GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS08-057. Thông báo bảo mật này chứa tất cả thông tin liên quan về các bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office 2008 cho Mac. Để xem bản tin bảo mật đầy đủ, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Chi tiết Cập Nhật

Bản Cập Nhật Office 2008 cho Mac 12.1.3 có chứa một số thay đổi cải thiện tính bảo mật, ổn định, độ tin cậy và hiệu suất. Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi cho các lỗ hổng mà kẻ tấn công có thể sử dụng để ghi đè lên nội dung của bộ nhớ của máy tính bằng cách sử dụng mã độc hại.

Những cải tiến được bao gồm trong bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật Office 2008 cho Mac 12.1.3 bao gồm các cải tiến sau đây.

Các cải thiện cho tất cả các ứng dụng Microsoft Office 2008 cho Mac

 • Tính bảo mật được cải thiện. Bản cập nhật này lỗ hổng sửa lỗi trong Office 2008 cho các ứng dụng Mac mà kẻ tấn công có thể dùng để ghi đè lên nội dung của bộ nhớ trên máy tính của bạn bằng cách sử dụng mã độc hại. Để biết thêm thông tin, hãy xem bản tin bảo mật được liệt kê trước đó trong tài liệu này.

 • Tính ổn định được cải thiện. Bản cập nhật này khắc phục sự cố khiến cho các ứng dụng Office 2008 cho Mac đóng đột ngột khi bạn mở hoặc sử dụng các ứng dụng Office 2008 cho Mac.

 • Hiệu suất biểu đồ được cải thiện. Bản cập nhật này sẽ cải thiện các vấn đề về hiệu suất sau đây trong biểu đồ:

  • Cải thiện hiệu suất của các biểu đồ có nhiều điểm dữ liệu.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 163030 (MacBU chính Bugbase)

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 163032 (MacBU chính Bugbase)

  • Cải thiện hiệu suất khi biểu đồ đường và phân tán được tạo ra. Theo mặc định, biểu đồ đường và phân tán mới sẽ sử dụng định dạng đơn giản hơn.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 163022 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện trong Hiển thị và bố trí của biểu đồ và hình ảnh. Bản cập nhật này khắc phục các sự cố sau đây trong biểu đồ và ảnh:

  • Các đường in với độ dày 1point, ngay cả khi đường thẳng hẹp hơn 1point.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 162150 (MacBU chính Bugbase)

  • Thật khó để đổi kích cỡ đường kẻ và giữ cho nó hoàn toàn thẳng.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 149445 (MacBU chính Bugbase)

  • Ngắt dòng và di chuyển dấu gạch ngang trong Microsoft PowerPoint 2008 cho Mac sau khi bạn cài đặt các bản Cập Nhật Office 2008 cho Mac.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 162151 (MacBU chính Bugbase)

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 160617 (MacBU chính Bugbase)

  • PowerPoint 2008 cho Mac sẽ đóng đột ngột khi bạn tìm cách áp dụng màu cho ảnh được nhúng vào một hình dạng nhiều lần.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 162151 (MacBU chính Bugbase)

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 159483 (MacBU chính Bugbase)

  • Ngăn đơn hàng trong hộp thoại định dạng chuỗi dữ liệu Hiển thị một chuỗi trống cho chuỗi có tiêu đề trong biểu đồ. Trong bản cập nhật này, Chuỗi chưa có tên trong biểu đồ được thay thế bằng tiêu đề "<Series x>." Trong tiêu đề này, x là chỗ dành sẵn cho số sê-ri.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 159536 (MacBU chính Bugbase)

  • Xu hướng dữ liệu bao gồm các ô có chứa giá trị "#N/A" trong khi tính toán.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 154446 (MacBU chính Bugbase)

  • Các nhãn trục trên một số biểu đồ bị cắt cụt.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 154451 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện khi bạn mở một tài liệu có chứa ảnh PDF. Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong tài liệu Office có chứa hình ảnh PDF. Sự cố này xảy ra khi các hình ảnh bị mất hoặc di chuyển khi tài liệu được mở trong phiên bản Office dựa trên Windows.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162708 (MacBU chính Bugbase)

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162708 (MacBU chính Bugbase)

 • Tính ổn định được cải thiện cho các tài liệu có chứa hình ảnh PDF. Bản cập nhật này khắc phục sự cố gây ra một ứng dụng Office 2008 cho Mac để đóng đột ngột khi bạn lưu tài liệu có chứa ảnh PDF.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162133 (MacBU chính Bugbase)

