Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng thực thi mã từ xa tồn tại trong phần mềm Microsoft Word nếu nó không chính xác xử lý các đối tượng trong bộ nhớ. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-0892. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 2 cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 3, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4475534bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

wac2010-kb4475602-fullfile-x64-glb.exe

0D748EAD4C813E3B93AA9BD1C59194197B2BF1DF

E8176A3B1D69D29C7C01037FAE1F9CE7EA4169F3E362EEACA32B0DAFFC9A2A8B

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

admin.createeditwsapp.aspx

createeditwordserviceapp.aspx

6.045

07-Sep-2018

05:35

admin.ovsconfig.aspx

ovsconfig.aspx

8.316

07-Sep-2018

05:35

arialn.ttf

arialn.ttf

175.956

11-Sep-2018

03:16

arialnb.ttf

arialnb.ttf

180.740

11-Sep-2018

03:16

arialnbi.ttf

arialnbi.ttf

180.084

11-Sep-2018

03:16

arialni.ttf

arialni.ttf

181.124

11-Sep-2018

03:16

bootedit.js

bootedit.js

841.280

11-Sep-2018

07:26

bootview.js

bootview.js

692.227

11-Sep-2018

07:26

ewa.js

ewa.js

760.645

11-Sep-2018

03:01

getdata.ashx

232

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.adjacency.thmx

53.418

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.angles.thmx

69.784

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apex.thmx

259.111

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apothecary.thmx

88.662

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.aspect.thmx

68.069

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.austin.thmx

95.803

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.blacktie.thmx

655.107

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.calligraphy.thmx

176.244

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.civic.thmx

101.393

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.clarity.thmx

67.060

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.composite.thmx

568.653

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.concourse.thmx

74.765

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.couture.thmx

2.003.652

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.crane.thmx

179.179

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.decatur.thmx

156.954

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.dragon.thmx

226.696

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.elemental.thmx

349.663

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.equity.thmx

69.473

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.essential.thmx

49.784

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive.thmx

55.112

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.fan.thmx

165.690

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.flow.thmx

65.704

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.foundry.thmx

63.508

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grace.thmx

315.975

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grid.thmx

53.984

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hardcover.thmx

393.281

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.horizon.thmx

245.451

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hunting.thmx

149.384

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7123.5001

43.712

11-Sep-2018

07:26

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.kilter.thmx

86.347

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.macro.thmx

202.511

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.median.thmx

83.623

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.metro.thmx

80.625

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.module.thmx

88.122

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.mylar.thmx

270.123

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.newsprint.thmx

617.159

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.opulent.thmx

78.521

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.oriel.thmx

93.940

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.origin.thmx

87.051

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.paper.thmx

270.822

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.perspective.thmx

53.594

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.phoenix.thmx

153.672

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.pushpin.thmx

825.294

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.scrollwork.thmx

167.498

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.sketchbook.thmx

980.113

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.slipstream.thmx

67.304

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.soho.thmx

