Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem giới thiệu về bảo mật sau đây:

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xemTôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 10 tháng 3, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4484094bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

word2013-kb4484231-fullfile-x64-glb.exe

94C6A13CDB1465C5BFB3C60355AEB8CEB973AEB5

69704FE6F619C2237E884B47B7A2C8A1ECFFCB1F081983B4333F231B56B61B7A

word2013-kb4484231-fullfile-x86-glb.exe

30A74F9917D1BF469CB904E7CC9BDB5598666DAF

B72203F977B6ACA45A9E439CD7355DAD90DF87B4B6C24E3D60823B1CCD8E5712

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

21-Feb-20

01:18

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

21-Feb-20

12:31

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

21-Feb-20

12:32

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

905808

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

21-Feb-20

12:31

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1132112

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

966736

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947280

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086032

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947792

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

21-Feb-20

12:31

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1006160

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

982296

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

21-Feb-20

12:33

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

932632

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949840

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

963360

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

21-Feb-20

01:15

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

21-Feb-20

01:17

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970832

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

21-Feb-20

01:17

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

21-Feb-20

01:17

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

912976

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

21-Feb-20

01:17

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

933456

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

21-Feb-20

01:18

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

21-Feb-20

01:18

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

977184

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

21-Feb-20

01:18

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073432

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

21-Feb-20

01:18

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

823576

21-Feb-20

12:34

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

21-Feb-20

01:18

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

21-Feb-20

12:34

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

21-Feb-20

01:15

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

21-Feb-20

01:17

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

21-Feb-20

01:17

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

21-Feb-20

01:17

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

21-Feb-20

01:17

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

21-Feb-20

01:18

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

21-Feb-20

01:18

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

21-Feb-20

01:18

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

21-Feb-20

01:18

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

21-Feb-20

01:18

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

17-Feb-20

07:47

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439584

17-Feb-20

07:49

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5223.1000

9605008

17-Feb-20

07:48

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

12:31

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

21-Feb-20

12:31

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:32

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

21-Feb-20

12:32

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

12:31

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

21-Feb-20

12:31

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

17-Feb-20

07:48

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

17-Feb-20

07:48

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

21-Feb-20

12:31

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

21-Feb-20

12:31

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

12:33

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

21-Feb-20

12:33

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

21-Feb-20

12:34

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

12:34

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

21-Feb-20

12:34

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

17-Feb-20

07:24

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

17-Feb-20

07:24

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

17-Feb-20

07:50

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

794944

17-Feb-20

07:48

msword.olb

msword.olb

924832

17-Feb-20

07:48

winword.exe

winword.exe

15.0.5223.1000

1925000

17-Feb-20

07:48

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5223.1000

6330256

17-Feb-20

07:47

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

17-Feb-20

07:47

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

17-Feb-20

07:47

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5223.1000

21781904

17-Feb-20

07:48

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

21-Feb-20

02:20

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1061768

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1070688

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1138576

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5223.1000

978312

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1066384

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1204624

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1014160

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5223.1000

995424

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5223.1000

998288

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1122704

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1052552

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1039248

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1019784

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

21-Feb-20

02:19

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1159056

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

21-Feb-20

02:19

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5223.1000

939408

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

21-Feb-20

02:19

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1020816

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

21-Feb-20

02:17

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077344

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1098128

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1077136

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1079184

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1054608

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5223.1000

943200

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5223.1000

987528

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1004944

21-Feb-20

01:27

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1117072

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1022560

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1035664

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1157520

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1042832

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1155976

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1043344

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1076104

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5223.1000

985480

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1005968

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1113696

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1049488

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5223.1000

1145736

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5223.1000

896400

21-Feb-20

01:28

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

21-Feb-20

02:20

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5223.1000

909712

21-Feb-20

01:28

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

21-Feb-20

02:19

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

21-Feb-20

02:19

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

21-Feb-20

02:19

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

21-Feb-20

02:17

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

21-Feb-20

02:20

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

21-Feb-20

02:20

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

17-Feb-20

07:23

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5127.1000

439384

17-Feb-20

07:27

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5223.1000

14032264

17-Feb-20

07:24

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

01:46

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

21-Feb-20

01:46

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

01:46

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

21-Feb-20

01:46

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

17-Feb-20

07:25

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

17-Feb-20

07:25

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

21-Feb-20

01:46

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

21-Feb-20

01:46

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

21-Feb-20

01:47

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

21-Feb-20

01:48

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

21-Feb-20

01:48

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

21-Feb-20

01:47

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

21-Feb-20

01:47

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

17-Feb-20

07:24

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

17-Feb-20

07:24

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

17-Feb-20

07:27

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Feb-20

07:24

msword.olb

msword.olb

925344

17-Feb-20

07:24

winword.exe

winword.exe

15.0.5223.1000

1927056

17-Feb-20

07:24

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5223.1000

8315792

17-Feb-20

07:24

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

17-Feb-20

07:24

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

17-Feb-20

07:24

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5223.1000

27679120

17-Feb-20

07:24

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×