Cải thiện đối với Microsoft Word 2008 cho Mac

 • Tính tương thích với chú thích cuối được cải thiện. Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi bạn bắt đầu Word với cài đặt cuối cùng X1 và các nút công cụ trên thanh công cụ chuẩn không sẵn dùng.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160836 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện bằng tính năng tự sửa. Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi bạn thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Đức, rồi nhập từ bên trong và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  Lệnh này không sẵn dùng trong phiên bản Microsoft Word này.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160575 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện trong việc hiển thị SmartArt, biểu đồ và hình ảnh. Bản cập nhật này khắc phục sự cố là nguyên nhân gây ra SmartArt, biểu đồ và ảnh sẽ được che khuất khi bạn thực hiện lề bên phải.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 156723 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện để vẽ bảng.Bản cập nhật này khắc phục sự cố gây ra văn bản thông thường trong bảng xuất hiện đậm sau khi bạn thêm hoặc xóa một số dòng.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 147152 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện cho các tài liệu có đồ họa nội tuyến. Bản cập nhật này khắc phục sự cố khiến đồ họa nội tuyến sẽ được lưu với căn chỉnh không chính xác theo định dạng HTML.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 150448 (MacBU chính Bugbase)

Cải thiện đối với Microsoft PowerPoint 2008 cho Mac

 • PowerPoint không còn thay đổi tem thời gian ngày của tệp đã lưu. Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi PowerPoint thay đổi dấu thời gian ngày của tệp đã lưu vào thời gian đã mở tệp. Thay đổi này áp dụng cho các tệp nhị phân. ppt, chứ không phải vào tệp OpenXML. pptx.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 159271 (MacBU chính Bugbase)

 • Tính ổn định được cải thiện khi bạn mở bản trình bày PowerPoint trong Mac OS X 10,5 (Leopard). Bản cập nhật này khắc phục sự cố cho Mac OS X v 10.5 người dùng gây ra PowerPoint 2008 để đóng đột ngột khi người dùng mở bản trình bày.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160726 (MacBU chính Bugbase)

 • Hình ảnh được chèn vào PowerPoint từ các ứng dụng khác ngay bây giờ sẽ hiển thị chính xác. Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi một hình ảnh được sao chép hoặc kéo từ một trình duyệt web hoặc một ứng dụng không phải của Microsoft vào PowerPoint và một URL được hiển thị thay vì hình ảnh thực sự.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160726 (MacBU chính Bugbase)

Cải thiện đối với Microsoft Excel 2008 cho Mac

 • Độ tin cậy được cải thiện trong tính toán. Bản cập nhật này khắc phục các vấn đề về tính toán sau đây:

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi công thức hàm SUMIFS trả về lỗi z #VALUE khi nó tham chiếu đến phạm vi lớn của các ô.

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi tính toán công thức XIRR không khớp với kết quả tính toán của Excel cho Windows. Các kết quả cũng khác nhau giữa tệp. xslx và tệp. xls.

 • Tính ổn định được cải thiện với bảng pivot. Bản cập nhật này khắc phục các sự cố sau đây:

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi Excel sổ làm việc tự động sắp xếp bảng pivot, rồi Excel sẽ đóng đột ngột.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 161394 (MacBU chính Bugbase)

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi bạn chọn một ô bên ngoài phạm vi bảng pivot từ hộp thoại sắp xếp , rồi Excel sẽ đóng đột ngột.

 • Tính ổn định được cải thiện khi bạn lưu tài liệu. Bản cập nhật này khắc phục các sự cố sau đây khi bạn lưu tài liệu:

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố ngăn chặn Excel mở một tệp đã lưu. Tệp có thể bị hỏng nếu một hàng có chứa một công thức mảng sẽ bị xóa. Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây khi mở tệp bị lỗi:

   Excel không thể mở tệp này. Tệp có thể đã bị hỏng hoặc sửa đổi từ định dạng gốc của nó.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 159382 (MacBU chính Bugbase)

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố khiến cảnh báo sau đây được hiển thị khi bạn lưu sổ làm việc Excel:

   Không đủ bộ nhớ.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 157244 (MacBU chính Bugbase)

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố ngăn tệp. xslx được lưu từ một tệp. xslx khác để mở.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 157323 (MacBU chính Bugbase)

 • Hiệu suất được cải thiện khi bạn tạo biểu đồ. Bản cập nhật này giúp cải thiện hiệu suất khi bạn tạo biểu đồ từ một tập dữ liệu lớn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 159443 (MacBU chính Bugbase)

Cải thiện đối với Microsoft Entourage 2008 cho Mac

 • Sự kiện lịch không trùng lặp trong Outlook Web Access hoặc trong Outlook 2007. Bản cập nhật này khắc phục sự cố khiến các sự kiện lịch trùng lặp trong Outlook Web Access hoặc trong Microsoft Office Outlook 2007. Sự cố này xảy ra khi người dự chấp nhận yêu cầu họp đã được thay đổi và Cập Nhật trong Entourage 2008 cho Mac. Bản sửa lỗi này giải quyết vấn đề chỉ dành cho các cuộc họp mới được tạo hoặc đã nhận. Bạn nên làm trống bộ đệm ẩn để buộc đồng bộ hóa bộ đệm ẩn để giải quyết sự cố cho các sự kiện cũ hơn.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162439 (MacBU chính Bugbase)

