Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Cập nhật bảo mật này xử lý lỗ hổng Microsoft Excel tiết tiết lộ thông tin này. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem mục Các lỗ hổng và Lỗ hổng thường gặp của Microsoft CVE-2022-22716.

Lưu ý: Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Phát hành gói Dịch vụ 1 cho Microsoft Office 2013 trên máy tính.

Xin lưu ý rằng bản cập nhật trong Trung tâm Tải xuống của Microsoft áp dụng cho phiên bản Microsoft Installer (.msi) dựa trên Office 2013. Thông tin này không áp dụng cho Office bản Click-to-Run 2013, chẳng hạn như Microsoft Office 365 Home. (Xem Tôi đang sử dụng phiên Office nào?)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này sẵn có trong Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tự động nhận các bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Nhật: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Cập nhật của Microsoft

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft .

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Thông tin triển khai cập nhật bảo mật : 08/02/2022 (KB5010644).

Thông tin thay thế cho cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật phát hành trước 5002128.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

excel2013-kb5002156-fullfile-x86-glb.exe

EBBFD661158C44AB1CB9652D67DF0FCBC88709A9453D3D98F07790B8D993A73B

excel2013-kb5002156-fullfile-x64-glb.exe

B8D39EB4175B5CBC127A4698ACE781306440F1ACBEA20BFFC75F21EF99E4FAD7

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn cùng với thành kiến tiết kiệm thời gian ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.dll,1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

