Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft SharePoint Server và lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft SharePoint. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các tư vấn bảo mật sau đây: 

Lưu ý: 

  • Đây là bản dựng 15.0.5485.1000 của gói cập nhật bảo mật.

  • Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành của Gói Dịch vụ 1 dành cho Microsoft SharePoint Foundation 2013trên máy tính.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bổ sung thêm một tính năng mới cho Thông báo Kết thúc Hỗ trợ của SharePoint Server 2013 và SharePoint Foundation 2013.

Lưu ý: Để bật tính năng mới này, bạn phải cài đặt KB và 5002159 bản cập nhật này.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

  • Một số phương pháp Dịch vụ Web của Trang Phần Web có thể bị ảnh hưởng sau khi bạn áp dụng bản cập nhật bảo mật tháng 9 năm 2022. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp Dịch vụ Web của Trang Phần Web có thể bị chặn sau khi áp dụng bản cập nhật bảo mật tháng 9 năm 2022 cho SharePoint Server (KB5017733).

  • Một số kịch bản dòng công việc SharePoint 2010 có thể bị chặn. Để biết thêm thông tin, hãy xem dòng công việc SharePoint 2010 có thể bị chặn bởi chính sách bảo mật nâng cao (KB5017760).

  • Bản cập nhật bảo mật này giới thiệu một thay đổi trong SharePoint Server sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng sử dụng chức năng Tạo Tài liệu trong Dòng công việc Nintex. Khách hàng của Dòng công việc Nintex phải thực hiện hành động bổ sung sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này để đảm bảo rằng dòng công việc có thể được phát hành và chạy. Để biết thêm thông tin, hãy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2206156. Để được hỗ trợ về Dòng công việc Nintex, hãy liên hệ với Nintex.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 5002219.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

sts2013-kb5002267-fullfile-x64-glb.exe

8A50472E8EBAA4C0CD47DB2B7EA9CB19498418FDE0A4702500E1C28E385D2AE4

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

search.web.parts.fields.xml

displaytemplatecolumns.xml

5738

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

search.web.parts.ctypes.xml

displaytemplatecontenttypes.xml

2379

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

search.web.parts.feature.xml

feature.xml

5405

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

search.web.parts.dwpfiles.xml

webpartdwpfiles.xml

68278

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

search.web.parts.dwpfiles11.xml

webpartdwpfiles11.xml

2821

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

searchwebpartsstapler.xml

feature.xml

528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

searchwebpartsstapler_stapled.xml

stapledsitetemplates.xml

180

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.feature.xml

feature.xml

716

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.srcsiset.asx

spsearchserviceinstancesettings.aspx

17721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.searchpowershell.format.ps1xml

wsssearchpowershell.format.ps1xml

19601

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.searchpowershell.types.ps1xml

wsssearchpowershell.types.ps1xml

16281

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.admmap.xml

admin.sitemap.spsearch.xml

262

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

admcmds.xml_wss

stsadmcommands.spsearch.xml

505

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.upgrade.config.xml

wsssearchupgrade.xml

315

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.spsearch.asmx

spsearch.asmx

185

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.5485.1000

564144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

setup.exe

setup.exe

15.0.5455.1000

1081248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

svrsetup.exe

setup.exe

15.0.5455.1000

1081248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

wsssetup.dll

wsssetup.dll

15.0.5485.1000

10406336

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdxappmanagement.dll

microsoft.sharepoint.appmanagement.dll

15.0.5455.1000

59312

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

devcore.rsx

appdevelopmentcore.resx

16448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appdevui.rsx

appdevelopmentui.resx

6618

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

devtmp.xml

developerlisttemplates.xml

545

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dalts.xml

schema.xml

3330

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

develm.xml

elements.xml

7836

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

devftr.xml

feature.xml

1225

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

devlsi.xml

listinstances.xml

1169

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

easlfr.xml

feature.xml

609

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

depapp.aspx

deploydeveloperapp.aspx

11444

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

developertools.aspx

developertools.aspx

3558

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ma_feature.xml

feature.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ma_listtemplate.xml

monitoredapps.xml

780

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ma_listschema.xml

schema.xml

1761

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_spappanalyticsuploaderjob

feature.xml

637

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appdev.dll

microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.5455.1000

65456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

15.0.5455.1000

65456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

caappmonitoringdetails.aspx

ca_appmonitoringdetails.aspx

16262

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

caappmonitoringerrordetails.aspx

ca_appmonitoringerrordetails.aspx

3913

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmondetails.debug.js

appmondetails.debug.js

11843

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmondetails.js

appmondetails.js

7764

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmondetails.xml

appmondetails.xml

93

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

addmonitoredapp.aspx

addmonitoredapp.aspx

7745

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmonitoringchart.aspx

appmonitoringchart.aspx

1699

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmonitoringdetails.aspx

appmonitoringdetails.aspx

16338

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmonitoringerrordetails.ashx

appmonitoringerrordetails.ashx

236

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

monitoredapps.aspx

monitoredapps.aspx

9164

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

taappmonitoringdetails.aspx

ta_appmonitoringdetails.aspx

16547

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

taappmonitoringerrordetails.aspx

ta_appmonitoringerrordetails.aspx

3283

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

tenantadminapps.aspx

tenantadminapps.aspx

5377

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.5485.1000

657336

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.5485.1000

1042368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wssadmin.exe_0001

wssadmin.exe

15.0.5455.1000

20392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmng.svc

appmng.svc

375

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmngclient.config

client.config

2159

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appmngweb.config

web.config

2641

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bgximg.png

bgximg.png

1770

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bgyimg.png

bgyimg.png

70

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

client.svc

client.svc

402

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

admwcfg.xml

adminwebconfig.sts.xml

3530

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

apppermissionprovider.bdcconnection.xml

232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apppermissionprovider.content.xml

apppermissionprovider.content.xml

706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

capabilitycheckers.sts.xml

capabilitycheckers.sts.xml

2789

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

docexflt.xml

docextflt.xml

4439

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

docparse.xml

docparse.xml

2293

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gbwupgrade.xml

gbwupgrade.xml

4055

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gbwupgradeb2b.xml

gbwupgradeb2b.xml

311

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mdocview.xml

mdocview.xml

6975

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mpsupgrade.xml

mpsupgrade.xml

15459

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mpsupgradeb2b.xml

mpsupgradeb2b.xml

102

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mredirection.xml

mredirection.xml

4660

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

proxylibrary.stsom.xml

proxylibrary.stsom.xml

217

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

rgnldflt.xml

rgnldflt.xml

81253

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

taupgrade.xml

tenantadminupgrade.xml

437

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timezone.xml

timezone.xml

99866

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

webconfig_identitymodel_add

webconfig.identitymodel.add.xml

7529

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

webconfig_identitymodel_remove

webconfig.identitymodel.remove.xml

3122

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wssupgrade.xml

wssupgrade.xml

9043

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wssupgradeb2b.xml

wssupgradeb2b.xml

4719

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oleprsx.dll

oleparser.dll

15.0.5455.1000

35232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5455.1000

16808

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll_001

microsoft.sharepoint.dotnetinterceptor.dll

15.0.5455.1000

16808

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_sharepoint_dsp.dll

microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.5455.1000

51616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_sharepoint_dsp_oledb.dll

microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.5455.1000

116144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_sharepoint_dsp_soappt.dll

microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.5455.1000

79272

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_sharepoint_dsp_sts.dll

microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.5455.1000

96672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.5455.1000

79264

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_accreq

schema.xml

21500

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

accreq.xml

accessrequests.xml

681

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_accreq

feature.xml

497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

applications.xml

applications.xml

8249

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apps.xml

apps.xml

3078

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

backups.xml

backups.xml

4398

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

configurationwizards.xml

configurationwizards.xml

912

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

default.xml

default.xml

12609

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sts

feature.xml

1712

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

genappsettings.xml

generalapplicationsettings.xml

1989

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

monitoring.xml

monitoring.xml

3736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

o365configuration.xml

office365configuration.xml

405

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

quicklaunch.xml

quicklaunch.xml

555

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

security.xml

security.xml

5954

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

systemsettings.xml

systemsettings.xml

5280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upgradeandmigration.xml

upgradeandmigration.xml

1630

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_announce

schema.xml

26227

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

announce.xml

announcements.xml

456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_announce

feature.xml

500

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

applockdown.xml

applockdown.xml

2321

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_apploc

feature.xml

400

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

appreglinks.xml

appregistrationlinks.xml

793

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_appreg

feature.xml

554

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_apprequestslist

schema.xml

10229

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apprequestscontenttypes.xml_apprequestslist

