Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục sự cố bảo mật trong Microsoft OneNote.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Microsoft Office 2016 trên máy tính.

Lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Office 2016 dựa trên Microsoft Installer (.msi) dựa trên Microsoft. Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2016 Click-to-Run, chẳng hạn như phiên Microsoft Office 365 Home. (Xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải các bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Để cài đặt bản cập nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Thông tin Thêm

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành 3115419.

Thông tin hàm băm tệp

File name

SHA256 hash

onenote2016-kb4484434-fullfile-x86-glb.exe

C8E1FE57F3BC84DFE33A157648E84A0747B5DEE116DC94E031FE886FAC3575F0

onenote2016-kb4484434-fullfile-x64-glb.exe

3784BD2D7A2595A679E65198DADB0A8E2585D09C381AF717C6C1EE92578C11B8

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

onintl.dll_1025

onintl.dll

16.0.4888.1000

197528

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1026

onintl.dll

16.0.4888.1000

207760

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1029

onintl.dll

16.0.4888.1000

218656

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1030

onintl.dll

16.0.4888.1000

196184

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1031

onintl.dll

16.0.4888.1000

226880

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1032

onintl.dll

16.0.4888.1000

230296

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_3082

onintl.dll

16.0.4888.1000

205896

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1061

onintl.dll

16.0.4888.1000

192576

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1035

onintl.dll

16.0.4888.1000

194608

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1036

onintl.dll

16.0.4888.1000

223416

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1037

onintl.dll

16.0.4888.1000

179608

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1081

onintl.dll

16.0.4888.1000

219632

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1050

onintl.dll

16.0.4888.1000

201296

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1038

onintl.dll

16.0.4888.1000

223336

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1057

onintl.dll

16.0.4888.1000

194192

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1040

onintl.dll

16.0.4888.1000

201272

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1041

onintl.dll

16.0.4888.1000

204184

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1087

onintl.dll

16.0.4888.1000

222096

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1042

onintl.dll

16.0.4888.1000

200592

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1063

onintl.dll

16.0.4888.1000

210048

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1062

onintl.dll

16.0.4888.1000

209960

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1086

onintl.dll

16.0.4888.1000

195632

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1044

onintl.dll

16.0.4888.1000

191656

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1043

onintl.dll

16.0.4888.1000

204360

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1045

onintl.dll

16.0.4888.1000

219744

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1046

onintl.dll

16.0.4888.1000

207936

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_2070

onintl.dll

16.0.4888.1000

207936

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1048

onintl.dll

16.0.4888.1000

221616

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1049

onintl.dll

16.0.4888.1000

211952

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1051

onintl.dll

16.0.4888.1000

223368

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1060

onintl.dll

16.0.4888.1000

200800

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_2074

onintl.dll

16.0.4873.1000

204320

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_9242

onintl.dll

16.0.4888.1000

204320

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1053

onintl.dll

16.0.4888.1000

196256

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1054

onintl.dll

16.0.4888.1000

204848

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1055

onintl.dll

16.0.4888.1000

214656

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1058

onintl.dll

16.0.4888.1000

213400

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1066

onintl.dll

16.0.4888.1000

218008

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_2052

onintl.dll

16.0.4888.1000

175512

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1028

onintl.dll

16.0.4888.1000

177048

12-Jul-23

07:08

onbttnie.dll.x64

onbttnie.dll

16.0.5403.1000

248312

11-Jul-23

03:36

onbttnielinkednotes.dll.x64

onbttnielinkednotes.dll

16.0.5404.1000

218016

11-Jul-23

03:33

iecontentservice.exe

iecontentservice.exe

16.0.5403.1000

205776

11-Jul-23

03:31

onbttnie.dll.x86

onbttnie.dll

16.0.5403.1000

200096

11-Jul-23

03:37

onbttnielinkednotes.dll.x86

onbttnielinkednotes.dll

16.0.5384.1000

175048

11-Jul-23

03:37

onbttnol.dll

onbttnol.dll

16.0.5404.1000

512896

11-Jul-23

03:31

onbttnppt.dll

onbttnppt.dll

16.0.5403.1000

188296

11-Jul-23

03:31

onbttnwd.dll

onbttnwd.dll

16.0.5403.1000

188272

11-Jul-23

03:31

onpptaddin.dll

onpptaddin.dll

16.0.5403.1000

201136

11-Jul-23

03:31

onwordaddin.dll

onwordaddin.dll

16.0.5356.1000

258456

11-Jul-23

03:31

onfilter.dll

onfilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:31

onfilter.dll.x64

onfilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:33

onifiltr.dll.x64

onifilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:36

onenote.exe

onenote.exe

16.0.5403.1000

1678176

11-Jul-23

03:31

onfilter.dll

onfilter.dll

16.0.5393.1000

2375632

11-Jul-23

03:31

onifiltr.dll.x86

onifilter.dll

16.0.5393.1000

2375632

11-Jul-23

03:31

onmain.dll

onmain.dll

16.0.5408.1000

10547064

12-Jul-23

09:14

onintl.dll_1033

onintl.dll

16.0.4873.1000

187440

11-Jul-23

03:31

onres.dll

onres.dll

16.0.4873.1000

9306584

11-Jul-23

03:31

notebook03.onepkg_1025

notebook03.onepkg

279771

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1025

onguide.onepkg

279337

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1026

notebook03.onepkg

319181

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1026

onguide.onepkg

319815

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1029

notebook03.onepkg

316572

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1029

onguide.onepkg

316152

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1030

notebook03.onepkg

259595

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1030

onguide.onepkg

259193

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1031

notebook03.onepkg

320312

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1031

