Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft -2018-0950.   Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem xác định phiên bản Office của bạn).

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây:

 • Cải thiện hiệu suất chung của Microsoft Word 2013.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Bug #: 3630730 (Office15) maylau; chdupuis; glennr; praveenb

 • Cải thiện hiệu suất cho việc xóa bỏ đánh dấu bằng phương pháp lập trình, chẳng hạn như xóa thẻ đánh dấu thông qua macro, VBA và c #.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Bug #: 3634644 (Office15) ruaraki; benbu; cmalizia; glennr; praveenb

 • Vị trí cuối cùng của thẻ đánh dấu được đồng bộ không chính xác trong khi thao tác đồng tác giả trong Word 2013.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Bug #: 3634949 (Office15) yavas; alit; danielsn; glennr; kojiu

 • Nếu một tài liệu Word có chứa các điều khiển OLE hoặc OCX được nhúng dưới dạng đối tượng OLE trong một ứng dụng khác, các điều khiển sẽ xuất hiện ở vị trí sai khi bạn cuộn tài liệu.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  Bug #: 3635968 (Office15) gregl; benbu; elainela; hàm yitwan; glennr; ichiroe

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 4, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011695.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe

EA6137D3D81A0E759FBE5E31DCD7574760DCAC8D

DC62D4FF9BF36CF4371D89955C6E48C8ADDF58A0457CE8BA3EA73670534C347F

word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe

FA72D5383B2433001AB647E8317877A248BADD75

B8111DEA0825AEFF755343E8FEEC90BDFE13317D7383B8CDCF19AC9E266700E7

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Word 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

14-Mar-18

10:36

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4885.1000

947384

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4885.1000

997560

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1065656

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4937.1000

905912

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4885.1000

993976

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1132216

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4885.1000

941240

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4885.1000

922296

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4875.1000

925368

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1049784

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4875.1000

937656

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4885.1000

966840

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947384

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1086136

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4885.1000

867000

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947896

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1004728

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1025208

14-Mar-18

10:16

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1004216

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1006264

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

14-Mar-18

10:35

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4885.1000

982200

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4885.1000

870584

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4875.1000

914616

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4945.1000

932536

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1044152

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4885.1000

949944

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4885.1000

963256

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1085112

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970424

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1083576

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970936

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1003192

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4885.1000

913080

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4885.1000

933048

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1041080

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4885.1000

977080

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1072824

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4885.1000

823480

14-Mar-18

10:17

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

14-Mar-18

10:36

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4885.1000

837304

14-Mar-18

10:17

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

14-Mar-18

10:35

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

14-Mar-18

10:36

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

14-Mar-18

10:36

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

14-Mar-18

08:19

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

9611968

14-Mar-18

08:19

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

14-Mar-18

08:19

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

14-Mar-18

08:19

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

14-Mar-18

10:16

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

14-Mar-18

10:16

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

14-Mar-18

10:17

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:17

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

14-Mar-18

10:17

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

14-Mar-18

08:19

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

14-Mar-18

08:19

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

14-Mar-18

08:21

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

794808

14-Mar-18

08:19

msword.olb

msword.olb

924832

14-Mar-18

08:19

winword.exe

winword.exe

15.0.5023.1000

1931944

14-Mar-18

08:19

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5023.1000

6335144

14-Mar-18

08:19

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

14-Mar-18

08:19

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

14-Mar-18

08:19

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5023.1000

21840552

14-Mar-18

08:19

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Word 2013

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

14-Mar-18

10:59

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1068712

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1076896

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1144992

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5023.1000

985256

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1073320

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1211560

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1020584

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1001640

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1004712

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

14-Mar-18

10:58

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1129128

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

14-Mar-18

10:58

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1058984

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1046184

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1026728

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

14-Mar-18

10:58

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1165480

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5023.1000

946344

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

14-Mar-18

10:58

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1027240

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

14-Mar-18

10:57

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1084072

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1104544

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

14-Mar-18

10:58

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083560

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1085608

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1061544

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5023.1000

949928

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5023.1000

994472

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1011880

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1123496

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1029288

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1042600

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1164456

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1049768

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1162920

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1050280

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1083048

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5023.1000

992424

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1012904

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1120424

14-Mar-18

10:22

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1056424

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5023.1000

1152680

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5023.1000

902824

14-Mar-18

10:22

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

14-Mar-18

10:59

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5023.1000

916648

14-Mar-18

10:22

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

14-Mar-18

10:57

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

14-Mar-18

10:58

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

14-Mar-18

10:59

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

14-Mar-18

10:59

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

14-Mar-18

08:19

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

14038712

14-Mar-18

08:19

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

14-Mar-18

08:20

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

14-Mar-18

08:20

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

14-Mar-18

10:37

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

14-Mar-18

10:37

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

14-Mar-18

10:37

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

14-Mar-18

08:19

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

14-Mar-18

08:19

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

14-Mar-18

08:21

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

14-Mar-18

08:20

msword.olb

msword.olb

925344

14-Mar-18

08:19

winword.exe

winword.exe

15.0.5023.1000

1933992

14-Mar-18

08:19

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5023.1000

8320680

14-Mar-18

08:19

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

14-Mar-18

08:19

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

14-Mar-18

08:19

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5023.1000

27952296

14-Mar-18

08:19

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×