Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft Excel thực mã từ xa. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2021-34501 và Các lỗ hổng và Độ tiếp cận chung của Microsoft CVE-2021-34518.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành Microsoft Office 2016 trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Microsoft Installer (.msi) dựa trên Office 2016. Điều này không áp dụng cho các phiên bản Office 2016 Click-to-Run, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home (xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?). 

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật: ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật 5001947 trước đây.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

excel2016-kb5001977-fullfile-x86-glb.exe

2CC36355DD2E0DB2CD840EDBF25271279A43D0AA748DEB017397A5DBB1F224F0

excel2016-kb5001977-fullfile-x64-glb.exe

E7161953CA2DBECE251D6AD36AB419DAA7E6C781D57E083435D846A7A6F31DF7

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17106744

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17151280

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17184624

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17086808

21/06/21

11:08

xllex.dll_1030

xllex.dll

16.0.4684.1000

46312

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17225568

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17257280

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17136008

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17074024

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17084744

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17207160

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17041720

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17189184

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17111448

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17196368

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17079144

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17122168

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17139544

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17207600

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17123128

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17156480

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17131384

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17083760

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17071464

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17130864

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17202056

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17150328

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17151872

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17207672

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17142576

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17196912

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17120648

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17134984

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_9242

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17134480

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17077616

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17144608

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17183624

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17147208

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

17198936

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

16975680

21/06/21

11:09

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

16989488

21/06/21

11:09

atpvbada.xlam_1030

atpvbada.xlam

54799

21/06/21

11:08

atpvbade.xlam_1031

atpvbade.xlam

54836

21/06/21

11:08

atpvbaes.xlam_3082

atpvbaes.xlam

54820

21/06/21

11:08

atpvbafi.xlam_1035

atpvbafi.xlam

54806

21/06/21

11:08

atpvbafr.xlam_1036

atpvbafr.xlam

54851

21/06/21

11:08

atpvbait.xlam_1040

atpvbait.xlam

54840

21/06/21

11:08

atpvbajp.xlam_1041

atpvbajp.xlam

54930

21/06/21

11:08

atpvbako.xlam_1042

atpvbako.xlam

54869

21/06/21

11:08

atpvbano.xlam_1044

atpvbano.xlam

54824

21/06/21

11:08

atpvbanl.xlam_1043

atpvbanl.xlam

54806

21/06/21

11:08

atpvbapb.xlam_1046

atpvbapb.xlam

54824

21/06/21

11:08

atpvbptg.xlam_2070

atpvbptg.xlam

54771

21/06/21

11:08

atpvbasv.xlam_1053

atpvbasv.xlam

54846

21/06/21

11:09

atpvbacs.xlam_2052

atpvbacs.xlam

54791

21/06/21

11:09

atpvbatc.xlam_1028

atpvbatc.xlam

54844

21/06/21

11:09

client.models.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.models.dll

142816

15/06/21

08:19

client.windows.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.dll

0

15/06/21

08:19

container35.exe,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.exe

27376

15/06/21

08:19

container35.exe.config,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.exe.config

137

15/06/21

08:19

container40.exe,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx40.exe

27384

15/06/21

08:19

container40.exe.config,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx40.exe.config

137

15/06/21

08:19

container45.exe,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx45.exe

28800

15/06/21

08:19

container45.exe.config,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.container.netfx45.exe.config