onguide.onepkg

319774

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1032

notebook03.onepkg

329962

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1032

onguide.onepkg

329340

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_10266

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1033

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1039

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1056

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1065

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1094

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1095

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1097

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1098

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1099

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1102

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1106

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_2108

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_3098

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_10266

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1033

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1039

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1056

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1065

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1094

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1095

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1097

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1098

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1099

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1102

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1106

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_2108

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_3098

onguide.onepkg

292634

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_3082

notebook03.onepkg

301216

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_3082

onguide.onepkg

300718

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1061

notebook03.onepkg

291732

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1061

onguide.onepkg

291274

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1035

notebook03.onepkg

306502

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1035

onguide.onepkg

305874

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1036

notebook03.onepkg

302503

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1036

onguide.onepkg

302087

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1037

notebook03.onepkg

280742

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1037

onguide.onepkg

280294

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1081

notebook03.onepkg

292748

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1081

onguide.onepkg

292672

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1050

notebook03.onepkg

314429

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1050

onguide.onepkg

313939

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1038

notebook03.onepkg

316080

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1038

onguide.onepkg

314630

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1057

notebook03.onepkg

300442

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1057

onguide.onepkg

300286

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1040

notebook03.onepkg

297466

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1040

onguide.onepkg

296930

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1041

notebook03.onepkg

291866

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1041

onguide.onepkg

291480

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1087

notebook03.onepkg

315863

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1087

onguide.onepkg

314917

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1042

notebook03.onepkg

283715

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1042

onguide.onepkg

283243

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1063

notebook03.onepkg

298575

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1063

onguide.onepkg

298071

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1062

notebook03.onepkg

302810

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1062

onguide.onepkg

303228

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1086

notebook03.onepkg

301531

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1086

onguide.onepkg

301875

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1044

notebook03.onepkg

277008

12-Jul-23

09:20

onguide.onepkg_1044

onguide.onepkg

276514

12-Jul-23

09:20

notebook03.onepkg_1043

notebook03.onepkg

306233

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1043

onguide.onepkg

306859

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1045

notebook03.onepkg

318751

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1045

onguide.onepkg

318269

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1046

notebook03.onepkg

302112

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1046

onguide.onepkg

301586

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_2070

notebook03.onepkg

303707

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_2070

onguide.onepkg

303993

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1048

notebook03.onepkg

303001

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1048

onguide.onepkg

303439

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1049

notebook03.onepkg

309148

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1049

onguide.onepkg

308666

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1051

notebook03.onepkg

310058

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1051

onguide.onepkg

309516

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1060

notebook03.onepkg

308740

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1060

onguide.onepkg

308290

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_2074

notebook03.onepkg

1224524

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_2074

onguide.onepkg

1223594

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_9242

notebook03.onepkg

301556

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_9242

onguide.onepkg

301162

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1053

notebook03.onepkg

277471

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1053

onguide.onepkg

276169

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1054

notebook03.onepkg

303992

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1054

onguide.onepkg

303512

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1055

notebook03.onepkg

302407

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1055

onguide.onepkg

301897

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1058

notebook03.onepkg

303882

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1058