apprequestscontenttypes.xml

1748

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apprequestsfields.xml_apprequestslist

apprequestsfields.xml

5336

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apprequestslistinstance.xml_apprequestslist

apprequestslistinstance.xml

403

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

apprequestslisttemplate.xml_apprequestslist

apprequestslisttemplate.xml

627

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_apprequestslist

feature.xml

1516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

autohostedlicensing_fields.xml_autohostedapplicensing

autohostedapplicensingfields.xml

771

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_autohostedapplicensing

feature.xml

744

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

autohostedlicensing_controls.xml_autohostedapplicensing

resourcebar.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_autohostedapplicensingstapling

feature.xml

487

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_autohostedapplicensingstapling

staplingelements.xml

223

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

blog.dwp_admintools

blogadmin.dwp

468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

blog.dwp_archives

blogarchives.dwp

462

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

blog.webpart_notifications

blognotifications.webpart

883

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_basicwebparts

elements.xml

1652

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements14.xml_basicwebparts

elements14.xml

629

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements15.xml_basicwebparts

elements15.xml

1407

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_basicwebparts

feature.xml

3149

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gettingstarted.webpart_basicwebparts

gettingstarted.webpart

834

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mscontenteditor.dwp_basicwebparts

mscontenteditor.dwp

506

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msimage.dwp_basicwebparts

msimage.dwp

483

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msmembers.dwp_basicwebparts

msmembers.dwp

487

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspageviewer.dwp_basicwebparts

mspageviewer.dwp

498

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mspiclibslideshow.webpart_basicwebparts

mspicturelibraryslideshow.webpart

733

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msscripteditor.webpart_basicwebparts

msscripteditor.webpart

739

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mssimpleform.dwp_basicwebparts

mssimpleform.dwp

799

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msuserdocs.dwp_basicwebparts

msuserdocs.dwp

492

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msusertasks.dwp_basicwebparts

msusertasks.dwp

495

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msxml.dwp_basicwebparts

msxml.dwp

475

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

silverlight.webpart_basicwebparts

silverlight.webpart

669

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timeline.webpart_basicwebparts

timeline.webpart

831

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

extsubsh_feature.xml

feature.xml

570

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

allcategories.asp_blog_categories

allcategories.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editcategory.asp_blog_categories

editcategory.aspx

4167

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mycategories.asp_blog_categories

mycategories.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

newcategory.asp_blog_categories

newcategory.aspx

4197

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_blog_categories

schema.xml

18153

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewcategory.asp_blog_categories

viewcategory.aspx

4190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

allcomments.asp_blog_comments

allcomments.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

byauthor.asp_blog_comments

byauthor.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editcomment.asp_blog_comments

editcomment.aspx

4167

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mycomments.asp_blog_comments

mycomments.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

newcomment.asp_blog_comments

newcomment.aspx

4197

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_blog_comments

schema.xml

35968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewcomment.asp_blog_comments

viewcomment.aspx

4190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

allposts.asp_blog_posts

allposts.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

archive.asp_blog_posts

archive.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

byauthor.asp_blog_posts

byauthor.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bycategory.asp_blog_posts

bycategory.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

calendar.asp_blog_posts

calendar.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editpost.asp_blog_posts

editpost.aspx

4167

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

myposts.asp_blog_posts

myposts.aspx

2718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

newpost.asp_blog_posts

newpost.aspx

4197

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_blog_posts

schema.xml

81082

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewpost.asp_blog_posts

viewpost.aspx

4190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_blog

elements.xml

1207

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_blog

feature.xml

1326

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

category.asp_blogcon

category.aspx

2649

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

date.asp_blog_blogcon

date.aspx

2643

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_blogcon

elements.xml

29090

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_blogcon

feature.xml

517

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

monthlyarchive.asp_blogcon

monthlyarchive.aspx

2737

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

post.asp_blogcon

post.aspx

3153

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

summary.asp_blog_blogcon

summary.aspx

3200

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

default.asp_blog_bloghp

default.aspx

2682

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_bloghp

elements.xml

8483

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_bloghp

feature.xml

501

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_calltrack

schema.xml

314515

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

calltrack.xml

calltracklist.xml

5563

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_calltrack

feature.xml

1178

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_circulation

schema.xml

313711

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

circulation.xml

circulationlist.xml

6489

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_circulation

feature.xml

1196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_contacts

schema.xml

8715

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

contacts.xml

contacts.xml

451

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_contacts

feature.xml

480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

srcharea.xml

searcharea.xml

1279

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_0004

feature.xml

527

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

contenttypesettings.xml

contenttypesettings.xml

4678

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_0010

feature.xml

537

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_corpcatalog

schema.xml

32074

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

corporatecatalogcustomactions.xml_corpcatalog

corporatecatalogcustomactions.xml

8553

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

corporatecatalogfields.xml_corpcatalog

corporatecatalogfields.xml

11303

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

corporatecataloginstance.xml_corpcatalog

corporatecataloginstance.xml

422

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

corporatecatalogtemplate.xml_corpcatalog

corporatecatalogtemplate.xml

665

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_corpcatalog

feature.xml

2174

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

webeventreceiver.xml_corpcatalog

webeventreceiver.xml

578

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_corpgallerysettings

feature.xml

408

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctypswss.xml

ctypeswss.xml

48192

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctpswss2.xml

ctypeswss2.xml

26052

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctpswss3.xml

ctypeswss3.xml

2093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_0004.xml

feature.xml

3974

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_custom

schema.xml

3427

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

custlist.xml

customlist.xml

442

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_custom

feature.xml

479

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_dsl

schema.xml

4343

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dsl.xml

datasourcelibrary.xml

512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_dsl

feature.xml

477

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ribbon.xml

ribbon.xml

4984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_discuss

schema.xml

266868

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

discuss.xml

discussions.xml

1715

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_discuss

feature.xml

1750

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editdlg.htm_doclib

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editdlg.htm_ldoclib

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editdlg.htm_pubfeap

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editdlg.htm_pubresfeat

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reportcenterdoclibeditdlg_htm

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

rleditdlg.htm

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filedlg.htm_doclib

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filedlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filedlg.htm_pubfeap

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filedlg.htm_pubresfeat

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reportcenterdoclibfiledlg_htm

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

rlfiledlg.htm_ldoclib

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

repair.aspx_doclib

repair.aspx

3259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

repair.aspx_ldoclib

repair.aspx

3259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

repair.aspx_pubfeap

repair.aspx

3259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

repair.aspx_pubresfeat

repair.aspx

3259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reportcenterdoclibrepair_aspx

repair.aspx

3259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reportcenterdoclibschema_xml

schema.xml

31199

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_doclib

schema.xml

31199

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_pubfeap

schema.xml

31199

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reportcenterdoclibupload_aspx

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

rlupload.aspx

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_doclib

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_ldoclib

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_pubfeap

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_pubresfeat

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

doclib.xml

documentlibrary.xml

476

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_doclib

feature.xml

499

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_downloadfromofficedotcom

elements.xml

114

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_downloadfromofficedotcom

feature.xml

521

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

emltemplates.xml

emailtemplates.xml

2233

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

emltemplates.xml_14

emailtemplates.xml

2233

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalnoupg.xml

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalnoupg.xml_14

evalsitecreatewithnoupgrade.xml

1443

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalupg.xml

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalupg.xml_14

evalsitecreationwithupgrade.xml

1184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evaldelete.xml

evalsitedeleted.xml

440

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evaldelete.xml_14

evalsitedeleted.xml

440

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalexp.xml

evalsitenearingexpiry.xml

1030

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalexp.xml_14

evalsitenearingexpiry.xml

1030

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalrequest.xml

evalsiterequested.xml

363

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

evalrequest.xml_14

evalsiterequested.xml

363

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

emltemplatefeat.xml

feature.xml

518

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

emltemplatefeat.xml_14

feature.xml

518

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupg.xml

siteupgraded.xml

922

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupg.xml_14

siteupgraded.xml

922

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupgfailed.xml

siteupgradefailed.xml

807

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupgfailed.xml_14

siteupgradefailed.xml

807

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upgavail.xml

upgradeavailable.xml

1129

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upgavail.xml_14

upgradeavailable.xml

1129

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_events

schema.xml

27131

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

events.xml

events.xml

481

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_events

feature.xml

975

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_external

schema.xml

3389

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

extlist.xml

externallist.xml

437

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_external

feature.xml

485

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

extsubs_schema.xml

schema.xml

2775

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4991.1000

1211112

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

csisrv.dll

csisrv.dll

15.0.5233.1000

1410656

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

15.0.5233.1000

203664

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

onfda.dll

onfda.dll

15.0.5233.1000

2151312

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

jsapiextensibilitymanager.debug.js

jsapiextensibilitymanager.debug.js

20163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ganttsharepointapishim.generated.debug.js

ganttapishim.generated.debug.js

6812

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ganttsharedapi.generated.debug.js

ganttsharedapi.generated.debug.js

4617

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timelinesharepointapishim.generated.debug.js

timelineapishim.generated.debug.js

1842

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timelinesharedapi.generated.debug.js

timelinesharedapi.generated.debug.js

3420

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidclil.dll.x64

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1446248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidres.dll.x64

