21520

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1050

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

52848

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1050

smscore.hr-hr.resx

17267

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1038

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

54936

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1038

smscore.hu-hu.resx

17764

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1057

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

53344

17-May-17

06:14

smsi.resx_1057

sms.id-id.resx

21567

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1057

smscore.id-id.resx

17347

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1040

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55952

17-May-17

06:14

smsi.resx_1040

sms.it-it.resx

22308

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1040

smscore.it-it.resx

17549

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1041

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

60032

17-May-17

06:14

smsi.resx_1041

sms.ja-jp.resx

22804

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1041

smscore.ja-jp.resx

18074

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1087

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

67136

17-May-17

06:14

smsi.resx_1087

sms.kk-kz.resx

25380

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1087

smscore.kk-kz.resx

19646

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1042

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

56448

17-May-17

06:14

smsi.resx_1042

sms.ko-kr.resx

22036

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1042

smscore.ko-kr.resx

17434

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1063

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53392

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1063

smscore.lt-lt.resx

17242

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1062

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53408

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1062

smscore.lv-lv.resx

17369

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1071

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

67752

17-May-17

06:14

smsi.resx_1071

sms.mk-mk.resx

25726

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1071

smscore.mk-mk.resx

19824

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1086

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

53360

17-May-17

06:14

smsi.resx_1086

sms.ms-my.resx

21479

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1086

smscore.ms-my.resx

17401

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1044

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

53344

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1044

smscore.nb-no.resx

17456

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1043

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53896

17-May-17

06:14

smsi.resx_1043

sms.nl-nl.resx

21801

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1043

smscore.nl-nl.resx

17508

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1045

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55976

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1045

smscore.pl-pl.resx

17685

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1164

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

62632

17-May-17

06:14

smsi.resx_1164

sms.prs-af.resx

24446

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1164

smscore.prs-af.resx

18766

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1046

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

17-May-17

06:14

smsi.resx_1046

sms.pt-br.resx

21999

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1046

smscore.pt-br.resx

17540

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_2070

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

17-May-17

06:14

smsi.resx_2070

sms.pt-pt.resx

22098

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_2070

smscore.pt-pt.resx

17592

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1048

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

54896

17-May-17

06:14

smsi.resx_1048

sms.ro-ro.resx

22032

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1048

smscore.ro-ro.resx

17639

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1049

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

67696

17-May-17

06:14

smsi.resx_1049

sms.ru-ru.resx

25578

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1049

smscore.ru-ru.resx

19955

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1051

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

54368

17-May-17

06:14

smsi.resx_1051

sms.sk-sk.resx

21981

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1051

smscore.sk-sk.resx

17457

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1060

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

52896

17-May-17

06:14

smsi.resx_1060

sms.sl-si.resx

21526

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1060

smscore.sl-si.resx

17136

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_3098

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

65616

17-May-17

06:14

smsi.resx_3098

sms.sr-cyrl-cs.resx

25094

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_3098

smscore.sr-cyrl-cs.resx

19258

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_2074

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

52848

17-May-17

06:14

smsi.resx_2074

sms.sr-latn-cs.resx

21508

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_2074

smscore.sr-latn-cs.resx

17184

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1053

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53896

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1053

smscore.sv-se.resx

17634

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1054

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

75888

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1054

smscore.th-th.resx

20738

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1055

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

54368

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1055

smscore.tr-tr.resx

17510

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1058

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

68160

17-May-17

06:14

smsi.resx_1058

sms.uk-ua.resx

25956

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1058

smscore.uk-ua.resx

19982

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1066

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

57920

17-May-17

06:14

smsi.resx_1066

sms.vi-vn.resx

22708

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1066

smscore.vi-vn.resx

17942

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_2052

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

49776

17-May-17

06:14

smsi.resx_2052

sms.zh-cn.resx

20478

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_2052

smscore.zh-cn.resx

16712

17-May-17

06:14

sptrnsir.dll_1028

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

49792

17-May-17

06:14

smsi.resx_1028

sms.zh-tw.resx

20545

17-May-17

06:14

smscorei.rsx_1028

smscore.zh-tw.resx

16659

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35952

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1025

translationadmin.ar-sa.resx

14523

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1068

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33992

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1068

translationadmin.az-latn-az.resx

13294

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.5146

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

32472

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.5146

translationadmin.bs-latn-ba.resx

12994

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1027

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34448

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

31832

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1029

translationadmin.cs-cz.resx

12901

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1106

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

32448

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1106

translationadmin.cy-gb.resx

12925