onguide.onepkg

303390

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1066

notebook03.onepkg

312847

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1066

onguide.onepkg

312395

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_2052

notebook03.onepkg

284381

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_2052

onguide.onepkg

283887

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1028

notebook03.onepkg

283065

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1028

onguide.onepkg

281823

12-Jul-23

09:21

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

onintl.dll_1025

onintl.dll

16.0.4888.1000

197104

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1026

onintl.dll

16.0.4888.1000

207344

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1029

onintl.dll

16.0.4888.1000

218232

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1030

onintl.dll

16.0.4888.1000

195752

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1031

onintl.dll

16.0.4888.1000

226456

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1032

onintl.dll

16.0.4888.1000

230296

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_3082

onintl.dll

16.0.4888.1000

205472

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1061

onintl.dll

16.0.4888.1000

192152

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1035

onintl.dll

16.0.4888.1000

194184

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1036

onintl.dll

16.0.4888.1000

223408

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1037

onintl.dll

16.0.4888.1000

179184

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1081

onintl.dll

16.0.4888.1000

219632

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1050

onintl.dll

16.0.4888.1000

200880

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1038

onintl.dll

16.0.4888.1000

223336

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1057

onintl.dll

16.0.4888.1000

194192

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1040

onintl.dll

16.0.4888.1000

200848

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1041

onintl.dll

16.0.4888.1000

203752

12-Jul-23

07:06

onintl.dll_1087

onintl.dll

16.0.4888.1000

221680

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1042

onintl.dll

16.0.4888.1000

200176

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1063

onintl.dll

16.0.4888.1000

210048

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1062

onintl.dll

16.0.4888.1000

209544

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1086

onintl.dll

16.0.4888.1000

195608

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1044

onintl.dll

16.0.4888.1000

192088

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1043

onintl.dll

16.0.4888.1000

204352

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1045

onintl.dll

16.0.4888.1000

219752

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1046

onintl.dll

16.0.4888.1000

207992

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_2070

onintl.dll

16.0.4888.1000

207968

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1048

onintl.dll

16.0.4888.1000

221592

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1049

onintl.dll

16.0.4888.1000

212376

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1051

onintl.dll

16.0.4888.1000

223824

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_1060

onintl.dll

16.0.4888.1000

201232

12-Jul-23

07:07

onintl.dll_2074

onintl.dll

16.0.4873.1000

203872

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_9242

onintl.dll

16.0.4888.1000

204320

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1053

onintl.dll

16.0.4888.1000

196688

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1054

onintl.dll

16.0.4888.1000

204424

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1055

onintl.dll

16.0.4888.1000

215080

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1058

onintl.dll

16.0.4888.1000

213400

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1066

onintl.dll

16.0.4888.1000

218008

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_2052

onintl.dll

16.0.4888.1000

175512

12-Jul-23

07:08

onintl.dll_1028

onintl.dll

16.0.4888.1000

177048

12-Jul-23

07:08

iecontentservice.exe

iecontentservice.exe

16.0.5404.1000

260560

11-Jul-23

03:36

onbttnie.dll.x64

onbttnie.dll

16.0.5403.1000

248312

11-Jul-23

03:36

onbttnielinkednotes.dll.x64

onbttnielinkednotes.dll

16.0.5404.1000

218016

11-Jul-23

03:33

onbttnol.dll

onbttnol.dll

16.0.5404.1000

661912

11-Jul-23

03:36

onbttnppt.dll

onbttnppt.dll

16.0.5403.1000

242104

11-Jul-23

03:36

onbttnwd.dll

onbttnwd.dll

16.0.5404.1000

242536

11-Jul-23

03:36

onpptaddin.dll

onpptaddin.dll

16.0.5403.1000

257976

11-Jul-23

03:36

onwordaddin.dll

onwordaddin.dll

16.0.5404.1000

327016

11-Jul-23

03:36

onbttnie.dll.x86

onbttnie.dll

16.0.5403.1000

200096

11-Jul-23

03:37

onbttnielinkednotes.dll.x86

onbttnielinkednotes.dll

16.0.5384.1000

175048

11-Jul-23

03:37

onenote.exe

onenote.exe

16.0.5403.1000

2130288

11-Jul-23

03:36

onfilter.dll

onfilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:36

onfilter.dll.x64

onfilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:33

onifiltr.dll.x64

onifilter.dll

16.0.5393.1000

3158408

11-Jul-23

03:36

onmain.dll

onmain.dll

16.0.5408.1000

15473616

12-Jul-23

09:15

onintl.dll_1033

onintl.dll

16.0.4873.1000

187416

11-Jul-23

03:35

onres.dll

onres.dll

16.0.4873.1000

9306560

11-Jul-23

03:36

notebook03.onepkg_1025

notebook03.onepkg

279755

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1025

onguide.onepkg

279377

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1026

notebook03.onepkg

319221

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1026

onguide.onepkg

319815

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1029

notebook03.onepkg

316612

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1029

onguide.onepkg

316152

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1030

notebook03.onepkg

259587

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1030

onguide.onepkg

259193

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1031

notebook03.onepkg

320304

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1031

onguide.onepkg

319766

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1032

notebook03.onepkg

329978

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1032

onguide.onepkg

329316

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_10266

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1033

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1039

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1056

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1065

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1094

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1095