137

15/06/21

08:19

document.af_za.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

224928

15/06/21

08:19

document.am_et.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

275496

15/06/21

08:19

document.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

271400

15/06/21

08:19

document.as_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

332880

15/06/21

08:19

document.az_latn_az.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241312

15/06/21

08:19

document.be_by.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

279632

15/06/21

08:19

document.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

287824

15/06/21

08:19

document.bn_bd.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

332880

15/06/21

08:19

document.bn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

339608

15/06/21

08:19

document.bs_latn_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229016

15/06/21

08:19

document.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234608

15/06/21

08:19

document.ca_es_valencia.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:19

document.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:19

document.cy_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229024

15/06/21

08:19

document.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229016

15/06/21

08:19

document.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238680

15/06/21

08:19

document.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.dll

2663464

15/06/21

08:19

document.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

304208

15/06/21

08:19

document.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:19

document.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

226392

15/06/21

08:19

document.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:19

document.fa_ir.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

261792

15/06/21

08:19

document.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:19

document.fil_ph.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238664

15/06/21

08:19

document.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

241304

15/06/21

08:19

document.ga_ie.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238672

15/06/21

08:19

document.gd_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

246824

15/06/21

08:19

document.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:19

document.gu_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

324688

15/06/21

08:19

document.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

257688

15/06/21

08:19

document.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

323232

15/06/21

08:19

document.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:19

document.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:19

document.hy_am.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

287784

15/06/21

08:19

document.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

226416

15/06/21

08:19

document.is_is.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:19

document.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:19

document.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

255056

15/06/21

08:19

document.ka_ge.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

347800

15/06/21

08:19

document.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

281056

15/06/21

08:19

document.km_kh.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

332880

15/06/21

08:19

document.kn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

341064

15/06/21

08:19

document.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238672

15/06/21

08:19

document.kok_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

328784

15/06/21

08:19

document.ky_kg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

285152

15/06/21

08:19

document.lb_lu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

237216

15/06/21

08:19

document.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:19

document.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234576

15/06/21

08:19

document.mi_nz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:19

document.mk_mk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

291920

15/06/21

08:19

document.ml_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

365648

15/06/21

08:19

document.mn_mn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

283688

15/06/21

08:19

document.mr_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

324648

15/06/21

08:19

document.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

227808

15/06/21

08:19

document.mt_mt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:19

document.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

226344

15/06/21

08:19

document.ne_np.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

339616

15/06/21

08:19

document.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:19

document.nn_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

226344

15/06/21

08:19

document.or_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

349256

15/06/21

08:19

document.pa_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

320552

15/06/21

08:19

document.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238672

15/06/21

08:19

document.prs_af.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

265880

15/06/21

08:19

document.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234568

15/06/21

08:19

document.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234576

15/06/21

08:19

document.quz_pe.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:19

document.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

236000

15/06/21

08:19

document.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

286368

15/06/21

08:19

document.sd_arab_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

261784

15/06/21

08:19

document.si_lk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

322016

15/06/21

08:19

document.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:19

document.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:19

document.sq_al.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:19

document.sr_cyrl_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

281056

15/06/21

08:19

document.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

281056

15/06/21

08:19

document.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:19

document.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:19

document.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

229024

15/06/21

08:19

document.sw_ke.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:19

document.ta_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

361512

15/06/21

08:19

document.te_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

341032

15/06/21

08:19

document.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

326112

15/06/21

08:19

document.tk_tm.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:19

document.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:19

document.tt_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

279632

15/06/21

08:19

document.ug_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

279592

15/06/21

08:19

document.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

283728

15/06/21

08:19

document.ur_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

271440

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

document.uz_latn_uz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:19

document.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

250920

15/06/21

08:19

document.xmlserializers.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.xmlserializers.dll

1007256

15/06/21

08:19

document.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

216728

15/06/21

08:19

document.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.document.resources.dll

222248

15/06/21

08:19

documentformat.openxml.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

documentformat.openxml.dll

0

15/06/21

08:19

documentservices.af_za.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52936

15/06/21

08:19

documentservices.am_et.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

59872

15/06/21

08:19

documentservices.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52904

15/06/21

08:19

documentservices.as_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62504

15/06/21

08:19

documentservices.az_latn_az.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.be_by.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57016

15/06/21

08:19

documentservices.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56992

15/06/21

08:19

documentservices.bn_bd.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

59872

15/06/21

08:19

documentservices.bn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:19

documentservices.bs_latn_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.ca_es_valencia.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.cy_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54360

15/06/21

08:19

documentservices.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.dll

409128

15/06/21

08:19

documentservices.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

59872

15/06/21

08:19

documentservices.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.fa_ir.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.fil_ph.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.ga_ie.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.gd_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.gu_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62544

15/06/21

08:19

documentservices.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:19

documentservices.hy_am.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.is_is.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.ka_ge.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61128

15/06/21

08:19

documentservices.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58408

15/06/21

08:19

documentservices.km_kh.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61088

15/06/21

08:19

documentservices.kn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62504

15/06/21

08:19

documentservices.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.kok_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62544

15/06/21

08:19

documentservices.ky_kg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.lb_lu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.mi_nz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.mk_mk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58440

15/06/21

08:19

documentservices.ml_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:19

documentservices.mn_mn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.mr_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61080

15/06/21

08:19

documentservices.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.mt_mt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.ne_np.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.nn_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.or_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:19

documentservices.pa_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:19

documentservices.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.prs_af.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.quz_pe.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:19

documentservices.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56984

15/06/21

08:19

documentservices.sd_arab_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:19

documentservices.si_lk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.sq_al.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

documentservices.sr_cyrl_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56984

15/06/21

08:19

documentservices.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

59872

15/06/21

08:19

documentservices.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:19

documentservices.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.sw_ke.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.ta_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62552

15/06/21

08:19

documentservices.te_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:19

documentservices.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61080

15/06/21

08:19

documentservices.tk_tm.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52936

15/06/21

08:19

documentservices.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.tt_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.ug_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:19

documentservices.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58408

15/06/21

08:19

documentservices.ur_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.uz_latn_uz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:19

documentservices.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:19

documentservices.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:19

documentservices.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:19

eventsource.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

eventsource.dll

0

15/06/21

08:19

excel.af_za.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.am_et.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85664

15/06/21

08:19

excel.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

82984

15/06/21

08:19

excel.as_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

104928

15/06/21

08:19

excel.az_latn_az.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

80352

15/06/21

08:19

excel.be_by.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87080

15/06/21

08:19

excel.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

92640

15/06/21

08:19

excel.bn_bd.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

109024

15/06/21

08:19

excel.bn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106144

15/06/21

08:19

excel.bs_latn_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.ca_es_valencia.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.cy_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73368

15/06/21

08:19

excel.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77472

15/06/21

08:19

excel.editorribbon.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.editorribbon.dll

42672

15/06/21

08:19

excel.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

95320

15/06/21

08:19

excel.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.extensions.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.extensions.dll

288416

15/06/21

08:19

excel.fa_ir.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

81568

15/06/21

08:19

excel.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.fil_ph.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78936

