Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-0919 và các lỗ hổng và tiếp 2018-0922 xúc thông thường của Microsoft vàcác liên tiếp. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem xác định phiên bản Office của bạn).

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa bản sửa lỗi cho sự cố không bảo mật sau đây:

  • Bạn không thể đặt từ điển tùy chỉnh mặc định thông qua mô hình đối tượng Word Visual Basic for Applications (VBA).

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    Bug #: 3634020 (Office15) dapavlov; kepowell; hàm ravipi; glennr; christil

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13/03, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011651.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

word2013-kb4011695-fullfile-x64-glb.exe

D083B78973F6D90F51CF56DA8E7E25732C8A0E50

AB90C5C244B7955A7D6A944B25A8AEB33D59A14EF928F23D5406396DF97F9C56

word2013-kb4011695-fullfile-x86-glb.exe

895A24C7EE9AA6B2712C7A8A1E41FF8FB0DEF7B5

581027C6126EC98294C15862D372CA3F3138D5145FD41443FED8163BB089D875

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

20-Feb-18

10:26

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

20-Feb-18

10:23

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4885.1000

947384

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4885.1000

997560

20-Feb-18

09:50

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

20-Feb-18

10:23

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1065656

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4937.1000

905912

20-Feb-18

09:50

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

20-Feb-18

10:23

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4885.1000

993976

20-Feb-18

09:50

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1132216

20-Feb-18

09:50

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4885.1000

941240

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4885.1000

922296

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4875.1000

925368

20-Feb-18

09:50

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1049784

20-Feb-18

09:51

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4875.1000

937656

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4885.1000

966840

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947384

20-Feb-18

09:51

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1086136

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4885.1000

867000

20-Feb-18

09:51

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

20-Feb-18

10:24

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947896

20-Feb-18

09:51

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

20-Feb-18

10:23

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1004728

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1025208

20-Feb-18

09:51

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1004216

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1006264

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4885.1000

982200

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4885.1000

870584

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4875.1000

914616

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4945.1000

932536

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1044152

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4885.1000

949944

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4885.1000

963256

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1085112

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970424

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

20-Feb-18

10:25

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1083576

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970936

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1003192

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4885.1000

913080

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4885.1000

933048

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1041080

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4885.1000

977080

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

20-Feb-18

10:26

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1072824

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

20-Feb-18

10:26

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4885.1000

823480

20-Feb-18

09:52

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

20-Feb-18

10:26

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4885.1000

837304

20-Feb-18

09:52

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

20-Feb-18

10:23

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

20-Feb-18

10:23

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

20-Feb-18

10:23

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

20-Feb-18

10:23

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

20-Feb-18

10:24

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

20-Feb-18

10:23

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

20-Feb-18

10:25

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

20-Feb-18

10:26

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

20-Feb-18

10:26

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

15-Feb-18

08:52

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

9611968

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

15-Feb-18

08:53

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

20-Feb-18

09:50

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

20-Feb-18

09:50

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

20-Feb-18

09:51

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

20-Feb-18

09:51

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

20-Feb-18

09:52

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

09:52

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

20-Feb-18

09:52

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

15-Feb-18

08:53

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

15-Feb-18

08:53

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

15-Feb-18

08:54

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

794808

15-Feb-18

08:53

msword.olb

msword.olb

924832

15-Feb-18

08:53

winword.exe

winword.exe

15.0.5015.1000

1931944

15-Feb-18

08:53

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5015.1000

6335144

15-Feb-18

08:53

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

15-Feb-18

08:53

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

15-Feb-18

08:53

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5015.1000

21825704

15-Feb-18

08:53

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

20-Feb-18

10:38

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

20-Feb-18

10:35

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1068704

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1076904

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

20-Feb-18

10:35

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1144992

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5015.1000

985256

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

20-Feb-18

10:35

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1073312

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1211560

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1020576

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1001640

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1004712

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1129120

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1058984

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1046184

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1026720

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1165480

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5015.1000

946336

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

20-Feb-18

10:36

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1027240

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

20-Feb-18

10:35

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1084064

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1104552

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083560

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1085608

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1061544

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5015.1000

949928

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5015.1000

994480

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1011880

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1123496

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1029288

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1042600

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1164456

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1049768

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

20-Feb-18

10:37

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1162920

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1050280

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1083048

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5015.1000

992424

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1012904

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1120424

20-Feb-18

09:53

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1056424

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

20-Feb-18

10:38

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5015.1000

1152680

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

20-Feb-18

10:38

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5015.1000

902824

20-Feb-18

09:53

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

20-Feb-18

10:38

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5015.1000

916640

20-Feb-18

09:53

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

20-Feb-18

10:36

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

20-Feb-18

10:35

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

20-Feb-18

10:37

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

20-Feb-18

10:38

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

20-Feb-18

10:38

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

20-Feb-18

10:38

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

20-Feb-18

10:38

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

15-Feb-18

08:52

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

14038712

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

15-Feb-18

08:53

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

20-Feb-18

10:09

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

20-Feb-18

10:09

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

20-Feb-18

10:10

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

20-Feb-18

10:10

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

20-Feb-18

10:10

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

15-Feb-18

08:53

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

15-Feb-18

08:53

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

15-Feb-18

08:54

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

15-Feb-18

08:53

msword.olb

msword.olb

925344

15-Feb-18

08:53

winword.exe

winword.exe

15.0.5015.1000

1933992

15-Feb-18

08:53

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5015.1000

8319144

15-Feb-18

08:53

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

15-Feb-18

08:53

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

15-Feb-18

08:53

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5015.1000

27921576

15-Feb-18

08:53

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×