Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy đi đến các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường sau đây (CPC).

Lưu ý Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của gói dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 được cài đặt trên máy tính.

Lưu ý rằng bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống của Microsoft sẽ áp dụng cho phiên bản Office 2013 dựa trên Microsoft Installer (. msi). Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem xác định phiên bản Office của bạn).

Cải tiến và bản sửa lỗi

Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các vấn đề không bảo mật sau đây:

  • Microsoft Word 2013 gặp sự cố sau khi bạn mở một tài liệu có chứa các điều khiển ActiveX trong một bộ chứa tài liệu hiện hoạt.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    Bug: #Office15:3634916 Gregl; benbu; glennr; ichiroe

  • Bản cập nhật này cũng cải thiện hiệu suất khởi động của Word 2013 bằng cách bỏ qua việc quét không cần thiết của các tài liệu Word vốn là cục bộ và không được mật mã hóa.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    Bug: #Office15:3635972 Maylau; người ký; jyee; jmethvin; yitwan; amdey

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn dùng từ Microsoft Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách nhận tự động Cập Nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Phương pháp 3: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận gói Cập Nhật độc lập thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai Cập Nhật bảo mật: ngày 9 tháng 1, 2018.

Cập Nhật bảo mật thông tin thay thế

Bản Cập Nhật bảo mật này sẽ thay thế bản Cập Nhật bảo mật phát hành trước đó KB 4011590.

Thông tin về băm tệp

Tên gói

Hash gói SHA 1

Hash gói SHA 2

word2013-kb4011651-fullfile-x64-glb.exe

F36B4F0281C51582427F7365AEC337697703A126

F1F70B45D6410AFAA83E9B8260FDC274CB10A6B1B31749096A8F209C6BB2840F

word2013-kb4011651-fullfile-x86-glb.exe

05CD61B05773E21287AAA189B27518DC853FC97C

2F3F4F1A8DA34D27AD7D02F712E254B286BF4A0249260D622F8141EE9A5A7668

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp sau này) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thời gian hiện tại của bạn-tiết kiệm thời gian (DST). Ngoài ra, ngày tháng và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

