Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2017-8509.Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 được cài đặt trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13 tháng 6, 2017.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành KB3172536.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

ifsloc2013-kb3203397-fullfile-x64-glb.exe

09614AD82EE418AC63DE010EA3E7B32D1CDF138A

0F53B8FCDB0BB2F67D0712891A6E1914C3F389FA1DF530EAFEB61D7F9E27B53C

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của SharePoint Server 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ifsadminpages.resx.1025

ipfsadminpages.ar-sa.resx

35374

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1025

ifsmain.css

9631

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1025

intlcorestrings.js

24283

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1025

ipfscore.ar-sa.resx

11789

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1025

ipfs.ar-sa.resx

11724

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1025

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

236664

17-May-17

06:12

repres.dll_1025

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1068

ipfsadminpages.az-latn-az.resx

32280

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1068

ifsmain.css

9166

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1068

intlcorestrings.js

20967

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1068

ipfscore.az-latn-az.resx

11188

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1068

ipfs.az-latn-az.resx

11214

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1068

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

209584

17-May-17

06:12

repres.dll_1068

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1026

ipfsadminpages.bg-bg.resx

39352

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1026

ifsmain.css

9200

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1026

intlcorestrings.js

27949

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1026

ipfs.bg-bg.resx

12994

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1026

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

271440

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.5146

ipfsadminpages.bs-latn-ba.resx

31859

17-May-17

06:12

ifsmain.css.5146

ifsmain.css

9158

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.5146

intlcorestrings.js

20158

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.5146

ipfscore.bs-latn-ba.resx

11043

17-May-17

06:12

ipfs.resx.5146

ipfs.bs-latn-ba.resx

10797

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.5146

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

196784

17-May-17

06:12

repres.dll_5146

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1027

intlcorestrings.js

20653

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1027

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1029

ipfsadminpages.cs-cz.resx

32303

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1029

intlcorestrings.js

20258

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1029

ipfs.cs-cz.resx

11081

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1029

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203864

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1106

ipfsadminpages.cy-gb.resx

31118

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1106

ifsmain.css

9158

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1106

intlcorestrings.js

19938

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1106

ipfscore.cy-gb.resx

10936

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1106

ipfs.cy-gb.resx

10829

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1106

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

200880

17-May-17

06:12

repres.dll_1106

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1030

intlcorestrings.js

19687

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1030

ipfscore.da-dk.resx

10863

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1030

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1031

ipfsadminpages.de-de.resx

31751

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1031

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1031

intlcorestrings.js

21239

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1031

ipfscore.de-de.resx

11069

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1031

ipfs.de-de.resx

10997

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1031

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

213624

17-May-17

06:12

repres.dll_1031

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1032

intlcorestrings.js

30737

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.3082

ipfsadminpages.es-es.resx

32357

17-May-17

06:12

ifsmain.css.3082

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.3082

intlcorestrings.js

20483

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.3082

ipfscore.es-es.resx

11331

17-May-17

06:12

ipfs.resx.3082

ipfs.es-es.resx

11005

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.3082

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207480

17-May-17

06:12

repres.dll_3082

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1061

ipfsadminpages.et-ee.resx

30597

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1061

intlcorestrings.js

19288

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1061

ipfscore.et-ee.resx

10775

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1061

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

187488

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1069

ipfsadminpages.eu-es.resx

31518

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1069

intlcorestrings.js

19863

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1069

ipfscore.eu-es.resx

11104

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1069

ipfs.eu-es.resx

10967

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1069

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

200312

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1035

intlcorestrings.js

20382

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1036

ipfsadminpages.fr-fr.resx

32806

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1036

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1036

intlcorestrings.js

20746

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1036

ipfscore.fr-fr.resx

11334

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1036

ipfs.fr-fr.resx

11205

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1036

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

214648

17-May-17

06:12

repres.dll_1036

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.2108

ipfsadminpages.ga-ie.resx

32313

17-May-17

06:12

ifsmain.css.2108

ifsmain.css

9158

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.2108

intlcorestrings.js

21674

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.2108

ipfscore.ga-ie.resx

11278

17-May-17

06:12

ipfs.resx.2108

ipfs.ga-ie.resx

11147

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.2108

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

211632

17-May-17

06:12

repres.dll_2108

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1110

intlcorestrings.js

19922

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1110

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1037

ipfsadminpages.he-il.resx

33782

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1037

ifsmain.css

9371

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1037

intlcorestrings.js

22910

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1037

ipfscore.he-il.resx

11561

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1037

ipfs.he-il.resx

11537

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1037

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

221816

17-May-17

06:12

repres.dll_1037

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1081

intlcorestrings.js

33551

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1081

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

318608

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1050

intlcorestrings.js

19881

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1050

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

197712

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1038

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1038

intlcorestrings.js

20837

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1038

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

208504

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1057

ipfsadminpages.id-id.resx

30440

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1057

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1057

intlcorestrings.js

19606

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1057

ipfscore.id-id.resx

10817

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1057

ipfs.id-id.resx

10752

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1057

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

194128

17-May-17

06:12

repres.dll_1057

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

12896

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1040

ipfsadminpages.it-it.resx

31375

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1040

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1040

intlcorestrings.js

20019

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1040

ipfscore.it-it.resx

11079

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1040

ipfs.it-it.resx

10850

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1040

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

203384

17-May-17

06:12

repres.dll_1040

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1041

ipfsadminpages.ja-jp.resx

34199

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1041

ifsmain.css

11638

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1041

intlcorestrings.js

23131

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1041

ipfscore.ja-jp.resx

11661

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1041

ipfs.ja-jp.resx

11466

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1041

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

233592

17-May-17

06:12

repres.dll_1041

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1087

intlcorestrings.js

26929

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1087