856.015

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.solstice.thmx

74.912

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.springtime.thmx

577.009

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.summer.thmx

75.155

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.technic.thmx

68.995

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.thatch.thmx

89.461

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.tradeshow.thmx

56.683

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.trek.thmx

172.604

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urban.thmx

64.624

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urbanpop.thmx

113.739

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.verve.thmx

75.264

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.waveform.thmx

181.889

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.windinthepines.thmx

568.923

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wistaria.thmx

416.280

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wrapper.thmx

156.519

07-Sep-2018

05:04

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

1.145.536

11-Sep-2018

06:32

microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_1033

microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

22.400

07-Sep-2018

04:46

microsoft.office.web.csiwrapper.dll

microsoft.office.web.csiwrapper.dll

14.0.7159.5000

2.366.048

11-Sep-2018

08:01

microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll

14.0.7130.5000

858.808

11-Sep-2018

08:01

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

11-Sep-2018

08:01

microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

14.0.7160.5000

117.440

11-Sep-2018

08:01

microsoft.office.web.nativeutils.dll

microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

172.224

11-Sep-2018

06:32

microsoft.office.web.sandbox.dll

microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126.576

11-Sep-2018

07:56

mimagehandler.ashx

mimagehandler.ashx

286

07-Sep-2018

05:04

mppt.aspx

mppt.aspx

568

07-Sep-2018

05:04

mpptbroadcast.aspx

mpptbroadcast.aspx

4.994

07-Sep-2018

05:04

powerpoint.aspx

powerpoint.aspx

2.840

07-Sep-2018

05:04

powerpointapplicationproperties.aspx

powerpointapplicationproperties.aspx

6.311

07-Sep-2018

05:04

powerpointbroadcasthostdisco.aspx

powerpointbroadcasthostdisco.aspx

1.364

07-Sep-2018

05:04

powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

powerpointbroadcasthostwsdl.aspx

6.999

07-Sep-2018

05:04

powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx

powerpointbroadcasthost_1_0disco.aspx

1.372

07-Sep-2018

05:04

powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspx

15.609

07-Sep-2018

05:04

powerpointframe.aspx

powerpointframe.aspx

2.019

07-Sep-2018

05:04

powerpointintl.js

62.880

07-Sep-2018

05:04

powerpointintl.js_1033

powerpointintl.js

62.880

07-Sep-2018

05:04

powerpointservicemanage.aspx

powerpointservicemanage.aspx

6.391

07-Sep-2018

05:04

ppt.autofademsgbg.png

195

07-Sep-2018

05:14

ppt.autofademsgbg.png_1033

autofademsgbg.png

195

07-Sep-2018

05:14

ppt.blank.png

89

07-Sep-2018

05:14

ppt.blank.png_1033

blank.png

89

07-Sep-2018

05:14

ppt.broadcastsitetemplate.default.aspx

default.aspx

3.329

07-Sep-2018

05:04

ppt.cluster.css

14.462

07-Sep-2018

05:14

ppt.cluster.css_1033

powerpointimagecluster.css

14.462

07-Sep-2018

05:14

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7226.5000

4.310.296

12-Feb-2019

06:08

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7246.5000

141.040

13-Feb-2020

01:08

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7246.5000

82.688

13-Feb-2020

01:09

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7246.5000

2.547.568

14-Feb-2020

10:31

ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7152.5000

103.080

11-Sep-2018

07:26

ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

11-Sep-2018

08:01

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

11-Sep-2018

06:31

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7246.5000

21.372.904

13-Feb-2020

01:09

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7224.5000

1.208.656

12-Dec-2018

08:41

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7246.5000

29.855.112

14-Feb-2020

11:17

ppt.edit.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7188.5000

2.116.312

11-Sep-2018

07:09

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

14.0.7246.5000

6.842.464

14-Feb-2020

10:33

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

11-Sep-2018

07:35

ppt.edit.wac_usp10.dll_0002

usp10.dll

1.0626.7601.23883 (win7sp1_ldr.170803-0600)

