Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng nâng đặc quyền của Microsoft SharePoint Server. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2023-36764.

Lưu ý: 

 • Đây là bản dựng 16.0.16731.20180 của gói cập nhật bảo mật.

 • Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản Microsoft SharePoint Server Phiên bản đăng ký cài đặt trên máy tính.

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này giới thiệu bản SharePoint Server Phiên bản đăng ký cập nhật tính năng Phiên bản 23H2. Bản cập nhật tính năng này sẽ được bao gồm trong tất cả các SharePoint Server Phiên bản đăng ký cập nhật công khai trong tương lai. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật tính năng này, hãy xem Các tính năng mới và cải tiến SharePoint Server Phiên bản đăng ký phiên bản 23H2.

Bản cập nhật bảo mật này chứa các cải tiến và bản sửa lỗi cho các sự cố không liên quan đến bảo mật SharePoint Server Phiên bản đăng ký:

 • Cập nhật đặt tên trong trải nghiệm khách hàng bằng cách đổi tên Azure Active Directory (Azure AD) thành ID Microsoft Entra khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tên mới cho Azure Active Directory.

 • Disposes the SPSite or SPWeb object correctly when you use SharePoint Framework (SPFx) web parts.

 • Thêm quy tắc trình phân tích tình trạng để phát hiện xác thực cơ bản đang bị phản đối.

 • Khắc phục sự cố trong đó một số trường trong Ngăn Thông tin Tài liệu SharePoint (DIP) không thể được cập nhật Ứng dụng Microsoft 365 cho Máy khách doanh nghiệp.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng vẫn có thể dẫn hướng đến site OneDrive của họ ngay cả khi hộp kiểm Tắt OneDrive được chọn trong Trung tâm quản trị SharePoint.

 • Khắc phục sự cố phím delete không xóa nội dung ô trong chế độ chỉnh sửa nhanh trong thư viện tài liệu khi dạng xem chứa một mục.

 • Khắc phục sự cố trong đó công việc bộ hẹn giờ Sao nhân bản Kiểu Nội dung không thành công và trả về thông báo lỗi "Máy chủ từ xa trả về lỗi: (429)".

 • Khắc phục sự cố trong đó hình ảnh có phần mở rộng tệp .svg không mở hoặc hiển thị bản xem trước trên trang thư viện tài liệu.

 • Khắc phục sự cố trong đó kết quả của ngăn Lọc theo của cột loại lựa chọn trên danh sách không hiển thị tất cả các giá trị.

 • Khắc phục sự cố trong đó việc thay đổi thư viện tài liệu đích của phần web thư viện tài liệu không thay đổi tiêu đề.

 • Khắc phục sự cố trong đó liên kết dẫn hướng nhanh đến thư viện Biểu mẫu thỉnh thoảng hoạt động nếu site có tên là "Biểu mẫu".

 • Khắc phục sự cố trong đó nút Tải lên trong phần web thư viện tài liệu không hoạt động trong Mozilla Firefox.

 • Khắc phục sự cố trong đó người dùng ẩn danh không thể mở tài liệu Office bằng cách sử dụng Office Online Server.

 • Khắc phục sự cố rò bộ nhớ khi bạn sử dụng một trang web giao tiếp.

Bản cập nhật bảo mật này cũng chứa bản sửa lỗi cho sự cố không liên quan đến bảo mật sau đây trong Project Server:

 • Khắc phục sự cố trong đó bạn không thể cập nhật thuộc tính FixedCostAccrual trên các đối tượng DraftTask, PublishedTask và ProjectSummaryTask bằng cách sử dụng mô hình đối tượng phía máy khách (CSOM).

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

 • Các cải tiến bảo mật mới trong SharePoint Server có thể khiến các tệp .aspx tùy chỉnh không được hiển thị trong một số trường hợp nhất định. Việc duyệt đến một trang như vậy sẽ tạo ra thẻ sự kiện "92liq" trong nhật ký Hệ thống Ghi nhật ký Hợp nhất SharePoint (ULS). Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Không thể hiển thị tệp ASPX khi bạn tạo phần web tùy chỉnh (KB5030804).

 • Bạn gặp sự cố trong đó hành động nâng cấp Giao diện Quét Chống phần mềm có hại (AMSI) không thành công khi tính năng tích hợp AMSI đã được bật trong cụm máy chủ SharePoint của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem hành động nâng cấp "AntimalwareScan" không thành công sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật ngày 12 tháng 9 năm 2023 cho SharePoint Server Phiên bản đăng ký (KB5031674).

 • Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, chỉ mục tìm kiếm nhân bản không hoạt động, kết quả là các bản sao chỉ mục không còn được đồng bộ hóa với các thành phần chỉ mục chính. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tìm kiếm sao nhân bản chỉ mục không thành công sau khi cài đặt ngày 12 tháng 9 năm 2023, bản cập nhật bảo mật cho SharePoint Server Phiên bản đăng ký (KB5032708).

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt. Để biết thêm thông tin về cách tự động tải bản cập nhật bảo mật, hãy xem Windows Update: Câu hỏi thường gặp.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Phương pháp 3: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải gói cập nhật độc lập thông qua Trung tâm Tải xuống của Microsoft. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản cập nhật.

Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản cập nhật bảo mật này thay thế bản cập nhật bảo mật đã phát hành trước 5002437.

Thông tin hàm băm tệp

File name

SHA256 hash

uber-subscription-kb5002474-fullfile-x64-glb.exe

25D7BA5997CC0EC734B2868576B0569663686CA4D95530D807950D5FB1E324C3

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ cho các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ cho các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định trên các tệp.

