Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xemTôi đang sử dụng phiên bản Office nào?).

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: 14 tháng 7, 2020.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế 4484361bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành trước

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

word2013-kb4484446-fullfile-x86-glb.exe

B7754C8DE2161C67947F7A9089F0E1DE2DF60AF6

137501057AE4DE778E79A67FA4024B9F73F545C292F42466877457FDDD2C7A7C

word2013-kb4484446-fullfile-x64-glb.exe

58D62A7EE109D72100C996576A3027931C1942D5

841B728A6D03CCDF1B12B2378A27039B94C4FD5AE76523B1D944CD4DD4D630B9

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

18-Jun-20

02:46

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5093.1000

905808

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1132112

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5093.1000

966736

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947280

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1086032

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947792

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

18-Jun-20

02:44

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1006160

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5093.1000

982296

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5093.1000

932632

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5093.1000

949840

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5093.1000

963360

18-Jun-20

02:21

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970832

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5093.1000

912976

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5093.1000

933456

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5093.1000

977184

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

18-Jun-20

02:45

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1073432

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

18-Jun-20

02:46

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5093.1000

823576

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

18-Jun-20

02:46

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

18-Jun-20

02:22

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

18-Jun-20

02:44

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

18-Jun-20

02:45

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

18-Jun-20

02:46

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

18-Jun-20

02:46

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

17-Jun-20

02:36

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

431200

17-Jun-20

02:38

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

9605000

17-Jun-20

02:37

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

17-Jun-20

02:37

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

17-Jun-20

02:37

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

18-Jun-20

02:21

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

18-Jun-20

02:21

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

18-Jun-20

02:22

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

18-Jun-20

02:22

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

17-Jun-20

02:36

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

17-Jun-20

02:36

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

17-Jun-20

02:38

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

794944

17-Jun-20

02:37

msword.olb

msword.olb

924832

17-Jun-20

02:37

winword.exe

winword.exe

15.0.5259.1000

1925016

17-Jun-20

02:37

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5259.1000

6330776

17-Jun-20

02:37

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

17-Jun-20

02:37

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

17-Jun-20

02:37

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5259.1000

21782928

17-Jun-20

02:37

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

18-Jun-20

03:02

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1061784

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1061784

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1061784

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1070488

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1070488

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1070488

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1138584

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1138584

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1138584

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5259.1000

978320

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5259.1000

978320

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5259.1000

978320

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1066384

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1066384

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1066384

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1204624

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1204624

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1204624

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

18-Jun-20

03:00

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1014152

18-Jun-20

02:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1014152

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1014152

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5259.1000

995216

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5259.1000

995216

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5259.1000

995216

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5259.1000

998296

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5259.1000

998296

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5259.1000

998296

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

18-Jun-20

03:00

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1122712

18-Jun-20

02:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1122712

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1122712

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1052568

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1052568

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1052568

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1039256

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1039256

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1039256

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1019784

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1019784

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1019784

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

19-Jun-20

07:00

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1159064

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1159064

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1159064

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5259.1000

939400

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5259.1000

939400

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5259.1000

939400

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1020824

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1020824

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1020824

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

18-Jun-20

03:00

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

18-Jun-20

02:22

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

18-Jun-20

02:22

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

18-Jun-20

02:22

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1098128

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1098128

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1098128

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1077144

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1079192

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1079192

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1079192

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1054600

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1054600

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1054600

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5259.1000

942984

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5259.1000

942984

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5259.1000

942984

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5259.1000

987536

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5259.1000

987536

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5259.1000

987536

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1004952

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1004952

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1004952

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1117080

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1117080

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1117080

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1022344

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1022344

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1022344

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1035672

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1035672

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1035672

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1157528

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1157528

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1157528

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1042840

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1042840

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1042840

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1155992

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1155992

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1155992

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1043352

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1043352

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1043352

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1076120

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1076120

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1076120

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5259.1000

985496

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5259.1000

985496

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5259.1000

985496

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

19-Jun-20

07:01

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1005976

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1005976

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1005976

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

19-Jun-20

07:02

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1113488

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1113488

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1113488

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

19-Jun-20

07:02

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1049480

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1049480

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1049480

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

19-Jun-20

07:02

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1145752

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1145752

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5259.1000

1145752

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

19-Jun-20

07:02

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5259.1000

896408

19-Jun-20

06:23

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5259.1000

896408

19-Jun-20

06:23

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5259.1000

896408

19-Jun-20

06:23

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

19-Jun-20

07:02

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5259.1000

909720

19-Jun-20

06:24

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5259.1000

909720

19-Jun-20

06:24

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5259.1000

909720

19-Jun-20

06:24

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

19-Jun-20

07:00

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

19-Jun-20

07:01

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

19-Jun-20

07:02

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

19-Jun-20

07:02

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

19-Jun-20

07:02

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

19-Jun-20

07:02

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

19-Jun-20

07:02

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

17-Jun-20

02:36

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

430984

17-Jun-20

02:38

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

14032272

17-Jun-20

02:37

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

17-Jun-20

02:37

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

17-Jun-20

02:37

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-Jun-20

02:36

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

18-Jun-20

02:36

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-Jun-20

02:36

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

18-Jun-20

02:36

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

18-Jun-20

02:36

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

18-Jun-20

02:36

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

19-Jun-20

06:36

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

19-Jun-20

06:36

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

19-Jun-20

06:37

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

19-Jun-20

06:37

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

19-Jun-20

06:37

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

17-Jun-20

02:36

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

17-Jun-20

02:36

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

17-Jun-20

02:38

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Jun-20

02:37

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Jun-20

02:37

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5085.1000

874776

17-Jun-20

02:37

msword.olb

msword.olb

925344

17-Jun-20

02:37

winword.exe

winword.exe

15.0.5259.1000

1927064

17-Jun-20

02:37

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5259.1000

8316824

17-Jun-20

02:37

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

17-Jun-20

02:37

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

17-Jun-20

02:37

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5259.1000

27905944

17-Jun-20

02:37

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: hỗ trợ bảo mật của Windows

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa Cyber: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×