16/01/22

12:27

exptoows.dll.1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

15/01/22

11:45

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

16/01/22

12:27

exptoows.dll,3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

15/01/22

11:45

exptoows.dll,1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

16/01/22

12:27

exptoows.dll.1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13424

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14528

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

15/01/22

11:45

exptoows.dll,1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

15/01/22

11:45

exptoows.dll,1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

15/01/22

11:45

exptoows.dll,1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14504

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

16/01/22

12:27

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13952

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

15/01/22

11:46

exptoows.dll,1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13928

15/01/22

11:46

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

15/01/22

11:46

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

16/01/22

12:27

exptoows.dll,1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

16/01/22

12:27

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671392

15/01/22

11:39

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5385.1000

4892568

15/01/22

11:39

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4858280

15/01/22

11:39

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4555680

15/01/22

11:39

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4716448

15/01/22

11:39

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5139336

15/01/22

11:39

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4659616

15/01/22

11:39

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4774312

15/01/22

11:39

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4671896

15/01/22

11:39

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

5073312

15/01/22

11:39

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4624792

15/01/22

11:39

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5397.1000

4803992

15/01/22

11:39

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4626344

15/01/22

11:39

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4911008

15/01/22

11:39

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4545952

15/01/22

11:39

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.5325.1000

41880

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4668304

15/01/22

11:39

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4248992

15/01/22

11:39

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4883368

15/01/22

11:39

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4246928

15/01/22

11:39

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

15/01/22

11:39

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4893592

15/01/22

11:40

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4723608

15/01/22

11:40

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4570536

15/01/22

11:40

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4536232

15/01/22

11:40

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4656544

15/01/22

11:40

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4966824

15/01/22

11:40

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4638608

15/01/22

11:40

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4710808

15/01/22

11:40

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4945800

15/01/22

11:40

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4836768

15/01/22

11:40

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4882328

15/01/22

11:40

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4850072

15/01/22

11:40

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4902312

15/01/22

11:40

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4538776

15/01/22

11:40

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5399.1000

4558240

15/01/22

11:40

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4837784

15/01/22

11:40

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4812200

15/01/22

11:40

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4869512

15/01/22

11:40

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4043672

15/01/22

11:40

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

15/01/22

11:40

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4060584

15/01/22

11:40

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

15/01/22

11:40

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

14/01/22

02:44

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5385.1000

409992

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396448

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407720

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108232

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398496

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

14/01/22

02:44

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5281.1000

406424

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407752

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386728

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97904

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101456

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403624

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

401984

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400544

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95344

15/01/22

11:39

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

379040

15/01/22

11:39

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98880

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97392

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407720

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100480

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408736

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99408

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393888

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5307.1000

408984

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99920

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100928

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97872

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5399.1000

394648

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101456

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407200

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

15/01/22

11:40

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97408

15/01/22

11:40

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

15/01/22

11:40

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

98304

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

98304

14/01/22

02:45

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

122880

15/01/22

11:19

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

121344

15/01/22

11:19

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

125952

15/01/22

11:19

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

148992

15/01/22

11:19

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

14/01/22

02:44

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4423560

14/01/22

02:44

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

14/01/22

02:44

excel.exe

excel.exe

15.0.5423.1000

25749384

14/01/22

02:45

excel.man

excel.exe.manifest

1227

14/01/22

02:45

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5423.1000

21962120

14/01/22

02:45

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

46144

14/01/22

02:45

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10328

14/01/22

02:45

solver.xlam_1025

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1026

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1028

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1029

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1030

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1031

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1032

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1033

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1035

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1036

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1037

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1038

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1040

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1041

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1042

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1043

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1044

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1045

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1046

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1048

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1049

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1050

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1051

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1053

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1054

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1055

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1057

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1058

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1060

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1061

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1062

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1063

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1066

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1081

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1086

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_1087

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_2052

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_2070

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_2074

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver.xlam_3082

solver.xlam

928995

14/01/22

02:44

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5337.1000

175520

14/01/22

02:44

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

exptoows.xla.2141

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.3082

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.3098

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.3179

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.5146

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.7194

exptoows.xla

96768

funcs.xls_0003_1029

funcs.xls3

122880

15/01/22

11:19

funcs.xls_0004_1038

funcs.xls4

121344

15/01/22

11:19

funcs.xls_0001_1045

funcs.xls1

125952

15/01/22

11:19

funcs.xls_0002_1049

funcs.xls2

148992

15/01/22

11:19

excel.veman.xml

excel.visualelementsmanifest.xml

338

14/01/22

02:44

xlintl32.dll_1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4486040

14/01/22

02:44

xlintl32.fallback.dll,1033

xlintl32.dll

15.0.5337.1000

4486040

14/01/22

02:44

xllex.dll_1033

xllex.dll

15.0.4569.1000

37568

14/01/22

02:44

excel.exe

excel.exe

15.0.5423.1000

33058696

14/01/22

02:45

excel.man

excel.exe.manifest

1227

14/01/22

02:45

xl12cnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5423.1000

29521816

14/01/22

02:45

xlsrv.ecs.excelcnv.exe

excelcnv.exe

15.0.5423.1000

29521816

14/01/22

02:45

xl12cnvp.dll

excelcnvpxy.dll

15.0.4454.1000

48704

14/01/22

02:45

xlcall32.dll

xlcall32.dll

15.0.4454.1000

10856

14/01/22

02:45

solver.xlam_1025

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1026

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1028

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1029

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1030

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1031

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1032

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1033

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1035

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1036

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1037

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1038

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1040

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1041

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1042

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1043

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1044

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1045

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1046

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1048

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1049

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1050

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1051

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1053

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1054

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1055

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1057

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1058

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1060

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1061

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1062

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1063

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1066

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1081

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1086

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_1087

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_2052

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_2070

