Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này xử lý Microsoft SharePoint Server lỗ hổng giả mạo. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2021-36940.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành của Gói Dịch vụ 1 cho Microsoft SharePoint Server 2013 trên máy tính.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem thông tin triển khai cập nhật bảo mật: ngày 10 tháng 8 năm 2021.

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế các bản cập 3178638.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

vsrvloc2013-kb4011600-fullfile-x64-glb.exe

73BC56CFA62C22E605D3FB72E458DB2EF4A9C2DDF8893ADCB07F4732D8246AFB

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

bpmn_m.vstx_1029

bpmn_m.vstx

52087

21/07/21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1029

bpmn_m.vstx

52087

21/07/21

09:26

bpmn_m.vstx_1030

bpmn_m.vstx

51778

21/07/21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1030

bpmn_m.vstx

51778

21/07/21

09:26

bpmn_m.vstx_1032

bpmn_m.vstx

55341

21/07/21

09:26

doclib_bpmn_m.vstx.1032

bpmn_m.vstx

55341

21/07/21

09:26

bpmn_m.vstx_1038

bpmn_m.vstx

52312

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1038

bpmn_m.vstx

52312

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1044

bpmn_m.vstx

51711

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1044

bpmn_m.vstx

51711

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1045

bpmn_m.vstx

52087

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1045

bpmn_m.vstx

52087

21/07/21

09:27

basflo_m.vstx_2070

basflo_m.vstx

20724

21/07/21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.2070

basflo_m.vstx

20724

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_2070

bpmn_m.vstx

51614

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.2070

bpmn_m.vstx

51614

21/07/21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.2070

xfunc_m.vstx

21318

21/07/21

09:27

xfunc_m.vstx_2070

xfunc_m.vstx

21318

21/07/21

09:27

basflo_m.vstx_1048

basflo_m.vstx

20764

21/07/21

09:27

doclib_basflo_m.vstx.1048

basflo_m.vstx

20764

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1048

bpmn_m.vstx

51757

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1048

bpmn_m.vstx

51757

21/07/21

09:27

doclib_xfunc_m.vstx.1048

xfunc_m.vstx

21347

21/07/21

09:27

xfunc_m.vstx_1048

xfunc_m.vstx

21347

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1051

bpmn_m.vstx

52741

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1051

bpmn_m.vstx

52741

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1060

bpmn_m.vstx

52013

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1060

bpmn_m.vstx

52013

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1053

bpmn_m.vstx

51759

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1053

bpmn_m.vstx

51759

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1055

bpmn_m.vstx

52337

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1055

bpmn_m.vstx

52337

21/07/21

09:27

bpmn_m.vstx_1058

bpmn_m.vstx

55061

21/07/21

09:27

doclib_bpmn_m.vstx.1058

bpmn_m.vstx

55061

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1025

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

118432

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1068

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

106664

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1068

vsrv.az-latn-az.resx

30968

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1068

webtempvispr.xml

784

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll.1026

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

136304

21/07/21

09:26

visprintl.xml.1026

webtempvispr.xml

919

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,5146

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102600

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.5146

vsrv.bs-latn-ba.resx

30441

21/07/21

09:26

visprintl.xml,5146

webtempvispr.xml

767

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1027

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

106096

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1027

webtempvispr.xml

767

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll.1029

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

105576

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1029

vsrv.cs-cz.resx

31379

21/07/21

09:26

visprintl.xml.1029

webtempvispr.xml

790

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1106

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

102592

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1106

vsrv.cy-gb.resx

29738

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1106

webtempvispr.xml

748

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1030

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

101000

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1030

webtempvispr.xml

778

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1032

vsrv.el-gr.resx

38377

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1061

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

99424

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1061

webtempvispr.xml

768

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1069

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

101992

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1069

vsrv.eu-es.resx

30788

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1069

webtempvispr.xml

779

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1035

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102016

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1035

webtempvispr.xml

787

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1036

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

107712

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll.2108

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

107720

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.2108

vsrv.ga-ie.resx

30931

21/07/21

09:26

visprintl.xml.2108

webtempvispr.xml

799

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1110

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

103584

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1110

webtempvispr.xml

761

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1081

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

154736

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1081

webtempvispr.xml

1123

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1050

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102032

21/07/21

09:26

core.vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

21/07/21

09:26

vsrv.rsx.1050

vsrv.hr-hr.resx

30921

21/07/21

09:26

visprintl.xml,1050

webtempvispr.xml

775

21/07/21

09:26

vsrvintlr.dll,1038

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

106176

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1038

webtempvispr.xml

817

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1057

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4469.1000

99440

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1057

vsrv.id-id.resx

29515

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1057

webtempvispr.xml

759

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1040

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

105680

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1087

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

130624

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1087

vsrv.kk-kz.resx

36977

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1087

webtempvispr.xml

999

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1063

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104592

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1063

vsrv.lt-lt.resx

31017

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1063

webtempvispr.xml

792

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1062

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104600

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1062

webtempvispr.xml

739

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1071

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

135840

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1071

vsrv.mk-mk.resx

37242

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1071

webtempvispr.xml

988

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1086

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4457.1000

101992

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1086

vsrv.ms-my.resx

30012

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1086

webtempvispr.xml

749

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1044

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4445.1000

100464

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1044

webtempvispr.xml

750

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1045

webtempvispr.xml

854

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1164

