You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 5 cho Trung tâm Hệ thống Microsoft 2016.

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4090835 Bản tổng hợp Cập nhật 5 cho System Center 2016 Data Protection Manager

Trình quản lý Hoạt động

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4090987 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2016 Operations Manager

Orchestrator

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4094928 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2016 Orchestrator

Trình quản lý Dịch vụ

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4093685 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2016 Service Manager

Tự động hóa Quản lý Dịch vụ

4094929 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2016 Service Management Automation

Service Provider Foundation

Không có bản cập nhật nào cho cấu phần này trong bản tổng hợp này.

Trình quản lý Máy Ảo

Hãy xem bài viết Cơ sở Kiến thức sau để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4094925 Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager

Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 5 cho Trung tâm Hệ thống 2016

Vui lòng xem từng bài viết thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho từng thành phần.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×