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidclil.dll

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidclil.dll.x86

msoidclil.dll

7.250.4556.0

1220456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidres.dll

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

msoidres.dll.x86

msoidres.dll

7.250.4556.0

830864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

compat.bro

compat.browser

14781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.en.dll

microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.5469.1000

2746816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

devdash15.png

devdash15.png

699

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

devsitegettingstarted.png

devsitegettingstarted.png

4798

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

gettingstarted.png

gettingstarted.png

4260

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

gettingstartedwithappcatalogsite.png

gettingstartedwithappcatalogsite.png

1518

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spcommon.png

spcommon.png

19434

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spimn.png

spimn.png

4248

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spnav.png

spnav.png

651

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sproaming.png

sproaming.png

8717

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spstorefront.png

spstorefront.png

4785

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spstorefrontbkg.png

spstorefrontbkg.png

239

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

acatrb16.png

stsappcatalogribbon16x16.png

475

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

acatrb32.png

stsappcatalogribbon32x32.png

790

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

attach16.png

attach16.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1025

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1026

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1027

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1028

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1029

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1030

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1031

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1032

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1035

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1036

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1037

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1038

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1040

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1041

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1042

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1043

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1044

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1045

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1046

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1048

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1049

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1050

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1051

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1053

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1054

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1055

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1057

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1058

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1060

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1061

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1062

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1063

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1066

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1069

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1071

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1081

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1086

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1087

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1106

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1110

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2052

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2070

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2074

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_2108

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3082

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_3098

112_16_n.16x16x32.png

261

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_taskhome.png

mb_taskhome.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1025

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1026

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1027

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1028

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1029

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1030

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1031

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1032

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1035

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1036

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1037

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1038

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1040

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1041

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1042

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1043

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1044

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1045

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1046

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1048

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1049

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1050

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1051

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1053

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1054

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1055

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1057

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1058

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1060

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1061

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1062

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1063

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1066

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1069

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1071

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1081

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1086

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1087

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1106

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1110

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2052

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2070

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2074

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_2108

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3082

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_3098

23_16_n.16x16x32.png

266

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icaccdb.png

256_icaccdb.png

3163

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icdocm.png

256_icdocm.png

4691

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icdocx.png

256_icdocx.png

3496

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icdotm.png

256_icdotm.png

4571

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icdotx.png

256_icdotx.png

3286

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icmpd.png

256_icmpd.png

2843

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icmpp.png

256_icmpp.png

2920

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icmpt.png

256_icmpt.png

2840

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icnotebk.png

256_icnotebk.png

2801

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icodp.png

256_icodp.png

4326

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icods.png

256_icods.png

4778

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icodt.png

256_icodt.png

4894

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icone.png

256_icone.png

2553

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_iconp.png

256_iconp.png

2601

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icont.png

256_icont.png

2801

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpotm.png

256_icpotm.png

4812

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpotx.png

256_icpotx.png

3571

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpps.png

256_icpps.png

4436

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icppsm.png

256_icppsm.png

5074

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icppsx.png

256_icppsx.png

3888

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpptm.png

256_icpptm.png

4916

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpptx.png

256_icpptx.png

3721

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icpub.png

256_icpub.png

2844

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icvdx.png

256_icvdx.png

4317

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icvsx.png

256_icvsx.png

2932

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icvtx.png

256_icvtx.png

4256

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icxlsb.png

256_icxlsb.png

3236

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icxlsm.png

256_icxlsm.png

4694

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icxltm.png

256_icxltm.png

4561

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icxltx.png

256_icxltx.png

3227

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sz256_icxsn.png

256_icxsn.png

2466

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addhero.20x20x32.png

addhero.20x20x32.png

437

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addimagecamera.11x11x32.png

addimagecamera.11x11x32.png

236

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addimagecamera.16x16x32.png

addimagecamera.16x16x32.png

289

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addlink.11x11x32.png

addlink.11x11x32.png

210

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addlink.16x16x32.png

addlink.16x16x32.png

267

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addr_getmap.16x16x32.png

addr_getmap.16x16x32.png

603

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addrbook.png

addressbook.png

235

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

pwa.images.addtasktotimeline.png

addtasktotimeline.png

236

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

announcements.11x11x32.png

announcements.11x11x32.png

320

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

askmeaboutupdated.11x11x32.png

askmeaboutupdated.11x11x32.png

199

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

attractmodefollowstar.128x128x32.png

attractmodefollowstar.128x128x32.png

1398

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

audiopreview.png

audiopreview.png

13196

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

birthday.11x11x32.png

birthday.11x11x32.png

156

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

blogabout96.png

blogabout96.png

1390

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

cancelglyph.16x16x32.png

cancelglyph.16x16x32.png

183

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

centraladmin_apps.48x48x32.png

centraladmin_apps.48x48x32.png

585

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

centraladmin_apps_appmanagement.32x32x32.png

721

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

centraladmin_apps_marketplace.32x32x32.png

515

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

centraladmin_office365.32x32x24.png

centraladmin_office365.32x32x24.png

395

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

centraladmin_office365.48x48x24.png

centraladmin_office365.48x48x24.png

546

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

checknames.png

checknames.png

379

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.16x16x32.png

283

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

coauth_placeholderneedrefresh.24x24x32.png

378

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

commentcollapse12.png

commentcollapse12.png

164

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

commentcollapse12rtl.png

commentcollapse12rtl.png

166

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

commentexpand12.png

commentexpand12.png

238

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

commentexpand12rtl.png

commentexpand12rtl.png

222

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

deletefilterglyph.png

deletefilterglyph.png

352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

disableddeletefilterglyph.png

disableddeletefilterglyph.png

352

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

dwnarsml.png

downarrowsmall.11x7x32.png

272

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ecbtn.png

ecbbutton.png

132

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ecbtnr.png

ecbbuttonrtl.png

118

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ellipsis.11x11x32.png

ellipsis.11x11x32.png

140

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ellipsis.16x16x32.png

ellipsis.16x16x32.png

161

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

errorbck.png

errorbck.png

318

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

exit.png

exit.png

249

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