15/06/21

08:19

excel.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77464

15/06/21

08:19

excel.ga_ie.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.gd_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77464

15/06/21

08:19

excel.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

76256

15/06/21

08:19

excel.gu_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

103464

15/06/21

08:19

excel.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

105704

15/06/21

08:19

excel.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102048

15/06/21

08:19

excel.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.hy_am.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

91176

15/06/21

08:19

excel.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.is_is.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

82984

15/06/21

08:19

excel.ka_ge.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

106144

15/06/21

08:19

excel.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87128

15/06/21

08:19

excel.km_kh.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

103504

15/06/21

08:19

excel.kn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

107608

15/06/21

08:19

excel.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78888

15/06/21

08:19

excel.kok_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

103464

15/06/21

08:19

excel.ky_kg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87080

15/06/21

08:19

excel.lb_lu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78928

15/06/21

08:19

excel.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.mi_nz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.mk_mk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

89760

15/06/21

08:19

excel.ml_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

117216

15/06/21

08:19

excel.mn_mn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

91216

15/06/21

08:19

excel.mr_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

103464

15/06/21

08:19

excel.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74840

15/06/21

08:19

excel.mt_mt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74840

15/06/21

08:19

excel.ne_np.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102040

15/06/21

08:19

excel.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73368

15/06/21

08:19

excel.nn_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.or_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

107600

15/06/21

08:19

excel.pa_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

102048

15/06/21

08:19

excel.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77464

15/06/21

08:19

excel.prs_af.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87128

15/06/21

08:19

excel.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77472

15/06/21

08:19

excel.quz_pe.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

78928

15/06/21

08:19

excel.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77496

15/06/21

08:19

excel.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85664

15/06/21

08:19

excel.sd_arab_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85656

15/06/21

08:19

excel.si_lk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

99408

15/06/21

08:19

excel.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73368

15/06/21

08:19

excel.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.sq_al.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

77472

15/06/21

08:19

excel.sr_cyrl_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

89760

15/06/21

08:19

excel.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

91176

15/06/21

08:19

excel.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74832

15/06/21

08:19

excel.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

74792

15/06/21

08:19

excel.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.sw_ke.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.ta_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

111656

15/06/21

08:19

excel.te_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

103464

15/06/21

08:19

excel.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

97952

15/06/21

08:19

excel.themes.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.themes.dll

67407000

15/06/21

08:19

excel.tk_tm.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73368

15/06/21

08:19

excel.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

73376

15/06/21

08:19

excel.tt_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85664

15/06/21

08:19

excel.ug_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87128

15/06/21

08:19

excel.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

87080

15/06/21

08:19

excel.ur_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

85664

15/06/21

08:19

excel.uz_latn_uz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

76256

15/06/21

08:19

excel.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

84448

15/06/21

08:19

excel.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

70736

15/06/21

08:19

excel.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.resources.dll

70744

15/06/21

08:19

fil9270b25a9451a19a141d6fe93a590a7c.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.excel.dll

1535528

15/06/21

08:19

his.connectors.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.hostintegration.connectors.dll

5224528

15/06/21

08:19

localytics.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

localytics.dll

0

15/06/21

08:19

mashup.addintelemetry.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.addintelemetry.dll

37928

15/06/21

08:19

mashupcompression.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

mashupcompression.dll

127648

15/06/21

08:19

mashupengine.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

709712

15/06/21

08:19

mashupengine.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

813536

15/06/21

08:19

mashupengine.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

599080

15/06/21

08:19

mashupengine.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

585376

15/06/21

08:19

mashupengine.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

590888

15/06/21

08:19

mashupengine.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

629216

15/06/21

08:19

mashupengine.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

881704

15/06/21

08:19

mashupengine.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

603176

15/06/21

08:19

mashupengine.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

558160

15/06/21

08:19

mashupengine.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

578632

15/06/21

08:19

mashupengine.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

581280

15/06/21

08:19

mashupengine.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

622240

15/06/21

08:19

mashupengine.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

589472

15/06/21

08:19

mashupengine.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

659104

15/06/21

08:19

mashupengine.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

999072

15/06/21

08:19

mashupengine.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

573088

15/06/21

08:19

mashupengine.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

635944

15/06/21

08:19

mashupengine.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

573088

15/06/21

08:19

mashupengine.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

607320

15/06/21

08:19

mashupengine.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

652368

15/06/21

08:19

mashupengine.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

779304

15/06/21

08:19

mashupengine.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

615464

15/06/21

08:19

mashupengine.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

586832

15/06/21

08:19

mashupengine.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

604640

15/06/21

08:19

mashupengine.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

577176

15/06/21

08:19

mashupengine.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

574504

15/06/21

08:19

mashupengine.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

612832

15/06/21

08:19

mashupengine.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

615464

15/06/21

08:19

mashupengine.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

594984

15/06/21

08:19

mashupengine.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

599120

15/06/21

08:19

mashupengine.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

611368

15/06/21

08:19

mashupengine.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

812072

15/06/21

08:19

mashupengine.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

616240

15/06/21

08:19

mashupengine.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

570448

15/06/21

08:19

mashupengine.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

775208

15/06/21

08:19

mashupengine.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

570408

15/06/21

08:19

mashupengine.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

570440

15/06/21

08:19

mashupengine.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

578648

15/06/21

08:19

mashupengine.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

937632

15/06/21

08:19

mashupengine.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

594984

15/06/21

08:19

mashupengine.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

803920

15/06/21

08:19

mashupengine.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

659104

15/06/21

08:19

mashupengine.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

521296

15/06/21

08:19

mashupengine.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.resources.dll

528024

15/06/21

08:19

microsoft.data.edm.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.edm.netfx35.dll

