Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng thực thi mã từ xa trong Microsoft Skype for Business Server và Microsoft Lync Server. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, hãy xem Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2022-33633.

Lưu ý Để áp dụng bản cập nhật bảo mật này, bạn phải cài đặt phiên bản phát hành của các sản phẩm sau:

  • Microsoft Skype for Business Server 2019

  • Microsoft Skype for Business Server 2015

  • Microsoft Lync Server 2013

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Để tải bản cập nhật này, hãy cài đặt các bản cập nhật sau:

Thông tin Bổ sung

Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật

Để biết thông tin triển khai về bản cập nhật này, hãy xem Triển khai - Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Tự bảo vệ mình khi trực tuyến: Bảo mật Windows hỗ trợ

Tìm hiểu cách chúng tôi bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên mạng: Bảo mật Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×