Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa Microsoft SharePoint Server và lỗ hổng thực thi mã từ xa của Microsoft SharePoint. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem các tư vấn bảo mật sau đây:

Lưu ý: 

 • Đây là bản dựng 16.0.10390.20000 của gói cập nhật bảo mật.

 • Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản microsoft SharePoint Server 2019 cài đặt trên máy tính.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này chứa bản sửa lỗi cho sự cố không liên quan đến bảo mật sau trong SharePoint Server 2019:

 • Khắc phục sự cố tính năng Phát hiện Ngôn ngữ sử dụng gợi ý sai trong quá trình xử lý nội dung.

Bản cập nhật bảo mật này cũng chứa một cải tiến và khắc phục các sự cố không liên quan đến bảo mật sau đây. Để bật tính năng mới và khắc phục hoàn toàn các sự cố này, bạn phải cài đặt KB 5002257 bản cập nhật này.

 • Thêm tính năng mới cho Thông báo SharePoint Server 2019 Kết thúc Hỗ trợ.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể đổi tên tệp hoặc thư mục nếu URL chứa các ký tự byte kép.

 • Khắc phục sự cố ngăn dẫn hướng bên trái hoặc menu Khởi động Nhanh bị thiếu do thiếu "hàm băm phiên bản" cho các tệp JavaScript.

 • Khắc phục sự cố trong đó phần web hiển thị không chính xác do tải lười biếng trong các trang hiện đại.

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể đặt thuộc tính mục danh sách sau khi thay thế tài liệu có cùng tên.

 • Khắc phục sự cố trong đó cột "mọi người" (đối với kiểu cột Người hoặc Nhóm) hiển thị ID Người dùng thay vì tên nếu không điền bất kỳ trường bắt buộc nào.

Bản cập nhật bảo mật này cũng chứa bản sửa lỗi trong Project Server:

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn có thể không cập nhật được tài nguyên bằng cách sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM) nếu bộ xử lý sự kiện từ xa được đính kèm với sự kiện tài nguyên, chẳng hạn như Thay đổi Tài nguyên.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 • Một số phương pháp Dịch vụ Web của Trang Phần Web có thể bị ảnh hưởng sau khi bạn áp dụng bản cập nhật bảo mật tháng 9 năm 2022. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp Dịch vụ Web của Trang Phần Web có thể bị chặn sau khi áp dụng bản cập nhật bảo mật tháng 9 năm 2022 cho SharePoint Server (KB5017733).

 • Một số kịch bản dòng công việc SharePoint 2010 có thể bị chặn. Để biết thêm thông tin, hãy xem dòng công việc SharePoint 2010 có thể bị chặn bởi chính sách bảo mật nâng cao (KB5017760).

 • Bản cập nhật bảo mật này giới thiệu một thay đổi trong SharePoint Server sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng sử dụng chức năng Tạo Tài liệu trong Dòng công việc Nintex. Khách hàng của Dòng công việc Nintex phải thực hiện hành động bổ sung sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này để đảm bảo rằng dòng công việc có thể được phát hành và chạy. Để biết thêm thông tin, hãy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2206156. Để được hỗ trợ về Dòng công việc Nintex, hãy liên hệ với Nintex.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành trước 5002212.

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

sts2019-kb5002258-fullfile-x64-glb.exe

E9A1958AC9771ABB3DF02AB094ED61C08C1C508E6EA6F290525F1D7F502F9F0D

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

Mã định danh tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

videothumbnailer.exe

videothumbnailer.exe

16.0.10390.20000

23984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlcworkflowactions_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10390.20000

153520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlcworkflowactionsvs_dll

microsoft.office.workflow.actions.dll

16.0.10390.20000

153520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.workflow.feature.dll

microsoft.office.workflow.feature.dll

16.0.10390.20000

33712

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.workflow.pages.dll

microsoft.office.workflow.pages.dll

16.0.10390.20000

93104

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlc.workflow.routing.dll

microsoft.office.workflow.routing.dll

16.0.10390.20000

124336

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlc.workflow.tasks.dll

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10390.20000

45472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlc.workflow.tasks.dll2

microsoft.office.workflow.tasks.dll

16.0.10390.20000

45472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.workflowsoap.dll

microsoft.office.workflowsoap.dll

16.0.10390.20000

57248

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dw20.exe_0001

dw20.exe

16.0.10390.20000

2139608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

dwtrig20.exe

dwtrig20.exe

16.0.10390.20000

319976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.office.server.directory

microsoft.office.server.directory.dll

16.0.10390.20000

1375712

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ppt.conversion.gkpowerpoint.dll

gkpowerpoint.dll

16.0.10390.20000

3488704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

wac.word.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10390.20000

4608976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

wdsrv.conversion.gkword.dll

gkword.dll

16.0.10390.20000

4608976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

conversion.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10390.20000

5278672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ppt.conversion.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10390.20000

5278672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ppt.edit.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10390.20000

5278672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

wac.office.gfxserver.dll

gfxserver.dll

16.0.10390.20000

5278672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10390.20000

12130232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10390.20000

12130232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10390.20000

12130232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.igxserver.dll

igxserver.dll

16.0.10390.20000

12130232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

sltemp.asc

sldlibtemplates.ascx

12554

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

sldlib.js

sldlib.js

29295

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

editdlg.htm_slfeat

editdlg.htm

4796

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

filedlg.htm_slfeat

filedlg.htm

3344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

clientx.dll

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10390.20000

382944

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

clientxr.dll.x64

microsoft.office.sharepoint.clientextensions.dll

16.0.10390.20000

382944

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.server.chart.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10390.20000

615888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.server.chart_gac.dll

microsoft.office.server.chart.dll

16.0.10390.20000

615888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

as_adal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1456656

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_adal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

adal.dll

1784544

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_azureclient_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_azureclient_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

microsoft.analysisservices.azureclient.dll

316496

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_db2v0801_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_db2v0801_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

db2v0801.xsl

30717

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_hive_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_hive_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

hive.xsl

81782

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_msql_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_msql_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msql.xsl

128792

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_orcl7_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_orcl7_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

orcl7.xsl

95739

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_sqlpdw_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_sqlpdw_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqlpdw.xsl

105635

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_trdtv2r41_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_trdtv2r41_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

trdtv2r41.xsl

105800

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_client_xmsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

35081808

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_client_xmsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmsrv.dll

25498704

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientas80_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientas80_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as80.xsl

17484

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientas90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientas90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

as90.xsl

20021

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientinformix_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientinformix_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

informix.xsl

32145

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientmsjet_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientmsjet_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msjet.xsl

30427

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientmsmgdsrv_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

7638824

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientmsmgdsrv_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmgdsrv.dll

9328720

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientsql120_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientsql120_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql120.xsl

135247

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientsql2000_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientsql2000_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql2000.xsl

35014

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientsql70_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientsql70_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql70.xsl

33181

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientsql90_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientsql90_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sql90.xsl

136426

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_clientsybase_xsl_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_clientsybase_xsl_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sybase.xsl

30964

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_msmdlocal_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

45813840

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_msmdlocal_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msmdlocal.dll

63495968

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:13

as_msolap_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

7999272

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:13

as_msolap_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolap.dll

10331936

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:13

as_msolui_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

292128

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_msolui_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

msolui.dll

312616

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_sqldumper_exe_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

147560

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_sqldumper_exe_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

sqldumper.exe

172368

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_xmlrw_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

289376

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

as_xmlrw_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrw.dll

333928

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_xmlrwbin_dll_32.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

194152

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

as_xmlrwbin_dll_64.b77a7d1e_2d54_42cb_81a8_c5262ccc792b

xmlrwbin.dll

224864

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

conversion.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10390.20000

14981576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10390.20000

14981576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10390.20000

14981576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.mso99lres.dll

mso99lres.dll

16.0.10390.20000

14981576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

conversion.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10390.20000

4418000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mso.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10390.20000

4418000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.conversion.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10390.20000

4418000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.edit.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10390.20000

4418000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.mso20win32server.dll

mso20win32server.dll

16.0.10390.20000

4418000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10390.20000

5586368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mso.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10390.20000

5586368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.conversion.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10390.20000

5586368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.edit.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10390.20000

5586368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.mso30win32server.dll

mso30win32server.dll

16.0.10390.20000

5586368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10390.20000

12499896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10390.20000

12499896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10390.20000

12499896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.mso40uiwin32server.dll

mso40uiwin32server.dll

16.0.10390.20000

12499896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

conversion.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10390.20000

3954624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.conversion.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10390.20000

3954624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ppt.edit.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10390.20000

3954624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.mso98win32server.dll

mso98win32server.dll

16.0.10390.20000

3954624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10390.20000

14487488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10390.20000

14487488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10390.20000

14487488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.msoserver.dll

msoserver.dll

16.0.10390.20000

14487488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

conversion.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10390.20000

73690064

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.msores.dll

msores.dll

16.0.10390.20000

73690064

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.msores.dll

msores.dll

16.0.10390.20000

73690064

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.msores.dll

msores.dll

16.0.10390.20000

73690064

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

microsoft.office.web.environment.officeserver.dll

16.0.10390.20000

63456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.web.common.dll

microsoft.office.web.common.dll

16.0.10390.20000

1974200

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

nl7data0011.dll_osssearch

nl7data0011.dll

16.0.10390.20000

7783928

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

nl7data0404.dll_osssearch

nl7data0404.dll

16.0.10390.20000

2709536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

nl7data0804.dll_osssearch

nl7data0804.dll

16.0.10390.20000

3589136

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

prm0009.bin_osssearch

prm0009.bin

13237760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10390.20000

3556800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10390.20000

3556800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10390.20000

3556800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.oartodfserver.dll

oartodfserver.dll

16.0.10390.20000

3556800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

conversion.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10390.20000

18205632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10390.20000

18205632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10390.20000

18205632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.office.oartserver.dll

oartserver.dll

16.0.10390.20000

18205632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

microsoft.office.connectedservices.identity.dll

16.0.10390.20000

63952

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

oss.queryboxd_js

querybox.all.debug.js

1872056

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

oss.querybox_js

querybox.all.js

268608

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

conversion.cultures.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

visioserver.cultures.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.conversion.cultures.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

xlsrv.ecs.culture.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

xlsrv.ecs.office.odf

office.odf

2225616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

htmlchkr.dll.x64

htmlchkr.dll

16.0.10390.20000

1150408

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversionhtmlutil.dll

htmlutil.dll

16.0.10390.20000

2856400

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

busdata.dll

microsoft.businessdata.dll

16.0.10390.20000

132072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

busdatar.dll.x64

microsoft.businessdata.dll

16.0.10390.20000

132072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft_web_design_server.dll

microsoft.web.design.server.dll

16.0.10390.20000

398320

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

onetnative.dll

onetnative.dll

16.0.10390.20000

812992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

onetnative_1.dll

onetnative.dll

16.0.10390.20000

812992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

onetutil.dll

onetutil.dll

16.0.10390.20000

2867152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10390.20000

165824

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.osfserver.dll

osfserver.dll

16.0.10390.20000

165824

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10390.20000

739280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.osfsharedserver.dll

osfsharedserver.dll

16.0.10390.20000

739280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

conversion.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10390.20000

488888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wac.office.osfuiserver.dll

osfuiserver.dll

16.0.10390.20000

488888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

osfserver_activities_dll.x64

microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

16.0.10390.20000

287192

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

osfserver_workflow_dll

microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

16.0.10390.20000

499696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

osfextap.dll

microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

16.0.10390.20000

17376

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

office_extension_manager_js

sp.officeextensionmanager.js

53407

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

microsoft.office.serviceinfrastructure.runtime.dll

16.0.10390.20000

1054208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

osrvadml.xml

officeserveradminlinks.xml

3483

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

ugcdot.xml

feature.xml

629

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

microsoft.office.server.directory.sharepoint

microsoft.office.server.directory.sharepoint.dll

16.0.10390.20000

748520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.dll

microsoft.office.server.dll

16.0.10390.20000

3043760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.dll_isapi

microsoft.office.server.dll

16.0.10390.20000

3043760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

microsoft.office.server.filtercontrols.dll

16.0.10390.20000

159184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.importprofileproperties

microsoft.office.server.importprofileproperties.dll

16.0.10390.20000

78832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

osrvintl.dll

microsoft.office.server.intl.dll

16.0.10390.20000

288736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.openxml.dll

microsoft.office.server.openxml.dll

16.0.10390.20000

1659328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.userprofiles.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10390.20000

