Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2850068 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào 2013 10/12/2018. Các liên kết tải xuống cho bản cập nhật này cũng được đưa vào tại đây. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Vấn đề bản sửa lỗi cập nhật này

 • Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn cài đặt gói ngôn ngữ Catalan trên site SharePoint Server 2013.

  • Bạn cấu hình ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng trên trang.

  • Bạn duyệt trang bằng cách sử dụng giao diện người dùng ngôn ngữ Catalan trong Windows Internet Explorer.

  • Bạn bấm vào nút theo dõi để làm theo một người dùng khác.

  Trong trường hợp này, bạn nhận được thông báo "No seguiu aquesta Persona." Tuy nhiên, bạn sẽ nhận được thông báo "Ara seguiu aquesta Persona."

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp WSS-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Setup.exe

15.0.4551.1007

1.064.640

14-Nov-2013

19:31

Wsssetup.dll

15.0.4551.1007

10.008.232

14-Nov-2013

19:33

Thông tin tệp Wssmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessrequestscontrol.css

Not Applicable

2.747

14-Nov-2013

19:34

Aclinv.css

Not Applicable

449

14-Nov-2013

19:34

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23.712

14-Nov-2013

19:34

Applicensing.css

Not Applicable

2.710

14-Nov-2013

19:34

Autohostedapplicenses.css

Not Applicable

1.023

14-Nov-2013

19:34

Bpstd.aspx

Not Applicable

3.287

14-Nov-2013

19:34

Core.en-us.resx

Not Applicable

489.793

14-Nov-2013

19:34

Corev15.css

Not Applicable

322.227

14-Nov-2013

19:34

Corev15app.css

Not Applicable

322.321

14-Nov-2013

19:34

Corev4.css

Not Applicable

208.035

14-Nov-2013

19:34

Createnewdocument.css

Not Applicable

264

14-Nov-2013

19:34

Cui.css

Not Applicable

37.867

15-Nov-2013

19:32

Cuidark.css

Not Applicable

33.435

14-Nov-2013

19:34

Designpreview.css

Not Applicable

1.620

14-Nov-2013

19:34

Devdash.css

Not Applicable

3.912

14-Nov-2013

19:34

Devdash_strings.debug.js

Not Applicable

4.415

14-Nov-2013

19:34

Devdash_strings.js

Not Applicable

4.218

14-Nov-2013

19:34

Error.css

Not Applicable

496

14-Nov-2013

19:34

Forms.css

Not Applicable

6.694

14-Nov-2013

19:34

Fpext.msg

Not Applicable

170.871

15-Nov-2013

19:32

Help.css

Not Applicable

12.122

14-Nov-2013

19:34

Languagepickercontrol.css

Not Applicable

1.456

14-Nov-2013

19:34

Layouts.css

Not Applicable

21.623

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22.152

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39.048

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4420.1017

21.640

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19.592

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4514.1000

226.024

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4420.1017

93.376

14-Nov-2013

19:34

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47.752

15-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.080

15-Nov-2013

19:32

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19.632

15-Nov-2013

19:32

Minimalv4.css

Not Applicable

29.133

14-Nov-2013

19:34

Moeerrorux.css

Not Applicable

3.527

15-Nov-2013

19:32

Osfserver.en-us.resx

Not Applicable

45.025

15-Nov-2013

19:32

Oslo.css

Not Applicable

325.783

14-Nov-2013

19:34

Osloapp.css

Not Applicable

322.321

14-Nov-2013

19:34

Pickerscriptresources.en-us.resx

Not Applicable

9.081

14-Nov-2013

19:34

Pickertree.css

Not Applicable

26.520

14-Nov-2013

19:34

Pptmpl.pptx

Not Applicable

27.588

14-Nov-2013

19:34

Resources.en-us.resx

Not Applicable

2.072

14-Nov-2013

19:35

Search.css

Not Applicable

45.443

14-Nov-2013

19:34

Searchv15.css

Not Applicable

57.657

14-Nov-2013

19:34

Sharepoint.cachemanifest

Not Applicable

867

14-Nov-2013

19:34

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Not Applicable

5.825

14-Nov-2013

19:34

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Not Applicable

16.259

14-Nov-2013

19:34

Sp.res.en-us.resx

Not Applicable

73.515

14-Nov-2013

19:34

Sp.runtimeres.debug.js

Not Applicable

6.397

14-Nov-2013

19:34

Sp.runtimeres.js

Not Applicable

6.097

14-Nov-2013

19:34

Spadmin.en-us.resx

Not Applicable

359.420

14-Nov-2013

19:34

Spstd1.aspx

Not Applicable

2.889

14-Nov-2013

19:34

Spstd2.aspx

Not Applicable

3.744

14-Nov-2013

19:34

Spstd3.aspx

Not Applicable

3.317

14-Nov-2013

19:34

Spstd4.aspx

Not Applicable

3.319

14-Nov-2013

19:34

Spstd5.aspx

Not Applicable

4.476

14-Nov-2013

19:34

Spstd6.aspx

Not Applicable

4.385

14-Nov-2013

19:34

Spstd7.aspx

Not Applicable

4.394

14-Nov-2013

19:34

Spstd8.aspx

Not Applicable

4.346

14-Nov-2013

19:34

Storefront.css

Not Applicable

13.204

14-Nov-2013

19:34

Sts_initstrings.debug.js

Not Applicable

16.235

14-Nov-2013

19:34

Sts_initstrings.js

Not Applicable

15.652

14-Nov-2013

19:34

Sts_strings.debug.js

Not Applicable

115.601

14-Nov-2013

19:34

Sts_strings.js

Not Applicable

112.159

14-Nov-2013

19:34

Survey.css

Not Applicable

1.827

14-Nov-2013

19:34

Ta_applicensing.css

Not Applicable

3.024

14-Nov-2013

19:34

Themedlocalizedforegroundimages.css

Not Applicable

742

14-Nov-2013

19:34

Themev4.css

Not Applicable

2.407

14-Nov-2013

19:34

Timeline.css

Not Applicable

30.413

14-Nov-2013

19:34

Wdtmpl.dotx

Not Applicable

11.107

14-Nov-2013

19:34

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

11.171

14-Nov-2013

19:34

Wsetupui.dll

15.0.4442.1000

68.760

14-Nov-2013

19:35

Wshellui.mst

Not Applicable

14.848

18-Nov-2013

05:13

Wss.actions

Not Applicable

94.857

14-Nov-2013

19:35

Wss.en-us.resx

Not Applicable

722.777

14-Nov-2013

19:34

Wssmanifest.man

Not Applicable

662.771

14-Nov-2013

19:34

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×