829.104

11-Sep-2018

03:16

ppt.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

14.0.7170.5000

2.800.896

11-Sep-2018

03:14

ppt.hdot.png

125

07-Sep-2018

05:14

ppt.hdot.png_1033

hdot.png

125

07-Sep-2018

05:14

ppt.layoutthumbs.png

7.524

07-Sep-2018

05:14

ppt.layoutthumbs.png_1033

layoutthumbs.png

7.524

07-Sep-2018

05:14

ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

11-Sep-2018

08:01

ppt.navtoolbarbg.png

2.828

07-Sep-2018

05:14

ppt.navtoolbarbg.png_1033

navtoolbarbg.png

2.828

07-Sep-2018

05:14

ppt.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7246.5000

141.040

13-Feb-2020

01:08

ppt.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7246.5000

82.688

13-Feb-2020

01:09

ppt.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7246.5000

2.547.568

14-Feb-2020

10:31

ppt.office.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

11-Sep-2018

06:31

ppt.office.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7246.5000

21.372.904

13-Feb-2020

01:09

ppt.office.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7224.5000

1.208.656

12-Dec-2018

08:41

ppt.office.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7246.5000

29.855.112

14-Feb-2020

11:17

ppt.office.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7188.5000

2.116.312

11-Sep-2018

07:09

ppt.office.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

11-Sep-2018

07:35

ppt.pat.png

14.172

07-Sep-2018

05:14

ppt.pat.png_1033

pat.png

14.172

07-Sep-2018

05:14

ppt.peat.png

558.856

07-Sep-2018

05:14

ppt.pegal.png

138.972

07-Sep-2018

05:14

ppt.pegal.png_1033

pegal.png

138.972

07-Sep-2018

05:14

ppt.per.png

80.683

07-Sep-2018

05:14

ppt.per.png_1033

per.png

80.683

07-Sep-2018

05:14

ppt.phpreview.png

1.311

07-Sep-2018

05:14

ppt.phthumb.png

367

07-Sep-2018

05:14

ppt.ppserver.dll

ppserver.dll

14.0.7246.5000

6.842.464

14-Feb-2020

10:33

ppt.pptbgx.png

3.250

07-Sep-2018

05:14

ppt.pptbgx.png_1033

pptbgx.png

3.250

07-Sep-2018

05:14

ppt.ppteditorbggradient.png

6.870

07-Sep-2018

05:14

ppt.ppteditorbggradient.png_1033

ppteditorbggradient.png

6.870

07-Sep-2018

05:14

ppt.pptviewerbggradient.png

5.239

07-Sep-2018

05:14

ppt.pptviewerbggradient.png_1033

pptviewerbggradient.png

5.239

07-Sep-2018

05:14

ppt.pptviewernotesgradient.png

2.813

07-Sep-2018

05:14

ppt.pptviewernotesgradient.png_1033

pptviewernotesgradient.png

2.813

07-Sep-2018

05:14

ppt.prt.png

46.686

07-Sep-2018

05:14

ppt.prt.png_1033

prt.png

46.686

07-Sep-2018

05:14

ppt.rbgbbg.png

173

07-Sep-2018

05:14

ppt.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

07-Sep-2018

05:14

ppt.rbgrpbdr.png

172

07-Sep-2018

05:14

ppt.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

07-Sep-2018

05:14

ppt.ribbonbg.png

3.052

07-Sep-2018

05:14

ppt.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

07-Sep-2018

05:14

ppt.rmgrad16.png

116

07-Sep-2018

05:14

ppt.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

07-Sep-2018

05:14

ppt.rmgrad16rtl.png

114

07-Sep-2018

05:14

ppt.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

07-Sep-2018

05:14

ppt.rsempty.gif

226

07-Sep-2018

05:14

ppt.rsfull.gif

342

07-Sep-2018

05:14

ppt.rshalf.gif

341

07-Sep-2018

05:14

ppt.search.png

3.369

07-Sep-2018

05:14

ppt.slidemenusectionnormalbg

2.815

07-Sep-2018

05:14

ppt.slidemenusectionnormalbg_1033

slidemenusectionnormalbg.png

2.815

07-Sep-2018

05:14

ppt.slidemenusectionselectedbg

2.822

07-Sep-2018

05:14

ppt.slidemenusectionselectedbg_1033

slidemenusectionselectedbg.png

2.822

07-Sep-2018

05:14

ppt.slideshownext

3.090

07-Sep-2018

05:14

ppt.slideshownext_1033

slideshownext.png

3.090

07-Sep-2018

05:14

ppt.slideshowprev

3.079

07-Sep-2018

05:14

ppt.slideshowprev_1033

slideshowprev.png

3.079

07-Sep-2018

05:14

ppt.stylesedit.css

26.470

07-Sep-2018

05:04

ppt.stylesedit.css_1033

stylesedit.css

26.470

07-Sep-2018

05:04

ppt.stylesread.css

20.876

07-Sep-2018

05:04

ppt.stylesread.css_1033

stylesread.css

20.876

07-Sep-2018

05:04

ppt.stylesview.css

19.715

07-Sep-2018

05:04

ppt.stylesview.css_1033

stylesview.css

19.715

07-Sep-2018

05:04

ppt.tabfade.png

132

07-Sep-2018

05:14

ppt.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

07-Sep-2018

05:14

ppt.toolbarbg.png

3.078

07-Sep-2018

05:14

ppt.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

07-Sep-2018

05:14

ppt.usp10.dll

usp10.dll

1.0626.7601.23883 (win7sp1_ldr.170803-0600)