5338072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10390.20000

5338072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10390.20000

1745368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10390.20000

1745368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac1

microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

16.0.10390.20000

1745368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.server.userprofiles.proxy.dll

microsoft.office.server.userprofiles.dll

16.0.10390.20000

1467384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

scriptresources.rsx

scriptresources.resx

18203

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

scriptforwebtaggingui.js

scriptforwebtaggingui.js

132939

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

sp.ui.taxonomy.js

sp.ui.taxonomy.js

46516

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

ewafieldlist.png

ewafieldlist.png

3210

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:21

ewanov.png

ewanov.png

6857

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:21

ewaribbonchart.png

ewaribbonchart.png

13248

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:21

ewaribboninsert.png

ewaribboninsert.png

46008

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:21

ewaribbonview.png

ewaribbonview.png

1940

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:21

ewaanth.gif

ewaanth.gif

216

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:22

ewaantv.gif

ewaantv.gif

213

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:22

ewr023.gif

ewr023.gif

908

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:22

favicon_excel.ico

favicon_excel.ico

8958

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:22

openfromurl.web.favicon_excel.ico

favicon_excel.ico

8958

Ngày 6 tháng 8 năm 2019

10:22

mediaplayer.xap

mediaplayer.xap

55190

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

decompositiontree.xap

decompositiontree.xap

121775

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

addgal.xap

addgallery.xap

423416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

wpgalim.xap

webpartgalleryimages.xap

110797

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

addgallery.xap_silverlight

addgallery.xap

389657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

microsoft.sharepoint.client.xap

microsoft.sharepoint.client.xap

324260

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigres.cab.x64

dsigres.cab

233647

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigres.cab.x64_10266

dsigres.cab

233647

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigres.cab.x64_1033

dsigres.cab

233647

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigres.cab.x64_1087

dsigres.cab

233647

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigctrl.cab.x64

dsigctrl.cab

483471

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:05

dsigres.cab.x86

dsigres.cab

195781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:07

dsigres.cab.x86_10266

dsigres.cab

195781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:07

dsigres.cab.x86_1033

dsigres.cab

195781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:07

dsigres.cab.x86_1087

dsigres.cab

195781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:07

dsigctrl.cab.x86

dsigctrl.cab

530533

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

05:07

mossbi.wfe.gac.scorecards.client.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.client.dll

16.0.10390.20000

2234888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mossbi.wfe.gac.scorecards.servercommon.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.servercommon.dll

16.0.10390.20000

334864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mossbi.wfe.gac.scorecards.webcontrols.dll

microsoft.performancepoint.scorecards.webcontrols.dll

16.0.10390.20000

346120

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10390.20000

12355032

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.edit.ppserver.dll

ppserver.dll

16.0.10390.20000

12355032

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

ppt.conversion.webclient.config

client.config

2059

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

ppt.conversion.web.config

web.config

3375

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

microsoft.office.server.powerpoint.dll

microsoft.office.server.powerpoint.dll

16.0.10390.20000

110048

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

powerpointpowershell.format.ps1xml

powerpointpowershell.format.ps1xml

15997

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

pjintl_1_new.dll

pjintl.dll

16.0.10390.20000

4899800

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

schedengine_new.exe

schedengine.exe

16.0.10390.20000

16475112

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

microsoft.projectserver.client.silverlight.dll

16.0.10390.20000

397264

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.projectserver.client.phone.dll

microsoft.projectserver.client.phone.dll

16.0.10390.20000

397240

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

contentdatabasecreate.sql

contentdatabasecreate.sql

8503298

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

16.0.10390.20000

6845368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

16.0.10390.20000

372672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

16.0.10390.20000

762832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.database.dll

microsoft.office.project.server.database.dll

16.0.10390.20000

10476480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

microsoft.office.project.server.database.extension.dll

16.0.10390.20000

4397520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

16.0.10390.20000

9624008

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

16.0.10390.20000

239040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sdk.microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

microsoft.office.project.server.events.receivers.dll

16.0.10390.20000

239040

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

microsoft.office.project.server.events.remote.dll

16.0.10390.20000

60368

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sts_spclientnewuxc2afa7d8529997c56a4e51d04983e222

accdb_96x2_f19a240c216041f8340b2359f6e29f04.png

2803

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2ed5d89277491e397d6ec3b71250fae1

accdb_96x3_8e8b5adf844ef4312e7d931766334f45.png

3608

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux14c8fe43cdc82d9d166d701bd836b8ec

access_16x1_5_6948cb3cea4684b50b85de45f9b82037.png

563

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux3c2fdf4bd33157d4a3386eefb4744580

access_16x1_653b762c1ed72b0cd5b2164c7a35061d.png

420

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd8f6bfd86b57ea434499bd89e9f22486

access_16x2_5b6264abef342b1f7dc79a4dee157bba.png

748

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6890f53aa7f13964d849f8ec6de01de2

access_16x3_b551babd1e8a6affdc154783705f5b1b.png

1949

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7f88e1613b37e837b95938a039151a46

access_48x1_5_87c3cb72d13b5a1db3c5ab9f6964639e.png

3091

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxc583ff03963ae5cc3195ec74400299a5

access_48x1_b551babd1e8a6affdc154783705f5b1b.png

1949

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe03ddd3385bd20a0bbbdd68ea08b7d64

access_48x2_acaeab4e1dc07494d3c12508ee54e87e.png

4121

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8c1601cd0029740cd2e28ec325ddfde6

access_48x3_41d48725aebf48317d44ac138398cbb2.png

6499

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8a29272c7a6e1b22baa47e2a554fdbb4

access_96x1_5_87396554873581bffca1ab0bcd2e6d00.png

6442

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxfad8527840cb2dba2ea883f4c0ee1311

access_96x1_bb9c816b5bf213c6ac5babe26ba5e7df.png

4114

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0cc4b0020573f648597e787d81ed8b05

access_96x2_8614021e7b018cb8dbe7f3f4ca35fd60.png

8391

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux11ad913a5bc7fde805672e3c890114ed

access_96x3_01528343f06f9f32762c2196fa40279f.png

13652

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxcf9063f036a2e975629266aaa103d655

af8be689-990e-492a-81f7-ba3e4cd3ed9c.json

15397

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxd98a7a0da89134c14b2cda056449e632

b19b3b9e-8d13-4fec-a93c-401a091c0707.json

15301

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxace5b731b919c7ebcd1f9d3db7abd3ab

b6917cb1-93a0-4b97-a84d-7cf49975d4ec.json

6624

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux79892d83bd937bf01186bd091972e9a1

b7dd04e1-19ce-4b24-9132-b60a1c2b910d.json

23126

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf5e9c8e2184df5b63ca16f1319fa7960

c4bd7b2f-7b6e-4599-8485-16504575f590.json

15854

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux7e3c7f016142a2f71b28f9d75fc43958

c70391ea-0b10-4ee9-b2b4-006d3fcad0cd.json

14970

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux408dd0ffcb6b1d88eceefc32163a8518

cbe7b0a9-3504-44dd-a3a3-0e5cacd07788.json

14195

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa3264eecc8f003b168703c1a15995ffa

csv_16x1_4fc16f1723ce4839abdc01f2a901a384.png

1477

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe4618744896cc0d2c40cea603b3b11fb

csv_16x1_5_4dabadab978dd4d83fe47c01e7d23573.png

1641

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux67f4b89c4654d5a85a60833cf03840bf

csv_16x2_1e5c3167954f56367fa27253c6c56144.png

1592

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe3baff1c9491c7372651ec160e90bb27

csv_16x3_28cdb33a6661b3b060346f31c621495c.png

1126

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxfc3f482373df3b4e21bb588dfe2b3155

csv_48x1_07020046013917eefc2be8e1787e9dca.png

2027

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux9bad21b1c841989e60f9a6df3c789647

csv_48x1_5_d148f7369cd5f3a4d477c5d700fee676.png

2321

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux4b4a142b159d2e966313038af60d456a

csv_48x2_545383d43974d4a65fb68bd817b54e96.png

1769

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1229ccefbc054024523b33fa2629da8b

csv_48x3_de84df743754e9d08851968fcc5c7d12.png

2506

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxacf8a484c11f82e55a95826f8f58c551

csv_96x1_5_0518cee3f9d6daa79587500a2ddd5684.png

2297

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux58d27833e08d1ab492107cc61e123a71

csv_96x1_a70e1383d349d396443bb39efff139ef.png

2517

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux730859dcb6287e5d9157e4bbff6a941a

csv_96x2_79e6a3717c2033276d4fc5cc74ccecd3.png

2850

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7969046426b5a254c6d2a41bc2147e0f

csv_96x3_f8c424976012461927df153d46e9674d.png

4326

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe04b7ba5c57d6efdd1b3f023a9afd70f

d1d91016-032f-456d-98a4-721247c305e8.json

12829

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxe0de0464927d19518f48aaff08ed2ad1

daf0b71c-6de8-4ef7-b511-faae7c388708.json

17481

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa08a88a1a20d60fc6fa9f6eecf78666e

embed-webpart-base.js

47384

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1248484f0eaf072567b2270eb74e2a1f

listview-host-assembly.js

750208

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa8c9aa3afb3e1858c4883c80b87b0886

sp-application-base.js

111417

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux26dacaeae91404692b5c89ca58e6ef98

sp-bing-map-webpart-bundle.js

74193

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa61f5e0f461e05cce0e0c856fdaae280

sp-blogs-webpart-bundle.js

139353

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf5d396401fea052502b6aae89b8cc207

sp-canvas.js

304974

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxacbcfd1635aafc26d7fa34d3a4170557

sp-carousel-layout.js

74688

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux22d4383e576bd2d0767efe61a9b0177f

sp-classic-page-assembly.js

1553917

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux687ed0916c9953c4eb72b0f5cd6905e1

sp-compactcard-layout.js

26189

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux3fd286c73a51e55671b2cf05ad879fe4

sp-component-layouts.js

193108

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6d0b88b1fc07d52bfd5ed0e7ffd2ff96

sp-component-utilities.js

106947

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf9e26c8ba0232226f164fb3134158861

sp-connector-webpart.js

137981

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxaeab4a7dad255efb982d8cc6384a6b30

sp-contentrollup-webpart-bundle.js

226388

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux2a2fc2a92e0cb8cd022d363ea1786ae4

sp-custommessageregion-bundle.js

34510

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc80a54337999c221a2752d525a9f98ac

sp-dataproviders.js

95992

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxd14e8603d99cfdea0f8636f109640add

sp-datetimepicker.js

105601

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux294ffd36afbed5a9fdb51794f4f3a730

sp-default-assembly.js

728068

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxe526f3106af18bfd9a893c145a68bea1

sp-divider-webpart-bundle.js

32150

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux6c85212e5fd53659abdaac84362ead1f

sp-documentembed-webpart-bundle.js

97121

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc67750e80ee512c39aae0f51156cc4c5

sp-embed-webparts-bundle.js

43199

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux960f55d92c073ad967c1d41757c1f0a8

sp-events-webpart-bundle.js

71239

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc4b985680551412a904096aa6f1dbeab

sp-filepicker.js

26874

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxe983fe94f37bdad72135b55a29225aed

sp-forms-webpart-bundle.js

61656

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf19a838e191127967cd29ae6b20ab799

sp-groupcalendar-webpart-bundle.js

133465

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa591d003a7a8c3afca3c8688ad401ea0

sp-hero-webpart-bundle.js

128429

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux772296c19fc27e1b6f18d28759f2ba5b

sp-html-embed.js

40476

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux78fc6c56623222d8dfcf75c9b0a2e7a4

sp-http.js

44135

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux8f461cff81c07d944621f876e997777e

sp-image-gallery-webpart-bundle.js

81382

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux2d92f617d4e9cc7ec385e0e500a3d7b2

sp-image-webpart-bundle.js

105626

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux42e703f43e251f868d972f61dafd921e

sp-linkpreview-webpart-bundle.js

66341

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux49b289bb50fa43774a9d4645eef75e88

sp-list-webpart-bundle.js

1031541

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux6b8c7c4233559a13836ef1a691ba7023

sp-loader.js

147075

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux383919f8fe3b958e524c8a635d1e2c2c

sp-loader-assembly.js

587500

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxe842d74f8bb0760b55d7f43f35d0d7a7

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

137230

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux11d2e484811a186abfb7f9a6c7275fd4

sp-newsreel-webpart-bundle.js

137222

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe2e58fc5fb56b66cddf843e55ff5f992

sp-news-webpart-bundle.js

137044

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux59e7e9a3603ea1a4ec0d3a97d86bfb12

sp-pagepicker.js

10174

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc21a3246bdf5a3aa770903ed6fd493ee

sp-pages.js

498052

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxb3b4f7cd0e237860f1b8fdbe1372826e

sp-pages-assembly.js

2592216

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxb7c159038749343c1c4b0ec9f2deec4c

sp-pages-core.js

59295

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb3342cfbf53938dec6fdf773f6adeebc

sp-people-webparts-bundle.js

163854

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxb501aed454e9ea1b719ba92103130738

sp-planner-webpart-bundle.js

2945545

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxea46ce84a74da087564f5d905acd4e56

sp-powerapps-webpart.js

24099

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux22fad59d46fcfec7745b173cc20fd92d

sp-queryfilter.js

142101

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxec0d18f646f918f9cae4bd08ccdc09ab

sp-quickchart-webpart-bundle.js

255133

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux0bbc1a9825e04eb5a37f62f2a09d2dbf

sp-quick-links-webpart.js

95232

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux113384fd2f31fde205b8bf2f79ccdcd3