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4569.1501

122536

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1164

vsrv.prs-af.resx

34612

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1164

webtempvispr.xml

886

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll.2070

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

104616

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.2070

vsrv.pt-pt.resx

30876

21/07/21

09:27

visprintl.xml.2070

webtempvispr.xml

758

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1048

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4641.1000

105152

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1048

vsrv.ro-ro.resx

30738

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1048

webtempvispr.xml

780

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1051

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

106616

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1051

webtempvispr.xml

797

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1060

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4460.1000

102504

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1060

vsrv.sl-si.resx

30737

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1060

webtempvispr.xml

771

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,3098

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

132160

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.3098

vsrv.sr-cyrl-cs.resx

36019

21/07/21

09:27

visprintl.xml,3098

webtempvispr.xml

929

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll.2074

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4463.1000

101984

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.2074

vsrv.sr-latn-cs.resx

30304

21/07/21

09:27

visprintl.xml.2074

webtempvispr.xml

755

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1053

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4693.1000

101568

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1053

webtempvispr.xml

767

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1054

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4649.1000

153248

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1054

vsrv.th-th.resx

39553

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1054

webtempvispr.xml

1024

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1055

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4442.1000

102536

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1055

vsrv.tr-tr.resx

30757

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1058

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4454.1000

134208

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1058

webtempvispr.xml

922

21/07/21

09:27

vsrvintlr.dll,1066

microsoft.office.visio.server.intl.resources.dll

15.0.4659.1000

112296

21/07/21

09:27

core.vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

21/07/21

09:27

vsrv.rsx.1066

vsrv.vi-vn.resx

33079

21/07/21

09:27

visprintl.xml,1066

webtempvispr.xml

797

21/07/21

09:27

conversion.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

ppt.conversion.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

ppt.edit.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

saext.dll_0001

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

wac.office.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

xlsrv.ecs.saext.dll

saext.dll

15.0.4454.1000

303216

21/07/21

08:17

conversion.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/07/21

08:18

ppt.conversion.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/07/21

08:18

ppt.edit.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/07/21

08:18

wac.office.exp_pdf_server.dll

exp_pdf_server.dll

15.0.5233.1000

143752

21/07/21

08:18

conversion.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/07/21

08:18

ppt.conversion.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/07/21

08:18

ppt.edit.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/07/21

08:18

wac.office.exp_xps_server.dll

exp_xps_server.dll

15.0.5233.1000

79752

21/07/21

08:18

conversion.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/07/21

08:17

msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/07/21

08:17

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/07/21

08:17

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/07/21

08:17

wac.office.msores.dll

msores.dll

15.0.5241.1000

135069792

21/07/21

08:17

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

21/07/21

08:18

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

21/07/21

08:18

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

21/07/21

08:18

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

15.0.5371.1000

25834392

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1026

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_bg.dll

mshy7bg.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1027

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_2051

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll

mshy7ct.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1029

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll

mshy7cz.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1030

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_da.dll

mshy7da.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1032

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_el.dll

mshy7el.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1033

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_en.dll

mshy7en.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_3082

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_es.dll

mshy7es.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1061

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_et.dll

mshy7et.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1069

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_eu.dll

mshy7eu.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1035

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fi.dll

mshy7fi.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1036

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll

mshy7fr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1031

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll

mshy7ge.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1110

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_gl.dll

mshy7gl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_cr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1050

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hr.dll

mshy7hr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1040

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_it.dll

mshy7it.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1063

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lt.dll

mshy7lt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1062

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_lv.dll

mshy7lv.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1044

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll

mshy7nb.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1043

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll

mshy7nl.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_2068

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_no.dll

mshy7no.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1046

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll

mshy7pb.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1045

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll

mshy7pl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_2070

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll

mshy7pt.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1048

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ro.dll

mshy7ro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1049

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll

mshy7ru.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1051

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sk.dll

mshy7sk.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1060

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sl.dll

mshy7sl.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_sr.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_2074

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_srm.dll

mshy7srm.dll

15.0.4763.1000

225488

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_3098

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_7194

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

wac.conversion.proof.mshy2_sro.dll

mshy7sro.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1053

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll

mshy7sw.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1055

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll

mshy7tr.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.proof.mshy2_ua.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1058

