You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-0281. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 5, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành KB2760508.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

smsloc2013-kb3162054-fullfile-x64-glb.exe

4C52BF5B64F02AAA22CEF9D3795E5D4622CF42CC

E8C26B2DD537B0F45BD3DE741D3A6399BCD7F40FDCBB58D0BFF03D10C821FDE8

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Foundation 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

sms.png_1025

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1026

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1027

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1029

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1030

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1031

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1032

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_3082

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1061

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1069

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1035

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1036

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1110

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1037

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1081

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1050

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1038

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1057

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1040

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1041

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1087

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1042

sms.png

1860

13-Apr-17

02:51

sms.png_1063

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1062

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1086

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1044

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1043

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1045

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1046

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_2070

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1048

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1049

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1051

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1060

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_2074

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1053

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1054

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1055

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1058

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1066

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_2052

sms.png

1829

13-Apr-17

02:51

sms.png_1028

sms.png

1829

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1025

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

62080

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1025

sms.ar-sa.resx

23993

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1025

smscore.ar-sa.resx

18413

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1068

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

55496

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1068

sms.az-latn-az.resx

22487

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1068

smscore.az-latn-az.resx

17918

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1026

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

68720

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1026

smscore.bg-bg.resx

19738

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_5146

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

52952

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_5146

sms.bs-latn-ba.resx

21704

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_5146

smscore.bs-latn-ba.resx

17315

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1027

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1027

sms.ca-es.resx

22447

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1027

smscore.ca-es.resx

17654

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1029

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

53864

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1029

sms.cs-cz.resx

21815

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1029

smscore.cs-cz.resx

17306

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1106

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

54976

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1106

sms.cy-gb.resx

22000

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1106

smscore.cy-gb.resx

17479

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1030

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53400

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1030

smscore.da-dk.resx

17508

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1031

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

57480

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1031

sms.de-de.resx

22572

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1031

smscore.de-de.resx

17915

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1032

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

74368

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1032

smscore.el-gr.resx

20619

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_3082

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

56976

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_3082

sms.es-es.resx

22316

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_3082

smscore.es-es.resx

17730

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1061

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

51296

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1061

sms.et-ee.resx

21086

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1061

smscore.et-ee.resx

16995

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1069

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53384

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1069

sms.eu-es.resx

21737

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1069

smscore.eu-es.resx

17236

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1035

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

52368

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1035

smscore.fi-fi.resx

17284

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1036

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

60568

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1036

sms.fr-fr.resx

23011

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1036

smscore.fr-fr.resx

17931

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_2108

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

58048

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_2108

sms.ga-ie.resx

22596

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_2108

smscore.ga-ie.resx

18163

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1110

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55952

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1110

smscore.gl-es.resx

17545

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1037

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

59520

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1037

sms.he-il.resx

23088

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1037

smscore.he-il.resx

18109

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1081

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

78464

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1081

smscore.hi-in.resx

21520

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1050

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

52848

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1050

smscore.hr-hr.resx

17267

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1038

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

54936

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1038

smscore.hu-hu.resx

17764

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1057

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

53344

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1057

sms.id-id.resx

21567

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1057

smscore.id-id.resx

17347

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1040

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55952

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1040

sms.it-it.resx

22308

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1040

smscore.it-it.resx

17549

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1041

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

60032

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1041

sms.ja-jp.resx

22804

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1041

smscore.ja-jp.resx

18074

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1087

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

67136

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1087

sms.kk-kz.resx

25380

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1087

smscore.kk-kz.resx

19646

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1042

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

56448

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1042

sms.ko-kr.resx

22036

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1042

smscore.ko-kr.resx

17434

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1063

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53392

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1063

smscore.lt-lt.resx

17242

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1062

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53408

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1062

smscore.lv-lv.resx

17369

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1071

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

67752

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1071

sms.mk-mk.resx

25726

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1071

smscore.mk-mk.resx

19824

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1086

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

53360

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1086

sms.ms-my.resx

21479

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1086

smscore.ms-my.resx

17401

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1044

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

53344

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1044

smscore.nb-no.resx

17456

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1043

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53896

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1043

sms.nl-nl.resx

21801

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1043

smscore.nl-nl.resx

17508

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1045

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55976

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1045

smscore.pl-pl.resx

17685

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1164

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

62632

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1164

sms.prs-af.resx

