Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường của Microsoft-2018-8161. Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem xác định phiên bản Office của bạn).

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này có chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho sự cố không bảo mật sau đây:

  • Khi bạn đóng tài liệu quản lý quyền thông tin không được lưu (IRM) Office Open XML (OOXML), thì lời tuyên bố từ để có thể "giữ lại các thay đổi chưa lưu" nhưng kết quả thực sự là một lỗi. Tệp ASD.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    Office15:3636468

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 8 tháng 5, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4018347.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

word2013-kb4018396-fullfile-x64-glb.exe

99EB773F6152DC7B117D95525CA331DB211540DC

A43FEAAE0120760F1241A5FBEBF9C85A0316A498C04475625FBD050C5B5CBB55

word2013-kb4018396-fullfile-x86-glb.exe

6C08F835717DE1397D30BDE2123C5CFC65DD9DA3

A4FA377D5DE8909A90FB65689890A44D6ACC573D14ED18EB339218762AD4B7FB

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn để tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

12-Apr-18

03:15

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

12-Apr-18

03:13

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4885.1000

947384

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4885.1000

997560

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

12-Apr-18

03:13

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1065656

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4937.1000

905912

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

12-Apr-18

03:13

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4885.1000

993976

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

12-Apr-18

03:13

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1132216

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4885.1000

941240

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4885.1000

922296

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4875.1000

925368

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1049784

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4875.1000

937656

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4885.1000

966840

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947384

12-Apr-18

02:51

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1086136

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4885.1000

867000

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947896

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

12-Apr-18

03:13

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1004728

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1025208

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1004216

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1006264

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4885.1000

982200

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4885.1000

870584

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4875.1000

914616

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4945.1000

932536

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1044152

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4885.1000

949944

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4885.1000

963256

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1085112

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

12-Apr-18

03:14

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970424

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

12-Apr-18

03:15

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1083576

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970936

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1003192

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4885.1000

913080

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4885.1000

933048

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1041080

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4885.1000

977080

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

12-Apr-18

03:15

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1072824

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

12-Apr-18

03:15

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4885.1000

823480

12-Apr-18

02:52

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

12-Apr-18

03:15

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4885.1000

837304

12-Apr-18

02:52

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

12-Apr-18

03:13

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

12-Apr-18

03:14

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

12-Apr-18

03:15

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

12-Apr-18

03:15

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

11-Apr-18

03:51

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

9611968

11-Apr-18

03:51

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

11-Apr-18

03:51

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

11-Apr-18

03:51

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

12-Apr-18

02:51

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

12-Apr-18

02:51

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

12-Apr-18

02:52

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

02:52

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

12-Apr-18

02:52

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

11-Apr-18

03:51

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

11-Apr-18

03:51

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

11-Apr-18

03:52

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

794808

11-Apr-18

03:51

msword.olb

msword.olb

924832

11-Apr-18

03:51

winword.exe

winword.exe

15.0.5031.1000

1931944

11-Apr-18

03:51

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5031.1000

6335144

11-Apr-18

03:51

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

11-Apr-18

03:51

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

11-Apr-18

03:51

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5031.1000

21836968

11-Apr-18

03:51

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

12-Apr-18

03:59

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1068712

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1068712

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1068712

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1076904

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1076904

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1076904

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1145000

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1145000

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1145000

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5031.1000

985256

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5031.1000

985256

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.5031.1000

985256

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1073320

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1073320

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1073320

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1211560

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1211560

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1211560

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1020576

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1020576

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1020576

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1001640

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1001640

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1001640

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1004712

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1004712

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1004712

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1129128

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1129128

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1129128

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1058984

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1058984

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1058984

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1046176

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1046176

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1046176

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1026728

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1026728

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1026728

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1165480

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1165480

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1165480

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5031.1000

946344

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5031.1000

946344

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.5031.1000

946344

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1027240

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1027240

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1027240

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

12-Apr-18

03:57

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1084072

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1084072

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1084072

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1104552

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1104552

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1104552

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083560

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083560

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083560

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1085608

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1085608

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1085608

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1061536

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1061536

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1061536

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5031.1000

949928

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5031.1000

949928

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.5031.1000

949928

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5031.1000

994472

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5031.1000

994472

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.5031.1000

994472

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1011880

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1011880

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1011880

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1123496

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1123496

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1123496

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

12-Apr-18

03:58

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1029288

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1029288

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1029288

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1042600

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1042600

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1042600

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1164456

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1164456

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1164456

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

12-Apr-18

03:59

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1049768

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1049768

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1049768

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

12-Apr-18

03:59

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1162920

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1162920

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1162920

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1050280

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1050280

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1050280

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083048

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083048

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1083048

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5031.1000

992424

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5031.1000

992424

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.5031.1000

992424

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1012904

12-Apr-18

03:06

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1012904

12-Apr-18

03:06

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1012904

12-Apr-18

03:06

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1120424

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1120424

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1120424

12-Apr-18

03:05

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1056424

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1056424

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1056424

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

12-Apr-18

03:59

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1152680

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1152680

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.5031.1000

1152680

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

12-Apr-18

03:59

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5031.1000

902824

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5031.1000

902824

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.5031.1000

902824

12-Apr-18

03:05

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

12-Apr-18

03:59

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5031.1000

916648

12-Apr-18

03:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5031.1000

916648

12-Apr-18

03:05

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.5031.1000

916648

12-Apr-18

03:05

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

12-Apr-18

03:57

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

12-Apr-18

03:58

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

12-Apr-18

03:59

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

12-Apr-18

03:59

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

11-Apr-18

03:53

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

14038712

11-Apr-18

03:53

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

11-Apr-18

03:53

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

11-Apr-18

03:53

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

03:26

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

12-Apr-18

03:26

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

12-Apr-18

03:27

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

12-Apr-18

03:27

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

12-Apr-18

03:27

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

11-Apr-18

03:51

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

11-Apr-18

03:51

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

11-Apr-18

03:54

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

11-Apr-18

03:53

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

11-Apr-18

03:53

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

11-Apr-18

03:53

msword.olb

msword.olb

925344

11-Apr-18

03:53

winword.exe

winword.exe

15.0.5031.1000

1933992

11-Apr-18

03:53

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.5031.1000

8320680

11-Apr-18

03:53

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

11-Apr-18

03:53

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

11-Apr-18

03:53

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.5031.1000

27952808

11-Apr-18

03:53

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp

Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×