667864

15/06/21

08:19

microsoft.data.odata.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.odata.netfx35.dll

1461472

15/06/21

08:19

microsoft.data.odata.qu.35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.odata.query.netfx35.dll

188152

15/06/21

08:19

microsoft.data.sapclient.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.dll

927408

15/06/21

08:19

microsoft.mashup.client.initialize.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.initialization.dll

0

15/06/21

08:19

microsoft.mashup.client.ui.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.dll

43292712

15/06/21

08:19

microsoft.mashup.eventsource.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.eventsource.dll

160808

15/06/21

08:19

microsoft.mashup.sapbwprovider.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.sapbwprovider.dll

317600

15/06/21

08:19

microsoft.mashup.shims.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.shims.dll

31200

15/06/21

08:19

microsoft.mashupengine.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashupengine.dll

13881384

15/06/21

08:19

microsoft.odata.core.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.core.netfx35.dll

1444576

15/06/21

08:19

microsoft.odata.core.netfx35.v7.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.core.netfx35.v7.dll

1267944

15/06/21

08:19

microsoft.odata.edm.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.edm.netfx35.dll

785632

15/06/21

08:19

microsoft.odata.edm.netfx35.v7.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.odata.edm.netfx35.v7.dll

751840

15/06/21

08:19

microsoft.powerbi.adomdclient.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.powerbi.adomdclient.dll

1111232

15/06/21

08:19

microsoft.spatial.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.spatial.netfx35.dll

133336

15/06/21

08:19

microsoft.spatial.netfx35.v7.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.spatial.netfx35.v7.dll

131296

15/06/21

08:19

micrsoft.mashup.internallibrary.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.internallibrary.dll

166952

15/06/21

08:19

oauth.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.dll

89760

15/06/21

08:19

oauth.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22704

15/06/21

08:19

oauth.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22704

15/06/21

08:19

oauth.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22184

15/06/21

08:19

oauth.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22704

15/06/21

08:19

oauth.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

23216

15/06/21

08:19

oauth.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21680

15/06/21

08:19

oauth.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

22192

15/06/21

08:19

oauth.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21168

15/06/21

08:19

oauth.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oauth.resources.dll

21168

15/06/21

08:19

oledbinteropdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbinterop.dll

147616

15/06/21

08:19

oledbprovider.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbprovider.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.resources.dll

20144

15/06/21

08:19

oledbproviderdll.07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.oledbprovider.dll

69160

15/06/21

08:19

packaging.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.packaging.dll

52384

15/06/21

08:19

private_odbc32.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

private_odbc32.dll

657088

15/06/21

08:19

providershared.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.providershared.dll

55456

15/06/21

08:19

sapclient.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44720

15/06/21

08:19

sapclient.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35504

15/06/21

08:19

sapclient.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

sapclient.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48816

15/06/21

08:19

sapclient.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31408

15/06/21

08:19

sapclient.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32944

15/06/21

08:19

sapclient.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48816

15/06/21

08:19

sapclient.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31408

15/06/21

08:19

sapclient.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32944

15/06/21

08:19

sapclient.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44720

15/06/21

08:19

sapclient.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

44720

15/06/21

08:19

sapclient.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31408

15/06/21

08:19

sapclient.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31408

15/06/21

08:19

sapclient.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32944

15/06/21

08:19

sapclient.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35504

15/06/21

08:19

sapclient.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

35504

15/06/21

08:19

sapclient.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

sapclient.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

31920

15/06/21

08:19

sapclient.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48816

15/06/21

08:19

sapclient.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32432

15/06/21

08:19

sapclient.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

48816

15/06/21

08:19

sapclient.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

32944

15/06/21

08:19

sapclient.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30896

15/06/21

08:19

sapclient.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.data.sapclient.resources.dll

30896

15/06/21

08:19

scriptdom.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.scriptdom.dll

2371760

15/06/21

08:19

sqmapi.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

sqmapi_x86.dll

0

15/06/21

08:19

storage.xmlserializers.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.storage.xmlserializers.dll

151216

15/06/21

08:19

storageclient.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.windowsazure.storageclient.dll

0

15/06/21

08:19

system.spatial.netfx35.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

system.spatial.netfx35.dll

124624

15/06/21

08:19

transformdatabyexample.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.dataintegration.transformdatabyexample.dll

