GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft SharePoint Server 2013. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho phiên bản 64 bit của SharePoint Server 2013. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Giải pháp

Chi tiết Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật đã phát hành nào trước đó.

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog . Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây. 64-bitAcsrvwfe-x-none. MSP thông tin tệp

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Accessclientdesigner.js

Not Applicable

454.858

12-Sep-2013

22:02

Accessserverscripts.js

Not Applicable

1.158.879

12-Sep-2013

22:02

Accessserverscripts.js

Not Applicable

574.759

12-Sep-2013

22:02

Accsvcdp.dll

15.0.4454.1000

269.904

12-Sep-2013

22:02

Accsvcwss.resx

Not Applicable

13.121

12-Sep-2013

22:02

Addaccessapp.aspx

15.0.4445

6.934

12-Sep-2013

22:02

Ascalc.dll

15.0.4535.1504

986.304

12-Sep-2013

22:02

Exp_pdf_server.dll

15.0.4535.1503

140.984

12-Sep-2013

22:02

Exp_xps_server.dll

15.0.4535.1503

77.496

12-Sep-2013

22:02

Hig_progcircle_loading16.gif

Not Applicable

420

13-Sep-2013

09:06

Hig_progcircle_loading24.gif

Not Applicable

878

13-Sep-2013

09:06

Htmlutil.dll

15.0.4535.1504

2.613.440

12-Sep-2013

22:02

Igxserver.dll

15.0.4535.1507

10.215.072

12-Sep-2013

22:02

Jquery-1.4.3.min.js

Not Applicable

80.130

12-Sep-2013

22:02

Jquery-ui-1.8.5.custom.min.js

Not Applicable

16.488

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.server.application.dll

15.0.4535.1000

584.896

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.server.dll

15.0.4525.1000

1.391.296

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.application.dll

15.0.4535.1501

64.696

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.dataserver.dll

15.0.4535.1501

457.400

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.dll

15.0.4535.1501

1.866.936

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.moss.dll

15.0.4535.1501

443.064

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.sql.dll

15.0.4535.1501

20.152

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.access.services.ui.dll

15.0.4535.1501

76.472

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4535.1504

786.624

12-Sep-2013

22:01

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

12-Sep-2013

22:02

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

12-Sep-2013

21:18

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

145.000

12-Sep-2013

21:18

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

12-Sep-2013

22:02

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

12-Sep-2013

22:02

Mshy7bg.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ct.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7cz.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7da.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7el.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7en.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7es.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7et.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7eu.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7fi.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7fr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ge.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7gl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7hr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7it.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7lt.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7lv.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7nb.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7nl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7no.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pb.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7pt.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ro.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7ru.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sk.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sl.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7srm.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sro.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7sw.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7tr.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Mshy7uk.dll

15.0.4535.1504

225.488

12-Sep-2013

22:02

Msores.dll

15.0.4535.1507

66.764.480

12-Sep-2013

22:01

Msoserver.dll

15.0.4535.1507

24.958.656

12-Sep-2013

22:02

Msptls.dll

15.0.4493.1000

1.522.288

12-Sep-2013

22:01

Oartodfserver.dll

15.0.4535.1504

3.830.960

12-Sep-2013

22:02

Oartserver.dll

15.0.4535.1507

21.434.552

12-Sep-2013

22:02

Office.odf

15.0.4535.1000

4.993.704

12-Sep-2013

22:01

Riched20.dll

15.0.4535.1502

2.230.952

12-Sep-2013

22:01

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

12-Sep-2013

22:01

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.565

12-Sep-2013

22:02

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.559

12-Sep-2013

22:02

Web.config

Not Applicable

1.536

12-Sep-2013

22:02

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×