ipfscore.kk-kz.resx

12573

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1087

ipfs.kk-kz.resx

12659

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1087

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

265808

17-May-17

06:12

repres.dll_1087

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1042

ipfsadminpages.ko-kr.resx

31506

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1042

ifsmain.css

9832

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1042

intlcorestrings.js

20992

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1042

ipfscore.ko-kr.resx

11036

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1042

ipfs.ko-kr.resx

10874

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1042

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

211064

17-May-17

06:12

repres.dll_1042

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1063

intlcorestrings.js

20079

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1063

ipfscore.lt-lt.resx

11077

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1063

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

195168

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1062

intlcorestrings.js

20252

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1071

ipfsadminpages.mk-mk.resx

39885

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1071

ifsmain.css

9158

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1071

intlcorestrings.js

27605

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1071

ipfscore.mk-mk.resx

12964

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1071

ipfs.mk-mk.resx

12891

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1071

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

271024

17-May-17

06:12

repres.dll_1071

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1086

ipfsadminpages.ms-my.resx

30493

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1086

intlcorestrings.js

19705

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1086

ipfscore.ms-my.resx

10762

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1086

ipfs.ms-my.resx

10725

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1086

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

195152

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1044

intlcorestrings.js

19242

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1044

ipfscore.nb-no.resx

10746

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1043

ipfsadminpages.nl-nl.resx

31781

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1043

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1043

intlcorestrings.js

21054

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1043

ipfscore.nl-nl.resx

11138

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1043

ipfs.nl-nl.resx

11044

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1043

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

207992

17-May-17

06:12

repres.dll_1043

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1045

intlcorestrings.js

20582

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1045

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

209552

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1164

ipfsadminpages.prs-af.resx

35762

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1164

ifsmain.css

9142

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1164

intlcorestrings.js

25391

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1164

ipfscore.prs-af.resx

11977

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1164

ipfs.prs-af.resx

12211

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1164

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

241840

17-May-17

06:12

repres.dll_1164

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

12976

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1046

ipfsadminpages.pt-br.resx

32127

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1046

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1046

intlcorestrings.js

19944

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1046

ipfscore.pt-br.resx

11246

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1046

ipfs.pt-br.resx

11015

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1046

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

204920

17-May-17

06:12

repres.dll_1046

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.2070

ipfsadminpages.pt-pt.resx

31960

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.2070

intlcorestrings.js

20362

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.2070

ipfscore.pt-pt.resx

11174

17-May-17

06:12

ipfs.resx.2070

ipfs.pt-pt.resx

11040

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.2070

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

206456

17-May-17

06:12

repres.dll_2070

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1048

intlcorestrings.js

20321

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1048

ipfscore.ro-ro.resx

11136

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1048

ipfs.ro-ro.resx

10967

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1048

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

203360

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1049

ipfsadminpages.ru-ru.resx

38683

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1049

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1049

intlcorestrings.js

27083

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1049

ipfscore.ru-ru.resx

12767

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1049

ipfs.ru-ru.resx

12649

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1049

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

271992

17-May-17

06:12

repres.dll_1049

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1051

intlcorestrings.js

20402

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1051

ipfscore.sk-sk.resx

11309

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1051

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

204384

17-May-17

06:12

repres.dll_1051

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

12880

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1060

ipfsadminpages.sl-si.resx

30992

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1060

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1060

intlcorestrings.js

19830

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1060

ipfscore.sl-si.resx

11091

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1060

ipfs.sl-si.resx

10913

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1060

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

196688

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.3098

ipfsadminpages.sr-cyrl-cs.resx

39383

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.3098

intlcorestrings.js

27599

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.3098

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

269392

17-May-17

06:12

repres.dll_3098

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12864

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.2074

ipfsadminpages.sr-latn-cs.resx

31923

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.2074

intlcorestrings.js

20194

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.2074

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

201296

17-May-17

06:12

repres.dll_2074

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

12880

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1053

intlcorestrings.js

19489

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1053

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

197264

17-May-17

06:12

repres.dll_1053

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1054

ipfsadminpages.th-th.resx

43502

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1054

intlcorestrings.js

33682

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1054

ipfscore.th-th.resx

13301

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1054

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

324704

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1055

ifsmain.css

9146

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1055

intlcorestrings.js

20111

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1055

ipfscore.tr-tr.resx

10940

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1055

ipfs.tr-tr.resx

10852

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1055

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

197200

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1058

intlcorestrings.js

26340

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1058

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

265328

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1066

ipfsadminpages.vi-vn.resx

33432

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1066

ifsmain.css

9190

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1066

intlcorestrings.js

22596

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1066

ipfscore.vi-vn.resx

11537

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1066

ipfs.vi-vn.resx

11676

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1066

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4481.1000

227920

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.2052

ipfsadminpages.zh-cn.resx

28978

17-May-17

06:12

ifsmain.css.2052

ifsmain.css

10572

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.2052

intlcorestrings.js

17651

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.2052

ipfscore.zh-cn.resx

10490

17-May-17

06:12

ipfs.resx.2052

ipfs.zh-cn.resx

10378

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.2052

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

177784

17-May-17

06:12

repres.dll_2052

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12944

17-May-17

06:12

ifsadminpages.resx.1028

ipfsadminpages.zh-tw.resx

29231

17-May-17

06:12

ifsmain.css.1028

ifsmain.css

10413

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js.1028

intlcorestrings.js

17798

17-May-17

06:12

ipfscore.resx.1028

ipfscore.zh-tw.resx

10486

17-May-17

06:12

ipfs.resx.1028

ipfs.zh-tw.resx

10408

17-May-17

06:12

ifsintl.dll.1028

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

179320

17-May-17

06:12

repres.dll_1028

microsoft.office.infopath.server.repairutilities.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