exit.png_14

exit.png

249

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrundocmove48.png

firstrundocmove48.png

834

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunfoldersync48.png

firstrunfoldersync48.png

816

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunfollow48.png

firstrunfollow48.png

1262

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunmobile48.png

firstrunmobile48.png

530

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunprivacyemail48.png

firstrunprivacyemail48.png

1070

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunprivacysettings48.png

firstrunprivacysettings48.png

1117

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

firstrunupdateprofile48.png

firstrunupdateprofile48.png

617

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_folder.png

mb_folder.png

323

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

folder.gif_0001

folder.gif

73

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

helpbullet.5x15x32.png

helpbullet.5x15x32.png

99

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

helpscrolldown.15x15x32.png

helpscrolldown.15x15x32.png

109

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

helpscrollleft.15x15x32.png

helpscrollleft.15x15x32.png

107

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

helpscrollright.15x15x32.png

helpscrollright.15x15x32.png

108

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

helpscrollup.15x15x32.png

helpscrollup.15x15x32.png

108

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icaccdb.png

icaccdb.png

1376

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icaccde.png

icaccde.png

1376

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdoc.png

icdoc.png

1375

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdocm.png

icdocm.png

1474

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdocx.png

icdocx.png

1398

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdot.png

icdot.png

1329

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdotm.png

icdotm.png

1414

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icdotx.png

icdotx.png

1360

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icgen.gif

icgen.gif

90

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icmpd.png

icmpd.png

1394

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icmpp.png

icmpp.png

1387

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icmpt.png

icmpt.png

1356

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icnotebk.png

icnotebk.png

1332

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icodp.png

icodp.png

1535

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icods.png

icods.png

1603

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icodt.png

icodt.png

1545

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icone.png

icone.png

1339

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

iconp.png

iconp.png

1382

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icont.png

icont.png

1332

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpdf.png

icpdf.png

236

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpot.png

icpot.png

1343

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpotm.png

icpotm.png

1441

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpotx.png

icpotx.png

1373

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icppa.png

icppa.png

1278

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icppam.png

icppam.png

1309

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpps.png

icpps.png

1394

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icppsm.png

icppsm.png

1425

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icppsx.png

icppsx.png

1335

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icppt.png

icppt.png

1395

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpptm.png

icpptm.png

1464

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpptx.png

icpptx.png

1413

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icpub.png

icpub.png

1395

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icspdgeneric.png

icspdgeneric.png

1430

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icvdx.png

icvdx.png

1407

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icvisiogeneric.png

icvisiogeneric.png

1407

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icvsx.png

icvsx.png

1321

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icvtx.png

icvtx.png

1376

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxla.png

icxla.png

1362

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxlam.png

icxlam.png

1373

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxls.png

icxls.png

1460

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxlsb.png

icxlsb.png

1430

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxlsm.png

icxlsm.png

1535

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxlsx.png

icxlsx.png

1474

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxlt.png

icxlt.png

1428

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxltm.png

icxltm.png

1470

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxltx.png

icxltx.png

1409

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

icxsn.png

icxsn.png

1326

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_picture.png

mb_picture.png

469

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itagnda.png

itagnda.png

220

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itann.png

itann.png

392

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itappcat.png

itappcatalog.png

265

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itappreq.png

itapprequests.png

294

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcat.gif

itcat.gif

115

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcommcat.png

itcommcat.png

271

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcommem.png

itcommem.png

280

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcommnt.gif

itcommnt.gif

189

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcontct.gif

itcontct.gif

208

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itcontct.png

itcontct.png

280

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itdatash.png

itdatash.png

165

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itdecis.png

itdecis.png

300

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itdisc.png

itdisc.png

298

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itdl.png

itdl.png

277

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itebl.png

itebl.png

224

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itevent.png

itevent.png

223

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itfl.png

itfl.png

177

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itgbcall.gif

itgbcall.gif

308

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itgbfaci.gif

itgbfaci.gif

127

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itgbwher.gif

itgbwher.gif

222

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itgen.png

itgen.png

165

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itil.png

itil.png

292

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itime.png

itime.png

177

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itiss.png

itiss.png

345

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itissue.png

itissue.png

343

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

stswfaci.dll

microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.5455.1000

26528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

isswfresources.resx

resources.resx

2072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

isswffeature.xml

feature.xml

465

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

issuetracking.xml

issuetracking.xml

749

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts.workflows.dll

microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

66480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

workflows_intl.dll

microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.5455.1000

16816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie50up.debug.js

ie50up.debug.js

152685

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie50up.js

ie50up.js

80787

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie50up.xml

ie50up.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie55up.debug.js

ie55up.debug.js

151879

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie55up.js

ie55up.js

80248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ie55up.xml

ie55up.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

non_ie.debug.js

non_ie.debug.js

101963

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

non_ie.js

non_ie.js

59859

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

non_ie.xml

non_ie.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bpstd.debug.js

bpstd.debug.js

7751

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bpstd.js

bpstd.js

4377

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bpstd.xml

bpstd.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctp.debug.js

ctp.debug.js

7520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctp.js

ctp.js

3955

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctp.xml

ctp.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cvtp.debug.js

cvtp.debug.js

4529

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cvtp.js

cvtp.js

2412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cvtp.xml

cvtp.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

itp.debug.js

itp.debug.js

12586

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

itp.js

itp.js

9525

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

itp.xml

itp.xml

65

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

xtp.debug.js

xtp.debug.js

3071

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

xtp.js

xtp.js

1512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts_sandbox.dll

microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.5477.1000

181176

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

addrbook.gif

addressbook.gif

908

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calview.gif

calview.gif

1615

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

checknames.gif

checknames.gif

908

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ganttvw.gif

ganttview.gif

1625

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

grid.gif

grid.gif

1610

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icaccdb.gif

icaccdb.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icaccde.gif

icaccde.gif

222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icbmp.gif

icbmp.gif

355

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdoc.gif

icdoc.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdocm.gif

icdocm.gif

236

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdocset.gif

icdocset.gif

221

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdocx.gif

icdocx.gif

224

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdot.gif

icdot.gif

223

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdotm.gif

icdotm.gif

235

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icdotx.gif

icdotx.gif

221

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icgif.gif

icgif.gif

220

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ichtmdoc.gif

ichtmdoc.gif

229

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ichtmppt.gif

ichtmppt.gif

227

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ichtmpub.gif

ichtmpub.gif

227

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ichtmxls.gif

ichtmxls.gif

239

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icinfopathgeneric.gif

icinfopathgeneric.gif

216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icjfif.gif

icjfif.gif

214

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icjpe.gif

icjpe.gif

214

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icjpeg.gif

icjpeg.gif

214

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icjpg.gif

icjpg.gif

214

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icmhtpub.gif

icmhtpub.gif

225

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icmpd.gif

icmpd.gif

218

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icmpp.gif

icmpp.gif

222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icmpt.gif

icmpt.gif

221

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icodp.gif

icodp.gif

354

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icods.gif

icods.gif

369

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icodt.gif

icodt.gif

358

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icone.gif

icone.gif

215

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

iconp.gif

iconp.gif

223

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icont.gif

icont.gif

216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpng.gif

icpng.gif

349

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpot.gif

icpot.gif

164

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpotm.gif

icpotm.gif

233

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpotx.gif

icpotx.gif

220

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icppt.gif

icppt.gif

168

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpptm.gif

icpptm.gif

236

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpptx.gif

icpptx.gif

222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icpub.gif

icpub.gif

221

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ictif.gif

ictif.gif

355

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ictiff.gif

ictiff.gif