829.104

11-Sep-2018

03:16

ppt.vdot.png

138

07-Sep-2018

05:14

ppt.vdot.png_1033

vdot.png

138

07-Sep-2018

05:14

ppt.webconversion.dll

microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll

14.0.7152.5000

105.640

11-Sep-2018

07:26

presentdisco.aspx

presentdisco.aspx

1.332

07-Sep-2018

05:04

presentwsdl.aspx

presentwsdl.aspx

10.911

07-Sep-2018

05:04

printhandler.ashx

207

07-Sep-2018

05:04

wac.autocorrectlist.1039.js

8.184

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1069.js

3.546

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1087.js

21.351

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1094.js

4.755

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1095.js

42.432

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1097.js

10.257

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1098.js

61.965

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1099.js

28.188

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1102.js

43.095

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.1106.js

18.009

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.2068.js

7.330

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.2074.js

19.244

07-Sep-2018

02:39

wac.autocorrectlist.2108.js

8.664

07-Sep-2018

02:39

wac.box4.js

box4.js

1.586.305

11-Sep-2018

08:01

wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033

dialogtitle.png

2.823

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033

favicon_onenote.ico

3.918

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033

favicon_ppt.ico

3.918

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033

favicon_word.ico

3.918

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033

leftcontentside.png

457

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033

progress.gif

644

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033

progress16.gif

473

07-Sep-2018

05:14

wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033

rightcontentside.png

424

07-Sep-2018

05:14

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7226.5000

4.310.296

12-Feb-2019

06:08

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_en.lex

mshy7en.lex

14.0.7001.1000

475.648

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

14.0.7005.1000

224.360

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

14.0.7005.1000

224.376

11-Sep-2018

07:00

wac.createnewdocument.aspx

createnewdocument.aspx

4.043

07-Sep-2018

05:35

wac.external.cui.js

cui.js

352.107

11-Sep-2018

08:02

wac.intl.box4intl.js_1033

box4intl.js

54.846

07-Sep-2018

05:35

wac.intl.commonintl.js_1033

commonintl.js

36.727

11-Sep-2018

06:32

wac.intl.cui.css_1033

cui.css

37.474

11-Sep-2018

08:02

wac.intl.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

07-Sep-2018

04:46

wac.intl.cuitoolbar.css_1033

cuitoolbar.css

16.941

11-Sep-2018

08:02

wac.intl.debug.css_1033

debug.css

1.805

07-Sep-2018

04:46

wac.intl.editsurface.css_1033

editsurface.css

1.067

07-Sep-2018

05:35

wac.intl.frame.css_1033

frame.css

9.878

07-Sep-2018

04:46

wac.intl.onenote.css_1033

onenote.css

23.040

07-Sep-2018

05:35

wac.intl.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

07-Sep-2018

05:14

wac.intl.word.css_1033

word.css

9.417

07-Sep-2018

05:35

wac.intl.wordviewerintl.js_1033

wac.intl.wordviewerintl.js_1033|wordviewerintl.js

6.184

07-Sep-2018

05:35

wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033

activesectgradient.png

164

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033

blank10x10.gif

49

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033

columnselect.cur

2.238

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033

grabby.png

112

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033

navigationpanegradient.png

2.808

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033

navigationpanegradient_rtl.png

2.824

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033

phpreview.png

1.311

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033

phthumb.png

367

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033

resize.png

2.895

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033

rsempty.gif

226

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033

rsfull.gif

342

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033

rshalf.gif

341

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.search.png_1033

search.png

3.369

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033

sectiongroupexithoverhs.png

270

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033

sectiongroupexiths.png

268

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033

sectiongrouphs.png

488

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033

squiggly.gif

55

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.100_16_n.png_1033

100_16_n.png

421

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.101_16_n.png_1033

101_16_n.png

417

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.102_16_n.png_1033

102_16_n.png

425

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.103_16_n.png_1033

103_16_n.png

428

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.104_16_n.png_1033

104_16_n.png

415

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.105_16_n.png_1033

105_16_n.png

428

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.106_16_n.png_1033

106_16_n.png

460

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.107_16_n.png_1033

107_16_n.png

638

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.108_16_n.png_1033

108_16_n.png

733

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.109_16_n.png_1033

109_16_n.png

660

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.10_16_m.png_1033

10_16_m.png

29.965

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.10_16_n.png_1033

10_16_n.png

574

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.110_16_n.png_1033

110_16_n.png

1.031

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.111_16_n.png_1033

111_16_n.png

881

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033

112_16_n.png

473

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.113_16_n.png_1033

113_16_n.png

1.016

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.114_16_n.png_1033

114_16_n.png

750

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.115_16_n.png_1033

115_16_n.png

781

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.116_16_n.png_1033

116_16_n.png

740

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.117_16_n.png_1033

117_16_n.png

638

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.118_16_n.png_1033

118_16_n.png

703

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.119_16_n.png_1033

119_16_n.png

636

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.11_16_m.png_1033