62016

15/06/21

08:19

ui.af_za.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242776

15/06/21

08:19

ui.am_et.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

294560

15/06/21

08:19

ui.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

279632

15/06/21

08:19

ui.as_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

357416

15/06/21

08:19

ui.az_latn_az.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

255016

15/06/21

08:19

ui.be_by.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

304168

15/06/21

08:19

ui.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

315008

15/06/21

08:19

ui.bn_bd.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

360096

15/06/21

08:19

ui.bn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

368280

15/06/21

08:19

ui.bs_latn_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242768

15/06/21

08:19

ui.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249464

15/06/21

08:19

ui.ca_es_valencia.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249496

15/06/21

08:19

ui.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246832

15/06/21

08:19

ui.cy_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

244192

15/06/21

08:19

ui.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246792

15/06/21

08:19

ui.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

254984

15/06/21

08:19

ui.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

332808

15/06/21

08:19

ui.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249472

15/06/21

08:19

ui.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

238600

15/06/21

08:19

ui.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

241280

15/06/21

08:19

ui.fa_ir.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

287784

15/06/21

08:19

ui.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242736

15/06/21

08:19

ui.fil_ph.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

250920

15/06/21

08:19

ui.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

254984

15/06/21

08:19

ui.ga_ie.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

255016

15/06/21

08:19

ui.gd_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

255016

15/06/21

08:19

ui.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

248256

15/06/21

08:19

ui.gu_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

347808

15/06/21

08:19

ui.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

268768

15/06/21

08:19

ui.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

351904

15/06/21

08:19

ui.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

244160

15/06/21

08:19

ui.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

260544

15/06/21

08:19

ui.hy_am.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

312408

15/06/21

08:19

ui.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

237184

15/06/21

08:19

ui.is_is.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

241312

15/06/21

08:19

ui.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

250888

15/06/21

08:19

ui.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

263256

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

ui.ka_ge.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

381992

15/06/21

08:19

ui.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

300040

15/06/21

08:19

ui.km_kh.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

365648

15/06/21

08:19

ui.kn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

373800

15/06/21

08:19

ui.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

245376

15/06/21

08:19

ui.kok_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

355992

15/06/21

08:19

ui.ky_kg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

309728

15/06/21

08:19

ui.lb_lu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

255056

15/06/21

08:19

ui.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249472

15/06/21

08:19

ui.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

250928

15/06/21

08:19

ui.mi_nz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246824

15/06/21

08:19

ui.mk_mk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

310944

15/06/21

08:19

ui.ml_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

402512

15/06/21

08:19

ui.mn_mn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

304216

15/06/21

08:19

ui.mr_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

357416

15/06/21

08:19

ui.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242696

15/06/21

08:19

ui.mt_mt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246864

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

ui.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242744

15/06/21

08:19

ui.ne_np.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

376472

15/06/21

08:19

ui.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246792

15/06/21

08:19

ui.nn_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242776

15/06/21

08:19

ui.or_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

386128

15/06/21

08:19

ui.pa_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

346592

15/06/21

08:19

ui.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249472

15/06/21

08:19

ui.prs_af.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

294560

15/06/21

08:19

ui.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246792

15/06/21

08:19

ui.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

249472

15/06/21

08:19

ui.quz_pe.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

246896

15/06/21

08:19

ui.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

250888

15/06/21

08:19

ui.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

312376

15/06/21

08:19

ui.sd_arab_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

279632

15/06/21

08:19

ui.si_lk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

343704

15/06/21

08:19

ui.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

245376

15/06/21

08:19

ui.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242696

15/06/21

08:19

ui.sq_al.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

255048

15/06/21

08:19

ui.sr_cyrl_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

304168

15/06/21

08:19

ui.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

298624

15/06/21

08:19

ui.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

241272

15/06/21

08:19

ui.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242696

15/06/21

08:19

ui.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

241272

15/06/21

08:19

ui.sw_ke.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242768

15/06/21

08:19

ui.ta_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

406568

15/06/21

08:19

ui.te_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

373840

15/06/21

08:19

ui.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

349264

15/06/21

08:19

ui.tk_tm.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

242728

15/06/21

08:19

ui.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

248248

15/06/21

08:19

ui.tt_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

308304

15/06/21

08:19

ui.ug_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

300072

15/06/21

08:19

ui.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

305600

15/06/21

08:19

ui.ur_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

296016

15/06/21

08:19

ui.uz_latn_uz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

250920

15/06/21

08:19

ui.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

263208

15/06/21

08:19

ui.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

224920

15/06/21

08:19

ui.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.ui.resources.dll

229024

15/06/21

08:19

unity.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.practices.unity.dll

133328

15/06/21

08:19

windows.af_za.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.am_et.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ar_sa.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.as_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.az_latn_az.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.be_by.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.bg_bg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.bn_bd.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.bn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.bs_latn_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ca_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ca_es_valencia.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.cs_cz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.cy_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.da_dk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.de_de.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.el_gr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.es_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.et_ee.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.eu_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.fa_ir.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.fi_fi.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.fil_ph.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.fr_fr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ga_ie.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.gd_gb.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.gl_es.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.gu_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.he_il.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.hi_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.hr_hr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.hu_hu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.hy_am.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.id_id.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.is_is.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.it_it.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ja_jp.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ka_ge.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.kk_kz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.km_kh.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.kn_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ko_kr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.kok_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ky_kg.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.lb_lu.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.lt_lt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.lv_lv.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.mi_nz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.mk_mk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ml_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.mn_mn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.mr_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ms_my.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.mt_mt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.nb_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ne_np.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.nl_nl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.nn_no.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.or_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.pa_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.pl_pl.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.prs_af.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.pt_br.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.pt_pt.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.quz_pe.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ro_ro.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ru_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sd_arab_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.si_lk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sk_sk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sl_si.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sq_al.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sr_cyrl_ba.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sr_cyrl_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sr_latn_cs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sr_latn_rs.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sv_se.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.sw_ke.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ta_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.te_in.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.th_th.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.tk_tm.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.tr_tr.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.tt_ru.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ug_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.uk_ua.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.ur_pk.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.uz_latn_uz.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.vi_vn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.zh_cn.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

