Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp proof-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Css7data0009.dll

14.0.7113.5000

495.864

6-Nov-2013

19:58

Mscss7cm_en.dub

14.0.7113.5000

3,072

6-Nov-2013

19:38

Mscss7en.dll

14.0.7005.1000

307.336

31-Oct-2012

04:41

Mscss7wre_en.dub

14.0.7113.5000

102.912

6-Nov-2013

19:38

Msgr3en.dll

3.1.0.17519

3.214.056

12-Sep-2011

17:06

Mshy7en.dll

14.0.7005.1000

182.888

31-Oct-2012

04:41

Mshy7en.lex

14.0.7001.1000

475.136

23-Aug-2012

05:26

Mssp7en.dll

14.0.7107.5000

1.589.448

7-Aug-2013

11:27

Mssp7en.dub

Not Applicable

310

6-Nov-2013

19:39

Mssp7en.lex

14.0.7113.5000

1.266.176

6-Nov-2013

19:39

Msth7en.dll

14.0.7005.1000

342.648

31-Oct-2012

04:41

Msth7en.lex

14.0.7113.5000

4.248.576

6-Nov-2013

19:38

Nl7models0009.dll

14.0.7113.5000

5.790.456

6-Nov-2013

19:58

64-bitThông tin tệp proof-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Css7data0009.dll

14.0.7113.5000

595.192

6-Nov-2013

20:11

Mscss7cm_en.dub

14.0.7113.5000

3,584

6-Nov-2013

19:51

Mscss7en.dll

14.0.7005.1000

480.904

31-Oct-2012

04:46

Mscss7wre_en.dub

14.0.7113.5000

103.424

6-Nov-2013

19:51

Mshy7en.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7en.lex

14.0.7001.1000

475.648

23-Aug-2012

05:45

Mssp7en.dll

14.0.7107.5000

2.025.160

7-Aug-2013

11:42

Mssp7en.dub

Not Applicable

310

6-Nov-2013

19:52

Mssp7en.lex

14.0.7113.5000

1.266.688

6-Nov-2013

19:52

Msth7en.dll

14.0.7005.1000

455.288

31-Oct-2012

04:46

Msth7en.lex

14.0.7113.5000

4.249.088

6-Nov-2013

19:51

Nl7models0009.dll

14.0.7113.5000

5.790.968

6-Nov-2013

20:11

Windows 7, Windows Vista và Windows XP

 1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

 3. Sử dụng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn đang chạy.

  • Windows 7 và Windows Vista

   1. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật 2850079, rồi bấm dỡ cài đặt.

  • Windows XP

   1. Bấm để chọn hộp kiểm hiện Cập Nhật .

   2. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và bấm Cập Nhật 2850079, rồi bấm loại bỏ.

Windows 8

 1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

 3. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cập Nhật 2850079, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm dỡ cài đặt.

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×