File identifier

File name

File version

File size

Date

Time

cmsstringsd_js_1068

cms_strings.debug.js

18215

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_1068

cms_strings.js

17185

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_1068

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

392872

29-Aug-23

09:59

berinc.css_1068

berlin.css

344622

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_1068

berlin-mobile.css

344902

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_1068

lyon.css

346059

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_1068

lyon-mobile.css

344902

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_1068

oslo-mobile.css

344902

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_1068

spcommon.css

338861

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_1068

tokyo.css

345141

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_1068

tokyo-mobile.css

344902

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_5146

cms_strings.debug.js

18121

29-Aug-23

10:00

cmsstrings_js_5146

cms_strings.js

17091

29-Aug-23

10:00

sppubint_res.dll_5146

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

380584

29-Aug-23

10:00

berinc.css_5146

berlin.css

344974

29-Aug-23

10:00

berlinmb.css_5146

berlin-mobile.css

345254

29-Aug-23

10:00

lyoninc.css_5146

lyon.css

346411

29-Aug-23

10:00

lyonmb.css_5146

lyon-mobile.css

345254

29-Aug-23

10:00

oslomb.css_5146

oslo-mobile.css

345254

29-Aug-23

10:00

spcommon.css_5146

spcommon.css

339213

29-Aug-23

10:00

tokyo.css_5146

tokyo.css

345493

29-Aug-23

10:00

tokyomb.css_5146

tokyo-mobile.css

345254

29-Aug-23

10:00

cmsstringsd_js_1027

cms_strings.debug.js

18097

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_1027

cms_strings.js

17067

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_1027

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

397480

29-Aug-23

09:59

berinc.css_1027

berlin.css

344404

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_1027

berlin-mobile.css

344684

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_1027

lyon.css

345841

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_1027

lyon-mobile.css

344684

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_1027

oslo-mobile.css

344684

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_1027

spcommon.css

338643

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_1027

tokyo.css

344923

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_1027

tokyo-mobile.css

344684

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_1106

cms_strings.debug.js

17603

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_1106

cms_strings.js

16573

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_1106

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

376888

29-Aug-23

09:59

berinc.css_1106

berlin.css

344409

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_1106

berlin-mobile.css

344689

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_1106

lyon.css

345846

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_1106

lyon-mobile.css

344689

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_1106

oslo-mobile.css

344689

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_1106

spcommon.css

338648

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_1106

tokyo.css

344928

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_1106

tokyo-mobile.css

344689

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_1069

cms_strings.debug.js

17749

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_1069

cms_strings.js

16719

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_1069

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

374232

29-Aug-23

09:59

berinc.css_1069

berlin.css

344714

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_1069

berlin-mobile.css

344994

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_1069

lyon.css

346151

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_1069

lyon-mobile.css

344994

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_1069

oslo-mobile.css

344994

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_1069

spcommon.css

338953

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_1069

tokyo.css

345233

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_1069

tokyo-mobile.css

344994

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_2108

cms_strings.debug.js

18609

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_2108

cms_strings.js

17579

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_2108

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

404432

29-Aug-23

09:59

berinc.css_2108

berlin.css

344973

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_2108

berlin-mobile.css

345253

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_2108

lyon.css

346410

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_2108

lyon-mobile.css

345253

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_2108

oslo-mobile.css

345253

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_2108

spcommon.css

339212

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_2108

tokyo.css

345492

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_2108

tokyo-mobile.css

345253

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_1110

cms_strings.debug.js

18092

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_1110

cms_strings.js

17062

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_1110

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

388296

29-Aug-23

09:59

berinc.css_1110

berlin.css

344781

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_1110

berlin-mobile.css

345061

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_1110

lyon.css

346218

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_1110

lyon-mobile.css

345061

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_1110

oslo-mobile.css

345061

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_1110

spcommon.css

339020

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_1110

tokyo.css

345300

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_1110

tokyo-mobile.css

345061

29-Aug-23

09:59

cmsstringsd_js_1071

cms_strings.debug.js

22720

29-Aug-23

10:05

cmsstrings_js_1071

cms_strings.js

21690

29-Aug-23

10:05

sppubint_res.dll_1071

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

516264

29-Aug-23

10:05

berinc.css_1071

berlin.css

348634

29-Aug-23

10:05

berlinmb.css_1071

berlin-mobile.css

348914

29-Aug-23

10:05

lyoninc.css_1071

lyon.css

350071

29-Aug-23

10:05

lyonmb.css_1071

lyon-mobile.css

348914

29-Aug-23

10:05

oslomb.css_1071

oslo-mobile.css

348914

29-Aug-23

10:05

spcommon.css_1071

spcommon.css

342873

29-Aug-23

10:05

tokyo.css_1071

tokyo.css

349153

29-Aug-23

10:05

tokyomb.css_1071

tokyo-mobile.css

348914

29-Aug-23

10:05

cmsstringsd_js_10266

cms_strings.debug.js

22510

29-Aug-23

09:59

cmsstrings_js_10266

cms_strings.js

21480

29-Aug-23

09:59

cms.rsx_10266

cms.sr-cyrl-rs.resx

341150

29-Aug-23

09:59

sppubint_res.dll_10266

microsoft.sharepoint.publishing.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