windows.zh_tw.resources.dll,07275332_82e4_4820_9fdd_2423cd8daa85

microsoft.mashup.client.windows.resources.dll

0

15/06/21

08:19

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.10266

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.9242

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:18

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

98304

15/06/21

08:21

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

122880

21/06/21

11:05

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

121344

21/06/21

11:06

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

125952

21/06/21

11:03

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

148992

21/06/21

11:08

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

16.0.5149.1000

16995208

15/06/21

08:18

excel.exe

excel.exe

16.0.5188.1000

27126608

17/06/21

12:29

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

16.0.5188.1000

23761232

17/06/21

12:29

atpvbaen.xlam_1025

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1026

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1028

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1029

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1030

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1031

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1032

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1033

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1035

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1036

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1037

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1038

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1040

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1041

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1042

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1043

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1044

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1045

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1046

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1048

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1049

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1050

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1051

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1053

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1054

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1055

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1057

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1058

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1060

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1061

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1062

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1063

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1066

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1081

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1086

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_1087

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_2052

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_2070

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_2074

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_3082

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

atpvbaen.xlam_9242

atpvbaen.xlam

54833

15/06/21

08:18

eurotool.xlam

eurotool.xlam

385374

15/06/21

08:19

funcres.xlam_1025

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1026

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1028

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1029

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1030

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1031

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1032

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1033

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1035

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1036

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1037

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1038

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1040

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1041

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1042

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1043

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1044

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1045

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1046

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1048

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1049

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1050

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1051

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1053

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1054

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1055

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1057

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1058

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1060

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1061

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1062

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1063

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1066

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1081

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1086

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_1087

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_2052

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_2070

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_2074

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_3082

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

funcres.xlam_9242

funcres.xlam

164896

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1025

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1026

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1028

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1029

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1030

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1031

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1032

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1033

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1035

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1036

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1037

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1038

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1040

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1041

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1042

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1043

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1044

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1045

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1046

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1048

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1049

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1050

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1051

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1053

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1054

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1055

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1057

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1058

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1060

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1061

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1062

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1063

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1066

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1081

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1086

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_1087

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_2052

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_2070

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_2074

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_3082

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

procdb.xlam_9242

procdb.xlam

716542

15/06/21

08:18

analys32.xll_1025

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1026

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1028

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1029

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1030

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1031

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1032

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1033

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1035

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1036

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1037

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1038

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1040

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1041

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1042

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1043

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1044

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1045

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1046

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1048

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1049

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1050

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1051

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1053

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1054

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1055

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1057

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1058

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1060

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1061

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1062

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1063

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1066

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1081

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1086

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_1087

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_2052

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_2070

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_2074

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_3082

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

analys32.xll_9242

analys32.xll

213920

15/06/21

08:18

solver.xlam_1025

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1026

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1028

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1029

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1030

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1031

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1032

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1033

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1035

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1036

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1037

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1038

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1040

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1041

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1042

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1043

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1044

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1045

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1046

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1048

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1049

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1050

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1051

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1053

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1054

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1055

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1057

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1058

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1060

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1061

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1062

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1063

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1066

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1081

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1086

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_1087

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_2052

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_2070

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_2074

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_3082

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver.xlam_9242

