Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết một microsoft Word tiết lộ thông tin lỗ hổng. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2023-36761.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (.msi). Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như phiên Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải các bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành trước 5002445.

Thông tin hàm băm tệp

File name

SHA256 hash

word2013-kb5002483-fullfile-x86-glb.exe

467A285DC5F23E12E377F0FC1744FC09174EA2A1C7C8B611B959E8A1F9F4DE7B

word2013-kb5002483-fullfile-x64-glb.exe

15DF4A74230589B718AC91A11BB4AFA1D79B44175DCEB28C65DAB2FB82C6B04F

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

25-Aug-23

03:08

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5093.1000

947288

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5093.1000

997464

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1065552

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5327.1000

898952

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5093.1000

993880

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5325.1000

1125264

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5093.1000

941648

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5093.1000

922192

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5093.1000

925264

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1050192

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5093.1000

937552

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5359.1000

959896

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5589.1001

941512

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1080272

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5093.1000

866896

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5589.1000

942128

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004624

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1025104

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1004112

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5589.1000

1000496

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5555.1000

976280

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5093.1000

870488

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5093.1000

915024

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5497.1000

926648

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1044048

25-Aug-23

02:51

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5437.1000

944064

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5499.1000

957360

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1085016

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5093.1000

970328

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1083672

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5589.1000

965168

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1003600

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5497.1000

907192

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

25-Aug-23

03:07

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5589.1000

927792

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

25-Aug-23

03:08

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5093.1000

1040976

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

25-Aug-23

03:08

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5273.1000

970128

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

25-Aug-23

03:08

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5589.1000

1067568

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

25-Aug-23

03:08

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5385.1000

816536

25-Aug-23

02:52

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

25-Aug-23

03:08

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5093.1000

837200

25-Aug-23

02:52

document_parts.dot_1025

built-in building blocks.dotx

3633666

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1026

built-in building blocks.dotx

3637449

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1029

built-in building blocks.dotx

3618985

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1030

built-in building blocks.dotx

3608062

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1031

built-in building blocks.dotx

3603386

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1032

built-in building blocks.dotx

3653167

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_3082

built-in building blocks.dotx

3612006

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1061

built-in building blocks.dotx

3604130

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1035

built-in building blocks.dotx

3603428

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1036

built-in building blocks.dotx

3619560

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1037

built-in building blocks.dotx

3629591

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1081

built-in building blocks.dotx

3644334

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1050

built-in building blocks.dotx

3607442

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1038

built-in building blocks.dotx

3604785

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1057

built-in building blocks.dotx

3609041

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1040

built-in building blocks.dotx

3599032

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1041

built-in building blocks.dotx

3636899

25-Aug-23

03:06

document_parts.dot_1087

built-in building blocks.dotx

3634700

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1042

built-in building blocks.dotx

3628333

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1063

built-in building blocks.dotx

3622044

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1062

built-in building blocks.dotx

3611384

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1086

built-in building blocks.dotx

3604931

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1044

built-in building blocks.dotx

3608018

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1043

built-in building blocks.dotx

3601853

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1045

built-in building blocks.dotx

3609394

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1046

built-in building blocks.dotx

3617732

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_2070

built-in building blocks.dotx

3613701

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1048

built-in building blocks.dotx

3617400

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1049

built-in building blocks.dotx

3646588

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1051

built-in building blocks.dotx

3613567

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1060

built-in building blocks.dotx

3604721

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_2074

built-in building blocks.dotx

3617809

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1053

built-in building blocks.dotx

3609521

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1054

built-in building blocks.dotx

3653990

25-Aug-23

03:07

document_parts.dot_1055

built-in building blocks.dotx

3607036

25-Aug-23

03:08

document_parts.dot_1058

built-in building blocks.dotx

3649803

25-Aug-23

03:08

document_parts.dot_1066

built-in building blocks.dotx

3631479

25-Aug-23

03:08

document_parts.dot_2052

built-in building blocks.dotx

3615970

25-Aug-23

03:08

document_parts.dot_1028

built-in building blocks.dotx

3627311

25-Aug-23

03:08

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

23-Aug-23

03:26

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

431200

23-Aug-23

03:26

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

9605000

23-Aug-23

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5327.1000

613768

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5325.1000

521112

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

23-Aug-23

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

23-Aug-23

03:26

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1001

629192

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1001

617928

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1000

624176

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1000

525872

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5497.1000

619944

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

25-Aug-23

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

25-Aug-23

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5499.1000

631728

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1000

615984

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5497.1000

615848

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5289.1000

110984

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1000

530992

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

25-Aug-23

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

25-Aug-23

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

25-Aug-23

02:52

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

23-Aug-23

03:26

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

23-Aug-23

03:26

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

23-Aug-23

03:26

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5455.1000

788920

23-Aug-23

03:26

msword.olb

msword.olb

928184

23-Aug-23

03:26

winword.exe

winword.exe

15.0.5589.1001

1926096

23-Aug-23

03:26

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5589.1001

6333912

23-Aug-23

03:26

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

28600

23-Aug-23

03:26

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.5455.1000

25528

23-Aug-23

03:26