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

195003

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2f7f2f92075f659c5926320cfab3f096

sp-sitepicker.js

44819

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6c3d8d275dd7351021418bffbebe3d8c

sp-spacer-webpart-bundle.js

44319

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf5437647b691243399470c6a80d66804

sp-title-region-webpart.js

129219

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxb200a6283a80b8a6b4ee220419563723

sp-toolbox.js

31121

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux3436740e82f30185ab432f7dbe7eed84

sp-twitter-webpart-bundle.js

44274

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux084c8b925815606929921fa578f05539

sp-webpart-application-assembly.js

1548956

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf9d542f5e7a1ffba716f8cf63efa490b

sp-webpart-base.js

106471

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux1113dc0b40c4f62ba0b2c0cbbc272713

sp-webpart-shared.js

151419

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf6f4d7aff6b346521ef692276ec4c4c6

sp-webpart-workbench.js

51898

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux96fbeacb80b41e044617bbe3fade4c6c

sp-webpart-workbench-assembly.js

1946389

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxb936577a0b035ab65bc7e49bd5e6a9ab

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

144166

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux84505203ddf82c3742f2de6283fac55b

docx_16x1_5_053e1e11915d9427b3e53d8afa6a83d0.png

585

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux162b3a6ca51af753b9bd4843fe72d73e

docx_16x1_5d551916093e87d3ee343537fb8b88a6.png

1398

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf497b0d9739710ab47621ed013958700

docx_16x2_71f9b62260e4b54bc8a4e67432c68025.png

627

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0356c36d9372976aa44fa8b66a60aad1

docx_16x3_4147703edb3002728b81f5cfa5a91c48.png

800

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux79d2445aca482099f6df2e36d89461a0

docx_48x1_5_91acd6ead8deb3ea9c1235e4d4e16bdf.png

1029

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe3a71083330a36a0eabe838a39d0b3c1

docx_48x1_95ded5a67197f256abb3c6dc1fdfd59f.png

1800

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0d5db131be96001650ead186260bd110

docx_48x2_64db322bc02431d4fbdbb48c2801d000.png

1325

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxcd219fe8c823f0b30359401090f8d8c3

docx_48x3_ff9f50d887901f42b0bee4f7c511f018.png

1852

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7cd02027da5448f87eef42787c8915ea

docx_96x1_4d0ad5d46d38513bc8fd478f6a723adf.png

2173

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxbde31235d2341bae8e3fb3bd773a2ba3

docx_96x1_5_9366cab6bb01500d444217ccbee74d76.png

1697

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux157716a601a23bdcc82711713c178f89

docx_96x2_3e32a452a3e65ad09e0cf29a525d8a27.png

2124

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux62380155bba07e21931cbd4c2c8819ee

docx_96x3_7e372763d14c0826ed8aba9a0fbe3d4f.png

3070

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8766926ce4c6eadaf66d6c870efd71a9

dotx_16x1_2b312ced2e9cca5bfe1963b6eb49c2e5.png

1360

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxeac0104f583d7aafce09495a9c48b46b

dotx_16x1_5_9587d3f8637ccf6f6dd8ca5748013923.png

516

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux3e4c1fa274d624cf42c4645e65569671

dotx_16x2_c23c391373a8f96945cdd9d32cb24dbc.png

612

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux403751d49b9ba3d93d637a1ea4e74154

dotx_16x3_4130e8847068434fa8b94072182f0e5c.png

831

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe9572cf13d1e19a8e961628bb68132fb

dotx_48x1_5_492df226937a5fb3e5acbd7d66adfac3.png

988

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux14208fd33bfe8ed0a7d7b0fdc85b9b92

dotx_48x1_73701fd95ef5e319da36d350bf2068e2.png

1755

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxde231664a23f9a0c373482ef0f5be921

dotx_48x2_cd8f82b2a79f3c22a3fe2d5e9ffe252b.png

1274

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8e1dc10ad2d154ea949b6e42bbfb7088

dotx_48x3_14dec4e5ad960aa52adcb43f5d4ad5c6.png

1790

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxa4f5eebc187758a2238b72e64dffedf3

dotx_96x1_5_5d1102527d493c61185a7e7a62a788ba.png

1578

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe10968b7ab0b4844174297af0272e3ce

dotx_96x1_a1017900087f3cc70d726dee36a76994.png

2124

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8abca0bc280247d0ed7bd9e12b8b9f71

dotx_96x2_bdc47178af937d029e28a3e7ce249ddd.png

2061

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux268eea4f384766e3832393e1b96ac383

dotx_96x3_33a48dc068889f7bd8ea72c90b977910.png

2970

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux80dae808de3b5078b4efc4fb29865793

e377ea37-9047-43b9-8cdb-a761be2f8e09.json

13427

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxab7b1df6c15b0a294a30492e9ac8fae1

eb95c819-ab8f-4689-bd03-0c2d65d47b1f.json

14590

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa4a2550216affc2874c3e81dc4018f2c

excel_16x1_5_3909e6cfb9ed574b7a4038703354688b.png

446

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxbe05b957f12fc509273423f56e4510e1

excel_16x1_9f85f99d3a24a45edf7c45acfc1505df.png

349

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux9e612331e3d566da56e363a3bb8869d7

excel_16x2_b42c81daea3f36a79f7d1274c8e163a0.png

591

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd355e5cb62bc4a671aba8c58b62f87eb

excel_16x3_0f3f65dc466cb70bd4da4c627a14dbb7.png

1387

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux06bac27fbe0d073ba86b1000355ab67a

excel_48x1_0f3f65dc466cb70bd4da4c627a14dbb7.png

1387

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux62af1d1b6aa82699a64db860e9300a47

excel_48x1_5_60704c48d93d26a884fa59095704a159.png

2199

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux4776fee8e784a7fec675e8d974476340

excel_48x2_52ad507872842023c6dfc3bfb86b7924.png

2948

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux79c23087af66f18bfc0cde56c79b0c95

excel_48x3_d9ad58e9a2a90c784d10a1c77f614050.png

4729

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf0412560dd2e7a56af9f87852c333535

excel_96x1_5_0a0bc8cf913b213485b2056e7c75b6b6.png

4704

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb5df036c286cf302d5f77402206293b8

excel_96x1_826f376978b7f5c5d84f01b0c175cdf5.png

2964

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf1b335926db7c5a5cbeb471c59ed7cb5

excel_96x2_4962366bac5f3f0710950f368a5c487a.png

5950

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxbed36bf334a09b5c725c5113fe43a669

excel_96x3_80e5831f5dbb4a95bd15401feedd5e10.png

10107

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8ef36081a346aba067e958bbb3d5a845

f6fdf4f8-4a24-437b-a127-32e66a5dd9b4.json

13416

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxcb869d957d4e64318530b63e610d75f7

f92bf067-bc19-489e-a556-7fe95f508720.json

18015

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf2d1a7f35d2ba5854680149e140e38f6

fabricmdl2icons-2.23_1850f50d510fc4b7fd7bf4889ea7da21.ttf

187984

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxdf3482c3e74fc57578122ab0b6dec981

fabricmdl2icons-2.23_af4a0833031abba2a3d0a55ee0add2c6.woff2

71744

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxca45653d077dd8f8160018077e0a9432

fabricmdl2icons-2.23_e312e6548dd1dd9ba24d9b96a7f1fd09.woff

94656

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxdf217af2c449434cc978237da49860dc

fabricmdl2icons-2.53_3200458db3cc6a10921a7a82c6711d45.woff

134252

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux37401c5f5c8c6e0bebcbbd737692b878

fabricmdl2icons-2.53_4fe7efcad26d25b8f508ef80a91ee73b.woff2

105000

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxde72b466d6fbb352015a237d127bef27

fabricmdl2icons-2.53_9632e65543d2acfd1e277e6a3d28e601.ttf

263324

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0567dea9d8e26f0c4e57d2d730e1498c

infopath_16x1_429365d97899093c0d0662620631e182.png

1426

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux038964b23bcd894601107c09748b97cc

infopath_16x1_5_6c56b62ff5748eeb26efc44ee009d777.png

1482

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1ae82f61b693dcab6c352906f41f3f51

infopath_16x2_7af4b21d5e1a0012598ebf077f77e017.png

707

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0af56f37475008374274f5244ea2e15b

infopath_16x3_1d081b470135a6f3bd25666fefcacf67.png

941

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux665c4b4ce5c1706a93698aeb39ba1d95

infopath_48x1_5_d9a2431e0e59ba88d725aa970fc75914.png

2098

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2212cab7b69805d9409e27a5547b34d0

infopath_48x1_ca1a6dbcc5b7551d7cfee910fd7bbf5b.png

1920

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe7a0c94dfa417ef96de11d9bd61843c1

infopath_48x2_92a5156284920439a13a11ca89a7ab4d.png

1373

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1e552c7812e30d87e9bb64d1d7874ab6

infopath_48x3_d971a75bbd733d3a4b9a05db484f993f.png

2059

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux982d814efce20be6ecf6f0fa03fa0edd

infopath_96x1_34d96f820a628f53a9edb0b99382be9f.png

2539

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1a2f5b5573f5828549078a2453523a56

infopath_96x1_5_b8b5705b43faeec64c45815e2844d36a.png

2819

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2b11c4cc6340eb3c3df894816536da09

infopath_96x2_c5d38e886dc3a11de2e6e9d4210547c1.png

2577

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux9b0bc6b412f6cfd07baa9d1263011e7b

infopath_96x3_76ec1760c3b91989adaa91037c71e809.png

3775

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux967f273dd90b110453dab8b878d2bf81

leelawadeeui-bold_6cdc55f3988d8090f2582b1ade83df2b.woff

43896

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6f96908d468281085d3ab22367dfb75d

leelawadeeui-bold_a047f883e11cf168d54af7c8d5a48c79.woff2

38304

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2fc3af47d18316f6ee8767e276529643

leelawadeeui-regular_46e5f18647acd852fbe0ad149e166b95.woff

47832

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux5f3a6e0eb23d3b0829be6b035a29edf7

leelawadeeui-regular_69b84090e124679cc8440393db24f914.woff2

41808

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxa17c77c2eec3801e69af1a999290d8bc

leelawadeeui-semilight_13764acab069edc637f71683b8cd1686.woff2

37772

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux31bff09f85d42d6fffad6c686e881c70

leelawadeeui-semilight_b1fe5c446bd5de63c376ad54fb2e6d90.woff

43820

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2e8f0649b2b51d464fb6d12bb368a21f

spclientmanifests.json

842362

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:03

sts_spclientnewux99f5dd30cc1620deb2450f752eb89610

mpp_16x1_1010b4ea50a744c4e6efc4958109ef6d.png

1387

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2827d59862ac8cc6b8d4241a4796434f

mpp_16x1_5_bbb449dc2ef5a9443510c7fb6fb5b3b6.png

500

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

absblobstore.dll

absblobstore.dll

16.0.10390.20000

691656

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

accsvcdp.dll

accsvcdp.dll

16.0.10390.20000

268736

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

microsoft.office.access.services.moss.dll

microsoft.office.access.services.moss.dll

16.0.10390.20000

768960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ascalc.dll

ascalc.dll

16.0.10390.20000

974280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.office.access.server.application.dll

microsoft.office.access.server.application.dll

16.0.10390.20000

615896

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

microsoft.office.access.server.calculation.interop.dll

16.0.10390.20000

63424

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.office.access.server.dll

microsoft.office.access.server.dll

16.0.10390.20000

1411520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

accsrv.layouts.root.accsrvscripts.js

accessserverscripts.js

575532

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

conversion.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10390.20000

525784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

ppt.conversion.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10390.20000

525784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

ppt.edit.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10390.20000

525784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

wac.office.biplatserver.dll

biplatserver.dll

16.0.10390.20000

525784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10390.20000

16149968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ppt.conversion.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10390.20000