solver.xlam

930191

15/06/21

08:18

solver32.dll_1025

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1026

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1028

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1029

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1030

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1031

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1032

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1033

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1035

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1036

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1037

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1038

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1040

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1041

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1042

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1043

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1044

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1045

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1046

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1048

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1049

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1050

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1051

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1053

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1054

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1055

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1057

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1058

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1060

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1061

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1062

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1063

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1066

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1081

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1086

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_1087

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_2052

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_2070

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_2074

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_3082

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

solver32.dll_9242

solver32.dll

16.0.5149.1000

190224

15/06/21

08:18

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17202512

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17213264

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17246568

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17148760

17/06/21

12:28

xllex.dll_1030

xllex.dll

16.0.4666.1000

46312

21/06/21

11:06

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17287512

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17319192

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17197928

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17135960

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17146688

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17268560

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17137440

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17250584

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17173376

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17258320

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17141072

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17184136

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17201464

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17269528

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17185048

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17218400

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17193336

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17145728

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17133448

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17192840

17/06/21

12:28

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17264048

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17212320

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17213344

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17269648

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17204552

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17258392

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17182136

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17196984

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_9242

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17196472

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17139592

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17206584

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17245576

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17209168

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17260832

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17037592

17/06/21

12:29

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

16.0.5188.1000

17051416

17/06/21

12:29

atpvbada.xlam_1030

atpvbada.xlam

56522

21/06/21

11:06

atpvbade.xlam_1031

atpvbade.xlam

56445

21/06/21

11:06

atpvbaes.xlam_3082

atpvbaes.xlam

56495

21/06/21

11:06

atpvbafi.xlam_1035

atpvbafi.xlam

56487

21/06/21

11:06

atpvbafr.xlam_1036

atpvbafr.xlam

56507

21/06/21

11:06

atpvbait.xlam_1040

atpvbait.xlam

56497

21/06/21

11:06

atpvbajp.xlam_1041

atpvbajp.xlam

56547

21/06/21

11:06

atpvbako.xlam_1042

atpvbako.xlam

56553

21/06/21

11:06

atpvbano.xlam_1044

atpvbano.xlam

56482

21/06/21

11:06

atpvbanl.xlam_1043

atpvbanl.xlam

56429

21/06/21

11:06

atpvbapb.xlam_1046

atpvbapb.xlam

56504

21/06/21

11:06

atpvbptg.xlam_2070

atpvbptg.xlam

56457

21/06/21

11:06

atpvbasv.xlam_1053

atpvbasv.xlam

56468

21/06/21

11:06

atpvbacs.xlam_2052

atpvbacs.xlam

56446

21/06/21

11:07

atpvbatc.xlam_1028

atpvbatc.xlam

56473

21/06/21

11:07

client.models.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.models.dll

139936

15/06/21

08:21

client.windows.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.client.windows.dll

0

15/06/21

08:21

container35.exe,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.exe

28288

15/06/21

08:21

container35.exe.config,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.exe.config

137

15/06/21

08:21

container40.exe,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx40.exe

26872

15/06/21

08:21

container40.exe.config,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx40.exe.config

137

15/06/21

08:21

container45.exe,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx45.exe

26864

15/06/21

08:21

container45.exe.config,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.container.netfx45.exe.config

137

15/06/21

08:21

document.af_za.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224928

15/06/21

08:21

document.am_et.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

275536

15/06/21

08:21

document.ar_sa.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

269976

15/06/21

08:21

document.as_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

331424

15/06/21

08:21

document.az_latn_az.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

244192

15/06/21

08:21

document.be_by.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

278176

15/06/21

08:21

document.bg_bg.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

287816

15/06/21

08:21

document.bn_bd.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

331424

15/06/21

08:21

document.bn_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

339616

15/06/21

08:21

document.bs_latn_ba.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:21

document.ca_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

234576

15/06/21

08:21

document.ca_es_valencia.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:21

document.cs_cz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.cy_gb.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229024

15/06/21

08:21

document.da_dk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

230488

15/06/21

08:21

document.de_de.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:21

document.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.dll

2662048

15/06/21

08:21

document.el_gr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

304216

15/06/21

08:21

document.es_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.et_ee.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224952

15/06/21

08:21

scriptdom.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.scriptdom.dll

2371784

15/06/21

08:21

document.eu_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

230440

15/06/21

08:21

document.fa_ir.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

261784

15/06/21

08:21

document.fi_fi.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229048

15/06/21

08:21

document.fil_ph.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:21

document.fr_fr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

242728

15/06/21

08:21

document.ga_ie.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:21

document.gd_gb.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

246824

15/06/21

08:21

document.gl_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.gu_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323232

15/06/21

08:21

document.he_il.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

257696

15/06/21

08:21

document.hi_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

324696

15/06/21

08:21

document.hr_hr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229016

15/06/21

08:21

document.hu_hu.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237216

15/06/21

08:21

document.hy_am.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

289248

15/06/21

08:21

document.id_id.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224952

15/06/21

08:21

document.is_is.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:21

sqmapi.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

sqmapi_x64.dll

0

15/06/21

08:21

document.it_it.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233112

15/06/21

08:21

document.ja_jp.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

256480

15/06/21

08:21

document.ka_ge.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

347808

15/06/21

08:21

document.kk_kz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

278176

15/06/21

08:21

document.km_kh.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

332888

15/06/21

08:21

document.kn_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

339616

15/06/21

08:21

document.ko_kr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

238680

15/06/21

08:21

document.kok_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

327328

15/06/21

08:21

document.ky_kg.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

285152

15/06/21

08:21

document.lb_lu.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237216

15/06/21

08:21

document.lt_lt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

236000

15/06/21

08:21

document.lv_lv.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.mi_nz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

234576

15/06/21

08:21

document.mk_mk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

290464

15/06/21

08:21

document.ml_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

364192

15/06/21

08:21

document.mn_mn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

285152

15/06/21

08:21

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

96768

15/06/21

08:21

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

96768

15/06/21

08:26

document.mr_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

324696

15/06/21

08:21

document.ms_my.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224928

15/06/21

08:21

document.mt_mt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229024

15/06/21

08:21

document.nb_no.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224928

15/06/21

08:21

document.ne_np.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

339616

15/06/21

08:21

document.nl_nl.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.nn_no.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

224928

15/06/21

08:21

document.or_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

349272

15/06/21

08:21

document.pa_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

320552

15/06/21

08:21

document.pl_pl.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

240096

15/06/21

08:21

document.prs_af.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

267376

15/06/21

08:21

document.pt_br.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

236000

15/06/21

08:21

document.pt_pt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.quz_pe.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