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_2074

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver.xlam_3082

solver.xlam

957798

14/01/22

02:44

solver32.dll_1025

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1026

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1028

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1029

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1030

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1031

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1032

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1033

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1035

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1036

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1037

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1038

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1040

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1041

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1042

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1043

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1044

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1045

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1046

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1048

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1049

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1050

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1051

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1053

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1054

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1055

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1057

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1058

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1060

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1061

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1062

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1063

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1066

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1081

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1086

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_1087

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2052

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2070

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_2074

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

solver32.dll_3082

solver32.dll

15.0.5337.1000

218520

14/01/22

02:44

exptoows.dll,1025

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13448

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1026

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

16/01/22

12:05

exptoows.dll.1029

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1030

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14480

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1031

exptoows.dll

15.0.4442.1000

15000

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1032

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14464

16/01/22

12:05

exptoows.dll,3082

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1061

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1035

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1036

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1037

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13440

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1081

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1050

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14512

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1038

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14504

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1057

exptoows.dll

15.0.4463.1000

13920

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1040

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1041

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12936

16/01/22

12:05

exptoows.dll,1087

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13960

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1042

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1063

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13992

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1062

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1086

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1044

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1043

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14488

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1045

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14520

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1046

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14496

16/01/22

12:06

exptoows.dll.2070

exptoows.dll

15.0.4442.1000

14512

16/01/22

12:06

exptoows.dll,1048

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14480

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1049

exptoows.dll

15.0.4442.1000

13936

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1051

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1060

exptoows.dll

15.0.4454.1000

13944

16/01/22

12:07

exptoows.dll.2074

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13984

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1053

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13976

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1054

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13936

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1055

exptoows.dll

15.0.4420.1017

13968

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1058

exptoows.dll

15.0.4420.1017

14448

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1066

exptoows.dll

15.0.4481.1000

14400

16/01/22

12:07

exptoows.dll.2052

exptoows.dll

15.0.4442.1000

11912

16/01/22

12:07

exptoows.dll,1028

exptoows.dll

15.0.4442.1000

12416

16/01/22

12:07

xlintl32.dll_1025

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4767624

16/01/22

12:00

xllex.dll_1025

xllex.dll

15.0.4569.1000

38592

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1026

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4954520

16/01/22

12:00

xllex.dll_1026

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1029

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4920216

16/01/22

12:00

xllex.dll_1029

xllex.dll

15.0.4569.1000

66240

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1030

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4617608

16/01/22

12:00

xllex.dll_1030

xllex.dll

15.0.5015.1000

50408

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1031

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4778384

16/01/22

12:00

xllex.dll_1031

xllex.dll

15.0.4569.1000

43712

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1032

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

5202368

16/01/22

12:00

xllex.dll_1032

xllex.dll

15.0.4569.1000

57512

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_3082

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4721032

16/01/22

12:00

xllex.dll_3082

xllex.dll

15.0.4569.1000

43720

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1061

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4836248

16/01/22

12:00

xllex.dll_1061

xllex.dll

15.0.4569.1000

40128

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1035

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4734912

16/01/22

12:00

xllex.dll_1035

xllex.dll

15.0.4569.1000

43192

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1036

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

5135240

16/01/22

12:00

xllex.dll_1036

xllex.dll

15.0.4569.1000

57536

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1037

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4721048

16/01/22

12:00

xllex.dll_1037

xllex.dll

15.0.4569.1000

55976

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1081

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4867008

16/01/22

12:00

xllex.dll_1081

xllex.dll

15.0.4569.1000

39080

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1050

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4689336

16/01/22

12:00

xllex.dll_1050

xllex.dll

15.0.4569.1000

40664

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1038

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4974008

16/01/22

12:00

xllex.dll_1038

xllex.dll

15.0.4569.1000

67776

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1057

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4607896

16/01/22

12:00

xllex.dll_1057

xllex.dll

15.0.4569.1000

39616

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1040

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4730256

16/01/22

12:00

xllex.dll_1040

xllex.dll

15.0.4569.1000

44744

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1041

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4310920

16/01/22

12:00

xllex.dll_1041

xllex.dll

15.0.4569.1000

46760

16/01/22

12:00

xlintl32.dll_1087

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4945304

16/01/22

12:01

xllex.dll_1087

xllex.dll

15.0.4569.1000

55464

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1042

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4309952

16/01/22

12:01

xllex.dll_1042

xllex.dll

15.0.4569.1000

45736

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1063

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4955544

16/01/22

12:01

xllex.dll_1063

xllex.dll

15.0.4569.1000

41672

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1062

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4785560

16/01/22

12:01

xllex.dll_1062

xllex.dll

15.0.4569.1000

40648

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1086

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4632472

16/01/22

12:01

xllex.dll_1086

xllex.dll

15.0.4569.1000

39104

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1044

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4598168

16/01/22

12:01

xllex.dll_1044

xllex.dll

15.0.4569.1000

41664

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1043

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4719544

16/01/22

12:01

xllex.dll_1043

xllex.dll

15.0.5015.1000

51944

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1045

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

5028760

16/01/22

12:01

xllex.dll_1045

xllex.dll

15.0.4569.1000

70352

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1046

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4700056

16/01/22

12:01

xllex.dll_1046

xllex.dll

15.0.4569.1000

42184

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_2070

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4773816

16/01/22

12:01

xllex.dll_2070

xllex.dll

15.0.4569.1000

42696

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1048

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

5008832

16/01/22

12:01

xllex.dll_1048

xllex.dll

15.0.4569.1000

56008

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1049

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4898696

16/01/22

12:01

xllex.dll_1049

xllex.dll

15.0.4569.1000

43688

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1051

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4945344

16/01/22

12:01

xllex.dll_1051

xllex.dll

15.0.4569.1000

55496

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1060

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4912008

16/01/22

12:01

xllex.dll_1060

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_2074

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4964248

16/01/22

12:01

xllex.dll_2074

xllex.dll

15.0.4569.1000

52440

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1053

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4600728

16/01/22

12:01

xllex.dll_1053

xllex.dll

15.0.4569.1000

40640

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1054

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4620184

16/01/22

12:01

xllex.dll_1054

xllex.dll

15.0.4569.1000

39592

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1055

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4899728

16/01/22

12:01

xllex.dll_1055

xllex.dll

15.0.4569.1000

65216

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1058

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4874136

16/01/22

12:01

xllex.dll_1058

xllex.dll

15.0.4569.1000

40616

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1066

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4931480

16/01/22

12:01

xllex.dll_1066

xllex.dll

15.0.4569.1000

59048

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_2052

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4105624

16/01/22

12:01

xllex.dll_2052

xllex.dll

15.0.4569.1000

49320

16/01/22

12:01

xlintl32.dll_1028

xlintl32.dll

15.0.5423.1000

4122520

16/01/22

12:01

xllex.dll_1028

xllex.dll

15.0.4569.1000

47272

16/01/22

12:01

xlicons.exe

xlicons.exe

15.0.4553.1000

3685544

14/01/22

02:44

xlintl32.dll.idx_dll_1025

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

98928

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1025

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

385184

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1026

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100416

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1026

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407720

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1029

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99392

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1029

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396456

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1030