501232

29-Aug-23

09:59

berinc.css_10266

berlin.css

349071

29-Aug-23

09:59

berlinmb.css_10266

berlin-mobile.css

349351

29-Aug-23

09:59

lyoninc.css_10266

lyon.css

350508

29-Aug-23

09:59

lyonmb.css_10266

lyon-mobile.css

349351

29-Aug-23

09:59

oslomb.css_10266

oslo-mobile.css

349351

29-Aug-23

09:59

spcommon.css_10266

spcommon.css

343310

29-Aug-23

09:59

tokyo.css_10266

tokyo.css

349590

29-Aug-23

09:59

tokyomb.css_10266

tokyo-mobile.css

349351

29-Aug-23

09:59

cmscore.rsx_10266

cmscore.sr-cyrl-rs.resx

154521

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_1068

lhpserver_strings.debug.js

2122

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_1068

lhpserver_strings.js

2036

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_5146

lhpserver_strings.debug.js

2029

29-Aug-23

10:00

lhpserverstrings.js_5146

lhpserver_strings.js

1943

29-Aug-23

10:00

lhpserverstringsd.js_1027

lhpserver_strings.debug.js

2223

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_1027

lhpserver_strings.js

2137

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_1106

lhpserver_strings.debug.js

2042

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_1106

lhpserver_strings.js

1956

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_1069

lhpserver_strings.debug.js

2075

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_1069

lhpserver_strings.js

1989

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_2108

lhpserver_strings.debug.js

2289

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_2108

lhpserver_strings.js

2203

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_1110

lhpserver_strings.debug.js

2133

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_1110

lhpserver_strings.js

2047

29-Aug-23

09:59

lhpserverstringsd.js_1071

lhpserver_strings.debug.js

2839

29-Aug-23

10:05

lhpserverstrings.js_1071

lhpserver_strings.js

2753

29-Aug-23

10:05

lhpserverstringsd.js_10266

lhpserver_strings.debug.js

2705

29-Aug-23

09:59

lhpserverstrings.js_10266

lhpserver_strings.js

2619

29-Aug-23

09:59

mosschart.resx_1068

mosschart.az-latn-az.resx

142596

29-Aug-23

09:59

mosschartlang.resx_1068

mosschart.az-latn-az.resx

142596

29-Aug-23

09:59

mosschart.resx_1069

mosschart.eu-es.resx

140333

29-Aug-23

09:59

mosschartlang.resx_1069

mosschart.eu-es.resx

140333

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1068

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

124064

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_5146

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

104520

29-Aug-23

10:00

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1027

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

107080

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1106

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

102040

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1069

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

100528

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_2108

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

109728

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1110

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

102872

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_1071

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

108096

29-Aug-23

10:05

conversion.msoserver.msointl30_win32.dll_10266

msointl30_win32.dll

16.0.16731.20094

109496

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1068

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

2178712

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_5146

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1818592

29-Aug-23

10:00

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1027

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1894400

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1106

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1803720

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1069

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1799344

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_2108

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1911968

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1110

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1835104

29-Aug-23

09:59

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_1071

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1879520

29-Aug-23

10:05

conversion.msoserver.msoserverintl.dll_10266

msoserverintl.dll

16.0.16731.20138

1872936

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_1068

ms.querybox.strings.js

4259

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_5146

ms.querybox.strings.js

4419

29-Aug-23

10:00

ms_querybox_strings_js_1027

ms.querybox.strings.js

4480

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_1106

ms.querybox.strings.js

4097

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_1069

ms.querybox.strings.js

4355

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_2108

ms.querybox.strings.js

4389

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_1110

ms.querybox.strings.js

4467

29-Aug-23

09:59

ms_querybox_strings_js_1071

ms.querybox.strings.js

5773

29-Aug-23

10:05

ms_querybox_strings_js_10266

ms.querybox.strings.js

5403

29-Aug-23

09:59

fpext.msg_5146

fpext.msg

183985

29-Aug-23

10:00

fpext.msg_1027

fpext.msg

199970

29-Aug-23

09:59

fpext.msg_1069

fpext.msg

186225

29-Aug-23

09:59

fpext.msg_1110

fpext.msg

195768

29-Aug-23

09:59

workflowservices_intl_resources.dll_1027

microsoft.sharepoint.workflowservices.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

35528

29-Aug-23

09:59

workflowservices_intl_resources.dll_1069

microsoft.sharepoint.workflowservices.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

34776

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_1027

wefgallery.htm

8880

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_1027

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_1027

wefgallery.css

16341

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_1106

wefgallery.htm

8855

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_1106

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_1106

wefgallery.css

16341

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_1069

wefgallery.htm

8874

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_1069

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_1069

wefgallery.css

16341

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_1110

wefgallery.htm

8864

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_1110

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_1110

wefgallery.css

16341

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_10266

wefgallery.htm

9137

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_10266

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_10266

wefgallery.css

16341

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_1068

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

322352

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_1068

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

386368

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_1068

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

197232

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_5146

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

318832

29-Aug-23

10:00

osgmsg.dll_5146

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

403704

29-Aug-23

10:00

osgmsgp.dll_5146

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

198360

29-Aug-23

10:00

osvintlr.dll_1027

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

330576

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_1027

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

417016

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_1027

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

204648

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_1106

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

315464

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_1106

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

401632

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_1106

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

198976

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_1069

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

318712

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_1069

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

405832

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_1069

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

197880

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_2108

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

335648

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_2108

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

409448

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_2108

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

199528

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_1110

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

321896

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_1110

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

405352

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_1110

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

198768

29-Aug-23

09:59

osvintlr.dll_1071

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

432952

29-Aug-23

10:05

osgmsg.dll_1071

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

408280

29-Aug-23

10:05

osgmsgp.dll_1071

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

198984

29-Aug-23

10:05

osvintlr.dll_10266

microsoft.office.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

417096

29-Aug-23

09:59

osgmsg.dll_10266

microsoft.office.server.msg.dll

16.0.16731.20180

397936

29-Aug-23

09:59

osgmsgp.dll_10266

microsoft.office.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

197232

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_1068

ppintl.dll

16.0.16731.20094

327592

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_5146

ppintl.dll

16.0.16731.20094

288168

29-Aug-23

10:00

ppt.conversion.ppintl.dll_1027

ppintl.dll

16.0.16731.20094

298512

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_1106

ppintl.dll

16.0.16731.20094

287352

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_1069

ppintl.dll

16.0.16731.20094

284584

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_2108

ppintl.dll

16.0.16731.20094

305568

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_1110

ppintl.dll

16.0.16731.20094

290936

29-Aug-23

09:59

ppt.conversion.ppintl.dll_1071

ppintl.dll

16.0.16731.20094

294928

29-Aug-23

10:05

ppt.conversion.ppintl.dll_10266

ppintl.dll

16.0.16731.20094

295440

29-Aug-23

09:59

pwa.lcid.resx_1027

pwa.ca-es.resx

877646

29-Aug-23

09:59

pwa.lcid.resx_1069

pwa.eu-es.resx

877646

29-Aug-23

09:59

pwa.lcid.resx_1110

pwa.gl-es.resx

877646

29-Aug-23

09:59

pwa.lcid.resx_3082

pwa.es-es.resx

877646

pwa.resources.pwafeatures_1.resx_1027

pwafeatures.ca-es.resx

158447

29-Aug-23

09:59

pwa.resources.pwafeatures_1.resx_1069

pwafeatures.eu-es.resx

158447

29-Aug-23

09:59

pwa.resources.pwafeatures_1.resx_1110

pwafeatures.gl-es.resx

158447

29-Aug-23

09:59

pwa.resources.pwafeatures_1.resx_3082

pwafeatures.es-es.resx

158447

prjmsg.dll_1027

microsoft.office.project.server.msg.dll

16.0.16731.20180

204760

29-Aug-23

09:59

prjmsg.dll_1069

microsoft.office.project.server.msg.dll

16.0.16731.20180

204760

29-Aug-23

09:59

prjmsg.dll_1110

microsoft.office.project.server.msg.dll

16.0.16731.20180

204760

29-Aug-23

09:59

prjmsg.dll_3082

microsoft.office.project.server.msg.dll

16.0.16731.20180

204760

prjmsgp.dll_1027

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

39056

29-Aug-23

09:59

prjmsgp.dll_1069

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

39056

29-Aug-23

09:59

prjmsgp.dll_1110

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

39056

29-Aug-23

09:59

prjmsgp.dll_3082

microsoft.office.project.server.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