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5589.1001

21802456

23-Aug-23

03:26

document_parts.dot_1033

built-in building blocks.dotx

3706055

25-Aug-23

03:06

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

25-Aug-23

03:23

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1062856

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1062856

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1062856

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1026

bibform.xml

112594

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1071680

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1071680

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1071680

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1139776

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1139776

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1139776

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1030

bibform.xml

111506

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5589.1001

979520

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5589.1001

979520

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5589.1001

979520

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1067480

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1067480

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1067480

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1205720

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1205720

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1205720

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1015360

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1015360

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1015360

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1061

bibform.xml

110632

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5589.1001

996304

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5589.1001

996304

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5589.1001

996304

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1035

bibform.xml

114240

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5589.1001

999472

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5589.1001

999472

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5589.1001

999472

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1123800

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1123800

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1123800

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1053744

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1053744

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1053744

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1081

bibform.xml

111268

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1040432

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1040432

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1040432

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1050

bibform.xml

112258

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1020976

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1020976

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1020976

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1160144

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1160144

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1160144

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1057

bibform.xml

110554

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5589.1001

940496

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5589.1001

940496

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5589.1001

940496

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1022000

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1022000

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1022000

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

25-Aug-23

03:22

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078232

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078232

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078232

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1087

bibform.xml

110788

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1099312

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1099312

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1099312

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078336

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078336

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1078336

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1063

bibform.xml

114946

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1080368

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1080368

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1080368

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1055688

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1055688

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1055688

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1086

bibform.xml

108620

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5589.1001

944176

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5589.1001

944176

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5589.1001

944176

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1044

bibform.xml

112626

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5589.1001

988624

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5589.1001

988624

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5589.1001

988624

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1006144

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1006144

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1006144

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1045

bibform.xml

113560

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1118256

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1118256

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1118256

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1023536

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1023536

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1023536

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_2070

bibform.xml

112130

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1036848

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1036848

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1036848

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1048

bibform.xml

113248

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1158720

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1158720

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1158720

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044032

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044032

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044032

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1157168

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1157168

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1157168

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1060

bibform.xml

110420

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044544

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044544

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1044544

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_2074

bibform.xml

111570

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1077296

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1077296

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1077296

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1053

bibform.xml

112226

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5589.1001

986576

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5589.1001

986576

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5589.1001

986576

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1054

bibform.xml

113224

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1007152

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1007152

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1007152

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1055

bibform.xml

108688

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1114672

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1114672

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1114672

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1058

bibform.xml

112778

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1050584

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1050584

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1050584

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1146928

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1146928

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5589.1001

1146928

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5589.1001

897584

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5589.1001

897584

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5589.1001

897584

25-Aug-23

02:58

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

25-Aug-23

03:23

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5589.1001

910896

25-Aug-23

02:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5589.1001

910896

25-Aug-23

02:58

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5589.1001

910896

25-Aug-23

02:58

document_parts.dot_1025

built-in building blocks.dotx

3633666

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1026

built-in building blocks.dotx

3637449

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1029

built-in building blocks.dotx

3618985

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1030

built-in building blocks.dotx