279752

13-Dec-17

09:36

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4885.1000

947384

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4885.1000

997560

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1065656

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4937.1000

905912

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4885.1000

993976

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1132216

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4885.1000

941240

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4885.1000

922296

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4875.1000

925368

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1049784

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4875.1000

937656

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4885.1000

966840

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947384

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1086136

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4885.1000

867000

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4875.1000

947896

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1004728

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1025208

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1004216

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1006264

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4885.1000

982200

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4885.1000

870584

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4875.1000

914616

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4945.1000

932536

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1044152

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4885.1000

949944

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4885.1000

963256

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1085112

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970424

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

13-Dec-17

09:35

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4885.1000

1083576

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4875.1000

970936

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1003192

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4885.1000

913080

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4885.1000

933048

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1041080

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4885.1000

977080

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

13-Dec-17

09:36

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4875.1000

1072824

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

13-Dec-17

09:36

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4885.1000

823480

13-Dec-17

09:17

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

13-Dec-17

09:36

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4885.1000

837304

13-Dec-17

09:17

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

13-Dec-17

09:35

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

13-Dec-17

09:36

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

13-Dec-17

09:36

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

13-Dec-17

09:36

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

13-Dec-17

09:36

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

12-Dec-17

06:57

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

9611968

12-Dec-17

06:58

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

12-Dec-17

06:58

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

12-Dec-17

06:58

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115400

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625856

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117960

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

13-Dec-17

09:17

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:17

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

13-Dec-17

09:17

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

12-Dec-17

06:57

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

12-Dec-17

06:57

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

12-Dec-17

06:59

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

794808

12-Dec-17

06:58

msword.olb

msword.olb

924832

12-Dec-17

06:58

winword.exe

winword.exe

15.0.4997.1000

1931936

12-Dec-17

06:58

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.4997.1000

6334624

12-Dec-17

06:58

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

25168

12-Dec-17

06:58

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

22096

12-Dec-17

06:58

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.4997.1000

21804192

12-Dec-17

06:58

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

calligra.dll

calligra.dll

15.0.4545.1000

328392

13-Dec-17

09:51

bibform.xml_1025

bibform.xml

106100

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1068704

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1068704

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1025

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1068704

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1076896

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1076896

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1026

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1076896

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1029

bibform.xml

112512

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1144992

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1144992

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1029

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1144992

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4997.1000

985248

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4997.1000

985248

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1030

wwintl.dll

15.0.4997.1000

985248

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1031

bibform.xml

114240

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1073312

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1073312

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1031

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1073312

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1032

bibform.xml

114340

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1211552

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1211552

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1032

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1211552

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_3082

bibform.xml

114930

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1020576

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1020576

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_3082

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1020576

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1001632

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1001632

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1061

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1001632

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1004704

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1004704

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1035

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1004704

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1036

bibform.xml

114844

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1129120

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1129120

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1036

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1129120

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1037

bibform.xml

106424

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1058976

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1058976

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1037

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1058976

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1046176

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1046176

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1081

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1046176

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1026720

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1026720

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1050

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1026720

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1038

bibform.xml

112560

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1165472

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1165472

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1038

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1165472

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4997.1000

946336

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4997.1000

946336

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1057

wwintl.dll

15.0.4997.1000

946336

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1040

bibform.xml

112426

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1027232

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1027232

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1040

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1027232

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1041

bibform.xml

97202

13-Dec-17

09:50

wac.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1084064

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1084064

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1041

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1084064

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1104552

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1104552

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1087

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1104552

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1042

bibform.xml

97630

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083552

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083552

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1042

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083552

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1085608

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1085608

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1063

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1085608

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1062

bibform.xml

114514

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1061536

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1061536

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1062

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1061536

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4997.1000

949920

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4997.1000

949920

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1086

wwintl.dll

15.0.4997.1000

949920

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4997.1000

994464

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4997.1000

994464

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1044

wwintl.dll

15.0.4997.1000

994464

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1043

bibform.xml

113208

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1011872

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1011872

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1043

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1011872

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1123488

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1123488

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1045

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1123488

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1046

bibform.xml

111828

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1029280

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1029280

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1046

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1029280

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1042600

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1042600

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_2070

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1042600

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1164448

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1164448

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1048

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1164448

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1049

bibform.xml

112712

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1049760

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1049760

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1049

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1049760

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1051

bibform.xml

111034

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1162920

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1162920

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1051

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1162920

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1050272

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1050272

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1060

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1050272

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083040

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083040

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_2074

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1083040

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4997.1000

992416

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4997.1000

992416

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1053

wwintl.dll

15.0.4997.1000

992416

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1012896

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1012896

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1054

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1012896

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1120424

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1120424

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1055

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1120424

13-Dec-17

09:19

wac.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1056416

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1056416