355

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvdw.gif

icvdw.gif

219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvdx.gif

icvdx.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvidset.gif

icvidset.gif

92

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvisiogeneric.gif

icvisiogeneric.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvsd.gif

icvsd.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvsdm.gif

icvsdm.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvsdx.gif

icvsdx.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvsl.gif

icvsl.gif

211

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvss.gif

icvss.gif

163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvssm.gif

icvssm.gif

163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvssx.gif

icvssx.gif

163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvst.gif

icvst.gif

228

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvstm.gif

icvstm.gif

228

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvstx.gif

icvstx.gif

228

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvsx.gif

icvsx.gif

163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icvtx.gif

icvtx.gif

228

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxddoc.gif

icxddoc.gif

220

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxls.gif

icxls.gif

236

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxlsb.gif

icxlsb.gif

237

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxlsm.gif

icxlsm.gif

352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxlsx.gif

icxlsx.gif

236

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxlt.gif

icxlt.gif

229

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxltm.gif

icxltm.gif

352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxltx.gif

icxltx.gif

231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

icxsn.gif

icxsn.gif

214

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_accdb.gif

lg_icaccdb.gif

471

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_accdb.png

lg_icaccdb.png

1634

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_accde.gif

lg_icaccde.gif

479

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_bmp.gif

lg_icbmp.gif

604

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_gif.gif

lg_icgif.gif

501

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_htdoc.gif

lg_ichtmdoc.gif

510

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_htppt.gif

lg_ichtmppt.gif

484

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_htpub.gif

lg_ichtmpub.gif

482

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_htxls.gif

lg_ichtmxls.gif

504

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_jfif.gif

lg_icjfif.gif

433

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_jpe.gif

lg_icjpe.gif

433

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_jpeg.gif

lg_icjpeg.gif

433

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_jpg.gif

lg_icjpg.gif

433

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_mpd.gif

lg_icmpd.gif

355

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_mpp.gif

lg_icmpp.gif

363

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_mpt.gif

lg_icmpt.gif

356

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_png.gif

lg_icpng.gif

600

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_pub.gif

lg_icpub.gif

462

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_rtf.gif

lg_icrtf.gif

481

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_tif.gif

lg_ictif.gif

604

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_tiff.gif

lg_ictiff.gif

604

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vdx.gif

lg_icvdx.gif

540

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vsd.gif

lg_icvsd.gif

540

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vsl.gif

lg_icvsl.gif

482

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vss.gif

lg_icvss.gif

468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vst.gif

lg_icvst.gif

502

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vstx.gif

lg_icvstx.gif

502

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vsx.gif

lg_icvsx.gif

468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_vtx.gif

lg_icvtx.gif

502

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_xddo.gif

lg_icxddoc.gif

337

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

lg_xsn.gif

lg_icxsn.gif

323

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

openfold.gif

openfold.gif

142

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

ituser.gif

ituser.gif

1595

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

blueprintmtpro.eot

blueprintmtpro.eot

24734

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

blueprintmtpro.svg

blueprintmtpro.svg

105256

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

blueprintmtpro.ttf

blueprintmtpro.ttf

49468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

blueprintmtpro.woff

blueprintmtpro.woff

31724

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

blueprintmtprolarge.png

blueprintmtprolarge.png

1563

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

blueprintmtprosmall.png

blueprintmtprosmall.png

1326

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibri.eot

calibri.eot

167788

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibri.svg

calibri.svg

365292

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibri.ttf

calibri.ttf

350124

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibri.woff

calibri.woff

184156

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibrilarge.png

calibrilarge.png

1318

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

calibrismall.png

calibrismall.png

1170

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothic.eot

centurygothic.eot

60600

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothic.svg

centurygothic.svg

165961

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothic.ttf

centurygothic.ttf

124584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothic.woff

centurygothic.woff

79732

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothiclarge.png

centurygothiclarge.png

1589

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

centurygothicsmall.png

centurygothicsmall.png

1351

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbel.eot

corbel.eot

96453

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbel.svg

corbel.svg

185947

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbel.ttf

corbel.ttf

200316

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbel.woff

corbel.woff

106184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbellarge.png

corbellarge.png

1351

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

corbelsmall.png

corbelsmall.png

1171

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impact.eot

impact.eot

56550

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impact.svg

impact.svg

162607

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impact.ttf

impact.ttf

129012

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impact.woff

impact.woff

76992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impactlarge.png

impactlarge.png

1304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

impactsmall.png

impactsmall.png

1150

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

shellicons.eot

shellicons.eot

47960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

shellicons.svg

shellicons.svg

57730

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

shellicons.ttf

shellicons.ttf

47768

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

shellicons.woff

shellicons.woff

26452

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

typewriterelite.eot

typewriterelite.eot

27328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

typewriterelite.svg

typewriterelite.svg

77944

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

typewriterelite.ttf

typewriterelite.ttf

51708

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

typewriterelite.woff

typewriterelite.woff

30976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

typewriterelitelarge.png

typewriterelitelarge.png

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

typewriterelitesmall.png

typewriterelitesmall.png

1296

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:10

help.xml

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1025

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1026

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1029

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1030

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1032

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1033

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1035

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1037

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1038

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1043

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1044

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1045

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1048

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1050

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1051

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1053

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1054

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1055

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1057

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1058

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1060

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1061

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1062

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1063

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1066

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1081

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_1086

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_1087

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

wsshelp.xml_2070

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsshelp.xml_2074

microsoft.sharepoint.powershell.dll-help.xml

3657496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:05

icvsdm.gif_14

icvsdm.gif

1290

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

icvsdx.gif_14

icvsdx.gif

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lg_icvsdm.gif_14

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

lg_icvsdx.gif_14

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pickerhierarchycontrol.js_14

pickerhierarchycontrol.js

126114

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldswss3.xml_14

fieldswss3.xml

50728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.aspx_piclib_14

dispform.aspx

14311

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273016

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll_14

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

blog.xsl_14

blog.xsl

40342

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewcategory.asp_blog_categories_14

viewcategory.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_blog_comments_14

schema.xml

39634

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewcomment.asp_blog_comments_14

viewcomment.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewpost.asp_blog_posts_14

viewpost.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dmslstdispform_aspx_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

depl.xsd_14

deploymentmanifest.xsd

74297

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

docicon.xml_14

docicon.xml

14475

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldtypes.xsl_14

fldtypes.xsl

128231

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

datepicker.debug.js_14

datepicker.debug.js

30848

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

datepick.js_14

datepicker.js

20413

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

entityeditor.debug.js_14

entityeditor.debug.js

59260

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

entityeditor.js_14

entityeditor.js

38002

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

inplview.debug.js_14

inplview.debug.js

57512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

inplview.js_14

inplview.js

39415

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

jsgrid.debug.js_14

jsgrid.debug.js

785068

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

jsgrid.js_14

jsgrid.js

400019

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.debug.js_14

sp.debug.js

575930

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.js_14

sp.js

390757

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.ribbon.debug.js_14

sp.ribbon.debug.js

325227

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.runtime.debug.js_14

sp.runtime.debug.js

110347

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.runtime.js_14

sp.runtime.js

68791

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.ui.rte.debug.js_14

sp.ui.rte.debug.js

594574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sp.ui.rte.js_14

sp.ui.rte.js

365926

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spgantt.debug.js_14

spgantt.debug.js

39173

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spgantt.js_14

spgantt.js

19338

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0071_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0083_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0082_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0072_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0038_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.asx_0084_14