11_16_m.png

29.973

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.11_16_n.png_1033

11_16_n.png

563

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.120_16_n.png_1033

120_16_n.png

912

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.121_16_n.png_1033

121_16_n.png

652

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.122_16_n.png_1033

122_16_n.png

674

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.123_16_n.png_1033

123_16_n.png

723

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.124_16_n.png_1033

124_16_n.png

903

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.125_16_n.png_1033

125_16_n.png

997

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.126_16_n.png_1033

126_16_n.png

876

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.127_16_n.png_1033

127_16_n.png

722

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.128_16_n.png_1033

128_16_n.png

539

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.129_16_n.png_1033

129_16_n.png

773

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.12_16_m.png_1033

12_16_m.png

29.967

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.12_16_n.png_1033

12_16_n.png

562

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.130_16_n.png_1033

130_16_n.png

648

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.131_16_n.png_1033

131_16_n.png

732

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.132_16_n.png_1033

132_16_n.png

796

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.133_16_n.png_1033

133_16_n.png

879

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.134_16_n.png_1033

134_16_n.png

471

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.135_16_n.png_1033

135_16_n.png

906

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.136_16_n.png_1033

136_16_n.png

592

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.137_16_n.png_1033

137_16_n.png

679

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.138_16_n.png_1033

138_16_n.png

761

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.139_16_n.png_1033

139_16_n.png

806

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.13_16_n.png_1033

13_16_n.png

666

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.140_16_n.png_1033

140_16_n.png

800

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.141_16_n.png_1033

141_16_n.png

864

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.142_16_n.png_1033

142_16_n.png

850

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.143_16_n.png_1033

143_16_n.png

844

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.14_16_n.png_1033

14_16_n.png

752

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.15_16_n.png_1033

15_16_n.png

627

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.16_16_n.png_1033

16_16_n.png

614

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.17_16_n.png_1033

17_16_n.png

459

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.18_16_n.png_1033

18_16_n.png

676

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.19_16_n.png_1033

19_16_n.png

779

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.1_16_m.png_1033

1_16_m.png

29.068

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.1_16_n.png_1033

1_16_n.png

377

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.20_16_n.png_1033

20_16_n.png

828

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.21_16_n.png_1033

21_16_n.png

597

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.22_16_n.png_1033

22_16_n.png

783

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033

23_16_n.png

662

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.24_16_n.png_1033

24_16_n.png

882

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.25_16_n.png_1033

25_16_n.png

1.001

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.26_16_n.png_1033

26_16_n.png

905

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.27_16_n.png_1033

27_16_n.png

674

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.28_16_m.png_1033

28_16_m.png

29.708

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.28_16_n.png_1033

28_16_n.png

28.434

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.29_16_n.png_1033

29_16_n.png

908

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.2_16_m.png_1033

2_16_m.png

29.004

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.2_16_n.png_1033

2_16_n.png

360

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.30_16_m.png_1033

30_16_m.png

29.705

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.30_16_n.png_1033

30_16_n.png

28.439

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.31_16_n.png_1033

31_16_n.png

948

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.32_16_m.png_1033

32_16_m.png

29.705

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.32_16_n.png_1033

32_16_n.png

28.256

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.33_16_n.png_1033

33_16_n.png

954

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.34_16_n.png_1033

34_16_n.png

597

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.35_16_n.png_1033

35_16_n.png

516

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.36_16_n.png_1033

36_16_n.png

900

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.37_16_n.png_1033

37_16_n.png

691

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.38_16_n.png_1033

38_16_n.png

639

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.39_16_n.png_1033

39_16_n.png

963

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.3_16_m.png_1033

3_16_m.png

29.058

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.3_16_n.png_1033

3_16_n.png

373

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.40_16_n.png_1033

40_16_n.png

659

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.41_16_n.png_1033

41_16_n.png

721

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.42_16_n.png_1033

42_16_n.png

888

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.43_16_n.png_1033

43_16_n.png

704

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.44_16_n.png_1033

44_16_n.png

814

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.45_16_n.png_1033

45_16_n.png

674

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.46_16_n.png_1033

46_16_n.png

695

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.47_16_n.png_1033

47_16_n.png

598

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.48_16_m.png_1033

48_16_m.png

30.562

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.48_16_n.png_1033

48_16_n.png

28.399

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.49_16_n.png_1033

49_16_n.png

929

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.4_16_m.png_1033

4_16_m.png

28.378

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.4_16_n.png_1033