16149968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

ppt.edit.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10390.20000

16149968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

wac.office.chartserver.dll

chartserver.dll

16.0.10390.20000

16149968

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

chicagoingestion.dll

chicagoingestion.dll

0.0.0.0

23480

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:05

prodfeat.xml

feature.xml

616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

sharepointcmiscore_gac.dll

microsoft.sharepoint.cmis.core.dll

16.0.10390.20000

229304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

addgroup.asx

cmsslwpaddeditgroup.aspx

6406

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:05

astcmmn_js

assetcommon.js

18253

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

astpkrs_js

assetpickers.js

68292

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sm.js

cmssitemanager.js

29279

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

cmssummarylinks_js

cmssummarylinks.js

6015

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

editmenu_js

editingmenu.js

11359

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

hierlist_js

hierarchicallistbox.js

30327

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mediaplayer.js

mediaplayer.js

47725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ptdlg.js

pickertreedialog.js

2950

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

select_js

select.js

2387

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

slctctls_js

selectorcontrols.js

13288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

serializ_js

serialize.js

3219

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.assetlibrary.ribbon.debug.js

sp.ui.assetlibrary.debug.js

13220

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.assetlibrary.js

sp.ui.assetlibrary.js

5367

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

sp.ui.pub.htmldesign.debug.js

38342

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.pub.htmldesign.js

sp.ui.pub.htmldesign.js

19407

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

sp.ui.pub.ribbon.debug.js

146313

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.pub.ribbon.js

sp.ui.pub.ribbon.js

84979

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.rte.publishing.debug.js

sp.ui.rte.publishing.debug.js

98216

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.rte.publishing.js

sp.ui.rte.publishing.js

49716

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.spellcheck.debug.js

sp.ui.spellcheck.debug.js

68393

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.spellcheck.js

sp.ui.spellcheck.js

36522

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

splchkpg_js

spellcheckentirepage.js

6653

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spelchek_js

spellchecker.js

34657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

videoportal.js

videoportal.js

14742

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10390.20000

5416416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

sharepointpub.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10390.20000

5416416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

sharepointpub_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.dll

16.0.10390.20000

5416416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

sppubint.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10390.20000

351696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

sppubint_gac.dll

microsoft.sharepoint.publishing.intl.dll

16.0.10390.20000

351696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

schema.xml_pubresfeap

schema.xml

44173

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

asctyps.xml

assetcontenttypes.xml

2846

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

asctyps2.xml

assetcontenttypes2.xml

2460

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

asflds.xml

assetfields.xml

1366

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

asflds2.xml

assetfields2.xml

1045

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

aslibalt.xml

assetlibrarytemplate.xml

555

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

aslibft.xml

feature.xml

2763

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

aslibui.xml

provisionedui.xml

5075

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

aslibui2.xml

provisionedui2.xml

1708

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

cdsele.xml

contentdeploymentsource.xml

637

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

cdsfeatu.xml

feature.xml

604

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

docmpgcv.xml

docmpageconverter.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

docxpgcv.xml

docxpageconverter.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

convfeat.xml

feature.xml

766

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

ippagecv.xml

infopathpageconverter.xml

577

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

xslappcv.xml

xslapplicatorconverter.xml

575

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

analyticsreports.xml

analyticsreports.xml

2850

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

xspsset.xml

catalogsitesettings.xml

556

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

xspfeat.xml

feature.xml

1514

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

depoper.xml

deploymentoperations.xml

2415

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

depfeat.xml

feature.xml

788

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pestset.xml

enhancedhtmlediting.xml

157

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pefeat.xml

feature.xml

793

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

enthmft.xml

feature.xml

564

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

enthmset.xml

themingsitesettings.xml

1005

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

enctb.xml

enterprisewikicontenttypebinding.xml

559

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

enctb2.xml

enterprisewikicontenttypebinding2.xml

390

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

enfet.xml

feature.xml

1168

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

enct.xml

enterprisewikicontenttypes.xml

1456

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

enct2.xml

enterprisewikicontenttypes2.xml

1211

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

enlayfet.xml

feature.xml

1618

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

prov.xml

provisionedfiles.xml

1181

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

prov2.xml

provisionedfiles2.xml

1197

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

ewiki2.xml

feature.xml

766

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlfeat.xml

feature.xml

11263

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlcolm.xml

htmldesigncolumns.xml

909

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlcol2.xml

htmldesigncolumns2.xml

543

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlcol3.xml

htmldesigncolumns3.xml

597

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlcont.xml

htmldesigncontenttypes.xml

2330

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlfile.xml

htmldesignfiles.xml

657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlfil2.xml

htmldesignfiles2.xml

771

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlfil3.xml

htmldesignfiles3.xml

895

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpui.xml

htmldesignprovisionedui.xml

669

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldrib.xml

htmldesignribbon.xml

29320

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpct.xml

htmldisplaytemplatecontenttypes.xml

11361

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp.xml

htmldisplaytemplatefiles.xml

9302

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp10.xml

htmldisplaytemplatefiles10.xml

575

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp11.xml

htmldisplaytemplatefiles11.xml

1091

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp12.xml

htmldisplaytemplatefiles12.xml

401

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp13.xml

htmldisplaytemplatefiles13.xml

396

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp14.xml

htmldisplaytemplatefiles14.xml

856

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp15.xml

htmldisplaytemplatefiles15.xml

492

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp2.xml

htmldisplaytemplatefiles2.xml

830

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp3.xml

htmldisplaytemplatefiles3.xml

497

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp4.xml

htmldisplaytemplatefiles4.xml

496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp5.xml

htmldisplaytemplatefiles5.xml

506

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp6.xml

htmldisplaytemplatefiles6.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp7.xml

htmldisplaytemplatefiles7.xml

4003

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp8.xml

htmldisplaytemplatefiles8.xml

399

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp9.xml

htmldisplaytemplatefiles9.xml

401

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldtcbs.xml

htmldisplaytemplatefilesoobcbs.xml

580

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldtqb.xml

htmldisplaytemplatefilesqb.xml

598

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldtqbref.xml

htmldisplaytemplatefilesqbref.xml

507

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmldpwp_recs.xml

htmldisplaytemplatefilesrecs.xml

418

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ststngimplk.xml

sitesettingsimportlink.xml

667

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

altmp.xam

alternatemediaplayer.xaml

35634

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

mwpfeat.xml

feature.xml

940

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

mwpprovf.xml

provisionedfiles.xml

1457

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

mwpprovu.xml

provisionedui.xml

22914

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

mwpprovui2.xml

provisionedui2.xml

2690

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

pnfeat.xml

feature.xml

782

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pnstset.xml

navigationsitesettings.xml

4721

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

plnfeat.xml

feature.xml

760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

plnstset.xml

navigationsitesettings.xml

152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

tpfeat.xml

feature.xml

2846

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

tpcls.xml

pointpublishingcolumns.xml

701

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

tpcts.xml

pointpublishingcontenttypes.xml

488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

tptltsch.xml

schema.xml

4088

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pclts.xml

schema.xml

2354

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pcltf.xml

feature.xml

857

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pclt.xml

productcataloglisttemplate.xml

753

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pcfeat.xml

feature.xml

1699

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pccol.xml

productcatalogcolumns.xml

6259

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pcct.xml

productcatalogcontenttypes.xml

830

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pcct2.xml

productcatalogcontenttypes2.xml

643

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pcprov.xml

provisionedfiles.xml

926

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubpubpf.xml

feature.xml

551

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pppptset.xml

portalsettings.xml

584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

ctconvst.xml

contenttypeconvertersettings.xml

511

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

doclbset.xml

documentlibrarysettings.xml

524

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

editmenu.xml

editingmenu.xml

470

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

pubfeat.xml

feature.xml

2696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

paglttmp.xml

pageslisttemplate.xml

516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

provui.xml

provisionedui.xml

40574

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

provui2.xml

provisionedui2.xml

1489

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

provui3.xml

provisionedui3.xml

2135

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubstset.xml

publishingsitesettings.xml

6235

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

regext.xml

regionalsettingsextensions.xml

328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

siteacmn.xml

siteactionmenucustomization.xml

646

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

varflagc.xml

variationsflagcontrol.xml

473

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

varnomin.xml

variationsnomination.xml

613

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

pblyfeat.xml

feature.xml

6194

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile.xml

provisionedfiles.xml

7964

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile2.xml

provisionedfiles2.xml

610

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile4.xml

provisionedfiles4.xml

308

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile5.xml

provisionedfiles5.xml

414

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile6.xml

provisionedfiles6.xml

385

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile7.xml

provisionedfiles7.xml

1170

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovfile8.xml

provisionedfiles8.xml

507

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pblyprovui.xml

provisionedui.xml

11330

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

xspfeatlayouts.xml

searchboundpagelayouts.xml

3671

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubmelem.xml

elements.xml

4149

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubmele2.xml

elements2.xml

592

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubmfeat.xml

feature.xml

1697

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubmprui.xml

provisionedui.xml

1548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubmstng.xml

sitesettings.xml

670

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubprft.xml

feature.xml

758

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrfeat.xml

feature.xml

4927

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

provfile.xml

provisionedfiles.xml

4739

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

provfl4.xml

provisionedfiles4.xml

1394

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrcol.xml

publishingcolumns.xml

20566

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrctt.xml

publishingcontenttypes.xml

12093

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrctt2.xml

publishingcontenttypes2.xml

304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrctt3.xml

publishingcontenttypes3.xml

500

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

pubrcont.xml

publishingcontrols.xml

405

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

prsset.xml

publishingresourcessitesettings.xml

3506

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

upgd1.xml

upgrade1.xml

548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

upgd2.xml

upgrade2.xml

486

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

upgd3.xml

upgrade3.xml

600

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

pubtfeat.xml

feature.xml

1477

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

rollplf.xml

feature.xml

862

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

rollplpf.xml

provisionedfiles.xml

14529

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

rollplct.xml

rolluppagecontenttype.xml

742

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

rollpf.xml

feature.xml

816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

rollps.xml

rolluppagesettings.xml

4091

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

seofeatu.xml

feature.xml

1253

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

seoopt.xml

searchengineoptimization.xml

3578

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

seoopt1.xml

searchengineoptimization1.xml

2904

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

sppelm.xml

elements.xml

1843

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

sppfea.xml

feature.xml

1015

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

saicona.xml

consoleaction.xml

412

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

saifeat.xml

feature.xml

1324

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

sairibn.xml

ribbon.xml

2895

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

saisset.xml

sitesettings.xml

584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

addtheme.xml

additionalthemes.xml

3819

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwcopa.xml

colorpalette.xml

4813

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwcona.xml

consoleaction.xml

692

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwct.xml

contenttypes.xml

4261

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwdesba.xml

designbuilderaction.xml

444

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwdesea.xml

designeditoraction.xml

438

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwdpa.xml

designpackageactions.xml

418

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwdpr.xml

designpreviewaction.xml

447

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwdmt.xml

disablesystemmasterpagetheming.xml

436

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwfeat.xml

feature.xml

6499

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwinsdes.xml

installeddesigns.xml

536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwmob.xml

mobilechannel.xml

1098

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwpagela.xml

pagelayouts.xml

4119

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwpages.xml

pages.xml

13120

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pubblogwp.xml

publishingblogwebparts.xml

949

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwqd.xml

quicklaunchdatasource.xml

685

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwrb.xml

ribbon.xml

44107

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwsearch.xml

search.xml

2352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwsc.xml

sitecolumns.xml

3579

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwsec.xml

siteelementcontrols.xml

952

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwss.xml

sitesettings.xml

14657

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwcss.xml

styles.xml

625

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwwps.xml

webparts.xml

509

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sbwfsf.xml

feature.xml

708

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

scfeatr.xml

feature.xml

856

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spelchek.xml

spellchecking.xml

1033

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spelchk2.xml

spellchecking2.xml

2641

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_feature_xml

feature.xml

826

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

cms_tenantadmindeploymentlinksfeature_links_xml

links.xml

542

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

topicplf.xml

feature.xml

732

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

topicpf.xml

feature.xml

713

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

plnkfeat.xml

feature.xml

621

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

publcol.xml

publishedlinkscolumns.xml

1206

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

publctt.xml

publishedlinkscontenttypes.xml

948

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

v2vpblyfeat.xml

feature.xml

540

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

v2vpblyprovfil.xml

provisionedfiles.xml

1934

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

vwfrmlk.xml

feature.xml

794

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:25

xmlsfeat.xml

feature.xml

818

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

xmlsitem.xml

xmlsitemap.xml

624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:24

microsoft.cobaltcore.dll

microsoft.cobaltcore.dll

16.0.10390.20000

3082704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

microsoft.cobalt.base.dll

microsoft.cobalt.base.dll

16.0.10390.20000

875976

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

194504

update_system.collections.immutable.dll

system.collections.immutable.dll

4.6.23123.00

194504

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:58

microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

microsoft.office.compliancepolicy.platform.dll

16.0.10390.20000

1777112

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:23

csisrv.dll

csisrv.dll

16.0.10390.20000

1284560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

csisrvexe.exe

csisrvexe.exe

16.0.10390.20000

329680

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

onfda.dll

onfda.dll

16.0.10390.20000

2097640

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

columnfiltering.ascx

columnfiltering.ascx

443

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

docsettemplates.ascx

docsettemplates.ascx

1459

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

metadatanavkeyfilters.ascx

metadatanavkeyfilters.ascx

4647

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

metadatanavtree.ascx

metadatanavtree.ascx

2686

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

multilangtemplates.ascx

transmgmtlibtemplates.ascx

3287

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

videosettemplates.ascx

videosettemplates.ascx

1972

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft_office_server_conversions_launcher_exe

microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

16.0.10390.20000

79784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft_office_server_conversions_loadbalancer_exe

microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

16.0.10390.20000

38312

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.server.conversions.dll

microsoft.office.server.conversions.dll

16.0.10390.20000

27560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

editdlg.htm_multilang

editdlg.htm

4796

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

filedlg.htm_multilang

filedlg.htm

3344

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

16.0.10390.20000

163240

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

docsetversions.aspx

docsetversions.aspx

18741

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

ediscoveryquerystatistics.ascx

ediscoveryquerystatistics.ascx

1357

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

ediscoverytemplate.ascx

ediscoverytemplate.ascx

3267

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.mhtexport.dll

microsoft.office.mhtexport.dll

16.0.10390.20000

29088

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

pdfirml.dll_0002

microsoft.office.irm.pdfprotectorlib.dll

16.0.10390.20000

1309616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.documentmanagement.dll