dispform.aspx

13786

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

defformt.asc_14

defaulttemplates.ascx

170271

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

actredir.asx_14

actionredirect.aspx

896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

aggsetngs.asx_14

g tổng hợpsettings.aspx

8163

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ctmark.asx_14

calltrackmark.aspx

211

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

clcnfm.asx_14

circulationconfirm.aspx

216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

create.asx_14

create.aspx

33257

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

deacfeat.asx_14

deactivatefeature.aspx

4240

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

deletemu.asx_14

deletemu.aspx

188

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter.asx_14

filter.aspx

1793

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gbredir.asx_14

groupboardredirect.aspx

216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

iframe.asx_14

iframe.aspx

1494

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

listedit.asx_14

listedit.aspx

46078

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mngct.asx_14

managecontenttype.aspx

10409

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mngfeat.asx_14

managefeatures.aspx

4911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mngsubwb.asx_14

mngsubwebs.aspx

12291

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

default.asx_mobile_14

default.aspx

1513

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mbllogin.asx_mobile_14

mbllogin.aspx

5337

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mblwiki.asx_mobile_14

mblwiki.aspx

3598

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

itlink.png

itlink.png

482

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itobject.png

itobject.png

307

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itposts.gif

itposts.gif

81

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ittask.png

ittask.png

343

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itthgbrg.png

itthgbrg.png

323

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

itwp.png

itwp.png

590

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_gear.png

mb_gear.png

455

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_audio.png

mb_audio.png

671

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdoc.png

lg_icdoc.png

1542

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdocm.png

lg_icdocm.png

1874

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdocx.png

lg_icdocx.png

1656

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdot.png

lg_icdot.png

1492

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdotm.png

lg_icdotm.png

1779

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icdotx.png

lg_icdotx.png

1573

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_gen.gif

lg_icgen.gif

171

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_mpd.png

lg_icmpd.png

1587

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_mpp.png

lg_icmpp.png

1583

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_mpt.png

lg_icmpt.png

1552

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icodp.png

lg_icodp.png

1786

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icods.png

lg_icods.png

1845

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icodt.png

lg_icodt.png

1861

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icone.png

lg_icone.png

1484

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_iconp.png

lg_iconp.png

1558

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icont.png

lg_icont.png

1544

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpdf.png

lg_icpdf.png

451

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpot.png

lg_icpot.png

1495

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpotm.png

lg_icpotm.png

1785

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpotx.png

lg_icpotx.png

1593

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icppa.png

lg_icppa.png

1397

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icppam.png

lg_icppam.png

1506

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpps.png

lg_icpps.png

1696

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icppsm.png

lg_icppsm.png

1823

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icppsx.png

lg_icppsx.png

1603

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icppt.png

lg_icppt.png

1607

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpptm.png

lg_icpptm.png

1894

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icpptx.png

lg_icpptx.png

1709

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_pub.png

lg_icpub.png

1587

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lgvdw.gif

lg_icvdw.gif

464

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vdx.png

lg_icvdx.png

1839

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vsdm.gif

lg_icvsdm.gif

577

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vsdx.gif

lg_icvsdx.gif

540

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vssm.gif

lg_icvssm.gif

468

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vssx.gif

lg_icvssx.gif

468

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vstm.gif

lg_icvstm.gif

502

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vsx.png

lg_icvsx.png

1549

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_vtx.png

lg_icvtx.png

1686

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxla.png

lg_icxla.png

1553

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxlam.png

lg_icxlam.png

1579

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxls.png

lg_icxls.png

1558

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxlsb.png

lg_icxlsb.png

1598

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxlsm.png

lg_icxlsm.png

1856

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxlsx.png

lg_icxlsx.png

1635

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxlt.png

lg_icxlt.png

1498

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxltm.png

lg_icxltm.png

1783

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_xltx.gif

lg_icxltx.gif

377

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_icxltx.png

lg_icxltx.png

1570

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lg_xsn.png

lg_icxsn.png

1418

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

link.gif

link.gif

359

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltagnda.png

ltagnda.png

594

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltann.png

ltann.png

905

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltappcat.png

ltappcatalog.png

1167

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltappreq.png

ltapprequests.png

1504

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcat.gif

ltcat.gif

402

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcommcat.png

ltcommcat.png

492

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcommem.png

ltcommem.png

589

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcommnt.gif

ltcommnt.gif

375

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcontct.gif

ltcontct.gif

409

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltcontct.png

ltcontct.png

579

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltdatash.png

ltdatash.png

195

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltdecis.png

ltdecis.png

785

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltdisc.png

ltdisc.png

472

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltdl.png

ltdl.png

417

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltebl.png

ltebl.png

459

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltevent.png

ltevent.png

209

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltfl.png

ltfl.png

409

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltgbcall.gif

ltgbcall.gif

396

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltgbfaci.gif

ltgbfaci.gif

390

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltgbwher.gif

ltgbwher.gif

422

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltgen.png

ltgen.png

195

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltil.png

ltil.png

543

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltime.png

ltime.png

346

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltiss.png

ltiss.png

1426

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltissue.png

ltissue.png

681

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltlink.png

ltlink.png

2074

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltobject.png

ltobject.png

821

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltposts.gif

ltposts.gif

385

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltsurvey.png

ltsurvey.png

225

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

lttask.png

lttask.png

1176

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltthgbrg.png

ltthgbrg.png

754

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

ltwp.png

ltwp.png

706

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_video.png

mb_video.png

209

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mappushpin.25x39x32.png

mappushpin.25x39x32.png

1070

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mappushpindisabled.25x39x32.png

mappushpindisabled.25x39x32.png

1026

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mappushpinhover.25x39x32.png

mappushpinhover.25x39x32.png

1037

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mapview.31x22x32.png

mapview.31x22x32.png

672

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_button_bg.png

mb_button_bg.png

194

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mention.11x11x32.png

mention.11x11x32.png

274

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtagnda.png

mtagnda.png

413

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtann.png

mtann.png

520

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtappcat.png

mtappcatalog.png

414

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtappreq.png

mtapprequests.png

548

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcat.gif

mtcat.gif

197

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcommcat.png

mtcommcat.png

330

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcommem.png

mtcommem.png

388

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcommnt.gif

mtcommnt.gif

193

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcontct.gif

mtcontct.gif

137

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtcontct.png

mtcontct.png

293

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtdatash.png

mtdatash.png

129

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtdecis.png

mtdecis.png

516

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtdisc.png

mtdisc.png

307

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtdl.png

mtdl.png

252

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtebl.png

mtebl.png

245

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtevent.png

mtevent.png

135

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtfl.png

mtfl.png

227

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtgbcall.gif

mtgbcall.gif

396

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtgbfaci.gif

mtgbfaci.gif

377

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtgbwher.gif

mtgbwher.gif

390

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtgen.png

mtgen.png

129

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtil.png

mtil.png

280

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtime.png

mtime.png

188

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtiss.png

mtiss.png

534

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtissue.png

mtissue.png

447

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtlink.png

mtlink.png

565

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtobject.png

mtobject.png

460

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtposts.gif

mtposts.gif

197

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtsurvey.png

mtsurvey.png

141

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mttask.png

mttask.png

405

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtthgbrg.png

mtthgbrg.png

526

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mtwp.png

mtwp.png

391

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_file.png

mb_file.png

215

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

nowfollowing.11x11x32.png

nowfollowing.11x11x32.png

257

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

o365brandsuite.png

o365brandsuite.png

2122

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

personplaceholder200.png

personplaceholder.200x150x32.png

2438

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

personplaceholder32.png

personplaceholder.32x32x32.png

737

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

personplaceholder42.png

personplaceholder.42x42x32.png

728

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

personplaceholder96.png

personplaceholder.96x96x32.png

1500

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

projectmanagedeliverables.16x16x32.png

219

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

promotedsitetile.150x150x32.png

promotedsitetile.150x150x32.png

2530

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

repliedto.11x11x32.png

repliedto.11x11x32.png

257

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_excel.png

mb_excel.png

572

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_onenote.png

mb_onenote.png

456

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_text.png

mb_text.png

268

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_ppt.png

mb_ppt.png

577

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_word.png

mb_word.png

535

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_site.png

mb_siteworkspace.png

822

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

selectioncheckmarkcolumn.10x10x32.png

229

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sharepointfoundation16.png

sharepointfoundation16.png

560

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

favicon.ico

favicon.ico

7886

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sharepointdesigner32.png

sharepointdesigner32.png

1613

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

sharepointmetroapptile.png

sharepointmetroapptile.png

3992

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

siteicon.png

siteicon.png

2345

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

accsrv.images.progcircle16.gif

hig_progcircle_loading16.gif

420

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

loadingcirclests16.gif

loadingcirclests16.gif

420

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

accsrv.images.progcircle24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

gears_anv4.gif_0001

gears_anv4.gif

878

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

loadin24.gif

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

loadin24.png

hig_progcircle_loading24.gif

878

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

progress_circle_24.gif

progress-circle-24.gif

878

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_navigation.png

mb_navigation.png

255

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

spstorefrontappdefault.16x16x32.png

296

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

spstorefrontappdefault.96x96x32.png

1036

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

tag.11x11x32.png

tag.11x11x32.png

228

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

updatelink.16x16x32.png

updatelink.16x16x32.png

320

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

usquig.png

usersquiggle.png

150

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

videopreview.png

videopreview.png

7110

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_page.png

mb_page.png

710

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

mb_xml.png

mb_xml.png

464

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

busdatar.dll

microsoft.businessdata.dll

15.0.5345.1000

128920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

15.0.5477.1000

397224

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_web_design_server_intl.dll

microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21640

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bdcmdsch.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

bdcmeta.xsd

bdcmetadata.xsd

26300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

bdcmdsc2.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

bdcmetar.xsd

bdcmetadataresource.xsd

13089

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5485.1000

518584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

xlsrv.onetnative.dll

onetnative.dll

15.0.5485.1000

518584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

onetutil.dll

onetutil.dll

15.0.5485.1000

2618816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

35154

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_client_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39128

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_silverlight_dll

microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_serverproxy_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_shared_dll

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4877.1000

88360

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_shared_dll_intl

microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12464

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

proxylibrary.osfserver.xml

proxylibrary.osfserver.xml

164

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_clientdbg_js

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_clientdbg_js.x64

sp.workflowservices.debug.js

58451

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_client_js

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver_client_js.x64

sp.workflowservices.js

34083

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

addwrkfl.aspx

addwrkfl.aspx

61362

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

assocwrkfl.aspx

assocwrkfl.aspx

4655

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

availableworkflow.aspx

availableworkflow.aspx

7966

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mytasks.aspx

mytasks.aspx

6818

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oextnmgr.aspx

officeextensionmanager.aspx

2196

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

remwrkfl.aspx

remwrkfl.aspx

16619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfserver.resx

osfserver.resx

45025

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

runningworkflows.aspx

runningworkflows.aspx

8570

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

validapp.osfsrv.xml

validappendpoints.osfserver.xml

1245

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfstart.asx

wfstart.aspx

202

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

workflow.asx

workflow.aspx

25914

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

workflowtaskpane.aspx

workflowtaskpane.aspx

1180

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wrksetng.aspx

wrksetng.aspx

15843

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wrkstat.aspx

wrkstat.aspx

27940

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.5207.1000

16480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfform.js

wfformtemplates.js

5024

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osfap.dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4755.1000

96880

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

webconfig.osfserver.xml

webconfig.osfserver.xml

504

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

378993

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

221765

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

osscadmn.dll

microsoft.search.server.comadmin.dll

37296

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsstlb.net

microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

94144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.config

597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.config

597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wss14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5485.1000