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1030

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5015.1000

407736

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1031

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4937.1000

108224

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1031

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4971.1000

409800

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1032

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

99408

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1032

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

398504

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1033

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4703.1000

407232

14/01/22

02:44

xlintl32.rest.idx_dll_3082

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1061

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

99904

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1061

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

404136

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1035

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

98944

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1035

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4937.1000

407744

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1036

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1037

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99456

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1037

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

386720

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1081

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97920

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1081

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392352

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1050

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

101440

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1050

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1038

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

101440

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1038

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

396960

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1057

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4469.1000

99408

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1057

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1040

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

99440

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1040

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4763.1000

400552

16/01/22

12:00

xlintl32.rest.idx_dll_1041

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

16/01/22

12:00

xlintl32.dll.idx_dll_1087

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

97856

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1087

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

400552

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1042

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

95360

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1042

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5285.1000

381336

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1063

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1063

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1062

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

100928

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1062

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

405152

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1086

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

98896

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1086

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

403616

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1044

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

97408

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1044

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4727.1000

400040

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1043

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1043

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4989.1000

407728

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1045

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

100464

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1045

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397472

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1046

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

100464

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1046

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408744

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_2070

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

99440

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_2070

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.5325.1000

404880

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1048

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

99392

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1048

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

393896

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1049

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

104560

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1049

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

406688

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1051

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4466.1000

98880

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1051

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1060

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4463.1000

99904

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1060

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

399520

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_2074

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4460.1000

100944

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_2074

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

408224

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1053

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4442.1000

96880

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1053

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

397984

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1054

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

97856

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1054

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

392360

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1055

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4454.1000

101440

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1055

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

402592

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1058

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4448.1000

102464

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1058

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

407208

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1066

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4481.1000

100416

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1066

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

410272

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_2052

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_2052

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

380064

16/01/22

12:01

xlintl32.dll.idx_dll_1028

xlintl32.dll.idx_dll

15.0.4420.1017

97392

16/01/22

12:01

xlintl32.rest.idx_dll_1028

xlintl32.rest.idx_dll

15.0.4709.1000

381088

16/01/22

12:01

exptoows.xla.1025

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1026

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1027

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1028

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1029

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1030

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1031

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1032

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1033

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1035

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1036

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1037

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1038

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1039

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1040

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1041

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1042

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1043

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1044

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1045

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1046

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1048

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1049

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1050

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1051

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1052

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1053

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1054

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1055

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1056

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1057

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1058

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1059

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1060

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1061

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1062

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1063

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1064

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1065

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1066

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1067

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1068

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1069

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1071

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1074

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1076

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1077

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1078

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1079

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1081

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1082

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1086

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1087

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.1088

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1089

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1090

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1091

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1092

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1093

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1094

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1095

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1096

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1097

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1098

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1099

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1100

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1101

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1102

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1104

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1106

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1107

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1110

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1111

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1115

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1116

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1118

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1121

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1124

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1128

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1130

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1132

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1134

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1136

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1139

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1152

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1153

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1158

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1159

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1160

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1164

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1169

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.1170

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2051

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2052

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2068

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2070

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2074

exptoows.xla

96768

14/01/22

02:45

exptoows.xla.2108

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2117

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2118

exptoows.xla

96768

exptoows.xla.2137

exptoows.xla

96768

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Tự bảo vệ bản thân trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Microsoft Security

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×