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10390.20000

573864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi

microsoft.office.documentmanagement.dll

16.0.10390.20000

573864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

mopap.dll

microsoft.office.policy.adminpages.dll

16.0.10390.20000

28584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

mã vạchglobalsettings.ascx

mã vạchglobalsettings.ascx

1473

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

bargensettings.ascx

bargensettings.ascx

1523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dropoffzoneroutingform.ascx

dropoffzoneroutingform.ascx

3528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

default.aspx_edcons

default.aspx

4619

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

recordsribbon.ascx

recordsribbon.ascx

367

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.policy.dll

microsoft.office.policy.dll

16.0.10390.20000

2384816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.policy.dll_isapi

microsoft.office.policy.dll

16.0.10390.20000

2384816

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

microsoft.office.policy.pages.dll

microsoft.office.policy.pages.dll

16.0.10390.20000

539568

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

auditcustquery.ascx

auditcustomquery.ascx

11154

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

auditsettings.ascx

auditsettings.ascx

3594

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

barcodesettings.ascx

barcodesettings.ascx

1399

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

discoveryglobalcontrol.ascx

discoveryglobalcontrol.ascx

5175

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

discoveryproperties.ascx

discoveryproperties.ascx

7132

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

discoveryquerystatistics.ascx

discoveryquerystatistics.ascx

3788

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

dlptemplatepicker.ascx

dlptemplatepicker.ascx

3594

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

labelsettings.ascx

labelsettings.ascx

9510

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

retentionsettings.ascx

retentionsettings.ascx

11060

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

04:43

sts_odspnextnewux5c6f7a05c3d558d10d5cc95cd386eadc

folder-large_frontplate_nopreview.png

1334

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux6168c5a9d68489dba620e12ff64ba180

thư mục large_frontplate_nopreview.svg

871

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux838f5a64bacc969feceaa93510aed1b4

folder-large_frontplate_thumbnail.png

1597

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux298c9d1a11a533c493ed146a2c555568

thư mục large_frontplate_thumbnail.svg

871

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux9a5e4bf68c23039c663575b25f34361c

folder-small_backplate.png

459

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxb742d6ff581d9d0e32238529044b9953

thư mục small_backplate.svg

1156

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux9ced1d81dfe4631d43ef958edc4ba5d0

thư mục-small_flap_default.svg

1177

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux6b6dc99cb33e983665320f56766c7a15

thư mục small_flap_media.svg

1195

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux04960d6ce0ad6a1742dd535546397b7d

folder-small_frontplate_nopreview.png

1057

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux8b0b149721f293226894dec4f36a7ab7

thư mục small_frontplate_nopreview.svg

773

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux86f9124932bf14a49d845a4757f76a02

folder-small_frontplate_thumbnail.png

891

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux559328626fe966ab52f042408dfe22f2

thư mục small_frontplate_thumbnail.svg

770

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux928db2dc492aad740d1dd70509dd229e

lg-bg.svg

1176

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux20c4a9a1c94fd22a3e33ee82a7305fea

lg-fg.svg

1013

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux3a20f7582f17dcc933da585ad75d025c

lg-fg-media.svg

1013

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxf7b61e9dacc1e0386920e7c35976959e

s-ldefaultback.png

333

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux82651529693d43a777ae3f006def616d

s-ldefaultfront.png

534

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxc423a1a10d519af4a14833af6ed30ce6

s-lphotoback.png

426

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux97119f0acfe0408d546bafccb8724965

s-lphotosfront.png

467

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux8771c0695903e8f54bb795fb35613332

s-lthroughlgblankdocument.png

158

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxa1cb3cf25c598e5511ecaff055354c3c

sm-bg.svg

1129

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux95ebb686e4776792d10fa31736128156

sm-fg.svg

888

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux41493385163ad6f1a33a68c9d1eaaeb8

sm-fg-media.svg

866

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux3ef65dc44133824821784517fcf5325e

vault-lg.svg

1985

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxc7a3c1c96228bf1ee9da4e90a476bea4

vault-lg-open.svg

2886

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux30314ad6b431d143c7812e0e6ee061fd

vault-sm.svg

1779

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux8c09d3d1ffa7076c696c868f28ca7261

vault-sm-open.svg

2901

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux63558fb05c0db532a9cbca7fc29d683a

xxxxl-xlblankdocument.png

206

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxf248dcb43a7d768d9084f753cfb0d6ed

xxxxl-xldefaultback.png

478

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux80120c82b98dbc4ae60f63348f0ac154

xxxxl-xldefaultfront.png

774

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux83577380a0fa4d4f9973205858ace2dc

xxxxl-xlphotoback.png

645

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux26dcbd17f5b4b267c7bdc6eabef72c6a

xxxxl-xlphotofront.png

580

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux52a3d4a744eb827f1450e9d405752c66

thư mục-large_backplate.svg

2420

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxad6ea3e5246b46c958c2e04a479f99cd

thư mục large_flap_default.svg

2365

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux7dc016ac879592ba2092550f8b12a89d

thư mục large_flap_media.svg

2361

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux4f8b457703336304e1deb55d24cad97b

thư mục large_frontplate_nopreview.svg

2365

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxaad5b2797a49bebdadde74a8c31d315f

thư mục large_frontplate_thumbnail.svg

2361

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxf4d538c2b1a98fb4eaf08b79d265b545

thư mục small_backplate.svg

2307

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxaa3f1f457553f8558e0f1eac32f1a024

thư mục-small_flap_default.svg

2228

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux28a4170101ed2c3b56c2de05294311b1

thư mục small_flap_media.svg

2017

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux73a97fa9644604baf0e8c8e1a0ddfdec

thư mục small_frontplate_nopreview.svg

2017

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux560fb09bbdefe4a825b09a4a5b42cc1f

thư mục small_frontplate_thumbnail.svg

2228

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxfdd387718603b45572c38b0e683a7582

lg-bg.svg

1176

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux217c5f49b970807caa544557a4c23025

lg-fg.svg

1013

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux8c1b0581379a0695a2a49d4118c0caea

lg-fg-media.svg

1013

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux92d12eb802e7c5644df24bfa3b531c73

sm-bg.svg

1129

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux99e54461762d5614d2c71eecc45a942b

sm-fg.svg

888

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxfeb755d64021af10cd2cfc56915ea5d5

sm-fg-media.svg

866

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux2365105b3acc8b90412e0279335908b5

react.js

98485

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxee5697f761f94ca16ffd86a4ef02d1a8

recyclebindeferred.js

3141377

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux759803f73d82cd669caf6d930c79a020

recyclebinexecutors.js

617029

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux736776bec9f6c6dad2f7dda661dc3dfd

recyclebinreactcontrols.js

317257

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux93b96c9ec083c1109a79bd3123411cdf

recyclebinscenario.js

518269

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux14b2229aa8737494be04fb698fedbc8d

sitehub.js

374468

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxb8931dbbdb97beb330defb6bad1ae332

sitehubdeferred.js

2422243

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxbed2e8db2e84613293dad61e0584dfb2

sitehubexecutors.js

759568

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxafb6081087eefbfe800401ef617122bd

sitehubreactcontrolsbeforeplt.js

1458513

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux72bfe35ac1f8fee6cf37ba0be87c481a

sitehubreactcontrolsdeferred.js

40363

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux301104ef8046861277fc65372887860d

siteusage.js

418332

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxd4f616ce0ce5d815121f4cb904bab0b2

splist.js

856302

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux75199cdb9d900d5ff11f7782399cb17f

splistdeferred.js

2265549

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux506c878c67f39538b69ab51117ced233

splistdeferredexpress.js

1646960

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxdc9ebd6c43507fcad50632f22cb166c4

splistexecutors.js

386520

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux643043514490c475b8e63daa45587cfb

splistreactcontrolsbeforeplt.js

263354

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewux95c14b220e8e6a345ca52833f517b678

splistreactcontrolsdeferred.js

289674

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewux30484b0717864b439efabcb4caaf6538

spoapp.js

273584

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxb680d3a8e2013810dae29dafe4d75340

spofiles.js

611066

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_odspnextnewuxceea7ee2c5681d1ddacc2916754e6b3b

spooneup.js

377558

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_odspnextnewuxa1bba3f539805635ed1b4d1828dbd548

spouploadmanager.js

71516

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux11247c610eb2b35fec6b7d74a26c38f0

0.0.js

398146

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe5f4fb44132db455bfc5684abc91d769

0.contentrollupwebpart-propertypanesettings.js

13836

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf8f9524d7aede8aa27335bd307d3283c

0.developer-tools.js

482743

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux8f54e1232a604b66101d785f00e07c5d

0.image-gallery-edit-mode.js

39729

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxff8815132906d9df7e1085f59343125e

0.legacy-third-party-fabric-core.js

240168

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd03d39b7bc05077c4ac3479593f09e2c

0.live-persona-card-loader.js

106951

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux10b60c752308e4797414cc1592352c08

0.page-picker-component.js

135949

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe567272b5c2a010aa70b17e8c313858a

0.quick-links-property-pane.js

13168

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux5b94fcc774f1d14f356a8939ad0c76cf

0.sp-filepickercontrol.js

286251

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux1a0dd8556ea12fdfdce46c1b97bf966d

0.sp-pages-panels.js

638683

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxf51e90850f93328c38d84d1e68d27fb3

0.sp-people-contact-card.js

13725

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux892018044204a190e9f581edcd620dae

0.sp-rte-propertypane.js

39910

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe8964dd3d437ce4f33115b3bc0557c72

0.sp-webpart-base-propertypane.js

130276

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6bcd61d2c5362c6320b3a14b80a5b5a8

0.toolbox.js

34942

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux48cae7c08b68c5b16fa6bb6d1d734fe3

0ef418ba-5d19-4ade-9db0-b339873291d0.json

12533

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux1f88042f059a10dcc631cc92435f2162

1.1.js

14524

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0c482d383b518aa8956558dbdc75bd48

1.debug-prompt-components.js

342347

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb2f3b0a56c9ef61cd2b5cfa27b5fc37e

1.people-property-pane.js

2745

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe45badc655897ae1f90884f5a1a97ee7

1.sp-pages-comments.js

99150

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb2c3d8de1fdcb7cca7c4b2044da486f5

1.sp-title-region-webpart-edit-mode.js

5423

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux62046735201d3091111f28556666e654

1.sp-webpart-base-maintenancemode.js

4830

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf9441b622f01689f522ab5fb5fe73335

1.twitter-web-part-property-pane-configuration.js

4502

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux41d07474eaad6a249c862dbff5fab353

10.10.js

15664

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2640b3a11359099d8bdf5c5c5f8d0e69

10.sp-pages-search.js

1793592

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxce961279a04d1e9bccb6d8ad5f571796

11.11.js

1285

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe55cf1ad4778c2077dbf827d2685ec68

11.sp-pages-service.js

112174

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux889e4440a3ddc053863f3696a06989bb

12.12.js

1829

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxa36a04dce9a2a71bf262086728c8fca4

12.sp-news-digest-layout-component.js

78475

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2c83e4872ef1e9ff80fe92bd21ba887c

13.13.js

1154

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0abc9921c94a0185a26543546fe69bf9

13.sp-command-bar.js

85650

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux02828a3e864c89d73895cd73034ff255

14.14.js

2736

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux5fc507cbbaf792d92d7c965bf98229fb

14.sp-pages-news.js

33108

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxff81272d188ed22f063786fc806b6676

15.15.js

2437

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux04433df09825dcc90ce9d666db6a231d

15.odsp-datasources.js

33247

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxfae2c3c1e5e77fdb095806d57713a906

16.16.js

1364

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0ac00e19bb36ceac5b16c783f9c57697

16.sp-pages-sitesseeall.js

10059

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux0e37c89b1861312b41dbbb30777d87e8

17.17.js

1255

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux34bd612300838bb534ab17b955244e64

17.sp-pages-seeall.js

10003

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7e1e2bea49fc00a6adbc89e9987c0963

18.18.js

3528

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux703f83fa82314d3646b6336ccfc68c7d

18.sp-pages-firstrun.js

21481

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux12874335eb7bbf6e4065aedb0ef64952

19.19.js

334

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7ba0584c61764c54362d49e256636a60

2.herowebpart-propertypaneconfiguration.js

20379

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux4ae937081b814e011b3a30f8781ff6a0

2.sp-list-webpart-setup.js

4226

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd27a762a6f595ea2f447ab2d8ec565da

2.sp-pages-social.js

50016

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux959911483362095cb4dd9eb7c9975bc7

20.20.js

1809

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe24fd72f1cbfb12913e16ac1df4cdcb5

20745d7d-8581-4a6c-bf26-68279bc123fc.json

12654

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux7e9feb247bd54a5bb28e3fc5a1539310

21.21.js

3305

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux52b9b523aa83665cd001252b93e94ac1

2161a1c6-db61-4731-b97c-3cdb303f7cbb.json

13230

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux85f0f717a8093f6e3b01469c62ed8283

22.22.js

2042

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux401fd8351c028dd61da35791e25970db

22.sp-pages-uservoice.js

11249

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux427709c4b6b83889860a7669c248e340

23.23.js

2780

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxc54eccabfa9009b899cb953abfdf678f

23.sp-pages-planner.js

3542

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux43f114275e211f71a6aa28582376f682

24.24.js

1346

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf6dfe077c4098d2785be12a31e5473d2

24.sp-pages-mobileupsellview.js

1782

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf6f7df5704468d218c5f3b26fe863bd9

243166f5-4dc3-4fe2-9df2-a7971b546a0a.json

6971

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux208981fead3354ada0b720ecfcf4adf3

25.25.js

1313

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxc81847f87b94153a324bd86419f281a7