12920

17-May-17

06:12

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.4815.1000

150768

16-May-17

07:36

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.4815.1000

86768

16-May-17

07:36

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.4913.1000

133647104

16-May-17

07:36

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.4937.1000

25813248

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

16-May-17

07:36

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.4869.1000

10438840

16-May-17

07:36

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.4869.1000

3840736

16-May-17

07:36

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.4937.1000

21669616

16-May-17

07:36

ipfsimages.png.1025

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1026

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1027

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1028

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1029

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1030

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1031

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1032

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1033

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1035

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1036

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1037

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1038

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1040

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1041

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1042

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1043

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1044

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1045

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1046

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1048

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1049

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1050

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1051

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1053

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1054

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1055

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1057

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1058

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1060

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1061

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1062

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1063

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1066

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1068

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1069

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1071

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1081

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1086

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1087

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1106

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1110

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.1164

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.2052

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.2070

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.2074

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.2108

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.3082

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.3098

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfsimages.png.5146

ipfsimages.png

5615

17-May-17

06:12

ipfscustomizeform16.png

ipfscustomizeform16.png

342

17-May-17

06:17

ipfscustomizeform32.png

ipfscustomizeform32.png

713

17-May-17

06:17

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

office.odf.x64

office.odf

5249728

16-May-17

07:40

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5249728

16-May-17

07:36

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

15.0.4763.1000

1031272

16-May-17

07:36

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.4937.1000

2624256

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

16-May-17

07:36

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

16-May-17

07:36

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

16-May-17

07:36

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

16-May-17

06:29

dsigres.cab.x64.1025

dsigres.cab

398937

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1026

dsigres.cab

399169

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1027

dsigres.cab

398911

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1029

dsigres.cab

399155

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1030

dsigres.cab

398879

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1031

dsigres.cab

399651

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1032

dsigres.cab

399343

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1033

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1068

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1071

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1087

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1106

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.1164

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.2108

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.3098

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.5146

dsigres.cab

399917

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.3082

dsigres.cab

399215

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1061

dsigres.cab

399271

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1069

dsigres.cab

398863

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1035

dsigres.cab

399451

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1036

dsigres.cab

399381

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1110

dsigres.cab

399085

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1037

dsigres.cab

399355

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1081

dsigres.cab

399383

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1050

dsigres.cab

398909

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1038

dsigres.cab

399009

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1057

dsigres.cab

398661

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1040

dsigres.cab

399873

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1041

dsigres.cab

399627

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1042

dsigres.cab

398781

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1063

dsigres.cab

399147

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1062

dsigres.cab

399399

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1086

dsigres.cab

398709

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1044

dsigres.cab

398743

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1043

dsigres.cab

399667

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1045

dsigres.cab

399095

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1046

dsigres.cab

398851

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.2070

dsigres.cab

399329

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1048

dsigres.cab

398877

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1049

dsigres.cab

399067

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1051

dsigres.cab

399235

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1060

dsigres.cab

398997

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.2074

dsigres.cab

399057

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1053

dsigres.cab

399239

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1054

dsigres.cab

399241

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1055

dsigres.cab

398911

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1058

dsigres.cab

399119

17-May-17

06:12

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

