Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-8742.Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin về triển khai Cập Nhật bảo mật: 12 tháng 9, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bản Cập Nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

pptserverloc2013-kb3213560-fullfile-x64-glb.exe

ACA203D19561E749F6A02DAA7787615A727997E1

476A090E0927D58E114B9B69D7A5FEE17D30019800D5B40E9FD6ED3F06BF897F

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Server 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

15.0.4919.1000

2584320

15-Aug-17

09:03

ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1025

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1250480

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297584

ppt.conversion.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297584

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297584

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1026

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289904

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280688

ppt.conversion.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280688

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280688

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263280

ppt.conversion.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263280

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263280

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1029

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294000

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1278640

ppt.conversion.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1278640

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1278640

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1030

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241776

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1031

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1264304

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1032

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1338032

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_3082

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1061

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1234608

ppt.conversion.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1234608

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1234608

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1035

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1252016

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1036

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1321648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263792

ppt.conversion.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263792

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1263792

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

ppt.conversion.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1037

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1254064

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1081

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287856

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1050

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1280176

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1038

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1297072

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1057

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1237680

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1040

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1256112

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1041

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1248944

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1087

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1302704

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1042

ppintl.dll

15.0.4937.1000

1247440

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1063

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1291952

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1062

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1268400

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289392

ppt.conversion.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289392

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1289392

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1086

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1240752

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1044

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1043

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1255088

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1045

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1309360

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287344

ppt.conversion.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287344

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1164

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1287344

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1046

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1251504

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2070

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1259696

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1048

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1305776

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1049

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1277616

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1051

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1300144

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1060

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1298096

ppt.conversion.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1298096

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_3098

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1298096

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2074

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1295536

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1053

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1239216

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1054

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1257648

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1055

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1286832

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1058

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1294512

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1066

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1312944

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_2052

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1202352

16-Aug-17

08:14

ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

ppt.conversion.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

ppt.edit.ppintl.dll_1028

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1204400

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1025

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1068

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13512

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1026

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_5146

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13528

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1027

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1029

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13400

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1106

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1030

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1031

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1032

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14400

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3082

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1061

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1069

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1035

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1036

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2108

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13504

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1110

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1037

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1081

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1050

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13440

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1038

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1057

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1040

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13416

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1041

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1087

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1042

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1063

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1062

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1071

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1086

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1044

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1043

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1045

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1164

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4527.1000

13992

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1046

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2070

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13432

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1048

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1049

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1051

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1060

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_3098

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2074

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13424

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1053

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1054

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

14416

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1055

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13408

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1058

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13904

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1066

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13888

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_2052

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13392

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll_1028

microsoft.office.server.powerpoint.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

13376

16-Aug-17

08:14

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Aug-17

09:03

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

15-Aug-17

09:03

ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

ppt.edit.ppintl.dll_1033

ppintl.dll

15.0.4741.1000

1241264

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.4961.1000

5917384

15-Aug-17

09:03

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

15.0.4961.1000

5917384

15-Aug-17

09:03

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

15.0.4553.1000

88256

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.dll

pptconversion.dll

15.0.4567.1000

124072

15-Aug-17

09:03

ppt.conversion.worker.exe

pptworker.exe

15.0.4502.1000

18608

15-Aug-17

09:03

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

10644

15-Aug-17

09:03

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1031

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29857

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_3082

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29635

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1036

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29922

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1040

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29876

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1041

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

31238

15-Aug-17

09:15

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1042

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

30010

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1046

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

29469

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1049

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

33545

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_2052

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

27824

16-Aug-17

08:14

microsoft.office.server.powerpoint.dllhelp.xml_1028

microsoft.office.server.powerpoint.dll-help.xml

28174

16-Aug-17

08:14

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi trên SharePoint: cổng thông tin người dùng SharePoint

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×