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1031

translationadmin.de-de.resx

13421

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34448

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.3082

translationadmin.es-es.resx

13456

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1069

translationadmin.eu-es.resx

12683

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

31824

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1035

translationadmin.fi-fi.resx

12868

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1036

translationadmin.fr-fr.resx

13393

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2108

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

35520

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.2108

translationadmin.ga-ie.resx

13417

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35440

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1037

translationadmin.he-il.resx

13956

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33416

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1038

translationadmin.hu-hu.resx

13380

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1057

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

31344

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1057

translationadmin.id-id.resx

12629

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33424

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1040

translationadmin.it-it.resx

13333

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35968

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1041

translationadmin.ja-jp.resx

13652

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1087

translationadmin.kk-kz.resx

15552

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33392

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1042

translationadmin.ko-kr.resx

12890

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1063

translationadmin.lt-lt.resx

13109

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1062

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32864

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1062

translationadmin.lv-lv.resx

13085

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1071

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

44712

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1071

translationadmin.mk-mk.resx

16155

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1086

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

31840

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1086

translationadmin.ms-my.resx

12795

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

32904

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1043

translationadmin.nl-nl.resx

13045

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1045

translationadmin.pl-pl.resx

13004

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1164

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

38056

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1164

translationadmin.prs-af.resx

14656

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33448

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1046

translationadmin.pt-br.resx

13313

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

33376

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1048

translationadmin.ro-ro.resx

13145

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42608

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1049

translationadmin.ru-ru.resx

15852

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32376

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1051

translationadmin.sk-sk.resx

13042

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

31856

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1060

translationadmin.sl-si.resx

12909

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.3098

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

41024

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.3098

translationadmin.sr-cyrl-cs.resx

15540

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2074

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32368

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

32392

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1054

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

48752

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

41584

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1058

translationadmin.uk-ua.resx

15617

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1066

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

35920

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1066

translationadmin.vi-vn.resx

14139

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29296

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.2052

translationadmin.zh-cn.resx

12012

17-May-17

06:14

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

17-May-17

06:14

translation.intladmin.resx.1028

translationadmin.zh-tw.resx

12057

17-May-17

06:14

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

sms.png_1033

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1071

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_1106

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_2108

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_3098

sms.png

2087

17-May-17

06:14

sms.png_5146

sms.png

2087

17-May-17

06:14

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf.x64

office.odf

5249728

16-May-17

07:40

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4937.1000

2624256

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

16-May-17

07:36

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

15.0.4817.1000

1110784

16-May-17

07:36

taxtrans.js

taxonomytranslation.js

12862

16-May-17

07:36

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

16-May-17

07:36

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

16-May-17

07:36

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

16-May-17

07:36

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

16-May-17

07:36

alger.ttf

alger.ttf

76588

16-May-17

07:36

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

16-May-17

07:36

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

16-May-17

07:36

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

16-May-17

07:36

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

16-May-17

07:36

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

16-May-17

07:36

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

translation.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88788

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88385

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

89157

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88540

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

91373

16-May-17

07:46

translation.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88770

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

87308

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

98845

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

82842

17-May-17

06:14

translation.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

83464

17-May-17

06:14

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

microsoft.office.client.translationservices.phone.dll

microsoft.office.client.translationservices.phone.dll

15.0.4420.1017

28840

16-May-17

07:36

microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll

15.0.4420.1017

28856

16-May-17

07:36

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

15.0.4611.1000

524992

16-May-17

07:36

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

15.0.4545.1000

329920

16-May-17

07:36

sp.translation.debug.js

sp.translation.debug.js

29490

16-May-17

07:36

sp.translation.debug.js.x64

sp.translation.debug.js

29490

16-May-17

07:36

translationqueue.sql

translationqueue.sql

46443

16-May-17

07:36

translation.powershellfmt.xml

translationservicespowershell.format.ps1xml

11630

16-May-17

07:36

translationservicesworker.exe

translationservicesworker.exe

15.0.4502.1000

18608

16-May-17

07:36

translationworker.exe

translationworker.dll

15.0.4502.1000

19136

16-May-17

07:36

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

 

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×