25.sp-pages-app.js

1875

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxbf4a9d8327022f52c08fc0b8b827fdb6

26.26.js

927

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux885bed98cc2c8a6a50ccff7712d30be2

26.sp-pages-flow.js

62267

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxbcc2e41034699e20bab148d3e4a71ba0

27.27.js

1124

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux1a6632074e8c351e24f3b2938f603736

27.editnavchunk.js

59740

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxffbcf313abc7966e7e6a8b536675bbe5

275c0095-a77e-4f6d-a2a0-6a7626911518.json

21207

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux7ac3cb45c89324cbe52bbdcfc0898043

28.28.js

1684

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux9410bcb4de7701afa0ace4d4e855cfc5

28.sp-pages-newpagedialog.js

36075

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd9fd2b17e7320f97ce6affe2e9c7eab7

29.officebrowserfeedback-floodgate.js

403227

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux36bc50758605996dd2de21816e72ee1b

2ba60960-c928-4ae5-9bb2-f40c17c611b8.json

13174

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux0ebe3b2589e383ae358631657a956c04

2e57bdfd-b419-4536-8fc1-e0681be4c1a6.json

13203

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux9002d42808bdc96a0128827a146586b0

3.3.js

53134

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux263fefdcdce7237f0c86c5e707b0cb41

3.sp-imageeditcontrol.js

27070

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux97cf7a0b7f088024120f36c9581e9186

3.sp-pages-events.js

203102

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxd021e3ca9b9233f9d967372d073cf77b

30.sp-pages-pagestatusnotifier.js

2550

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxc566a0d999b605794c7046a4418c5166

31.sp-pages-newsdigest-navbar.js

2232

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb86635d3446dedd3ac668ca110311406

31e9537e-f9dc-40a4-8834-0e3b7df418bc.json

14677

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux25567c008f252c3716b1d7bc25a0a230

32.oauth-token-data-source.js

9489

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7c1f37bee238bcafc089f9dbf053a981

33.sp-pages-migrateblogdialog.js

9832

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux07d34bca797f60c1a73b0d1676b500e5

39c4c1c2-63fa-41be-8cc2-f6c0b49b253d.json

12263

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux055932804d22159a348485cfa217e4f6

4.4.js

7092

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux58e18b3d801d33325553bb31ac88885c

4.image-gallery-light-box.js

6463

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxe2421af58d3d88a988faa8ba86b4adba

4.sp-pages-sharebyemail.js

77643

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux342db9533a3215a3913c429babe7abdc

46698648-fcd5-41fc-9526-c7f7b2ace919.json

13806

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux158a628d96eef5d6058dbfae15012eca

490d7c76-1824-45b2-9de3-676421c997fa.json

15352

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxfc1c21929fc4bc49c3ed006279e9ffcf

5.5.js

4658

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxfb61b8977a1e1fb434df06105e16277f

5.sp-pages-navigation.js

19601

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux4986186266f727199b59946626fb8518

544dd15b-cf3c-441b-96da-004d5a8cea1d.json

13834

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux2ca3bbec796cba926a39b7ae922c3e53

6.6.js

1062

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux4d9926c72355629935d2adcd87c2211d

6.sp-pages-statemanager.js

50866

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxb907f5fcee962e6ea16d517b503603f4

6410b3b6-d440-4663-8744-378976dc041e.json

15198

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux9947ff60b8287e06021dd8602e52a729

6676088b-e28e-4a90-b9cb-d0d0303cd2eb.json

14484

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxe573e1c43b252eac8631cfe75d0d91db

7.7.js

1036

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux868be7c5142528b6fecf08512ca55648

7.siteheaderdeferredchunk.js

5182

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux87639a606cb4eff65fc640a791358fab

71c19a43-d08c-4178-8218-4df8554c0b0e.json

14978

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxa2e20ea074942a4b9cd5953a7cf70276

7f718435-ee4d-431c-bdbf-9c4ff326f46e.json

13553

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc1cc208490839b3b2af5bf834aac4571

8.8.js

1108

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux02a02097d6ed870b775f256f6f0651ec

8.onepagenavigation-todoclib.js

13259

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux7b48f61cb957c98d82358746f12289b0

8654b779-4886-46d4-8ffb-b5ed960ee986.json

12583

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux1496efe075e30075e96a884d8a074cd1

893a257e-9c92-49bc-8a36-2f6bb058da34.json

141748

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc5a328833cf912cc5b9867a481094c28

8c88f208-6c77-4bdb-86a0-0c47b4316588.json

12200

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewuxc1d0be5dcd5e70e48e514cd3645961f4

9.9.js

5409

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxa7df2052c2e0346723a7875f2e78139d

9.sp-pages-teamstab.js

111377

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxcace392aa7eeb0215447d8373ed109d9

91a50c94-865f-4f5c-8b4e-e49659e69772.json

15541

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux0682b2fe8e8e6f7cccca4db9a0c29990

9d7e898c-f1bb-473a-9ace-8b415036578b.json

13841

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux0fdddb1f7d99376230fe4d4bb49759c8

a5df8fdf-b508-4b66-98a6-d83bc2597f63.json

12061

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

10:02

sts_spclientnewux9b063290a30a8d5d00ea6c82b1f584dd

accdb_16x1_29eca36a7511b70d241d15c0481802cb.png

1455

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxf8b36b9a2392f853c12870aca6c08bcb

accdb_16x1_5_2e9a20b483165dae071683e917b3d650.png

1563

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux6c988bc2126a0c97acc4b91a081b0dc7

accdb_16x2_4232770535c4bfe73d627e871f1b5205.png

622

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxac36d113a5cd18c05cc6dce91a26c516

accdb_16x3_4e737595845a04d204c0cd9b44e62876.png

803

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxc9082699c347824d9fdf93859d418569

accdb_48x1_5_865a0ff81a029dcfd49cd1e60f2b7bd4.png

1991

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux2370ef46b4e0aa0a373b5eed1ec4d2d6

accdb_48x1_c19b676f9fab42cad41c9de7b66f3714.png

1747

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux3f805a435e986a8afd79fff40690df0c

accdb_48x2_b6485e369bd8ec0b44da26a1e4e4cd1c.png

1165

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux16937efe9fa9f372232c83850229a907

accdb_48x3_806989e96dd3338dc0d9878a786227b3.png

1628

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewux5c01a47d8d1a98c972d11381a56a4485

accdb_96x1_5_2c340919026c41d0650324c6488f17c3.png

1592

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

sts_spclientnewuxfe54f2cfae0e89651a21c9ec976e4887

accdb_96x1_6dced4441105144a031c4e81f0c92e4e.png

2141

Ngày 8 tháng 8 năm 2012

12:52

microsoft.office.project.server.inproc.dll

microsoft.office.project.server.inproc.dll

16.0.10390.20000

803280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10390.20000

1973704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

16.0.10390.20000

1973704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

microsoft.office.project.server.optimizer.dll

16.0.10390.20000

263616

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10390.20000

197560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sdk.microsoft.office.project.server.workflow.dll

microsoft.office.project.server.workflow.dll

16.0.10390.20000

197560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10390.20000

1898432

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

16.0.10390.20000

1898432

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.projectserver.client.dll

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10390.20000

397304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.projectserver.client.dll_001

microsoft.projectserver.client.dll

16.0.10390.20000

397304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.projectserver.dll

microsoft.projectserver.dll

16.0.10390.20000

894960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.projectserver.dll_001

microsoft.projectserver.dll

16.0.10390.20000

894960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

microsoft.projectserver.serverproxy.dll

16.0.10390.20000

1306088

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ps.csom.scriptclient.debug.js

ps.debug.js

1030292

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

ps.csom.scriptclient.js

ps.js

623325

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

16.0.10390.20000

1053184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

16.0.10390.20000

2759176

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

16.0.10390.20000

1005488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

143704

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

pwa.admin.editcustomfield.aspx

editcustomfield.aspx

153222

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

pwa.admin.editlookuptable.aspx

editlookuptable.aspx

71493

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

pwa.common.respicker.aspx

respicker.aspx

3737

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

152603

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:02

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

83340

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

pwa.library.projectservertreepicker.debug.js

projectservertreepicker.debug.js

81985

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

pwa.library.projectservertreepicker.js

projectservertreepicker.js

42509

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

pwa.library.projectserverscripts.core.debug.js

ps.core.debug.js

373260

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.projectserverscripts.core.js

ps.core.js

228332

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.projectserverscripts.pm.debug.js

ps.projectmanagers.debug.js

375829

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.projectserverscripts.pm.js

ps.projectmanagers.js

230541

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.projectserverscripts.rm.debug.js

ps.resourcemanagers.debug.js

255143

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.projectserverscripts.rm.js

ps.resourcemanagers.js

155142

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

92012

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.library.shell.js

shell.js

45380

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pwa.portfoliooptimizer.optimizerspreadsheet.aspx

costconstraintanalysis.aspx

81336

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

pwa.portfoliooptimizer.plannerspreadsheet.aspx

resourceconstraintanalysis.aspx

69689

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

pwa.resx

pwa.resx

824177

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

pwa.timesheet.timesheethistory.aspx

timesheethistory.aspx

4300

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

workflowactivitiesdll

microsoft.office.project.server.workflowactivities.dll

16.0.10390.20000

56256

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

conversion.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10390.20000

3244488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ppt.conversion.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10390.20000

3244488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ppt.edit.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10390.20000

3244488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

wac.office.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10390.20000

3244488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

xlsrv.ecs.riched20.dll

riched20.dll

16.0.10390.20000

3244488

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.de.dll

microsoft.eedict_companies.de

16.0.10390.20000

19912

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.dll

microsoft.eedict_companies

16.0.10390.20000

109864888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.en.dll

microsoft.eedict_companies.en

16.0.10390.20000

17856

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.es.dll

microsoft.eedict_companies.es

16.0.10390.20000

17864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.fr.dll

microsoft.eedict_companies.fr

16.0.10390.20000

26056

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.it.dll

microsoft.eedict_companies.it

16.0.10390.20000

47544

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.ja.dll

microsoft.eedict_companies.ja

16.0.10390.20000

1534912

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.nl.dll

microsoft.eedict_companies.nl

16.0.10390.20000

19384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.no.dll

microsoft.eedict_companies.no

16.0.10390.20000

2099136

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.pt.dll

microsoft.eedict_companies.pt

16.0.10390.20000

18888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies.ru.dll

microsoft.eedict_companies.ru

16.0.10390.20000

33215944

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar.dll

microsoft.eedict_companies_acceptor.ar

16.0.10390.20000

9889208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.stopworddictionary.dll

