Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng thực thi mã từ xa tồn tại trong Microsoft Word nếu phần mềm không xử lý chính xác. Tệp LNK. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2020-16933. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 13 tháng mười 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4484522bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

word2013-kb4486692-fullfile-x86-glb.exe

1E271E24EFFE8FAA0A24A2CDEFCA13C67E8B9069

03B60FF20FCA75325D886F9D76E02BBA6FA7A4CEFFEB4BD29FE70E5F50610B95

word2013-kb4486692-fullfile-x64-glb.exe

2CA2561DC37EFC6E585544257B5340A23B1C8461

8B61A887EE066AE2B219FACE06EAFB2F3B3DD3665601AFC093AB5B0691341A0B

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

16-Sep-20

01:10

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

905808

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1132112

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

966736

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947280

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086032

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947792

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

16-Sep-20

01:08

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

16-Sep-20

12:44

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1006160

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

982296

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

16-Sep-20

01:09

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

932632

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949840

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

963360

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970832

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

912976

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

933456

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5273.1000

970128

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073432

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

823576

16-Sep-20

12:45

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

16-Sep-20

01:10

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

16-Sep-20

12:45

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

16-Sep-20

01:08

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

16-Sep-20

01:09

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

16-Sep-20

01:10

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

16-Sep-20

01:10

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

15-Sep-20

11:35

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

431200

15-Sep-20

11:36

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

9605000

15-Sep-20

11:35

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

15-Sep-20

11:35

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

15-Sep-20

11:35

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

16-Sep-20

12:44

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

16-Sep-20

12:44

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

16-Sep-20

12:45

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

12:45

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

16-Sep-20

12:45

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

15-Sep-20

11:35

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

15-Sep-20

11:35

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

15-Sep-20

11:36

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

794944

15-Sep-20

11:35

msword.olb

msword.olb

924832

15-Sep-20

11:35

winword.exe

winword.exe

15.0.5285.1000

1925016

15-Sep-20

11:35

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5285.1000

6331288

15-Sep-20

11:35

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

15-Sep-20

11:35

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

15-Sep-20

11:35

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5285.1000

21824408

15-Sep-20

11:35

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

16-Sep-20

01:30

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

16-Sep-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1061784

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1061784

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1061784

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1070488

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1070488

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1070488

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1138576

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1138576

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1138576

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5285.1000

978328

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5285.1000

978328

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5285.1000

978328

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

16-Sep-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1066384

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1066384

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1066384

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1204632

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1204632

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1204632

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1014160

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1014160

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1014160

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5285.1000

995224

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5285.1000

995224

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5285.1000

995224

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5285.1000

998280

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5285.1000

998280

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5285.1000

998280

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1122712

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1122712

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1122712

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1052560

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1052560

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1052560

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1039248

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1039248

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1039248

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1019784

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1019784

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1019784

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1159056

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1159056

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1159056

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5285.1000

939408

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5285.1000

939408

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5285.1000

939408

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1020816

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1020816

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1020816

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

16-Sep-20

01:27

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077144

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077144

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077144

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1098128

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1098128

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1098128

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077136

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077136

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1077136

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

16-Sep-20

01:28

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1079176

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1079176

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1079176

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1054608

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1054608

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1054608

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5285.1000

943000

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5285.1000

943000

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5285.1000

943000

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5285.1000

987536

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5285.1000

987536

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5285.1000

987536

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1004944

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1004944

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1004944

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1117072

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1117072

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1117072

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1022352

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1022352

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1022352

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1035664

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1035664

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1035664

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1157520

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1157520

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1157520

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1042832

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1042832

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1042832

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1155984

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1155984

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1155984

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1043344

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1043344

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1043344

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1076120

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1076120

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1076120

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5285.1000

985480

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5285.1000

985480

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5285.1000

985480

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

16-Sep-20

01:29

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1005976

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1005976

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1005976

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

16-Sep-20

01:30

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1113488

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1113488

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1113488

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

16-Sep-20

01:30

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1049496

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1049496

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1049496

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

16-Sep-20

01:30

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1145744

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1145744

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5285.1000

1145744

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

16-Sep-20

01:30

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5285.1000

896400

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5285.1000

896400

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5285.1000

896400

16-Sep-20

12:47

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

16-Sep-20

01:30

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5285.1000

909720

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5285.1000

909720

16-Sep-20

12:47

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5285.1000

909720

16-Sep-20

12:47

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

16-Sep-20

01:27

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

16-Sep-20

01:27

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

16-Sep-20

01:27

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

16-Sep-20

01:28

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

16-Sep-20

01:29

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

16-Sep-20

01:30

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

16-Sep-20

01:30

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

16-Sep-20

01:30

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

16-Sep-20

01:30

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

16-Sep-20

01:30

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

15-Sep-20

11:35

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

430984

15-Sep-20

11:36

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

14032272

15-Sep-20

11:35

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

15-Sep-20

11:35

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

15-Sep-20

11:35

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5273.1000

517528

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

16-Sep-20

01:02

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

16-Sep-20

01:02

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5277.1000

517008

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

16-Sep-20

01:03

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

16-Sep-20

01:03

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

16-Sep-20

01:03

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

15-Sep-20

11:35

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

15-Sep-20

11:35

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

15-Sep-20

11:36

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

15-Sep-20

11:35

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

15-Sep-20

11:35

msword.olb

msword.olb

925344

15-Sep-20

11:35

winword.exe

winword.exe

15.0.5285.1000

1927064

15-Sep-20

11:35

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5285.1000

8317336

15-Sep-20

11:35

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

15-Sep-20

11:35

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

15-Sep-20

11:35

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5285.1000

27906456

15-Sep-20

11:35

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×