Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật tích lũy cho Microsoft Lync 2010 attendant vốn là ngày 2013 tháng bảy. Cập Nhật tích lũy sẽ cải thiện độ tin cậy, ổn định và hiệu suất của Lync 2010 attendant.

Thông tin Bổ sung

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu một số phụ thuộc nhất định của Microsoft Lync 2010 vẫn đang chạy khi được áp dụng bản Cập Nhật tích lũy. Ví dụ, bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn có Microsoft Office Outlook hoặc attendant Microsoft Lync 2010 chạy khi bản Cập Nhật được áp dụng.

Thông tin thay thế

Bản Cập Nhật tích lũy này sẽ thay thế bản Cập Nhật tích lũy sau:

2467760 Mô tả về Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010 attendant: Tháng một 2011

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các gói Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản Cập Nhật tích lũy này, hãy sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. Đôi khi, bạn sẽ được nhắc nhập CD nguồn khi tìm cách dỡ cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Nếu hành vi này xảy ra, hãy chèn CD nguồn hoặc cung cấp đường dẫn trong đó có thể tìm thấy các tệp nguồn.

Bản cập nhật này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây:

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Nền

Người dự

4.0.7577.4398

4.635.312

27-Jun-13

7:47

x86

Attoimdll

4.0.7577.4398

80.592

27-Jun-13

7:46

x86

File_acaddin.dll

4.0.7577.4398

928.920

27-Jun-13

7:47

x86

File_x64_acaddin.dll

4.0.7577.4398

1.514.648

27-Jun-13

8:52

x64

Ocapimdll

4.0.7577.4398

342.704

27-Jun-13

7:42

x86

Hình ocrecdll

4.0.7577.4398

791.704

27-Jun-13

7:41

x86

Rtmpltfm_dll

4.0.7577.4398

6.417.568

27-Jun-13

7:41

x86

Sqmapidll

6.0.6000.16386

141.064

9-Feb-11

20:28

x86

Uccp_dll

4.0.7577.4398

5.957.272

27-Jun-13

7:43

x86

Ucdll

4.0.7577.4398

13.325.456

27-Jun-13

8:00

x86

Ucmapi.exe

4.0.7577.4087

647.440

24-Mar-12

11:42

x86

Ucmapi64exe

4.0.7577.4087

2.448.656

24-Mar-12

12:23

x64

Ucprivatedll

4.0.7577.4398

412.320

27-Jun-13

7:43

x86

Xceedzip.dll

6.5.10316.0

634.560

16-May-12

3:39

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×