Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 5 cho Microsoft System Center 2012 Gói Dịch vụ 1. Ngoài ra, bài viết này có chứa các liên kết tải về và liên kết đến các bài viết thành phần. Các bài viết về cấu phần cung cấp chi tiết về các sự cố được giải quyết trong bản tổng hợp này. 

Để tải xuống và cài đặt các gói cập nhật cho System Center 2012 Gói Dịch vụ 1, hãy xem phần "Cách tải xuống và cài đặt Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 5".Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp bản cập nhật này.

Có hai sự cố trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu (DPM) đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 dành cho Trung tâm Hệ thống 2012 SP1. Hãy xem bài viết sau trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2904723 System Center 2012 Data Protection Manager SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 5
Một gói cập nhật có sẵn từ Microsoft Update. Vui lòng xem mục "Cách tải xuống và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 5" để biết thông tin về cách tải gói từ Microsoft Update hoặc cách tải xuống gói theo cách thủ công.

Có tám sự cố trong Trình quản lý Hoạt động đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 dành cho System Center 2012 SP1. Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2904680 System Center 2012 Operations Manager SP1 Bản cập nhật Tổng hợp 5
Một gói cập nhật có sẵn từ Microsoft Update. Vui lòng xem mục "Cách tải xuống và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 5" để biết thông tin về cách tải gói từ Microsoft Update hoặc cách tải xuống gói theo cách thủ công.

Có năm sự cố trình quản lý hoạt động - UNIX và Linux Monitoring Management Pack đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2012 SP1. Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2904680 System Center 2012 Operations Manager SP1 Bản cập nhật Tổng hợp 5

Một gói cập nhật có sẵn từ Microsoft Update. Vui lòng xem mục "Cách tải xuống và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 5" để biết thông tin về cách tải gói từ Microsoft Update hoặc cách tải xuống gói theo cách thủ công.

Có bốn sự cố orchestrator đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 dành cho System Center 2012 SP1. Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2904725 Các sự cố đã được khắc phục trong System Center 2012 Orchestrator Gói Dịch vụ 1 Bản tổng hợp Cập nhật 5
Gói cập nhật có sẵn từ Microsoft Update. Vui lòng xem mục "Cách tải xuống và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 5" để biết thông tin về cách tải gói từ Microsoft Update hoặc cách tải xuống gói theo cách thủ công.
.

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp bản cập nhật này.

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp bản cập nhật này.

Có 10 sự cố Trình quản lý Máy Ảo đã được khắc phục trong Bản cập nhật Tổng hợp 5 dành cho System Center 2012 SP1. Có hai gói tải xuống. Một trong các gói dành cho bảng điều khiển Trình quản lý Máy Ảo và gói còn lại dành cho Virtual Machine Manager Server. Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

2904727 Sự cố đã được khắc phục trong System Center 2012 Virtual Machine Manager SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 5
Lưu ý Bạn không thể áp dụng bản cập nhật tích lũy này cho máy tính đang chạy Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2012 Gói Dịch vụ 1. Để cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2012 Service Pack 1 Virtual Machine Manager, bạn phải gỡ cài đặt Update Rollup 1 cho System Center 2012 Gói Dịch vụ 1 Virtual Machine Manager. Để biết thêm thông tin, hãy xem blog Trung tâm Hệ thống tại trang web TechNet sau đây:http://blogs.technet.com/b/scvmm/archive/2013/04/23/update-on-system-center-2012-sp1-update-rollup-2-ur2-for-virtual-machine-manager.aspx Lưu ý Không có sự cố đã biết nào khi bạn áp dụng Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho hệ thống đang chạy Bản cập nhật Tổng hợp 2 hoặc các bản cập nhật mới hơn cho System Center 2012 Virtual Machine Manager Gói Dịch vụ 1. 

Microsoft Update có sẵn gói cập nhật. Vui lòng xem mục "Tải xuống và Hướng dẫn dành cho Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 Bản tổng hợp Cập nhật 5" để biết thông tin về cách tải gói từ Microsoft Update hoặc cách tải xuống gói theo cách thủ công.Cách tải xuống và cài đặt Bản tổng hợp Cập nhật 5Please của Trung tâm Hệ thống 2012 SP1 xem từng bài viết về cấu phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể.

Lưu ý Bản cập UNIX và Linux Monitoring Pack cho Operations Manager có sẵn từ trang web Trung tâm Tải xuống của Microsoft sau:

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=29696

Microsoft Update

Các gói cập nhật cho Bộ điều khiển Ứng dụng, Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu, Trình quản lý Hoạt động, Nền tảng Nhà cung cấp Dịch vụ và Trình quản lý Máy Ảo có sẵn từ Microsoft Update.

Để nhận và cài đặt gói cập nhật từ Microsoft Update, hãy làm theo các bước sau trên máy tính đã cài đặt cấu phần System Center 2012 R2 hiện hành:

  1. Bấm vào Bắt đầu, và bấm vào Pa-nen Điều khiển.

  2. Trong Panel điều khiển, bấm đúp vào Windows Update.

  3. Trong cửa sổ Windows Update, bấm vào Kiểm tra trực tuyến để biết các bản cập nhật từ Microsoft Update.

  4. Bấm Cập nhật quan trọng có sẵn.

  5. Chọn Gói Tổng hợp Cập nhật 5 mà bạn muốn cài đặt, rồi bấm OK.

  6. Bấm cài đặt bản cập nhật để cài đặt các gói cập nhật đã chọn.

Tải xuống thủ công các gói cập nhật

Để tải xuống thủ công các gói cập nhật từ Danh mục Microsoft Update, hãy truy cập một trong các trang web tải xuống sau đây cho phù hợp. 

Để cài đặt các gói cập nhật theo cách thủ công, hãy chạy lệnh sau từ lời nhắc chỉ lệnh mức cao:

msiexec.exe /update packagename

Ví dụ: để cài đặt Virtual Machine Manager Server Update (KB2904727), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /bản cập nhật KB2904727-AMD64-Server.msp

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu (KB2904723) hiện Tải về tải xuống gói cập nhật.

Trình quản lý Hoạt động (KB2904680)

Tải về tải xuống gói cập nhật ngay.

Orchestrator (KB2904725) Tải về

Tải xuống gói cập nhật ngay.  

Virtual Machine Manager (KB2918659 - Bảng điều khiển, KB2904727 – Máy chủ VMM)Tải về tải xuống gói cập nhật Bảng điều khiển ngay.

Tải về Tải xuống gói cập nhật Máy chủ VMM ngay.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×