3608062

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1031

built-in building blocks.dotx

3603386

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1032

built-in building blocks.dotx

3653167

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_3082

built-in building blocks.dotx

3612006

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1061

built-in building blocks.dotx

3604130

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1035

built-in building blocks.dotx

3603428

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1036

built-in building blocks.dotx

3619560

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1037

built-in building blocks.dotx

3629591

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1081

built-in building blocks.dotx

3644334

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1050

built-in building blocks.dotx

3607442

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1038

built-in building blocks.dotx

3604785

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1057

built-in building blocks.dotx

3609041

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1040

built-in building blocks.dotx

3599032

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1041

built-in building blocks.dotx

3636899

25-Aug-23

03:22

document_parts.dot_1087

built-in building blocks.dotx

3634700

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1042

built-in building blocks.dotx

3628333

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1063

built-in building blocks.dotx

3622044

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1062

built-in building blocks.dotx

3611384

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1086

built-in building blocks.dotx

3604931

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1044

built-in building blocks.dotx

3608018

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1043

built-in building blocks.dotx

3601853

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1045

built-in building blocks.dotx

3609394

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1046

built-in building blocks.dotx

3617732

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_2070

built-in building blocks.dotx

3613701

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1048

built-in building blocks.dotx

3617400

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1049

built-in building blocks.dotx

3646588

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1051

built-in building blocks.dotx

3613567

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1060

built-in building blocks.dotx

3604721

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_2074

built-in building blocks.dotx

3617809

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1053

built-in building blocks.dotx

3609521

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1054

built-in building blocks.dotx

3653990

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1055

built-in building blocks.dotx

3607036

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1058

built-in building blocks.dotx

3649803

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1066

built-in building blocks.dotx

3631479

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_2052

built-in building blocks.dotx

3615970

25-Aug-23

03:23

document_parts.dot_1028

built-in building blocks.dotx

3627311

25-Aug-23

03:23

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

23-Aug-23

03:26

jrpcard20.dll_1041

jrpcard20.dll

15.0.5241.1000

430984

23-Aug-23

03:26

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.5233.1000

14032272

23-Aug-23

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111544

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

520120

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111008

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

527792

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111024

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5563.1000

625104

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108464

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

614840

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

110008

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

618912

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109984

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

522160

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111520

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

631712

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109488

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

624560

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111032

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

522168

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111544

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

624560

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109488

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

622512

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111024

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

523696

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109984

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

518560

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

113072

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

629176

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

110496

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

617896

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111016

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

525216

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108984

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

624056

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109480

25-Aug-23

03:05

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

499648

25-Aug-23

03:05

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

107432

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

519584

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

107440

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

505760

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111544

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

525728

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

113088

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

526784

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111008

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

524192

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108976

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

617376

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108976

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

619952

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112048

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

522160

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112544

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

631208

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112560

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5551.1000

631760

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111552

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

622008

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

109984

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

518048

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111536

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5589.1001

625712

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111024

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

615856

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112056

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

525760

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108456

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

615840

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108984

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

513960

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112064

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

628664

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

111008

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5535.1000

527312

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

112032

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

530848

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

110520

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

511408

25-Aug-23

03:06

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.5455.1000

108464

25-Aug-23

03:06

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.5455.1000

510896

25-Aug-23

03:06

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

23-Aug-23

03:26

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

23-Aug-23

03:26

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

23-Aug-23

03:27

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5455.1000

868800

23-Aug-23

03:26

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5455.1000

868800

23-Aug-23

03:26

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.5455.1000

868800

23-Aug-23

03:26

msword.olb

msword.olb

928688

23-Aug-23

03:26

winword.exe

winword.exe

15.0.5589.1001

1928144

23-Aug-23

03:26

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5589.1001

8319440

23-Aug-23

03:26

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

34224

23-Aug-23

03:26

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.5455.1000

29624

23-Aug-23

03:26

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5589.1001

27911232

23-Aug-23

03:26

document_parts.dot_1033

built-in building blocks.dotx

3706055

25-Aug-23

03:22

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×