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_uk.dll

mshy7uk.dll

15.0.4763.1000

226920

21/07/21

08:18

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/07/21

08:18

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/07/21

08:18

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/07/21

08:18

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

15.0.5345.1000

10432400

21/07/21

08:18

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/07/21

08:18

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/07/21

08:18

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/07/21

08:18

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

15.0.5345.1000

3833768

21/07/21

08:18

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/07/21

08:18

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/07/21

08:18

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/07/21

08:18

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

15.0.5345.1000

21669256

21/07/21

08:18

conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

office.odf.x64

office.odf

5243488

21/07/21

08:19

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

5243488

21/07/21

08:17

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

15.0.5371.1000

2617224

21/07/21

08:18

osrcore.dll

osrcore.dll

15.0.4454.1000

850528

21/07/21

08:20

osrctrl.dll

osrctrl.dll

15.0.4454.1000

502896

21/07/21

08:20

sp.userprofiles.debug.js

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/07/21

08:18

sp.userprofiles.debug.js.x64

sp.userprofiles.debug.js

140997

21/07/21

08:18

sp.userprofiles.js

sp.userprofiles.js

140991

21/07/21

08:18

sp.userprofiles.js.x64

sp.userprofiles.js

140991

21/07/21

08:18

conversion.microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/07/21

08:17

microsoft.office.server.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/07/21

08:17

ppt.conversion.uls.native.dll

microsoft.office.server.native.dll

15.0.4919.1000

798976

21/07/21

08:17

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_0001

microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4745.1000

376488

21/07/21

08:18

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/07/21

07:14

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_001

microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4745.1000

145616

21/07/21

07:14

conversion.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

msptls.dll_0001

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

ppt.conversion.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

ppt.edit.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

wac.office.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

xlsrv.ecs.msptls.dll

msptls.dll

15.0.5049.1000

1532136

21/07/21

08:17

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

riched20.dll_0001

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

15.0.5013.1000

2239672

21/07/21

08:17

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.5337.1000

3969944

21/07/21

08:20

core.vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

21/07/21

08:18

vsrv.rsx.1033

vsrv.en-us.resx

41080

21/07/21

08:18

vsrvwfe.dll

microsoft.office.visio.server.dll

15.0.5371.1000

1914776

21/07/21

08:20

vsrvvgs.dll

microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4903.1000

1281800

21/07/21

08:20

vispreditdlg.htm

editdlg.htm

4975

21/07/21

08:20

vispreditdlgus.htm

editdlg.htm

4975

21/07/21

08:20

visprfiledlg.htm

filedlg.htm

3448

21/07/21

08:20

visprfiledlgus.htm

filedlg.htm

3448

21/07/21

08:20

visprschema.xml

schema.xml

84035

21/07/21

08:20

visprschemaus.xml

schema.xml

89093

21/07/21

08:20

visprupload.aspx

upload.aspx

6881

21/07/21

08:20

vispruploadus.aspx

upload.aspx

6881

21/07/21

08:20

workflowstatus.js

workflowstatus.js

55200

21/07/21

08:20

visiodataproviders.aspx

visiodataproviders.aspx

4185

21/07/21

08:20

defaultcore.vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

21/07/21

08:20

vsrv.rsx

vsrv.resx

41080

21/07/21

08:20

visioserver.microsoft.office.visio.utility.dll

microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

63680

21/07/21

08:20

visioserver.vutils.dll

vutils.dll

15.0.5337.1000

2415512

21/07/21

08:20

conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/07/2011

10:09

msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

ppt.conversion.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/07/2011

10:09

ppt.edit.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/07/2011

10:09

wac.msvcp100.dll

msvcp100.dll

10.00.40219.325

608080

21/07/2011

10:09

conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/07/2011

10:09

msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

ppt.conversion.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/07/2011

10:09

ppt.edit.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/07/2011

10:09

wac.msvcr100.dll

msvcr100.dll

10.00.40219.325

829264

21/07/2011

10:09

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1031

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108863

21/07/21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,3082

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

108093

21/07/21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1036

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109600

21/07/21

09:26

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1040

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107983

21/07/21

09:55

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1041

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

115675

21/07/21

08:23

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1042

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

109187

21/07/21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1046

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

107475

21/07/21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1049

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

122868

21/07/21

09:27

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,2052

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

100911

21/07/21

09:56

microsoft.office.visio.server.dll_help.xml,1028

microsoft.office.visio.server.dll-help.xml

101631

21/07/21

09:27

conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/07/21

08:17

mshy2_en.lex_1038

mshy3hu.lex

933579

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.lex

mshy3hu.lex

933579

21/07/21

08:17

conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/07/21

08:18

mshy2_en.dll_1038

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/07/21

08:18

wac.conversion.proof.mshy2_hu.dll

mshy3hu.dll

15.0.0.1

218984

21/07/21

08:18

visprintl.xml_14,1164

webtempvispr.xml

932

21/07/21

09:27

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×