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1058

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1056416

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1066

bibform.xml

113620

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1152672

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1152672

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1066

wwintl.dll

15.0.4997.1000

1152672

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_2052

bibform.xml

96830

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4997.1000

902816

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4997.1000

902816

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_2052

wwintl.dll

15.0.4997.1000

902816

13-Dec-17

09:19

bibform.xml_1028

bibform.xml

96804

13-Dec-17

09:51

wac.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4997.1000

916640

13-Dec-17

09:19

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4997.1000

916640

13-Dec-17

09:19

wwintl.dll_1028

wwintl.dll

15.0.4997.1000

916640

13-Dec-17

09:19

document_parts.dot_1025

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3633666

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1026

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3637449

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1029

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3618985

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1030

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608062

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1031

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603386

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1032

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653167

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_3082

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3612006

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1061

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604130

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1035

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3603428

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1036

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3619560

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1037

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3629591

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1081

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3644334

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1050

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607442

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1038

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604785

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1057

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609041

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1040

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3599032

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1041

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3636899

13-Dec-17

09:50

document_parts.dot_1087

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3634700

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1042

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3628333

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1063

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3622044

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1062

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3611384

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1086

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604931

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1044

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3608018

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1043

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3601853

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1045

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609394

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1046

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617732

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_2070

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613701

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1048

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617400

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1049

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3646588

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1051

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3613567

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1060

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3604721

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_2074

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3617809

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1053

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3609521

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1054

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3653990

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1055

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3607036

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1058

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3649803

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1066

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3631479

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_2052

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3615970

13-Dec-17

09:51

document_parts.dot_1028

các khối dựng dựng sẵn. dotx

3627311

13-Dec-17

09:51

wordicon.exe

wordicon.exe

15.0.4553.1000

3015336

12-Dec-17

06:57

pdfreflow.exe

pdfreflow.exe

15.0.4997.1000

14038712

12-Dec-17

06:58

wwintl.dll.idx_dll_1025

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1025

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

526016

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1026

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1026

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533696

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1029

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1029

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630976

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1030

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1030

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

620736

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1031

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1031

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

624832

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1032

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115912

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1032

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1033

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117504

12-Dec-17

06:58

wwintl.rest.idx_dll_1033

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1501

628424

12-Dec-17

06:58

wwintl.dll.idx_dll_3082

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_3082

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

630464

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1061

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1061

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1035

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1035

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

621224

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1036

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1036

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

628416

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1037

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1037

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

520360

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1081

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1081

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

524480

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1050

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118984

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1050

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625832

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1038

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1038

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

623808

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1057

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1057

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

531136

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1040

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1040

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

620712

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1041

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115392

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1041

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

496296

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1087

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113352

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1087

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

525504

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1042

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

113344

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1042

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

511680

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1063

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1063

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1062

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118976

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1062

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

532672

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1086

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1086

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

530112

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1044

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1044

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

614056

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1043

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114888

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1043

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4945.1000

625864

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1045

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1045

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

528064

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1046

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1046

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637120

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_2070

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

118464

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_2070

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

637632

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1048

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117440

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1048

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

618664

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1049

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

115904

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1049

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

514728

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1051

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117448

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1051

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

631488

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1060

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1060

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

612520

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_2074

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_2074

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

522408

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1053

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1053

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

621760

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1054

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114880

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1054

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

519872

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1055

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1055

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

625320

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1058

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116928

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1058

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

533184

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1066

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

117952

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1066

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4569.1504

527528

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_2052

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

116416

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_2052

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

517312

13-Dec-17

09:31

wwintl.dll.idx_dll_1028

wwintl.dll.idx_dll

15.0.4875.1000

114368

13-Dec-17

09:31

wwintl.rest.idx_dll_1028

wwintl.rest.idx_dll

15.0.4885.1000

516800

13-Dec-17

09:31

winword.veman.xml

winword.visualelementsmanifest.xml

342

12-Dec-17

06:57

winword.veman.xml

winwordd.visualelementsmanifest.xml

342

12-Dec-17

06:57

bibform.xml_1033

bibform.xml

111310

12-Dec-17

06:59

wac.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

12-Dec-17

06:58

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

12-Dec-17

06:58

wwintl.dll_1033

wwintl.dll

15.0.4875.1000

874688

12-Dec-17

06:58

msword.olb

msword.olb

925344

12-Dec-17

06:58

winword.exe

winword.exe

15.0.4997.1000

1933984

12-Dec-17

06:58

wrd12cnv.dll

wordcnv.dll

15.0.4997.1000

8318624

12-Dec-17

06:57

wrd12pxy.cnv

wordcnvpxy.cnv

30784

12-Dec-17

06:57

wrd12exe.exe

wordconv.exe

15.0.4454.1000

26192

12-Dec-17

06:57

wwlib.dll

wwlib.dll

15.0.4997.1000

27950752

12-Dec-17

06:58

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Đề xuất một tính năng hoặc cung cấp phản hồi về Office Core: cổng thông tin người dùng Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×