Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Đây là bài viết tóm tắt mô tả các cấu phần được đã cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật 8 cho Trung tâm Hệ thống Microsoft 2016.

Các cấu phần được khắc phục trong bản tổng hợp bản cập nhật này

Trình quản lý Bảo vệ Dữ liệu

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4511102 Cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2016 Data Protection Manager

Trình quản lý Hoạt động

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4514877 Bản cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2016 Operations Manager

Orchestrator

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4518887 Cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2016 Orchestrator

Trình quản lý Dịch vụ

Xem Kiến thức sau Bài viết cơ sở để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và hướng dẫn cài đặt sau:

4516987 Cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2016 Service Manager

Trình quản lý Máy Ảo

Xem các nội dung sau Bài viết Cơ sở Kiến thức để biết chi tiết về các bản sửa lỗi và cài đặt này Hướng dẫn:

4518885 Cập nhật Tổng hợp 8 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager

Cách tải xuống và cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 8 cho Trung tâm Hệ thống 2016

Vui lòng xem từng thành phần để có được hướng dẫn cài đặt cụ thể cho mỗi cấu phần của nó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×