39056

sfulsmsg_1068

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

192680

29-Aug-23

09:59

sfulspf_1068

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

238288

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_1068

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

203360

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_1068

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

203360

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_5146

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

194552

29-Aug-23

10:00

sfulspf_5146

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

245456

29-Aug-23

10:00

mssmsg.dll_5146

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

222416

29-Aug-23

10:00

mssmsg.dll_0001_5146

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

222232

29-Aug-23

10:00

sfulsmsg_1027

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

199168

29-Aug-23

09:59

sfulspf_1027

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

251064

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_1027

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

236112

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_1027

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

233960

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_1106

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

195544

29-Aug-23

09:59

sfulspf_1106

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

255952

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_1106

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

227296

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_1106

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

227520

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_1069

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

197176

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux81e38ace78afb4aa01a6c93d91a03f49_10266

sp-loader-assembly.js

609197

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux8c12d5c2a3e4dd30665fed2ff36a623a_10266

sp-newsfeed-webpart-bundle.js

144881

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxaac1f7471900c57603904b4ff92b520e_10266

sp-newsreel-webpart-bundle.js

144874

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux84bfd6840f6f6d7ec761a42f71e2e765_10266

sp-news-webpart-bundle.js

144694

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxd00a9be5833fb7060e2238799dee74bf_10266

sp-pagepicker.js

11701

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxed3821953168cb6f635ba992ad1f12e5_10266

sp-pages.js

624263

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux23ab5052dedd46a68a95582ef12cd3b0_10266

sp-pages-assembly.js

2798900

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux7d20923cbad7e12ae1463fad17e38b71_10266

sp-pages-core.js

59892

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux730beddf6328203c2ee480db3855c60a_10266

sp-people-webparts-bundle.js

230793

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux1801a2e36d85624d80402a5bff90f4de_10266

sp-powerapps-webpart.js

24702

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxa902ffaa3a9adfd59e50700fd07f2926_10266

sp-queryfilter.js

251564

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux55312f6144fd7b72a69bd4e271c25eae_10266

sp-quickchart-webpart-bundle.js

344109

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux4568ec1dcc0b9535b44b136e8415d146_10266

sp-quick-links-webpart.js

98120

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux758efc74759f136d38cedd42ec0fbdf7_10266

sp-siteactivity-webpart-bundle.js

294862

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxa8a2cd5fd80264cb33a305070d189c79_10266

sp-sitepicker.js

60428

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxee8eba4ff3ee39ea6d04e01b55ccb47e_10266

sp-spacer-webpart-bundle.js

62763

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxfcee1419337195a71afcc5265895f4e3_10266

sp-title-region-webpart.js

143829

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxba9f5e1287b8b119812201973b9d715c_10266

sp-toolbox.js

32230

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux6c40c4a53e0257e0ed3d2da0a4556de8_10266

sp-twitter-webpart-bundle.js

62746

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux90337bf71514a89d80f4d2cff6ac8728_10266

sp-webpart-application-assembly.js

1619687

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux879bf09f665e74e383bbac914dac2fa4_10266

sp-webpart-base.js

115204

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux07e384039628ca88b120829a7f9c8768_10266

sp-webpart-shared.js

157538

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux0a0d0ff540ad5e03aa0718151e017f4d_10266

sp-webpart-workbench.js

54211

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewuxefb283a0408d5e404464d29036b5fbd7_10266

sp-webpart-workbench-assembly.js

2020549

29-Aug-23

09:59

sts_spclientnewux8e7cae288d1580bc97c1dc0be20d4759_10266

sp-yammerembed-webpart-bundle.js

153967

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1068

sharepointhome.resx.js

30626

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_5146

sharepointhome.resx.js

29693

29-Aug-23

10:00

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1027

sharepointhome.resx.js

29816

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1106

sharepointhome.resx.js

29065

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1069

sharepointhome.resx.js

28719

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_2108

sharepointhome.resx.js

30661

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1110

sharepointhome.resx.js

28904

29-Aug-23

09:59

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_1071

sharepointhome.resx.js

39850

29-Aug-23

10:05

sts_sphomenewux104ca45d4a4de025ecf9b2f894b902ab_10266

sharepointhome.resx.js

38891

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1025

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1026

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_10266

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1027

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1028

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1029

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1030

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1031

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1032

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1033

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1035

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1036

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1037

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1038

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1040

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1041

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1042

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1043

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1044

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1045

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1046

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1048

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1049

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1050

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1051

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1053

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1054

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1055

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1057

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1058

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1060

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1061

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1062

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1063

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1066

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1068

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1069

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1071

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

10:05

wssmanifest.man_1081

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1086

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1087

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_1106

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1110

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_1164

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_2052

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_2070

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_2108

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

09:59

wssmanifest.man_3082

wssmanifest.man

931578

wssmanifest.man_5146

wssmanifest.man

931578

29-Aug-23

10:00

wssmanifest.man_9242

wssmanifest.man

931578

sfulspf_1069

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

244176

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_1069

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

223904

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_1069

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

223800

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_2108

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

196672

29-Aug-23

09:59

sfulspf_2108

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

249920

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_2108

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

229040

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_2108

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

228856

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_1110

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

200376

29-Aug-23

09:59

sfulspf_1110

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

250472

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_1110

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

226488

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_1110

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

228320

29-Aug-23

09:59

sfulsmsg_1071

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

199352

29-Aug-23

10:05

sfulspf_1071

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

250552

29-Aug-23

10:05

mssmsg.dll_1071

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

229376

29-Aug-23

10:05

mssmsg.dll_0001_1071

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

229592

29-Aug-23

10:05

sfulsmsg_10266

microsoft.ceres.diagnostics.msg.dll

16.0.16731.20180

193776

29-Aug-23

09:59

sfulspf_10266

microsoft.ceres.diagnostics.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

233168

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_10266

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

218840

29-Aug-23

09:59

mssmsg.dll_0001_10266

mssmsg.dll

16.0.16731.20180

218704

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_1068

notessetup.exe

16.0.16731.20180

262824

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_5146

notessetup.exe

16.0.16731.20180

263376

29-Aug-23

10:00

notesstp.exe.oss_1027

notessetup.exe

16.0.16731.20180

263864

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_1106

notessetup.exe

16.0.16731.20180

264864

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_1069

notessetup.exe

16.0.16731.20180

262816

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_2108

notessetup.exe

16.0.16731.20180

264696

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_1110

notessetup.exe

16.0.16731.20180

263168

29-Aug-23

09:59

notesstp.exe.oss_1071

notessetup.exe

16.0.16731.20180

265216

29-Aug-23

10:05

notesstp.exe.oss_10266

notessetup.exe

16.0.16731.20180

263136

29-Aug-23

09:59

oss.search.intlr.dll.10266

microsoft.office.server.search.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1369384

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_1027

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

94352

29-Aug-23

09:59

wsetupui.dll_1027

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

93424

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_1106

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

88728

29-Aug-23

09:59

wsetupui.dll_1106

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

88240

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_1069

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

90776

29-Aug-23

09:59

wsetupui.dll_1069

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

90872

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_2108

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

92096

29-Aug-23

09:59

wsetupui.dll_2108

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

91728

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_1110

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

92608

29-Aug-23

09:59

wsetupui.dll_1110

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

92328

29-Aug-23

09:59

ssetupui.dll_1071

ssetupui.dll

16.0.16731.20094

91584

29-Aug-23

10:05

wsetupui.dll_1071

wsetupui.dll

16.0.16731.20094

91152

29-Aug-23

10:05

spsintlr.dll_1068

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1379544

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_5146

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1335624

29-Aug-23

10:00

spsintlr.dll_1027

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1372344

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_1106

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1321040

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_1069

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1325680

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_2108

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1391944

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_1110

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1344800

29-Aug-23

09:59

spsintlr.dll_1071

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1701968

29-Aug-23

10:05

spsintlr.dll_10266

microsoft.sharepoint.portal.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1672272