4_16_n.png

655

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.50_16_m.png_1033

50_16_m.png

29.653

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.50_16_n.png_1033

50_16_n.png

29.385

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.51_16_n.png_1033

51_16_n.png

963

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.52_16_m.png_1033

52_16_m.png

29.346

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.52_16_n.png_1033

52_16_n.png

27.412

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.53_16_n.png_1033

53_16_n.png

966

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.54_16_n.png_1033

54_16_n.png

612

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.55_16_n.png_1033

55_16_n.png

514

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.56_16_n.png_1033

56_16_n.png

903

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.57_16_n.png_1033

57_16_n.png

707

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.58_16_n.png_1033

58_16_n.png

649

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.59_16_n.png_1033

59_16_n.png

613

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.5_16_m.png_1033

5_16_m.png

29.375

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.5_16_n.png_1033

5_16_n.png

650

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.60_16_n.png_1033

60_16_n.png

959

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.61_16_n.png_1033

61_16_n.png

658

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.62_16_n.png_1033

62_16_n.png

730

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.63_16_n.png_1033

63_16_n.png

900

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.64_16_n.png_1033

64_16_n.png

692

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.65_16_n.png_1033

65_16_n.png

818

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.66_16_n.png_1033

66_16_n.png

683

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.67_16_n.png_1033

67_16_n.png

670

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.68_16_n.png_1033

68_16_n.png

560

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.69_16_m.png_1033

69_16_m.png

28.850

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.69_16_n.png_1033

69_16_n.png

27.540

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.6_16_m.png_1033

6_16_m.png

28.394

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.6_16_n.png_1033

6_16_n.png

655

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.70_16_n.png_1033

70_16_n.png

883

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.71_16_m.png_1033

71_16_m.png

28.881

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.71_16_n.png_1033

71_16_n.png

27.547

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.72_16_n.png_1033

72_16_n.png

916

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.73_16_m.png_1033

73_16_m.png

30.745

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.73_16_n.png_1033

73_16_n.png

27.537

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.74_16_n.png_1033

74_16_n.png

920

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.75_16_n.png_1033

75_16_n.png

618

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.76_16_n.png_1033

76_16_n.png

510

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.77_16_n.png_1033

77_16_n.png

865

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.78_16_n.png_1033

78_16_n.png

687

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.79_16_n.png_1033

79_16_n.png

636

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.7_16_m.png_1033

7_16_m.png

29.200

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.7_16_n.png_1033

7_16_n.png

574

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.80_16_n.png_1033

80_16_n.png

598

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.81_16_n.png_1033

81_16_n.png

923

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.82_16_n.png_1033

82_16_n.png

705

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.83_16_n.png_1033

83_16_n.png

894

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.84_16_n.png_1033

84_16_n.png

673

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.85_16_n.png_1033

85_16_n.png

796

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.86_16_n.png_1033

86_16_n.png

659

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.87_16_n.png_1033

87_16_n.png

704

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.88_16_n.png_1033

88_16_n.png

611

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.89_16_m.png_1033

89_16_m.png

436

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.89_16_n.png_1033

89_16_n.png

660

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.8_16_m.png_1033

8_16_m.png

29.676

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.8_16_n.png_1033

8_16_n.png

570

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.90_16_m.png_1033

90_16_m.png

436

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.90_16_n.png_1033

90_16_n.png

672

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.91_16_m.png_1033

91_16_m.png

436

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.91_16_n.png_1033

91_16_n.png

669

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.92_16_m.png_1033

92_16_m.png

436

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.92_16_n.png_1033

92_16_n.png

669

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.93_16_m.png_1033

93_16_m.png

436

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.93_16_n.png_1033

93_16_n.png

669

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.94_16_m.png_1033

94_16_m.png

30.297

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.94_16_n.png_1033

94_16_n.png

689

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.95_16_m.png_1033

95_16_m.png

28.554

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.95_16_n.png_1033

95_16_n.png

701

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.96_16_m.png_1033

96_16_m.png

28.548

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.96_16_n.png_1033

96_16_n.png

701

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.97_16_m.png_1033

97_16_m.png

29.701

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.97_16_n.png_1033

97_16_n.png

643

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.98_16_m.png_1033

98_16_m.png

29.375

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.98_16_n.png_1033

98_16_n.png

650

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.99_16_m.png_1033

99_16_m.png

29.675

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.99_16_n.png_1033

99_16_n.png

646

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.9_16_m.png_1033

9_16_m.png

29.957

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.notetags.intl.9_16_n.png_1033