3595696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.5485.1000

3595696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.5485.1000

473520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.5455.1000

25520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_blank.js

control_blank.js

1877

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_qbpreview.js

control_qbpreview.js

2793

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_qbpreview2.js

control_querybuilderpreview.js

2793

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_qbrefinement.js

control_querybuilderrefinement.js

3219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_reco.js

control_recommendations.js

2728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_defaultrefinement.js

control_refinement.js

3468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_defaultsearchbox.js

control_searchbox.js

6819

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_sitesearchbox.js

control_searchbox_compact.js

6697

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

32312

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_refinement.js

filter_default.js

21014

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_multirefinement.js

filter_multivalue.js

6263

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_multirefinementbody.js

filter_multivalue_body.js

6605

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_refinementpreview.js

filter_refinementpreview.js

3679

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_slider.js

filter_slider.js

5293

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filter_sliderwithbargraph.js

filter_sliderbargraph.js

5773

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

group_content.js

group_content.js

2159

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

group_defaultgroup.js

group_default.js

6616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

group_qbpreview.js

group_qbpreview.js

3630

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

group_qbpreview2.js

group_querybuilderpreview.js

3630

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_commonactions.js

item_commonhoverpanel_actions.js

12766

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_commonbody.js

item_commonhoverpanel_body.js

7771

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_commonheader.js

item_commonhoverpanel_header.js

5644

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_community.js

item_community_hoverpanel.js

11080

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_default.js

item_default_hoverpanel.js

4222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_discussion.js

item_discussion_hoverpanel.js

12919

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_excel.js

item_excel_hoverpanel.js

5317

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_microblog.js

item_microblog_hoverpanel.js

17457

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_officedocument.js

item_officedocument_hoverpanel.js

4238

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_onenote.js

item_onenote_hoverpanel.js

4194

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_pdf.js

item_pdf_hoverpanel.js

4119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_people.js

item_person_hoverpanel.js

17577

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_picture.js

item_picture_hoverpanel.js

6143

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_powerpoint.js

item_powerpoint_hoverpanel.js

9702

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_reply.js

item_reply_hoverpanel.js

10055

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_site.js

item_site_hoverpanel.js

7582

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_video.js

item_video_hoverpanel.js

14493

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_webpage.js

item_webpage_hoverpanel.js

6608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hoverpanel_word.js

item_word_hoverpanel.js

9660

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_bestbet.js

item_bestbet.js

5596

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

8742

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_community.js

item_community.js

11512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_communityportal.js

item_communityportal.js

9225

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_default.js

item_default.js

3894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_discussion.js

item_discussion.js

15401

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_excel.js

item_excel.js

4011

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_microblog.js

item_microblog.js

17108

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_officedocument.js

item_officedocument.js

3970

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_onenote.js

item_onenote.js

4371

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_pdf.js

item_pdf.js

4102

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_people.js

item_person.js

24413

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_peopleintent.js

item_person_compacthorizontal.js

27705

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_personalresult.js

item_personalfavorite.js

3234

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_picture.js

item_picture.js

4286

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4567

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_qbpreview.js

item_qbpreview.js

4148

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_qbpreview2.js

item_querybuilderpreview.js

4148

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_qbrefinement.js

item_querybuilderrefinement.js

3702

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_reco.js

item_recommendations.js

11964

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_reply.js

item_reply.js

15293

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_site.js

item_site.js

4544

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_video.js

item_video.js

7121

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_videointent.js

item_video_compacthorizontal.js

5535

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_webpage.js

item_webpage.js

3827

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

item_word.js

item_word.js

4157

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

serverrendertemplate.js

serverrendertemplate.xsl

12377

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.analyticsrecommendationscript_dwp

analyticsrecommendationscript.webpart

1029

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.recommendationscript_dwp

recommendationscript.webpart

1029

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.navigation_dwp

navigation.webpart

1019

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.refinementscript_dwp

refinementscript.webpart

1019

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.resultscript_dwp

resultscript.webpart

1013

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oss.swpf.searchboxscript_dwp

searchboxscript.webpart

1086

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mblwp.asx_mobile_14

mblwp.aspx

3603

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pickerdialog.mas_14

pickerdialog.master

8739

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

rtedlg.mas_14

rtedialog.master

3153

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

picker.asx_14

picker.aspx

8613

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pckrrst.asx_14

pickerresult.aspx

3

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

prjsetng.asx_14

prjsetng.aspx

16037

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

reqfeat.asx_14

reqfeatures.aspx

3750

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

srchrslt.asx_14

searchresults.aspx

6013

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

settings.asx_14

settings.aspx

9565

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

setwa.asx_14

setwhereabouts.aspx

212

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

survedit.asx_14

survedit.aspx

36103

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

vwgrpprm.asx_14

viewgrouppermissions.aspx

5046

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

viewlsts.asx_14

viewlsts.aspx

16520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

vwstyles.xsl_14

vwstyles.xsl

121144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cui.debug.js

cui.debug.js

646903

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cui.js

cui.js

362624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cui.xsd

cui.xsd

50059

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.web.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

microsoft.web.commandui.dll_0001

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

xlsrv.commandui.dll

microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

128944

Ngày 17 tháng 8 năm 2012

11:35

microsoft.web.constraint.dll

microsoft.web.constraint.dll

15.0.5455.1000

31152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

xui.debug.js

xui.debug.js

43967

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

xui.js

xui.js

17999

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft_htmltrans_interface.dll

microsoft.htmltrans.interface.dll

15.0.5455.1000

19896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

extsubs.xml

extsubs.xml

470

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

extsubs_feature.xml

feature.xml

1216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

extsubs_listinstance.xml

listinstance.xml

446

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_facility

schema.xml

5279

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

facility.xml

facilitylist.xml

552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_facility

feature.xml

1064

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_fcgroups

schema.xml

5266

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fcgroups.xml

fcgroupslist.xml

518

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_fcgroups

feature.xml

546

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_0003.xml

feature.xml

1346

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldswss.xml

fieldswss.xml

222599

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldswss2.xml

fieldswss2.xml

469

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldswss3.xml

fieldswss3.xml

50780

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fldswss4.xml

fieldswss4.xml

11512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_gantt

schema.xml

15783

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gantttl.xml

gantttaskslist.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_gantt

feature.xml

475

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_gbwprovision.xml

feature.xml

710

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

listinstance_gbwprovision.xml

listinstance.xml

816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_gbwwebparts

elements.xml

596

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_gbwwebparts

feature.xml

346

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timecard.dwp_gbwwebparts

timecard.dwp

442

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

whatsnew.dwp_gbwwebparts

whatsnew.dwp

448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

whereabouts.dwp_gbwwebparts

whereabouts.dwp

445

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml

elements.xml

1584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_gettingstarted.xml

feature.xml

957

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gettingstarted.asx

gettingstarted.aspx

2904

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_gsappcatsite

elements.xml

483

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_gsappcatsite

feature.xml

769

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart_gsappcatsite

gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

915

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_gridlist

schema.xml

2824

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

gridlist.xml

gridlist.xml

454

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_gridlist

feature.xml

477

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_groupwork.xml

feature.xml

728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

listinstance_groupwork.xml

listinstance.xml

962

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_helplibrary

schema.xml

18584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

helplibrary.xml

helplibrary.xml

587

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_helplibrary

feature.xml

566

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

helpcontenttypes

helpcontenttypes.xml

3976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

helpsitecolumns

helpsitecolumns.xml

7052

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_hierarchy

schema.xml

20345

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

hierarchyl.xml

hierarchytaskslist.xml

1459

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_hierarchy

feature.xml

3460

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_holiday

schema.xml

7813

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

holiday.xml

holidayslist.xml

541

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_holiday

feature.xml

1048

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_ifedependentapps

feature.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_imedic

schema.xml

5726

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

imedic.xml

imediclist.xml

1655

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_imedic

feature.xml

894

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_issues

schema.xml

9760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

issues.xml

issues.xml

446

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_issues

feature.xml

466

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_links

schema.xml

41072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

links.xml

links.xml

441

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_links

feature.xml

476

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_mainlo

schema.xml

2006

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_mainlo_v14

schema.xml

2006

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mainlo

feature.xml

706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mainlo_v14

feature.xml

706

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

maintenancelogsinstance.xml_mainlo

maintenancelogsinstance.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

maintenancelogsinstance.xml_mainlo_v14

maintenancelogsinstance.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

maintenancelogstemplate.xml_mainlo

maintenancelogstemplate.xml

728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

maintenancelogstemplate.xml_mainlo_v14

maintenancelogstemplate.xml

728

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mbrowserredirect

feature.xml

418

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mbrowserredirectstapling

feature.xml

437

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mbrowserredirectfeaturestp

featurestapling.xml

637

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mds

feature.xml

520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mriddflt.xml

default.aspx

1270

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mridelms.xml

elements.xml

210

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

mridfeat.xml

feature.xml

461

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_mpswebparts

elements.xml

583

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_mpswebparts

feature.xml

469

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

ncwfl.xml

nocodeworkflowlibrary.xml

1118

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_nocodepublicwf

schema.xml

4515

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_nocodewf

schema.xml

4455

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_nocodewf

feature.xml

493

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_oecatalog

schema.xml

24259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_oecatalog

feature.xml

1840

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oecatalogfields.xml_oecatalog