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1068

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37544

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1068

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

54848

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1068

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

55352

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1068

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36336

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1068

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

34800

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_1068

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

266800

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_1068

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

207408

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1068

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

117208

29-Aug-23

09:59

core.rsx_1068

core.az-latn-az.resx

580505

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_1068

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

38072

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_1068

sp.jsgrid.res.js

8415

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_1068

sp.jsgrid.res.az-latn-az.resx

17496

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_1068

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1599040

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_1068

devdash_strings.debug.js

4813

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_1068

devdash_strings.js

4455

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_1068

sp.runtimeres.debug.js

8784

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_1068

sp.runtimeres.js

8409

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_1068

sts_initstrings.debug.js

27249

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_1068

sts_initstrings.js

25639

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_1068

sts_strings.debug.js

177429

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_1068

sts_strings.js

168571

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_1068

sts_touchappstrings.debug.js

6057

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_1068

sts_touchappstrings.js

5727

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_1068

spadmin.az-latn-az.resx

434702

29-Aug-23

09:59

corev15.css_1068

corev15.css

340687

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_1068

corev15.css

340687

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_1068

corev15app.css

340760

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_1068

corev15app.css

340760

29-Aug-23

09:59

corev4.css_1068

corev4.css

208615

29-Aug-23

09:59

oslo.css_1068

oslo.css

344264

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_1068

oslo.css

344264

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_1068

osloapp.css

340760

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_1068

osloapp.css

340760

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_1068

spcore.css

338863

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_1068

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_1068

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

rgnlstng.xml_1068

rgnlstng.xml

27078

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_5146

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37032

29-Aug-23

10:00

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.5146

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

54256

29-Aug-23

10:00

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.5146

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

54224

29-Aug-23

10:00

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_5146

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36040

29-Aug-23

10:00

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.5146

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

34472

29-Aug-23

10:00

spmsg.dll_5146

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

278832

29-Aug-23

10:00

spmsgp.dll_5146

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

212760

29-Aug-23

10:00

ms.sp.ps.intl.resources.dll_5146

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

113112

29-Aug-23

10:00

core.rsx_5146

core.bs-latn-ba.resx

563867

29-Aug-23

10:00

addgallery.globalization.resources.dll_5146

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

37560

29-Aug-23

10:00

sp.jsgrid.res.js_5146

sp.jsgrid.res.js

6059

29-Aug-23

10:00

sp.jsgrid.res.resx_5146

sp.jsgrid.res.bs-latn-ba.resx

17080

29-Aug-23

10:00

stsomr.dll_5146

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1524392

29-Aug-23

10:00

devdashstrings.debug.js_5146

devdash_strings.debug.js

4823

29-Aug-23

10:00

devdashstrings.js_5146

devdash_strings.js

4465

29-Aug-23

10:00

sp.runtimeres.debug.js_5146

sp.runtimeres.debug.js

8813

29-Aug-23

10:00

sp.runtimeres.js_5146

sp.runtimeres.js

8438

29-Aug-23

10:00

stsinitstrings.debug.js_5146

sts_initstrings.debug.js

32526

29-Aug-23

10:00

stsinitstrings.js_5146

sts_initstrings.js

30916

29-Aug-23

10:00

stsstrings.debug.js_5146

sts_strings.debug.js

179805

29-Aug-23

10:00

stsstrings.js_5146

sts_strings.js

170947

29-Aug-23

10:00

touchappstrings.debug.js_5146

sts_touchappstrings.debug.js

6039

29-Aug-23

10:00

touchappstrings.js_5146

sts_touchappstrings.js

5709

29-Aug-23

10:00

spadminlcid.rsx_5146

spadmin.bs-latn-ba.resx

417554

29-Aug-23

10:00

corev15.css_5146

corev15.css

341035

29-Aug-23

10:00

corev15.csst_5146

corev15.css

341035

29-Aug-23

10:00

corev15a.css_5146

corev15app.css

341108

29-Aug-23

10:00

corev15a.csst_5146

corev15app.css

341108

29-Aug-23

10:00

corev4.css_5146

corev4.css

208963

29-Aug-23

10:00

oslo.css_5146

oslo.css

344612

29-Aug-23

10:00

oslo.csst_5146

oslo.css

344612

29-Aug-23

10:00

osloapp.css_5146

osloapp.css

341108

29-Aug-23

10:00

osloapp.csst_5146

osloapp.css

341108

29-Aug-23

10:00

spcore.csst_5146

spcore.css

339211

29-Aug-23

10:00

suitenav.css_5146

suitenav.css

58649

29-Aug-23

10:00

suitenav.csst_5146

suitenav.css

58649

29-Aug-23

10:00

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1027

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37872

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1027

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

56384

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1027

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

56520

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1027

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36520

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1027

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

35416

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_1027

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

287960

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_1027

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

227640

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1027

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

118256

29-Aug-23

09:59

core.rsx_1027

core.ca-es.resx

581128

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_1027

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

38088

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_1027

sp.jsgrid.res.js

6307

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_1027

sp.jsgrid.res.ca-es.resx

17420

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_1027

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1598632

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_1027

devdash_strings.debug.js

5033

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_1027

devdash_strings.js

4675

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_1027

sp.runtimeres.debug.js

9102

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_1027

sp.runtimeres.js

8727

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_1027

sts_initstrings.debug.js

27273

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_1027

sts_initstrings.js

25663

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_1027

sts_strings.debug.js

177860

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_1027

sts_strings.js

169002

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_1027

sts_touchappstrings.debug.js

6075

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_1027

sts_touchappstrings.js

5745

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_1027

spadmin.ca-es.resx

431478

29-Aug-23

09:59

corev15.css_1027

corev15.css

340477

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_1027

corev15.css

340477

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_1027

corev15app.css

340550

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_1027

corev15app.css

340550

29-Aug-23

09:59

corev4.css_1027

corev4.css

208446

29-Aug-23

09:59

oslo.css_1027

oslo.css

344054

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_1027

oslo.css

344054

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_1027

osloapp.css

340550

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_1027

osloapp.css

340550

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_1027

spcore.css

338653

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_1027

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_1027

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1106

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37544

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1106

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

55464

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1106

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

55464

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1106

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36416

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1106

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

34984

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_1106

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

275032

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_1106

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

210696

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1106

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

114344

29-Aug-23

09:59

core.rsx_1106

core.cy-gb.resx

554150

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_1106

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

37408

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_1106

sp.jsgrid.res.js

5489

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_1106

sp.jsgrid.res.cy-gb.resx

16892

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_1106

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1526336

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_1106

devdash_strings.debug.js

4823

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_1106

devdash_strings.js

4465

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_1106

sp.runtimeres.debug.js

8649

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_1106

sp.runtimeres.js

8274

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_1106

sts_initstrings.debug.js

26172

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_1106

sts_initstrings.js

24562

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_1106

sts_strings.debug.js

172401

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_1106

sts_strings.js

163543

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_1106

sts_touchappstrings.debug.js

6032

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_1106

sts_touchappstrings.js

5702

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_1106

spadmin.cy-gb.resx

409236

29-Aug-23

09:59

corev15.css_1106

corev15.css

340389

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_1106

corev15.css

340389

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_1106

corev15app.css

340462

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_1106

corev15app.css

340462

29-Aug-23

09:59

corev4.css_1106

corev4.css

208317

29-Aug-23

09:59

oslo.css_1106

oslo.css

343966

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_1106

oslo.css

343966

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_1106

osloapp.css

340462

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_1106

osloapp.css

340462

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_1106

spcore.css

338565

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_1106

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_1106

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

rgnlstng.xml_1106

rgnlstng.xml

27075

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1069

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37440

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1069

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

54872

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1069

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

54952

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1069

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36040

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1069