9_16_n.png

572

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033

cui.css

37.474

11-Sep-2018

08:02

wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

07-Sep-2018

04:46

wac.livebooks.ribbon.one.png_1033

one.png

105.491

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033

onenotebgx.png

3.161

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033

on_cluster.css

7.637

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033

rbgbbg.png

173

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033

rbgrpbdr.png

172

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033

selectedbg.png

195

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033

tabfade.png

132

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.we.png_1033

we.png

85.501

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033

we_cluster.css

5.536

07-Sep-2018

05:14

wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033

wordbgx.png

3.438

07-Sep-2018

05:14

wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

11-Sep-2018

08:01

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

14.0.7246.5000

141.040

13-Feb-2020

01:08

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

14.0.7246.5000

82.688

13-Feb-2020

01:09

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

14.0.7246.5000

2.547.568

14-Feb-2020

10:31

wac.office.msores.dll

msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

11-Sep-2018

06:31

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

14.0.7246.5000

21.372.904

13-Feb-2020

01:09

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

14.0.7224.5000

1.208.656

12-Dec-2018

08:41

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

14.0.7246.5000

29.855.112

14-Feb-2020

11:17

wac.office.ogl.dll

ogl.dll

14.0.7188.5000

2.116.312

11-Sep-2018

07:09

wac.office.onenoteserverutil.dll

onenoteserverutil.dll|onsrvu.dll

14.0.7166.5000

2.457.352

11-Sep-2018

07:10

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

14.0.7155.5000

1.865.384

11-Sep-2018

07:35

wac.onenote.aspx

onenote.aspx

2.181

07-Sep-2018

05:35

wac.onenoteframe.aspx

onenoteframe.aspx

1.133

07-Sep-2018

05:35

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

14.0.7226.5000

4.310.296

12-Feb-2019

06:08

wac.rsx_1033

wac.en-us.resx

15.766

07-Sep-2018

05:35

wac.webservice.wacofficeonlineproxy.ashx

199

07-Sep-2018

04:46

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

14.0.7170.5000

3.205.376

11-Sep-2018

03:14

wac.word.sword.dll

sword.dll

14.0.7246.5000

7.568.552

14-Feb-2020

05:29

wac.word.wacword.dll

wacword.dll

14.0.7162.5000

61.120

11-Sep-2018

08:03

wac.wordeditor.aspx

wordeditor.aspx

2.177

07-Sep-2018

05:35

wac.wordeditorframe.aspx

wordeditorframe.aspx

1.153

07-Sep-2018

05:35

wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033

bggradient.png

6.137

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033

toolbarbg.png

3.078

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033

cuioverride.css

936

07-Sep-2018

04:46

wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033

cuitoolbar.css

16.941

11-Sep-2018

08:02

wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033

ribbonbg.png

3.052

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033

rmgrad16.png

116

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033

rmgrad16rtl.png

114

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033

selectedbg.png

195

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033

wordbgx.png

3.438

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033

wv.png

45.455

07-Sep-2018

05:14

wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033

wv_cluster.css

2.610

07-Sep-2018

05:14

waccore.resx_1033

waccore.en-us.resx

15.766

07-Sep-2018

05:35

wac_usp10.dll_0002

usp10.dll

1.0626.7601.23883 (win7sp1_ldr.170803-0600)

829.104

11-Sep-2018

03:16

wordviewer.mobilewordviewer.aspx

mword.aspx

497

07-Sep-2018

05:35

wordviewer.wordviewer.aspx

wordviewer.aspx

2.375

07-Sep-2018

05:35

wordviewer.wordviewer.css_1033

wordviewer.css

7.314

07-Sep-2018

05:35

wordviewer.wordviewerframe.aspx

wordviewerframe.aspx

1.139

07-Sep-2018

05:35

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×