234584

15/06/21

08:21

document.ro_ro.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

234576

15/06/21

08:21

document.ru_ru.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

287832

15/06/21

08:21

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

96768

15/06/21

08:21

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

96768

15/06/21

08:26

document.sd_arab_pk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

261784

15/06/21

08:21

document.si_lk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

319128

15/06/21

08:21

document.sk_sk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

234536

15/06/21

08:21

document.sl_si.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

233120

15/06/21

08:21

document.sq_al.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

238632

15/06/21

08:21

document.sr_cyrl_ba.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

279640

15/06/21

08:21

document.sr_cyrl_rs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

279664

15/06/21

08:21

document.sr_latn_cs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

229024

15/06/21

08:21

document.sr_latn_rs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:21

document.sv_se.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:21

document.sw_ke.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:21

document.ta_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

361512

15/06/21

08:21

document.te_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

342496

15/06/21

08:21

document.th_th.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

323224

15/06/21

08:21

document.tk_tm.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

231904

15/06/21

08:21

document.tr_tr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

230480

15/06/21

08:21

document.tt_ru.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

279632

15/06/21

08:21

document.ug_cn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

278176

15/06/21

08:21

document.uk_ua.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

285152

15/06/21

08:21

document.ur_pk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

269984

15/06/21

08:21

document.uz_latn_uz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

237216

15/06/21

08:21

document.vi_vn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

249504

15/06/21

08:21

document.xmlserializers.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.xmlserializers.dll

1007264

15/06/21

08:21

document.zh_cn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

216736

15/06/21

08:21

document.zh_tw.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.document.resources.dll

222248

15/06/21

08:21

documentformat.openxml.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

documentformat.openxml.dll

0

15/06/21

08:21

documentservices.af_za.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.am_et.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56992

15/06/21

08:21

documentservices.ar_sa.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.as_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62504

15/06/21

08:21

documentservices.az_latn_az.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.be_by.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.bg_bg.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57016

15/06/21

08:21

documentservices.bn_bd.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58408

15/06/21

08:21

documentservices.bn_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61112

15/06/21

08:21

documentservices.bs_latn_ba.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:21

documentservices.ca_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54360

15/06/21

08:21

documentservices.ca_es_valencia.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.cs_cz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.cy_gb.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54360

15/06/21

08:21

documentservices.da_dk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:21

documentservices.de_de.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.dll

409128

15/06/21

08:21

documentservices.el_gr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56992

15/06/21

08:21

documentservices.es_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54360

15/06/21

08:21

documentservices.et_ee.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.eu_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.fa_ir.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.fi_fi.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.fil_ph.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.fr_fr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.ga_ie.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.gd_gb.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.gl_es.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.gu_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.he_il.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.hi_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

63968

15/06/21

08:21

documentservices.hr_hr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:21

documentservices.hu_hu.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.hy_am.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.id_id.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.is_is.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.it_it.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.ja_jp.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.ka_ge.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:21

documentservices.kk_kz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56992

15/06/21

08:21

documentservices.km_kh.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61088

15/06/21

08:21

documentservices.kn_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61088

15/06/21

08:21

documentservices.ko_kr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:21

documentservices.kok_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61112

15/06/21

08:21

documentservices.ky_kg.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.lb_lu.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.lt_lt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.lv_lv.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.mi_nz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.mk_mk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

56992

15/06/21

08:21

documentservices.ml_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:21

documentservices.mn_mn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.mr_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61088

15/06/21

08:21

documentservices.ms_my.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.mt_mt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.nb_no.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.ne_np.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.nl_nl.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.nn_no.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54352

15/06/21

08:21

documentservices.or_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:21

documentservices.pa_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61112

15/06/21

08:21

documentservices.pl_pl.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54360

15/06/21

08:21

documentservices.prs_af.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52936

15/06/21

08:21

documentservices.pt_br.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52920

15/06/21

08:21

documentservices.pt_pt.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.quz_pe.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.ro_ro.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.ru_ru.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

59872

15/06/21

08:21

documentservices.sd_arab_pk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52888

15/06/21

08:21

documentservices.si_lk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57032

15/06/21

08:21

documentservices.sk_sk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.sl_si.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52920

15/06/21

08:21

documentservices.sq_al.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:21

documentservices.sr_cyrl_ba.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58448

15/06/21

08:21

documentservices.sr_cyrl_rs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58448

15/06/21

08:21

documentservices.sr_latn_cs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52896

15/06/21

08:21

documentservices.sr_latn_rs.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

55776

15/06/21

08:21

documentservices.sv_se.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.sw_ke.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52936

15/06/21

08:21

documentservices.ta_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

62552

15/06/21

08:21

documentservices.te_in.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61104

15/06/21

08:21

documentservices.th_th.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

61112

15/06/21

08:21

documentservices.tk_tm.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21

documentservices.tr_tr.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

54312

15/06/21

08:21

documentservices.tt_ru.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.ug_cn.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

57008

15/06/21

08:21

documentservices.uk_ua.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

58448

15/06/21

08:21

documentservices.ur_pk.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52920

15/06/21

08:21

documentservices.uz_latn_uz.resources.dll,45d2aedc_4ff2_445c_8cd5_529af550c4a9

microsoft.mashup.documentservices.resources.dll

52912

15/06/21

08:21