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

34776

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_1069

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

278168

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_1069

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

226960

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1069

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

113760

29-Aug-23

09:59

core.rsx_1069

core.eu-es.resx

565868

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_1069

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

37560

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_1069

sp.jsgrid.res.js

5662

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_1069

sp.jsgrid.res.eu-es.resx

17103

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_1069

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1535472

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_1069

devdash_strings.debug.js

4823

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_1069

devdash_strings.js

4465

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_1069

sp.runtimeres.debug.js

8715

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_1069

sp.runtimeres.js

8340

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_1069

sts_initstrings.debug.js

26375

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_1069

sts_initstrings.js

24765

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_1069

sts_strings.debug.js

171205

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_1069

sts_strings.js

162347

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_1069

sts_touchappstrings.debug.js

5944

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_1069

sts_touchappstrings.js

5614

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_1069

spadmin.eu-es.resx

416400

29-Aug-23

09:59

corev15.css_1069

corev15.css

340828

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_1069

corev15.css

340828

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_1069

corev15app.css

340901

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_1069

corev15app.css

340901

29-Aug-23

09:59

corev4.css_1069

corev4.css

208738

29-Aug-23

09:59

oslo.css_1069

oslo.css

344405

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_1069

oslo.css

344405

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_1069

osloapp.css

340901

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_1069

osloapp.css

340901

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_1069

spcore.css

339004

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_1069

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_1069

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

rgnlstng.xml_1069

rgnlstng.xml

27598

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_2108

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

38568

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.2108

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

57512

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.2108

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

57032

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_2108

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

37064

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.2108

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

35496

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_2108

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

278824

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_2108

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

216144

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_2108

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

119384

29-Aug-23

09:59

core.rsx_2108

core.ga-ie.resx

584294

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_2108

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

38040

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_2108

sp.jsgrid.res.js

7154

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_2108

sp.jsgrid.res.ga-ie.resx

17487

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_2108

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1629352

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_2108

devdash_strings.debug.js

4921

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_2108

devdash_strings.js

4563

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_2108

sp.runtimeres.debug.js

9486

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_2108

sp.runtimeres.js

9111

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_2108

sts_initstrings.debug.js

28275

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_2108

sts_initstrings.js

26665

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_2108

sts_strings.debug.js

182248

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_2108

sts_strings.js

173390

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_2108

sts_touchappstrings.debug.js

6292

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_2108

sts_touchappstrings.js

5962

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_2108

spadmin.ga-ie.resx

438058

29-Aug-23

09:59

corev15.css_2108

corev15.css

341039

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_2108

corev15.css

341039

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_2108

corev15app.css

341112

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_2108

corev15app.css

341112

29-Aug-23

09:59

corev4.css_2108

corev4.css

208967

29-Aug-23

09:59

oslo.css_2108

oslo.css

344616

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_2108

oslo.css

344616

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_2108

osloapp.css

341112

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_2108

osloapp.css

341112

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_2108

spcore.css

339215

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_2108

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_2108

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

rgnlstng.xml_2108

rgnlstng.xml

28093

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1110

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

37544

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1110

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

55904

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1110

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

55976

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1110

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

36520

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1110

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

34984

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_1110

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

280768

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_1110

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

227600

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1110

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

115776

29-Aug-23

09:59

core.rsx_1110

core.gl-es.resx

576005

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_1110

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

37328

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_1110

sp.jsgrid.res.js

6150

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_1110

sp.jsgrid.res.gl-es.resx

17299

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_1110

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

1560048

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_1110

devdash_strings.debug.js

5002

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_1110

devdash_strings.js

4644

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_1110

sp.runtimeres.debug.js

8869

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_1110

sp.runtimeres.js

8494

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_1110

sts_initstrings.debug.js

27116

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_1110

sts_initstrings.js

25506

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_1110

sts_strings.debug.js

173206

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_1110

sts_strings.js

164348

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_1110

sts_touchappstrings.debug.js

6024

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_1110

sts_touchappstrings.js

5694

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_1110

spadmin.gl-es.resx

428516

29-Aug-23

09:59

corev15.css_1110

corev15.css

340835

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_1110

corev15.css

340835

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_1110

corev15app.css

340908

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_1110

corev15app.css

340908

29-Aug-23

09:59

corev4.css_1110

corev4.css

208776

29-Aug-23

09:59

oslo.css_1110

oslo.css

344412

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_1110

oslo.css

344412

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_1110

osloapp.css

340908

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_1110

osloapp.css

340908

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_1110

spcore.css

339011

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_1110

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_1110

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1071

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

42696

29-Aug-23

10:05

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.1071

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

67024

29-Aug-23

10:05

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.1071

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

67160

29-Aug-23

10:05

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1071

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

40616

29-Aug-23

10:05

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.1071

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

38896

29-Aug-23

10:05

spmsg.dll_1071

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

282704

29-Aug-23

10:05

spmsgp.dll_1071

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

217648

29-Aug-23

10:05

ms.sp.ps.intl.resources.dll_1071

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

150000

29-Aug-23

10:05

core.rsx_1071

core.mk-mk.resx

712989

29-Aug-23

10:05

addgallery.globalization.resources.dll_1071

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

40096

29-Aug-23

10:05

sp.jsgrid.res.js_1071

sp.jsgrid.res.js

20666

29-Aug-23

10:05

sp.jsgrid.res.resx_1071

sp.jsgrid.res.mk-mk.resx

20127

29-Aug-23

10:05

stsomr.dll_1071

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

2105440

29-Aug-23

10:05

devdashstrings.debug.js_1071

devdash_strings.debug.js

5817

29-Aug-23

10:05

devdashstrings.js_1071

devdash_strings.js

5459

29-Aug-23

10:05

sp.runtimeres.debug.js_1071

sp.runtimeres.debug.js

12470

29-Aug-23

10:05

sp.runtimeres.js_1071

sp.runtimeres.js

12095

29-Aug-23

10:05

stsinitstrings.debug.js_1071

sts_initstrings.debug.js

35342

29-Aug-23

10:05

stsinitstrings.js_1071

sts_initstrings.js

33732

29-Aug-23

10:05

stsstrings.debug.js_1071

sts_strings.debug.js

231905

29-Aug-23

10:05

stsstrings.js_1071

sts_strings.js

223047

29-Aug-23

10:05

touchappstrings.debug.js_1071

sts_touchappstrings.debug.js

7424

29-Aug-23

10:05

touchappstrings.js_1071

sts_touchappstrings.js

7094

29-Aug-23

10:05

spadminlcid.rsx_1071

spadmin.mk-mk.resx

564281

29-Aug-23

10:05

corev15.css_1071

corev15.css

344700

29-Aug-23

10:05

corev15.csst_1071

corev15.css

344700

29-Aug-23

10:05

corev15a.css_1071

corev15app.css

344773

29-Aug-23

10:05

corev15a.csst_1071

corev15app.css

344773

29-Aug-23

10:05

corev4.css_1071

corev4.css

212628

29-Aug-23

10:05

oslo.css_1071

oslo.css

348277

29-Aug-23

10:05

oslo.csst_1071

oslo.css

348277

29-Aug-23

10:05

osloapp.css_1071

osloapp.css

344773

29-Aug-23

10:05

osloapp.csst_1071

osloapp.css

344773

29-Aug-23

10:05

spcore.csst_1071

spcore.css

342876

29-Aug-23

10:05

suitenav.css_1071

suitenav.css

58649

29-Aug-23

10:05

suitenav.csst_1071

suitenav.css

58649

29-Aug-23

10:05

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_10266

microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

41456

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll.x64.10266

microsoft.sharepoint.client.runtime.portable.resources.dll

16.0.16731.20180

64984

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll.x64.10266

microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

65112

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_10266

microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

16.0.16731.20180

39592

29-Aug-23

09:59

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll.x64.10266

microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

16.0.16731.20180

38056

29-Aug-23

09:59

spmsg.dll_10266

microsoft.sharepoint.msg.dll

16.0.16731.20180

273680

29-Aug-23

09:59

spmsgp.dll_10266

microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

16.0.16731.20180

204952

29-Aug-23

09:59

ms.sp.ps.intl.resources.dll_10266

microsoft.sharepoint.powershell.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

