Mô tả về bản Cập Nhật PowerPoint 2013: ngày 9 tháng 7 2013

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft PowerPoint 2013. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 32 bit và 64 bit của PowerPoint 2013 và Office Home và Student 2013 RT. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Các sự cố mà bản cập nhật này khắc phục

  • Khi bạn di chuyển con trỏ qua một đánh dấu hoạt hình hoặc chú thích, rồi nhấn Backspace trong một bản trình bày trong PowerPoint 2013, PowerPoint 2013 gặp sự cố.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    BUG #: 2970385 (Office15)

  • Khi bạn mở một tệp bị hỏng hoặc bị tấn công trong PowerPoint 2013, PowerPoint 2013 gặp sự cố.

    Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

    BUG #: 3297743 (Office15)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×