Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng dịch vụ từ chối trong Microsoft Skype for Business Server và Microsoft Lync Server. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2021-24099.

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của các sản phẩm sau đây được cài đặt:

  • Máy chủ Microsoft Skype for Business 2019 CU2

  • Máy chủ Microsoft Skype for Business 2015 CU 8

  • Microsoft Lync Server 2013

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Để tải bản cập nhật này, hãy cài đặt các bản Cập Nhật sau đây:

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 2, 2021.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×