oecatalogfields.xml

7204

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oecataloginstance.xml_oecatalog

oecataloginstance.xml

436

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oecatalogtemplate.xml_oecatalog

oecatalogtemplate.xml

718

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_openinclient

feature.xml

435

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pnsubr.xml

pnsubscriberreceivers.xml

516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pnsubs.xml

pnsubscribers.xml

425

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_pnsubs

schema.xml

1204

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_pnsubs

feature.xml

883

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

listinstance.xml_pnsubs

listinstance.xml

446

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

piclib.xml

picturelibrary.xml

473

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

allitems.aspx_piclib

allitems.aspx

3916

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

dispform.aspx_piclib

dispform.aspx

4735

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editform.aspx_piclib

editform.aspx

4393

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml

schema.xml

43005

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

selected.aspx_piclib

selected.aspx

3916

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

slidshow.aspx_piclib

slidshow.aspx

4133

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_piclib

upload.aspx

6294

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

webfldr.aspx_piclib

webfldr.aspx

2521

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_piclib

feature.xml

864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

promotedlinks.xml

promotedlinks.xml

495

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_promotedlinks

schema.xml

8219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_promotedlinks

feature.xml

497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schedule.xml

schedulelist.xml

526

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_schedule

feature.xml

546

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_schedule

schema.xml

23502

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sharewitheveryone

feature.xml

622

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sharewitheveryonestapling

feature.xml

449

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sharewitheveryonefeaturestp

featurestapling.xml

215

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_siteassets

feature.xml

526

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sitehelp

feature.xml

804

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sitenotebook

feature.xml

703

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_0002

feature.xml

516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sitesettings.xml

sitesettings.xml

21358

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_sitestat

elements.xml

334

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements14.xml_sitestat

elements.xml

334

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_sitestat

feature.xml

397

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature14.xml_sitestat

feature.xml

397

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upgfeature.xml

feature.xml

528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upgfeature.xml_14

feature.xml

528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

970

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

970

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

elements.xml_suitenav

elements.xml

478

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_suitenav

feature.xml

366

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

surveys.xml

surveys.xml

477

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_surveys

feature.xml

478

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_surveys

schema.xml

40244

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

tasks.xml

tasks.xml

468

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_tasks

feature.xml

476

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_tasks

schema.xml

17465

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature_teamcollab.xml

feature.xml

3223

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

default.xml_tenantadminbdc

default.xml

347

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_tenantadminbdc

feature.xml

514

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_tenantadminbdcstapling

feature.xml

443

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_tenantadminbdcfeaturestp

featurestapling.xml

222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

default.xml_tenantadminlinks

default.xml

3573

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_tenantadminlinks

feature.xml

517

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

timecard.xml

timecardlist.xml

8045

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_timecard

feature.xml

916

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_timecard

schema.xml

8517

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_excelserveredit

feature.xml

749

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_excelserveredit_14

feature.xml

749

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_officewebapps

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_officewebapps_14

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_onenoteserverviewing

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_onenoteserverviewing_14

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wordserverviewing

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wordserverviewing_14

feature.xml

752

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wbpglib.xml

webpagelibrary.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_webpagelib

feature.xml

478

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_webpagelib

schema.xml

16443

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_webpagelib

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

whatsnew.xml

whatsnewlist.xml

518

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_whatsnew

feature.xml

521

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_whatsnew

schema.xml

21487

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

whereabouts.xml

whereaboutslist.xml

1704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_whereabouts

feature.xml

1067

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_whereabouts

schema.xml

149506

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wikipagehomepage

feature.xml

902

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wikiwelcome

feature.xml

594

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

workflowhistory.xml

workflowhistory.xml

489

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wrkflhis

feature.xml

482

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_wrkflhis

schema.xml

8019

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

workflowprocess.xml

workflowprocess.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_wrkflproc

feature.xml

531

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_wrkflprc

schema.xml

629

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

formlib.xml

xmlformlibrary.xml

477

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

feature.xml_xmlform

feature.xml

472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

editdlg.htm_xmlform

editdlg.htm

4892

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

filedlg.htm_xmlform

filedlg.htm

4754

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

repair.aspx_xmlform

repair.aspx

3272

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

schema.xml_xmlform

schema.xml

20593

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

upload.aspx_xmlform

upload.aspx

5911

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

fgimg.png

fgimg.png

11776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.5485.1000

105904

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.5455.1000

264104

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

admin.dll_0001

admin.dll

15.0.5455.1000

21928

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

author.dll_0001

author.dll

15.0.5455.1000

21920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

shtml.dll_0001

shtml.dll

15.0.5455.1000

21920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

jsgridcluster.png

jsgridcluster.png

2001

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.dll

15.0.5455.1000

52144

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

microsoft.online.sharepoint.dedicated.tenantadmin.serverstub.dll

15.0.5455.1000

82864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5485.1000

500152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

microsoft.sharepoint.client.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5485.1000

500152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

taps_client.dll

microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5485.1000

500152

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.5485.1000

435104

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.5455.1000

200632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:03

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

292256

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

292256

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

taps_client.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

292256

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5455.1000

624560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5455.1000

624560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.5485.1000

434608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.5455.1000

191416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

10:23

spmintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.5455.1000

20400

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spldtsvc.dll

microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.5455.1000

46000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

370096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

370096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

splintl.dll

microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.5455.1000

30128

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.5477.1000

1421736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spnativerequestmoduledll_0001

spnativerequestmodule.dll

45472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

offprsx.dll

offparser.dll

15.0.5455.1000

1490360

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

oisimg.dll

oisimg.dll

15.0.5455.1000

91040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.5455.1000

178592

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

15.0.5485.1000

6379960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts11plc.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts11plc.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec11.config

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec11.dll

policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec12.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec12.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfa12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfa12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfs12plc.config

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfs12plc.dll

policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

businessdata14.config

policy.14.0.microsoft.businessdata.config

592

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

businessdata14.dll

policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.5455.1000

15808

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

clt14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

clt14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.5455.1000

15776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cltrtm14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

605

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cltrtm14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cltsvr14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

611

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cltsvr14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.5455.1000

15776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

590

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sts14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.5455.1000

15776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

linq14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

595

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

linq14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powshl14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

601

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

powshl14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec14.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

599

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spsec14.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.5455.1000

15776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfa14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

606

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfa14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.5455.1000

15776

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfs14plc.config

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

600

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wfs14plc.dll

policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cmdui14.config

policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

593

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

cmdui14.dll

policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.5455.1000

15792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

format.ps1xml

sharepointpowershell.format.ps1xml

66687

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.5455.1000

987056

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.5455.1000

89512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

psconsole.psc1

psconsole.psc1

181

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

sharepoint.ps1

sharepoint.ps1

15438

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

spcmdletschema.xsd

spcmdletschema.xsd

1114

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

wsscmdlet.xml

wsscmdlet.xml

113235

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

types.ps1xml

sharepointpowershell.types.ps1xml

23396

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

pscintl.dll

microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.5485.1000

2087856

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

psconfig.exe

psconfig.exe

15.0.5485.1000

559536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

psconfig.exe.config

psconfig.exe.config

273

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

psconfigui.exe

psconfigui.exe

15.0.5485.1000

820672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

psconfigui.exe.config

psconfigui.exe.config

273

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

core_0.rsx

core.resx

490005

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

admincfg.xml

adminconfig.xml

1288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

bdcservice.xml

bdcservice.xml

632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

11:04

joinfarm.xml