413433

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x64.2052

dsigres.cab

398777

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x64.1028

dsigres.cab

398831

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1025

dsigres.cab

427811

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1026

dsigres.cab

427987

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1027

dsigres.cab

427509

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1029

dsigres.cab

427843

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1030

dsigres.cab

427533

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1031

dsigres.cab

427665

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1032

dsigres.cab

428189

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1033

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1068

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1071

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1087

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1106

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.1164

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.2108

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.3098

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.5146

dsigres.cab

428489

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.3082

dsigres.cab

427455

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1061

dsigres.cab

427673

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1069

dsigres.cab

427641

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1035

dsigres.cab

427757

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1036

dsigres.cab

427581

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1110

dsigres.cab

427671

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1037

dsigres.cab

427591

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1081

dsigres.cab

428201

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1050

dsigres.cab

427753

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1038

dsigres.cab

427791

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1057

dsigres.cab

427487

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1040

dsigres.cab

427703

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1041

dsigres.cab

427843

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1042

dsigres.cab

427655

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1063

dsigres.cab

427685

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1062

dsigres.cab

427667

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1086

dsigres.cab

427579

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1044

dsigres.cab

427479

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1043

dsigres.cab

427745

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1045

dsigres.cab

427855

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1046

dsigres.cab

427585

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.2070

dsigres.cab

427521

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1048

dsigres.cab

427687

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1049

dsigres.cab

427899

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1051

dsigres.cab

427777

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1060

dsigres.cab

427731

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.2074

dsigres.cab

427775

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1053

dsigres.cab

427603

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1054

dsigres.cab

427869

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1055

dsigres.cab

427709

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1058

dsigres.cab

427905

17-May-17

06:12

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

438211

16-May-17

07:36

dsigres.cab.x86.2052

dsigres.cab

427569

17-May-17

06:12

dsigres.cab.x86.1028

dsigres.cab

427467

17-May-17

06:12

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.4745.1000

1522880

16-May-17

07:36

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.4927.1000

2237136

16-May-17

07:36

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

16-May-17

10:04

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

16-May-17

10:04

ipfshelp.xml.1031

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226332

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.3082

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224609

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1036

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226326

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1040

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

224635

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1041

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

240036

16-May-17

07:46

ipfshelp.xml.1042

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

226435

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1046

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

222037

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1049

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

253831

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.2052

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

208564

17-May-17

06:12

ipfshelp.xml.1028

microsoft.office.infopath.server.dll-help.xml

211239

17-May-17

06:12

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

16-May-17

07:36

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

16-May-17

07:36

dsigres.cab_14.1026

dsigres.cab

79744

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1027

dsigres.cab

79578

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1029

dsigres.cab

79808

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1032

dsigres.cab

80090

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1061

dsigres.cab

79554

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1069

dsigres.cab

79556

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1035

dsigres.cab

79988

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1110

dsigres.cab

79504

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1050

dsigres.cab

79632

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1038

dsigres.cab

79728

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1087

dsigres.cab

79810

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1063

dsigres.cab

79874

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1062

dsigres.cab

79640

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1044

dsigres.cab

79726

17-May-17

06:12

ifsmain.css_14.1164

ifsmain.css

8195

17-May-17

06:12

intlcorestrings.js_14.1164

intlcorestrings.js

25447

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.2070

dsigres.cab

79544

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1048

dsigres.cab

79820

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1051

dsigres.cab

79770

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1060

dsigres.cab

79880

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.2074

dsigres.cab

79684

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1055

dsigres.cab

79600

17-May-17

06:12

dsigres.cab_14.1058

dsigres.cab

79886

17-May-17

06:12

core.js_14

core.js

636448

16-May-17

07:36

mobileformserver.aspx_14

mobileformserver.aspx

1036

16-May-17

07:36

signatureeula.aspx_14

signatureeula.formserver.aspx

9143

16-May-17

07:36

ipform.xml

ipfs.format.ps1xml

15682

16-May-17

07:36

core.js

core.js

646659

16-May-17

07:36

formsettings.xml

formsettings.xml

19687

16-May-17

07:36

formsettings.aspx

formsettings.aspx

18804

16-May-17

07:36

ifswfe.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4873.1000

3025120

16-May-17

07:36

ifswfepriv.dll

microsoft.office.infopath.server.dll

15.0.4873.1000

3025120

16-May-17

07:36

ipomload.dll

microsoft.office.infopath.clrloader.dll

15.0.4615.1000

17128

16-May-17

07:36

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×