microsoft.stopworddictionary.dll

16.0.10390.20000

33720

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

microsoft.system_dictionaries_spellcheck.dll

16.0.10390.20000

24633784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

odffilt.dll.x64

odffilt.dll

16.0.10390.20000

1841624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

offfilt.dll_0002.x64

offfilt.dll

16.0.10390.20000

291792

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

offfiltx.dll.x64

offfiltx.dll

16.0.10390.20000

2117080

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

microsoft.ceres.common.tools.sandbox.dll

16.0.10390.20000

96712

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.common.utils.dllmsil

microsoft.ceres.common.utils.dll

16.0.10390.20000

323536

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

microsoft.ceres.contentengine.contentpush.dll

16.0.10390.20000

161208

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

microsoft.ceres.contentengine.nlpevaluators.dll

16.0.10390.20000

252880

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

microsoft.ceres.contentengine.operators.mars.dll

16.0.10390.20000

38352

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

update_documentformat.openxml.dllmsil2

documentformat.openxml.dll

2.6.0.4

5305360

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:58

system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

update_system.io.packaging.dllmsil

system.io.packaging.dll

1.0.0.4

121872

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:59

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dllmsil

microsoft.ceres.docparsing.formathandlers.pdf.dll

16.0.10390.20000

4219832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

microsoft.ceres.evaluation.operators.dll

16.0.10390.20000

289224

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

microsoft.ceres.interactionengine.processing.builtin.dll

16.0.10390.20000

403920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

microsoft.ceres.nlpbase.dictionaries.dll

16.0.10390.20000

139704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

update_managedblingsigned.dll

managedblingsigned.dll

1862344

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:06

microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

microsoft.ceres.nlpbase.languageandencodingdetection.dll

16.0.10390.20000

35280

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

microsoft.ceres.nlpbase.richfields.dll

16.0.10390.20000

98768

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

microsoft.ceres.nlpbase.wordbreaker.dll

16.0.10390.20000

125392

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.contentpushhybridflow.dll

microsoft.contentpushhybridflow.dll

16.0.10390.3000

106960

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.crawlerlfow.dll

microsoft.crawlerflow.dll

16.0.10390.3000

69072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

microsoft.crawlerpropertymappingsubflow.dll

16.0.10390.3000

28632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

microsoft.sharepointsearchproviderflow.dll

16.0.10390.3000

28120

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclusteringmember.dll

16.0.10390.20000

63416

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

microsoft.ceres.searchcore.clustering.indexclustermanager.dll

16.0.10390.20000

129464

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

microsoft.ceres.searchcore.indexstorage.dll

16.0.10390.20000

31672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

microsoft.ceres.searchcore.journalshipper.dll

16.0.10390.20000

88528

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

microsoft.ceres.searchcore.query.marslookupcomponent.dll

16.0.10390.20000

584128

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

microsoft.ceres.searchcore.seeding.dll

16.0.10390.20000

133568

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

srchresources.rsx

srch.resources.resx

83170

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ajaxtkid.js

ajaxtoolkit.debug.js

315067

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:07

ajaxtkit.js

ajaxtoolkit.js

134449

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

srchccd.js

search.clientcontrols.debug.js

381237

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

srchcc.js

search.clientcontrols.js

204534

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

srchuicd.js

searchui.debug.js

117192

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

srchuicc.js

searchui.js

51365

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

connfxom.dll

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10390.20000

1587152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

connfxom.dll_0001

microsoft.office.server.search.connector.dll

16.0.10390.20000

1587152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

srchportability.dll

microsoft.office.server.search.portability.dll

16.0.10390.20000

19936

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

srchquerypipeline.dll

microsoft.office.server.search.query.dll

16.0.10390.20000

1104832

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

searchrs.dll

microsoft.office.server.search.remotesharepoint.dll

16.0.10390.20000

51128

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ossapp.dll

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10390.20000

457168

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ossapp.dll_0001

microsoft.office.server.search.applications.dll

16.0.10390.20000

457168

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clkprdct.dll

microsoft.office.server.search.clickpredict.dll

16.0.10390.20000

203744

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

searchom.dll

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10390.20000

21206472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

searchom.dll_0001

microsoft.office.server.search.dll

16.0.10390.20000

21206472

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ossex.dll

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10390.20000

108496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ossex.dll_0001

microsoft.office.server.search.exchangeadapter.dll

16.0.10390.20000

108496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

srchomnt.dll

microsoft.office.server.search.native.dll

16.0.10390.20000

518608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

oschps.dll

microsoft.office.server.search.powershell.dll

16.0.10390.20000

313824

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

searchom.dll_0003

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10390.20000

3883984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

searchom.dll_0005

microsoft.sharepoint.search.dll

16.0.10390.20000

3883984

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

srchomnt.dll_1

microsoft.sharepoint.search.native.dll

16.0.10390.20000

486888

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wsrchps.dll

microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

16.0.10390.20000

25576

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

msscpi.dll

msscpi.dll

16.0.10390.20000

360384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mssdmn.exe

mssdmn.exe

16.0.10390.20000

626656

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mssearch.exe

mssearch.exe

16.0.10390.20000

293336

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

msslad.dll

msslad.dll

16.0.10390.20000

206272

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mssph.dll

mssph.dll

16.0.10390.20000

2205152

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

mssrch.dll

mssrch.dll

16.0.10390.20000

3267552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

query9x.dll_0001

query.dll

16.0.10390.20000

137184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

tquery.dll

tquery.dll

16.0.10390.20000

761288

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

noteswebservice.dll.oss.x86

noteswebservice.dll

16.0.10390.20000

741328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

control_defaultsearchbox.html

control_searchbox.html

6622

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

control_defaultsearchbox.js

control_searchbox.js

7298

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

control_sitesearchbox.html

control_searchbox_compact.html

6409

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

control_sitesearchbox.js

control_searchbox_compact.js

7176

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

control_defaultresult.html

control_searchresults.html

32502

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

control_defaultresult.js

control_searchresults.js

34160

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_refinement.html

filter_default.html

19850

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_refinement.js

filter_default.js

21183

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_multirefinementbody.html

filter_multivalue_body.html

5764

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_multirefinementbody.js

filter_multivalue_body.js

6929

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_slider.html

filter_slider.html

4163

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_slider.js

filter_slider.js

5311

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_sliderwithbargraph.html

filter_sliderbargraph.html

4623

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

filter_sliderwithbargraph.js

filter_sliderbargraph.js

5791

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

hoverpanel_commonheader.html

item_commonhoverpanel_header.html

4454

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

hoverpanel_commonheader.js

item_commonhoverpanel_header.js

5938

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

item_commonbody.html

item_commonitem_body.html

7639

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_commonbody.js

item_commonitem_body.js

9049

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_excel.html

item_excel.html

2696

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_excel.js

item_excel.js

4014

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_powerpoint.html

item_powerpoint.html

3221

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_powerpoint.js

item_powerpoint.js

4570

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_word.html

item_word.html

2832

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

item_word.js

item_word.js

4160

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

searchcenterlitefiles.default.aspx

default.aspx

2866

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

searchcenterlitefiles.results.aspx

results.aspx

3395

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

addsnm.apx

addservernamemappings.aspx

10829

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

edtrelst.apx

editrelevancesettings.aspx

13350

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

lstsnm.apx

listservernamemappings.aspx

10204

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

mchrule1.apx

matchingrule.aspx

22333

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

categ.apx

category.aspx

14271

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:07

crprop.apx

crawledproperty.aspx

15447

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:07

lstcat.apx

listcategories.aspx

11119

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

lstcct.apx

listcrawledproperties.aspx

14243

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

lstmnp.apx

listmanagedproperties.aspx

16328

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

mprop.apx

managedproperty.aspx

35108

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:08

scope1.apx

scope.aspx

15130

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

srcadmin.apx

searchadministration.aspx

11329

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

schpause.apx

searchapppause.aspx

9223

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

schreset.apx

searchreset.aspx

9733

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

resrem.apx

searchresultremoval.aspx

10164

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

vwscope1.apx

viewscopes.aspx

11793

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

vwscpse1.apx

viewscopesettings.aspx

11421

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

addcs.apx

addcontentsource.aspx

9315

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

editcs.apx

editcontentsource.aspx

36714

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

lstcs.apx

listcontentsources.aspx

8045

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

clcss.apx

crawllogcontentsources.aspx

15891

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

clcrawls.apx

crawllogcrawls.aspx

17110

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

cldbs.apx

crawllogdatabases.aspx

14408

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

thư ký.apx

crawllogerrors.aspx

15830

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

clhosts.apx

crawlloghosts.aspx

16035

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

clurlex.apx

crawllogurlexplorer.aspx

28624

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

addtype.apx

addfiletype.aspx

10522

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

editrule.apx

editcrawlrule.aspx

9413

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

mngrules.apx

managecrawlrules.aspx

8033

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

mngtypes.apx

managefiletypes.aspx

10128

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

edtresss.apx

editresultsourcessa.aspx

9668

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

mngresss.apx

manageresultsourcesssa.aspx

8750

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

hrcpumem.apx

cpumemoryusage.aspx

20285

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrfrsh.apx

crawlfreshness.aspx

18343

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrclrate.apx

crawlhealthreports.aspx

20847

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrltncy.apx

crawllatency.aspx

23194

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrqueue.apx

crawlqueue.aspx

14512

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrdeffl.apx

defaultflowquerylatency.aspx

17032

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrsutime.apx

documentprocessingactivity.aspx

14728

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrfed.apx

federationquerylatency.aspx

14972

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

hrhipri.apx

highprioritytransactions.aspx

16906

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrindex.apx

indexenginequerylatency.aspx

14996

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrall.apx

overallquerylatency.aspx

15704

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrps.apx

peoplesearchproviderquerylatency.aspx

17485

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrmain.apx

queryhealthreports.aspx

16747

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

qrsps.apx

sharepointsearchproviderquerylatency.aspx

17502

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

eqctssa.apx

editqueryclienttypesssa.aspx

8169

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

mqctssa.apx

managequeryclienttypesssa.aspx

8097

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

edtqrs.apx

editqueryrule.aspx

71815

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

lstqr.apx

listqueryrules.aspx

16035

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

liqrs.apx

listqueryrules.aspx

18660

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

mngrb.apx

manageresultblock.aspx

39447

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

qrorsel.apx

orderselectedrules.aspx

12383

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

qradsrcs.apx

queryruleaddsource.aspx

9375

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:12

qredtbbs.apx

queryruleeditbestbet.aspx

20715

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

qraddtxs.apx

queryruletaxonomy.aspx

9852

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

listqrl.apx

listqueryrules.aspx

14885

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

qsset.apx

querysuggestionsettings.aspx

15207

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

qsimp.apx

querysuggestionsimport.aspx

9830

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

scsets.apx

searchcentersettings.aspx

10043

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

pplsearchres.aspx

peoplesearchresults.aspx

3821

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

reportsanddataresults_aspx

reportsanddataresults.aspx

3821

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

searchmain.aspx

searchmain.aspx

3361

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

searchres.aspx

searchresults.aspx

3821

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

oss.intl.dll

microsoft.office.server.search.intl.dll

16.0.10390.20000

986072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wss.intl.dll

microsoft.sharepoint.search.intl.dll

16.0.10390.20000

574464

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dllmsil

microsoft.ceres.usageanalytics.analysis.dll

16.0.10390.20000

239032

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

setup.exe

setup.exe

16.0.10390.20000

1973704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

svrsetup.exe

setup.exe

16.0.10390.20000

1973704

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

svrsetup.dll

svrsetup.dll

16.0.10390.20000

17145784

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wsssetup.dll

wsssetup.dll

16.0.10390.20000

17144760

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

visioserver.microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

16.0.10390.20000

13149672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

sptrns.dll

microsoft.sharepoint.translation.dll

16.0.10390.20000

1107400

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.fileservices.v2.dll

microsoft.fileservices.v2.dll

16.0.10390.20000

982992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

spdxap.dll

microsoft.sharepoint.appmonitoring.applicationpages.dll

16.0.10390.20000

66992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:28

microsoft.sharepoint.flighting.dll

microsoft.sharepoint.flighting.dll

16.0.10390.20000

2285520

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

actxprjlchrd.js

activexwinprojlauncher.debug.js

2095

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

actxprjlchr.js

activexwinprojlauncher.js

983

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

bitreeview.js

bitreeview.js

12879

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

contentfollowing.debug.js

contentfollowing.debug.js

123898

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

contentfollowing.js

contentfollowing.js

54228

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

followedtags.debug.js

followedtags.debug.js

6347

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

followedtags.js

followedtags.js

2726

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

followingcommon.debug.js

followingcommon.debug.js

21971

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

followingcommon.js

followingcommon.js

9646

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

group.debug.js

group.debug.js

125958

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

group.js

group.js

75983

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

hashtagprofile.debug.js

hashtagprofile.debug.js

6184

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

hashtagprofile.js

hashtagprofile.js

3285

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

hierarchytreeview.js

hierarchytreeview.js

8799

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

htmlmenu.js

htmlmenus.js

21157

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

kpilro.js

kpilro.js

3182

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mrudocs.debug.js

mrudocs.debug.js

9192

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mrudocs.js

mrudocs.js

5862

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mydocs.debug.js

mydocs.debug.js

73509

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mydocs.js

mydocs.js

34453

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mylinks.debug.js

mylinks.debug.js

7003

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mylinks.js

mylinks.js

2629

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysiterecommendationsdebug.js

mysiterecommendations.debug.js

74489

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysiterecommendations.js

mysiterecommendations.js

41310

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

notificationpanel.debug.js

notificationpanel.debug.js

14102

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

notificationpanel.js

notificationpanel.js

7017

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

portal.debug.js

portal.debug.js

94804

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

portal.js

portal.js

52481

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

prbrows.debug.js

profilebrowsercontrol.debug.js

52762

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

prbrows.js

profilebrowsercontrol.js

28062

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

projectsummary.debug.js

projectsummary.debug.js

36524

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

projectsummary.js

projectsummary.js

13118

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

ratings.js

ratings.js

18205

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

reputation.debug.js

reputation.debug.js

5317

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

reputation.js

reputation.js

3428

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

soccom.js

socialcomment.js

23526

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

socdata.js

socialdata.js

14889

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

soctag.js

socialtag.js

9992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sprecdocsd.js

sp.recentdocs.debug.js

40634

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sprecdocs.js

sp.recentdocs.js

18260

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

announcementtilesdebug.js

sp.ui.announcementtiles.debug.js

14781

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

announcementtiles.js

sp.ui.announcementtiles.js

8782

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_cold.js

sp.ui.collabmailbox.debug.js

11768

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_col.js

sp.ui.collabmailbox.js

7592

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

communities.js

sp.ui.communities.js

43980

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

communitiestileview.js

sp.ui.communities.tileview.js

8538

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

communityfeed.js

sp.ui.communityfeed.js

9997

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

communitymoderation.js

sp.ui.communitymoderation.js

8223

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

sp.ui.documentssharedbyme.debug.js

3174

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.documentssharedbyme.js

sp.ui.documentssharedbyme.js

2210

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

sp.ui.documentssharedwithme.debug.js

41725

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.documentssharedwithme.js

sp.ui.documentssharedwithme.js

24710

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_listsearchbox_debug.js

sp.ui.listsearchbox.debug.js

39586

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_listsearchbox.js

sp.ui.listsearchbox.js

20180

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_listsearchboxbootstrap_debug.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.debug.js