145608

29-Aug-23

09:59

core.rsx_10266

core.sr-cyrl-rs.resx

696464

29-Aug-23

09:59

addgallery.globalization.resources.dll_10266

addgallery.globalization.resources.dll

16.0.16731.20180

40120

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.js_10266

sp.jsgrid.res.js

20242

29-Aug-23

09:59

sp.jsgrid.res.resx_10266

sp.jsgrid.res.sr-cyrl-rs.resx

19931

29-Aug-23

09:59

stsomr.dll_10266

microsoft.sharepoint.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

2048472

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.debug.js_10266

devdash_strings.debug.js

5861

29-Aug-23

09:59

devdashstrings.js_10266

devdash_strings.js

5503

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.debug.js_10266

sp.runtimeres.debug.js

11972

29-Aug-23

09:59

sp.runtimeres.js_10266

sp.runtimeres.js

11597

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.debug.js_10266

sts_initstrings.debug.js

33639

29-Aug-23

09:59

stsinitstrings.js_10266

sts_initstrings.js

32029

29-Aug-23

09:59

stsstrings.debug.js_10266

sts_strings.debug.js

225161

29-Aug-23

09:59

stsstrings.js_10266

sts_strings.js

216303

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.debug.js_10266

sts_touchappstrings.debug.js

7376

29-Aug-23

09:59

touchappstrings.js_10266

sts_touchappstrings.js

7046

29-Aug-23

09:59

spadminlcid.rsx_10266

spadmin.sr-cyrl-rs.resx

546015

29-Aug-23

09:59

corev15.css_10266

corev15.css

344614

29-Aug-23

09:59

corev15.csst_10266

corev15.css

344614

29-Aug-23

09:59

corev15a.css_10266

corev15app.css

344687

29-Aug-23

09:59

corev15a.csst_10266

corev15app.css

344687

29-Aug-23

09:59

corev4.css_10266

corev4.css

212545

29-Aug-23

09:59

oslo.css_10266

oslo.css

348191

29-Aug-23

09:59

oslo.csst_10266

oslo.css

348191

29-Aug-23

09:59

osloapp.css_10266

osloapp.css

344687

29-Aug-23

09:59

osloapp.csst_10266

osloapp.css

344687

29-Aug-23

09:59

spcore.csst_10266

spcore.css

342790

29-Aug-23

09:59

suitenav.css_10266

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

suitenav.csst_10266

suitenav.css

58649

29-Aug-23

09:59

doclib_bpmn_m.vstx_1027

bpmn_m.vstx

45894

29-Aug-23

09:59

doclib_bpmn_m.vstx_1069

bpmn_m.vstx

45894

29-Aug-23

09:59

doclib_bpmn_m.vstx_1110

bpmn_m.vstx

45894

29-Aug-23

09:59

doclib_bpmn_m.vstx_3082

bpmn_m.vstx

45894

cui.css_1068

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_1068

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_5146

cui.css

37834

29-Aug-23

10:00

cuidark.css_5146

cuidark.css

33402

29-Aug-23

10:00

cui.css_1027

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_1027

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_1106

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_1106

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_1069

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_1069

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_2108

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_2108

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_1110

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_1110

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

cui.css_1071

cui.css

37834

29-Aug-23

10:05

cuidark.css_1071

cuidark.css

33402

29-Aug-23

10:05

cui.css_10266

cui.css

37834

29-Aug-23

09:59

cuidark.css_10266

cuidark.css

33402

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1068

wwintl.dll

16.0.16731.20094

1063824

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_5146

wwintl.dll

16.0.16731.20094

970856

29-Aug-23

10:00

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1027

wwintl.dll

16.0.16731.20094

992144

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1106

wwintl.dll

16.0.16731.20094

957032

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1069

wwintl.dll

16.0.16731.20094

972176

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_2108

wwintl.dll

16.0.16731.20094

1002080

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1110

wwintl.dll

16.0.16731.20094

986000

29-Aug-23

09:59

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_1071

wwintl.dll

16.0.16731.20094

980064

29-Aug-23

10:05

wdsrv.conversion.word.wwintl.dll_10266

wwintl.dll

16.0.16731.20094

985696

29-Aug-23

09:59

ifsintl.dll_1068

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

223912

29-Aug-23

09:59

ifsintl.dll_5146

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

211624

29-Aug-23

10:00

ifsintl.dll_1069

microsoft.office.infopath.server.intl.resources.dll

16.0.16731.20180

214560

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1068

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

371648

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_5146

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

314848

29-Aug-23

10:00

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1027

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

335008

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1106

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

310704

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1069

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

310320

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_2108

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

335504

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1110

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

320968

29-Aug-23

09:59

conversion.excel.xlsrvintl.dll_1071

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

333984

29-Aug-23

10:05

conversion.excel.xlsrvintl.dll_10266

xlsrvintl.dll

16.0.16731.20094

331416

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_1068

discoverydownloadmanager.application

17832

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_5146

discoverydownloadmanager.application

17996

29-Aug-23

10:00

discoverydownloadmanager.application_1027

discoverydownloadmanager.application

17831

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_1106

discoverydownloadmanager.application

17951

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_1069

discoverydownloadmanager.application

17947

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_2108

discoverydownloadmanager.application