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1097

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1098

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1099

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1102

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1106

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_2108

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_3098

notebook03.onepkg

293232

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_10266

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1033

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1039

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1056

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1065

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1094

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1095

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1097

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1098

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1099

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1102

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1106

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_2108

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_3098

onguide.onepkg

292626

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_3082

notebook03.onepkg

301224

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_3082

onguide.onepkg

300710

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1061

notebook03.onepkg

291732

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1061

onguide.onepkg

291274

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1035

notebook03.onepkg

306494

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1035

onguide.onepkg

305874

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1036

notebook03.onepkg

302519

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1036

onguide.onepkg

302087

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1037

notebook03.onepkg

280742

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1037

onguide.onepkg

280286

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1081

notebook03.onepkg

292756

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1081

onguide.onepkg

292696

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1050

notebook03.onepkg

314445

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1050

onguide.onepkg

313947

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1038

notebook03.onepkg

316136

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1038

onguide.onepkg

314622

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1057

notebook03.onepkg

300434

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1057

onguide.onepkg

300342

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1040

notebook03.onepkg

297506

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1040

onguide.onepkg

296954

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1041

notebook03.onepkg

291866

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1041

onguide.onepkg

291520

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1087

notebook03.onepkg

315863

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1087

onguide.onepkg

314909

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1042

notebook03.onepkg

283731

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1042

onguide.onepkg

283267

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1063

notebook03.onepkg

298583

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1063

onguide.onepkg

298063

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1062

notebook03.onepkg

302810

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1062

onguide.onepkg

303236

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1086

notebook03.onepkg

301539

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1086

onguide.onepkg

301939

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1044

notebook03.onepkg

277048

12-Jul-23

09:21

onguide.onepkg_1044

onguide.onepkg

276522

12-Jul-23

09:21

notebook03.onepkg_1043

notebook03.onepkg

306225

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1043

onguide.onepkg

306859

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1045

notebook03.onepkg

318743

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1045

onguide.onepkg

318277

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1046

notebook03.onepkg

302112

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1046

onguide.onepkg

301594

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_2070

notebook03.onepkg

303707

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_2070

onguide.onepkg

303993

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1048

notebook03.onepkg

303001

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1048

onguide.onepkg

303463

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1049

notebook03.onepkg

309140

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1049

onguide.onepkg

308650

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1051

notebook03.onepkg

310058

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1051

onguide.onepkg

309540

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1060

notebook03.onepkg

308804

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1060

onguide.onepkg

308290

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_2074

notebook03.onepkg

1224588

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_2074

onguide.onepkg

1223586

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_9242

notebook03.onepkg

301596

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_9242

onguide.onepkg

301122

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1053

notebook03.onepkg

277519

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1053

onguide.onepkg

276169

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1054

notebook03.onepkg

304000

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1054

onguide.onepkg

303512

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1055

notebook03.onepkg

302391

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1055

onguide.onepkg

301913

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1058

notebook03.onepkg

303890

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1058

onguide.onepkg

303446

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1066

notebook03.onepkg

312871

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1066

onguide.onepkg

312411

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_2052

notebook03.onepkg

284381

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_2052

onguide.onepkg

283871

12-Jul-23

09:22

notebook03.onepkg_1028

notebook03.onepkg

283105

12-Jul-23

09:22

onguide.onepkg_1028

onguide.onepkg

281831

12-Jul-23

09:22

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×