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162552 (MacBU chính Bugbase)

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160159 (MacBU chính Bugbase)

 • Thông tin múi giờ được Cập Nhật. Bản cập nhật này cung cấp thông tin Cập Nhật múi giờ.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160754 (MacBU chính Bugbase)

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160462 (MacBU chính Bugbase)

 • Độ tin cậy được cải thiện khi bạn cố gắng kết nối an toàn cho hộp thư của mình trên máy tính đang chạy Exchange Server 2007. Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi bạn tìm cách kết nối an toàn với hộp thư của mình trên một máy tính đang chạy Microsoft Exchange Server 2007 sau khi bạn nâng cấp lên Office 2008 cho Mac 12.1.2 Update. Bạn nhận được thông báo cảnh báo sau đây:

  Không thể thiết lập kết nối an toàn để mailbox_servername vì tên máy chủ hoặc địa chỉ IP không khớp với tên hoặc địa chỉ IP trên chứng chỉ của máy chủ. Nếu bạn tiếp tục, thông tin bạn xem và gửi sẽ được mã hóa, nhưng sẽ không được bảo mật.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 162541 (MacBU chính Bugbase)

 • Văn bản trong phần đầu thư được hiển thị đúng.Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi bạn nhận được thư trong tiếng Nhật trong Entourage 2008 cho Mac và văn bản trong phần đầu thư sẽ hiển thị các ký tự không hợp lệ trong Apple Mail.

  Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

  BUG #: 160500 (MacBU chính Bugbase)

 • Trợ lý thiết lập tài khoản Entourage được cải thiện để xử lý SSL và tự động phát hiện các thư mục công cộng. Bản cập nhật này khắc phục các vấn đề về trợ lý tài khoản Entourage sau đây:

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi trình trợ giúp thiết lập tài khoản phân tán trường máy chủ công cộng bằng cách sử dụng FQDN nội bộ của máy chủ thư mục công cộng thay vì URL công cộng cho Outlook Web Access. Bạn có thể sử dụng URL cho Outlook Web Access cho tên máy chủ công cộng để giúp phát hành các thư mục công cộng để truy cập qua Internet.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 161214 (MacBU chính Bugbase)

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố xảy ra khi trình trợ giúp thiết lập tài khoản vô hiệu hóa tầng ổ cắm bảo mật (SSL) đối với máy chủ LDAP trong cấu hình tài khoản tự động. Tùy chọn SSL chỉ được kích hoạt đối với máy chủ Exchange và thư mục công cộng và không dành cho máy chủ LDAP. Điều này yêu cầu bạn sửa thiết đặt tài khoản theo cách thủ công, rồi chọn tùy chọn này cho máy chủ LDAP.

   Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

   BUG #: 161215 (MacBU chính Bugbase)

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn cài đặt Office 2008 cho Mac 12.1.3 Update, hãy đảm bảo rằng máy tính đang chạy Mac OS X 10.4.9 (Tiger) hoặc phiên bản mới hơn của hệ điều hành Mac OS X. Để xác nhận rằng máy tính sẽ đáp ứng điều kiện tiên quyết này, hãy bấm giới thiệu về Mac này trên menu Apple . Ngoài ra, bạn phải cài đặt Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.0 Cập Nhật trên máy tính trước khi cài đặt Office 2008 cho Mac 12.1.3 Update. Để xác minh rằng Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.0 Update được cài đặt, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trên menu di chuyển , bấm vào ứng dụng.

 2. Mở thư mục Microsoft Office 2008 , rồi khởi động ứng dụng Office bất kỳ (ví dụ: khởi động Word).

 3. Trên menu Word , bấm giới thiệu về Word.

 4. Trong hộp thoại giới thiệu về Word , so sánh số phiên bản bên cạnh bản Cập Nhật được cài đặt mới nhất.

Cách tải bản Cập Nhật

Tệp sau đây sẵn dùng để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft:Download tải xuống gói Microsoft Office 2008 cho Mac 12.1.3 Cập Nhật ngay bây giờ. Ngày phát hành: 14 tháng 10, 2008Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Đã cập nhật tệp

Để biết danh sách đầy đủ các tệp mà bản cập nhật này thêm hoặc thay đổi, hãy bấm đúp vào trình cài đặt bản Cập Nhật, rồi trên menu tệp , bấm hiện tệp.Lưu ý Bản Cập Nhật Office 2008 cho Mac 12.1.3 cũng sẵn dùng từ Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate là một chương trình tự động giúp Cập nhật phần mềm Microsoft. Để dùng AutoUpdate, hãy bắt đầu chương trình Microsoft Office. Sau đó, trên menu Trợ giúp , hãy bấm kiểm tra Cập Nhật. Để biết thêm thông tin về các tài nguyên cho Office 2008 cho Mac, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×