Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản Cập Nhật dành cho Microsoft Word 2013. Bản cập nhật này cung cấp bản sửa lỗi mới nhất cho phiên bản 32 bit và 64 bit của Word 2013 và Microsoft Office Home và Student 2013 RT. Ngoài ra, bản cập nhật này chứa các cải thiện về độ ổn định và hiệu năng.

Những cải thiện Cập nhật này chứa

Bản cập nhật này chứa các cải tiến sau đây cho tính năng reflow PDF của Word 2013:

Cải thiện hiệu suất

  • Bản cập nhật này sẽ tăng tốc độ phân tích bố trí tài liệu trên các máy tính sử dụng CPU hiện đại, đa lõi. Do đó, thời gian cần thiết để chuyển đổi các tệp PDF vào tài liệu Word sẽ được giảm.

Nhóm các cải tiến thành phần đồ họa

  • Bản cập nhật này cải thiện việc nhóm các thành phần đồ họa.

  • Bản cập nhật này thêm sự khác biệt tốt hơn giữa các nhóm thành phần đồ họa và văn bản bao quanh các thành phần đồ họa trong dòng tài liệu chính.

Cải thiện bảng

  • Bản cập nhật này thêm một hàm vào Word 2013 xử lý các tài liệu có chứa viền bảng và được tạo bởi nhà sản xuất PDF. Hàm này chỉ được sử dụng trong những tình huống nhất định.

  • Bản cập nhật này thêm hỗ trợ cho các bảng không có đường viền và bảng bên ngoài chỉ có các ô ở góc. Những bảng này là phổ biến trong tài liệu kinh doanh và tài chính.Lưu ý Các bảng chỉ có các ô góc được phổ biến đối với tổng số ô.

Cải thiện định vị đối tượng

  • Bản cập nhật này cải thiện độ trung thực trực quan của tài liệu đã chuyển đổi bằng cách sử dụng định vị độ chính xác tốt hơn cho các đối tượng được phát hiện và dựng lại.

Cải thiện giãn cách dòng và đoạn

  • Bản cập nhật này sẽ cải thiện độ trung thực trực quan của tài liệu đã chuyển đổi bằng cách thêm một thuật toán mới có chứa các thuộc tính phông chữ khác nhau.

Cải thiện phát hiện mục lục

  • Bản cập nhật này sẽ cải thiện quy trình theo mục lục (TOC) và đầu đề trong dòng tài liệu chính được kết hợp với nhau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×