24446

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1164

smscore.prs-af.resx

18766

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1046

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1046

sms.pt-br.resx

21999

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1046

smscore.pt-br.resx

17540

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_2070

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

55440

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_2070

sms.pt-pt.resx

22098

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_2070

smscore.pt-pt.resx

17592

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1048

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

54896

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1048

sms.ro-ro.resx

22032

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1048

smscore.ro-ro.resx

17639

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1049

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

67696

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1049

sms.ru-ru.resx

25578

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1049

smscore.ru-ru.resx

19955

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1051

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

54368

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1051

sms.sk-sk.resx

21981

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1051

smscore.sk-sk.resx

17457

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1060

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

52896

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1060

sms.sl-si.resx

21526

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1060

smscore.sl-si.resx

17136

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_3098

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

65616

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_3098

sms.sr-cyrl-cs.resx

25094

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_3098

smscore.sr-cyrl-cs.resx

19258

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_2074

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

52848

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_2074

sms.sr-latn-cs.resx

21508

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_2074

smscore.sr-latn-cs.resx

17184

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1053

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

53896

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1053

smscore.sv-se.resx

17634

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1054

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

75888

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1054

smscore.th-th.resx

20738

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1055

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

54368

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1055

smscore.tr-tr.resx

17510

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1058

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

68160

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1058

sms.uk-ua.resx

25956

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1058

smscore.uk-ua.resx

19982

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1066

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

57920

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1066

sms.vi-vn.resx

22708

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1066

smscore.vi-vn.resx

17942

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_2052

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

49776

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_2052

sms.zh-cn.resx

20478

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_2052

smscore.zh-cn.resx

16712

13-Apr-17

02:51

sptrnsir.dll_1028

microsoft.sharepoint.translation.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

49792

13-Apr-17

02:51

smsi.resx_1028

sms.zh-tw.resx

20545

13-Apr-17

02:51

smscorei.rsx_1028

smscore.zh-tw.resx

16659

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1025

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35952

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1025

translationadmin.ar-sa.resx

14523

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1068

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

33992

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1068

translationadmin.az-latn-az.resx

13294

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.5146

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

32472

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.5146

translationadmin.bs-latn-ba.resx

12994

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1027

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34448

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1029

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

31832

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1029

translationadmin.cs-cz.resx

12901

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1106

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

32448

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1106

translationadmin.cy-gb.resx

12925

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1031

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34440

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1031

translationadmin.de-de.resx

13421

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.3082

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34448

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.3082

translationadmin.es-es.resx

13456

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1069

translationadmin.eu-es.resx

12683

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1035

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

31824

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1035

translationadmin.fi-fi.resx

12868

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1036

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

34952

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1036

translationadmin.fr-fr.resx

13393

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2108

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

35520

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.2108

translationadmin.ga-ie.resx

13417

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1037

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35440

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1037

translationadmin.he-il.resx

13956

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1038

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33416

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1038

translationadmin.hu-hu.resx

13380

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1057

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

31344

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1057

translationadmin.id-id.resx

12629

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1040

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33424

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1040

translationadmin.it-it.resx

13333

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1041

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

35968

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1041

translationadmin.ja-jp.resx

13652

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1087

translationadmin.kk-kz.resx

15552

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1042

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33392

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1042

translationadmin.ko-kr.resx

12890

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1063

translationadmin.lt-lt.resx

13109

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1062

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32864

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1062

translationadmin.lv-lv.resx

13085

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1071

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

44712

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1071

translationadmin.mk-mk.resx

16155

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1086

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

31840

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1086

translationadmin.ms-my.resx

12795

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1043

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

32904

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1043

translationadmin.nl-nl.resx

13045

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1045

translationadmin.pl-pl.resx

13004

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1164

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

38056

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1164

translationadmin.prs-af.resx

14656

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1046

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

33448

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1046

translationadmin.pt-br.resx

13313

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1048

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

33376

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1048

translationadmin.ro-ro.resx

13145

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1049

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

42608

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1049

translationadmin.ru-ru.resx

15852

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1051

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32376

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1051

translationadmin.sk-sk.resx

13042

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1060

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

31856

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1060

translationadmin.sl-si.resx

12909

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.3098

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

41024

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.3098

translationadmin.sr-cyrl-cs.resx

15540

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2074

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

32368

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1053

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

32392

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1054

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

48752

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1058

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

41584

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1058

translationadmin.uk-ua.resx

15617

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1066

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

35920

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1066

translationadmin.vi-vn.resx

14139

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.2052

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29296

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.2052

translationadmin.zh-cn.resx

12012

13-Apr-17

02:51

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll.1028

microsoft.office.translationservices.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