17951

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_1110

discoverydownloadmanager.application

17971

29-Aug-23

09:59

discoverydownloadmanager.application_1071

discoverydownloadmanager.application

17951

29-Aug-23

10:05

discoverydownloadmanager.application_10266

discoverydownloadmanager.application

17852

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_1068

initstrings.debug.js

27560

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_1068

initstrings.js

25881

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_1068

strings.debug.js

211702

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_1068

strings.js

201118

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_1068

touchappstrings.debug.js

6362

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_1068

touchappstrings.js

5963

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_5146

initstrings.debug.js

32837

29-Aug-23

10:00

mergejsinitstrings_js_5146

initstrings.js

31158

29-Aug-23

10:00

mergejsstringsd_js_5146

strings.debug.js

213901

29-Aug-23

10:00

mergejsstrings_js_5146

strings.js

203317

29-Aug-23

10:00

mergejstouchappstringsd_js_5146

touchappstrings.debug.js

6344

29-Aug-23

10:00

mergejstouchappstrings_js_5146

touchappstrings.js

5945

29-Aug-23

10:00

mergejsinitstringsd_js_1027

initstrings.debug.js

27584

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_1027

initstrings.js

25905

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_1027

strings.debug.js

215454

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_1027

strings.js

204645

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_1027

touchappstrings.debug.js

6380

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_1027

touchappstrings.js

5981

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_1106

initstrings.debug.js

26483

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_1106

initstrings.js

24804

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_1106

strings.debug.js

205992

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_1106

strings.js

195408

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_1106

touchappstrings.debug.js

6337

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_1106

touchappstrings.js

5938

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_1069

initstrings.debug.js

26686

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_1069

initstrings.js

25007

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_1069

strings.debug.js

207275

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_1069

strings.js

196466

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_1069

touchappstrings.debug.js

6249

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_1069

touchappstrings.js

5850

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_2108

initstrings.debug.js

28586

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_2108

initstrings.js

26907

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_2108

strings.debug.js

217190

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_2108

strings.js

206606

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_2108

touchappstrings.debug.js

6597

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_2108

touchappstrings.js

6198

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_1110

initstrings.debug.js

27427

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_1110

initstrings.js

25748

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_1110

strings.debug.js

210124

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_1110

strings.js

199315

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_1110

touchappstrings.debug.js

6329

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_1110

touchappstrings.js

5930

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstringsd_js_1071

initstrings.debug.js

35653

29-Aug-23

10:05

mergejsinitstrings_js_1071

initstrings.js

33974

29-Aug-23

10:05

mergejsstringsd_js_1071

strings.debug.js

272404

29-Aug-23

10:05

mergejsstrings_js_1071

strings.js

261820

29-Aug-23

10:05

mergejstouchappstringsd_js_1071

touchappstrings.debug.js

7729

29-Aug-23

10:05

mergejstouchappstrings_js_1071

touchappstrings.js

7330

29-Aug-23

10:05

mergejsinitstringsd_js_10266

initstrings.debug.js

33950

29-Aug-23

09:59

mergejsinitstrings_js_10266

initstrings.js

32271

29-Aug-23

09:59

mergejsstringsd_js_10266

strings.debug.js

272460

29-Aug-23

09:59

mergejsstrings_js_10266

strings.js

261651

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstringsd_js_10266

touchappstrings.debug.js

7681

29-Aug-23

09:59

mergejstouchappstrings_js_10266

touchappstrings.js

7282

29-Aug-23

09:59

as_clientmsmdsrv_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msmdsrv.rll

1672640

29-Aug-23

10:00

as_clientmsmdsrv_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msmdsrv.rll

1673136

29-Aug-23

10:00

as_clientmsmdsrvi_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msmdsrvi.rll

1669056

29-Aug-23

10:00

as_clientmsmdsrvi_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msmdsrvi.rll

1669552

29-Aug-23

10:00

as_msolui_rll_32_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msolui.rll

16808

29-Aug-23

10:00

as_msolui_rll_64_1033.213f050e_bc85_41ca_b2f1_b436038c1e58

msolui.rll

17328

29-Aug-23

10:00

wefgallery.htm_1033

wefgallery.htm

8811

wefgallery.htm_1068

wefgallery.htm

8811

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_1071

wefgallery.htm

8811

29-Aug-23

10:05

wefgallery.htm_1164

wefgallery.htm

8811

wefgallery.htm_2108

wefgallery.htm

8811

29-Aug-23

09:59

wefgallery.htm_5146

wefgallery.htm

8811

29-Aug-23

10:00

wefgalleryexcel.css_1033

wefgalleryexcel.css

2305

wefgalleryexcel.css_1068

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_1071

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

10:05

wefgalleryexcel.css_1164

wefgalleryexcel.css

2305

wefgalleryexcel.css_2108

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

09:59

wefgalleryexcel.css_5146

wefgalleryexcel.css

2305

29-Aug-23

10:00

wefgallery.css_1033

wefgallery.css

16338

wefgallery.css_1068

wefgallery.css

16338

29-Aug-23

09:59

wefgallery.css_1071