7401

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_listsearchboxbootstrap.js

sp.ui.listsearchboxbootstrap.js

3068

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microfeeddebug.js

sp.ui.microfeed.debug.js

393708

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microfeed.js

sp.ui.microfeed.js

230147

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysitecommondebug.js

sp.ui.mysitecommon.debug.js

131548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysitecommon.js

sp.ui.mysitecommon.js

75538

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysitenavigationdebug.js

sp.ui.mysitenavigation.debug.js

2523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysitenavigation.js

sp.ui.mysitenavigation.js

2523

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysiterecommendationsuidebug.js

sp.ui.mysiterecommendations.debug.js

14330

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

mysiterecommendationsui.js

sp.ui.mysiterecommendations.js

7266

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

peopledebug.js

sp.ui.people.debug.js

87048

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

peopledebug.js1

sp.ui.people.debug.js

87048

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

people.js

sp.ui.people.js

59577

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

people.js1

sp.ui.people.js

59577

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_persond.js

sp.ui.person.debug.js

18230

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_person.js

sp.ui.person.js

10324

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_psd.js

sp.ui.promotedsites.debug.js

24862

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spui_ps.js

sp.ui.promotedsites.js

15123

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.ratings.debug.js

sp.ui.ratings.debug.js

20220

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.ratings.js

sp.ui.ratings.js

11909

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.reputation.debug.js

sp.ui.reputation.debug.js

42482

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.ui.reputation.js

sp.ui.reputation.js

25974

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

spssoc.js

sp.ui.socialribbon.js

20740

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

homeapi.dll_gac

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10390.20000

353224

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

homeapi.dll_isapi

microsoft.sharepoint.homeapi.dll

16.0.10390.20000

353224

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

portal.dll

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10390.20000

6997448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

portal.dll_001

microsoft.sharepoint.portal.dll

16.0.10390.20000

6997448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

spsintl.dll

microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

16.0.10390.20000

1259000

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

profileext.sql

profileext.sql

1388377

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

profilesrp.sql

profilesrp.sql

1553927

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

profilesrp_c.sql

profilesrp_c.sql

150583

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

profilesrp_n.sql

profilesrp_n.sql

1004057

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

update_antixsslibrary.dll

antixsslibrary.dll

3.0.3259.31320

26256

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:59

microsoft_office_securestoreservice.dll

microsoft.office.securestoreservice.dll

16.0.10390.20000

646608

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

stsapa.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

16.0.10390.20000

690648

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

wssadmop.dll_0001

microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

16.0.10390.20000

1177088

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

update_anglesharp.dll

anglesharp.dll

0.9.7

1203712

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:59

timezone.xml

timezone.xml

89327

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:11

microsoft_sharepoint_dsp_xmlurl.dll

microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

16.0.10390.20000

79328

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

siteupgrade.xml

siteupgradelinks.xml

534

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

siteupgrade.xml_14

siteupgradelinks.xml

534

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

microsoft.sharepoint.health.dll

microsoft.sharepoint.health.dll

16.0.10390.20000

138232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

16.0.10390.20000

659936

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

update_microsoft.owin.3.0.1.dll

microsoft.owin.dll

3.0.40213.64

101032

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:57

microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

update_microsoft.owin.host.systemweb.3.0.1.dll

microsoft.owin.host.systemweb.dll

3.0.40213.64

133288

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:57

microsoft.sharepoint.client.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10390.20000

853448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.dll_0001.x64

microsoft.sharepoint.client.dll

16.0.10390.20000

853448

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

microsoft.sharepoint.client.phone.dll

16.0.10390.20000

798672

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.portable.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10390.20000

814552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.portable.dll_gac.x64

microsoft.sharepoint.client.portable.dll

16.0.10390.20000

814552

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10390.20000

741864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll_0001

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

16.0.10390.20000

741864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll.x64

microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

16.0.10390.20000

797664

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

contextinfo.dll_0001

microsoft.sharepoint.context.dll

16.0.10390.20000

49592

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

splinq.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10390.20000

389560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

splinqvs.dll

microsoft.sharepoint.linq.dll

16.0.10390.20000

389560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

renderlist.dll_0001

microsoft.sharepoint.renderlist.dll

16.0.10390.20000

23992

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

microsoft.sharepoint.serverstub.dll

16.0.10390.20000

2883072

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

update_newtonsoft.json.6.0.8.dll

newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

513536

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:57

offprsx.dll

offparser.dll

16.0.10390.20000

2140096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

update_owin.1.0.dll

owin.dll

1.0

4608

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:58

stslib.dll_0001

microsoft.sharepoint.library.dll

16.0.10390.20000

231384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

owssvr.dll_0001

owssvr.dll

16.0.10390.20000

6901712

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.sharepoint.powershell.dll_0001

microsoft.sharepoint.powershell.dll

16.0.10390.20000

1071584

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

16.0.10390.20000

98272

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sharepoint.ps1

sharepoint.ps1

15633

Ngày 11 tháng 8 năm 2012

11:40

wsscmdlet.xml

wsscmdlet.xml

120602

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:07

psconfig.exe

psconfig.exe

16.0.10390.20000

540128

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

psconfigui.exe

psconfigui.exe

16.0.10390.20000

812024

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

core_0.rsx

core.resx

526140

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

sts_addgallery_server

microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

16.0.10390.20000

119232

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sp.res_0.resx

sp.res.resx

78081

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

sts.spuchostservice.exe

spuchostservice.exe

16.0.10390.20000

155168

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

spusercode.dll_0001

microsoft.sharepoint.usercode.dll

16.0.10390.20000

27096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

cloudweb.cfg

cloudweb.config

118838

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

clientsideframework.dll_0001

microsoft.sharepoint.clientsideframework.dll

16.0.10390.20000

240624

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

stsom.dll

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10390.20000

38579656

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

stsom.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.0.10390.20000

38579656

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

stsomdr.dll

microsoft.sharepoint.intl.dll

16.0.10390.20000

1413080

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

web.cfg

web.config

118838

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

stsap.dll

microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

16.0.10390.20000

2450440

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

stssoap.dll

stssoap.dll

16.0.10390.20000

776640

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

subsetproxy.dll_0001

microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

16.0.10390.20000

1143272

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:29

subsetshim.dll_0001

microsoft.sharepoint.dll

16.900.rup.rpr

2454480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

update_system.net.http.formatting.5.2.3.dll

system.net.http.formatting.dll

5.2.30128.0

185544

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:57

system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

update_system.web.http.5.2.3.dll

system.web.http.dll

5.2.30128.0

471240

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

05:58

blog.xsl

blog.xsl

37382

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

applications.asx_0014

applications.aspx

3998

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

apps.asx_0014

apps.aspx

3974

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

backups.asx_0014

backups.aspx

3983

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

configurationwizards.asx_0014

configurationwizards.aspx

4022

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

default.asx_0014

default.aspx

5599

Ngày 11 tháng 8 năm 2012

11:42

genappsettings.asx_0014

generalapplicationsettings.aspx

4041

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

monitoring.asx_0014

monitoring.aspx

3992

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

o365config.asx_0015

office365configuration.aspx

5180

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

security.asx_0014

security.aspx

3986

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

sysset.asx_0014

systemsettings.aspx

4004

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

upgandmig.asx_0014

upgradeandmigration.aspx

4019

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:03

depl.xsd.x64

deploymentmanifest.xsd

91463

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

dip.js

dip.js

50374

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

dip.js_14

dip.js

50374

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

fldtypes.xsl

fldtypes.xsl

134868

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

nội bộ.xsl

nội bộ.xsl

11270

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:04

accreqctl.debug.js

accessrequestscontrol.debug.js

20696

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

accreqctl.js

accessrequestscontrol.js

11682

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

accreqviewtmpl.debug.js

accessrequestsviewtemplate.debug.js

50013

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

accreqviewtmpl.js

accessrequestsviewtemplate.js

22931

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

appcatalogfieldtemplate.debug.js

appcatalogfieldtemplate.debug.js

9638

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

appcatalogfieldtemplate.js

appcatalogfieldtemplate.js

3693

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

appdeveloperdash.debug.js

appdeveloperdash.debug.js

23162

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

appdeveloperdash.js

appdeveloperdash.js

11550

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

apprequestmanagefieldtemplate.debug.js

2771

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

apprequestmanagefieldtemplate.js

apprequestmanagefieldtemplate.js

1474

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

autofill.debug.js

autofill.debug.js

20542

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

autofill.js

autofill.js

11560

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

autohostedlicensingtemplates.debug.js

autohostedlicensingtemplates.debug.js

21187

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

autohostedlicensingtemplates.js

autohostedlicensingtemplates.js

8987

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

bform.debug.js

bform.debug.js

460795

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

bform.js

bform.js

259447

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

blank.debug.js

blank.debug.js

755

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

blank.js

blank.js

454

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

callout.debug.js

callout.debug.js

92058

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

callout.js

callout.js

29840

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

choicebuttonfieldtemplate.debug.js

6382

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

choicebuttonfieldtemplate.js

choicebuttonfieldtemplate.js

2741

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientforms.debug.js

clientforms.debug.js

156496

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientforms.js

clientforms.js

79485

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientpeoplepicker.debug.js

clientpeoplepicker.debug.js

83429

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientpeoplepicker.js

clientpeoplepicker.js

44308

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientrenderer.debug.js

clientrenderer.debug.js

30681

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clientrenderer.js

clientrenderer.js

12958

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clienttemplates.debug.js

clienttemplates.debug.js

399096

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clienttemplates.js

clienttemplates.js

203946

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

clienttemplates.xml

clienttemplates.xml

217

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

commonvalidation.debug.js

commonvalidation.debug.js

6758

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

comval.js

commonvalidation.js

4222

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

core.debug.js

core.debug.js

955512

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

core.js_0001

core.js

506882

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

createsharedfolderdialog.debug.js

createsharedfolderdialog.debug.js

43148

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

createsharedfolderdialog.js

createsharedfolderdialog.js

18920

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

datepicker.debug.js

datepicker.debug.js

160480

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

datepick.js

datepicker.js

71515

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

designgallery.debug.js

designgallery.debug.js

47390

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

designgallery.js

designgallery.js

29173

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

devdash.debug.js

devdash.debug.js

89841

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

devdash.js

devdash.js

38402

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

dragdrop.debug.js

dragdrop.debug.js

237846

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

dragdrop.js

dragdrop.js

122531

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

entityeditor.debug.js

entityeditor.debug.js

73995

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

entityeditor.js

entityeditor.js

38997

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

filepreview.debug.js

filepreview.debug.js

25986

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

filepreview.js

filepreview.js

14044

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

foldhyperlink.debug.js

foldhyperlink.debug.js

3924

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

foldhyperlink.js

foldhyperlink.js

1861

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

form.debug.js

form.debug.js

241306

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

form.js

form.js

129250

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ganttscript.debug.js

ganttscript.debug.js

9384

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ganttscr.js

ganttscript.js

5098

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

geolocationfieldtemplate.debug.js

geolocationfieldtemplate.debug.js

41051

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

geolocationfieldtemplate.js

geolocationfieldtemplate.js

15434

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

groupboard.debug.js

groupboard.debug.js

16339

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

groupboard.js

groupboard.js

9548

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

groupeditempicker.debug.js

groupeditempicker.debug.js

21014

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

gip.js

groupeditempicker.js

12055

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

hierarchytaskslist.debug.js

hierarchytaskslist.debug.js

60796

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

hierarchytaskslist.js

hierarchytaskslist.js

20086

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

imglib.debug.js

imglib.debug.js

91322

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

imglib.js

imglib.js

53905

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

init.debug.js

init.debug.js

627142

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

init.js_0001

init.js

303256

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

inplview.debug.js

inplview.debug.js

156138

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

inplview.js

inplview.js

79676

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

jsgrid.debug.js

jsgrid.debug.js

1188508

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

jsgrid.gantt.debug.js

jsgrid.gantt.debug.js

110109

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

jsgrid.gantt.js

jsgrid.gantt.js

42304

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

jsgrid.js

jsgrid.js

445701

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

languagepickercontrol.js

languagepickercontrol.js

11516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

listview.debug.js

listview.debug.js

933458

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

listview.js

listview.js

401332

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mapviewtemplate.debug.js

mapviewtemplate.debug.js

38394

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mapviewtemplate.js

mapviewtemplate.js

15542

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

menu.debug.js

menu.debug.js

103516

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

menu.js_0001

menu.js

52559

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

suitenav.js

suitenav.js

205069

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

suitenavstandalone.js

suitenavstandalone.js

244665

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

mountpt.debug.js

mountpoint.debug.js

13632

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mountpt.js

mountpoint.js

6211

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mquery.debug.js

mquery.debug.js

60340

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

mquery.js

mquery.js

22614

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ms.rte.debug.js

ms.rte.debug.js

718864

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ms.rte.js

ms.rte.js

403470

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

offline.debug.js

offline.debug.js

22154

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

offline.js

offline.js

11383

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ows.debug.js

ows.debug.js

713202

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

ows.js

ows.js

376396

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

owsbrows.debug.js

owsbrows.debug.js

24954

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

owsbrows.js

owsbrows.js

13300

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:26

pickerhierarchycontrol.js

pickerhierarchycontrol.js

84676

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

pivotcontrol.debug.js

pivotcontrol.debug.js

18165

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:09

pivotcontrol.js

pivotcontrol.js

8592

Ngày 9 tháng 8 năm 2012

06:10

quicklaunch.debug.js

quicklaunch.debug.js

135522

Ngày 16 tháng 8 năm 2012

02:27

sts_spclientnewux56c9db207bc878f403f7678316782972

mpp_16x2_dec709baaefb24a2a80842f20bdf7f19.png

574