29808

13-Apr-17

02:51

translation.intladmin.resx.1028

translationadmin.zh-tw.resx

12057

13-Apr-17

02:51

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

11-Apr-17

07:21

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

11-Apr-17

07:22

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

11-Apr-17

07:21

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4927.1000

25813760

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

11-Apr-17

07:22

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

11-Apr-17

07:22

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

11-Apr-17

07:22

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4927.1000

21669096

11-Apr-17

07:22

sms.png_1033

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1071

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_1106

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_2108

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_3098

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

sms.png_5146

sms.png

2087

13-Apr-17

02:51

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

office.odf.x64

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:24

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

11-Apr-17

07:21

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4927.1000

2624256

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

11-Apr-17

07:22

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

11-Apr-17

07:22

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

11-Apr-17

06:07

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

11-Apr-17

07:21

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

11-Apr-17

07:21

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

15.0.4817.1000

1110784

11-Apr-17

07:22

taxtrans.js

taxonomytranslation.js

12862

11-Apr-17

07:22

calibril.ttf

calibril.ttf

758196

11-Apr-17

07:19

calibrili.ttf

calibrili.ttf

868464

11-Apr-17

07:19

nirmala.ttf

nirmala.ttf

1382640

11-Apr-17

07:19

nirmalab.ttf

nirmalab.ttf

1334012

11-Apr-17

07:19

alger.ttf

alger.ttf

76588

11-Apr-17

07:19

arialn.ttf

arialn.ttf

175956

11-Apr-17

07:19

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180740

11-Apr-17

07:19

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180084

11-Apr-17

07:19

arialni.ttf

arialni.ttf

181124

11-Apr-17

07:19

bauhs93.ttf

bauhs93.ttf

47644

11-Apr-17

07:19

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

11-Apr-17

10:24

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

11-Apr-17

10:24

translation.powershellhelp.xml.1031

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88788

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.3082

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88385

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1036

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

89157

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1040

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88540

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1041

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

91373

11-Apr-17

07:29

translation.powershellhelp.xml.1042

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

88770

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1046

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

87308

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1049

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

98845

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.2052

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

82842

13-Apr-17

02:51

translation.powershellhelp.xml.1028

microsoft.office.translationservices.dll-help.xml

83464

13-Apr-17

02:51

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

11-Apr-17

07:19

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

11-Apr-17

07:19

microsoft.office.client.translationservices.phone.dll

microsoft.office.client.translationservices.phone.dll

15.0.4420.1017

28840

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll.x64

microsoft.office.client.translationservices.silverlight.dll

15.0.4420.1017

28856

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.translationservices.dll

microsoft.office.translationservices.dll

15.0.4611.1000

524992

11-Apr-17

07:22

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

microsoft.office.translationservices.machinetranslation.dll

15.0.4545.1000

329920

11-Apr-17

07:22

sp.translation.debug.js

sp.translation.debug.js

29490

11-Apr-17

07:22

sp.translation.debug.js.x64

sp.translation.debug.js

29490

11-Apr-17

07:22

translationqueue.sql

translationqueue.sql

46443

11-Apr-17

07:22

translation.powershellfmt.xml

translationservicespowershell.format.ps1xml

11630

11-Apr-17

07:22

translationservicesworker.exe

translationservicesworker.exe

15.0.4502.1000

18608

11-Apr-17

07:22

translationworker.exe

translationworker.dll

15.0.4502.1000

19136

11-Apr-17

07:22

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: hỗ trợ cho Microsoft Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ khắc phục sự cố và bảo mật TechNet Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và Malware: giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×