Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố đã được khắc phục trong gói Cập Nhật của Microsoft Lync 2010 attendant là ngày 2012 Tháng sáu.

Bài viết này mô tả các mục sau đây về gói Cập Nhật:

  • Các vấn đề về bản sửa lỗi gói Cập Nhật.

  • Các điều kiện tiên quyết để cài đặt gói Cập Nhật.

  • Cho dù bạn phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt gói Cập Nhật.

  • Cho dù gói Cập Nhật được thay thế bằng bất kỳ gói Cập Nhật nào khác.

  • Cho dù bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi đăng ký nào.

  • Các tệp mà gói Cập Nhật chứa.

Vấn đề bản sửa lỗi cập nhật này

Gói cập nhật này khắc phục sự cố được ghi lại trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

2702444 MS12-039: mô tả về bản Cập Nhật bảo mật cho Lync 2010 attendant: 12 tháng 6 2012

Giải pháp

Cập nhật thông tin về gói

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu một số phụ thuộc nhất định của Microsoft Lync 2010 vẫn đang chạy khi được áp dụng bản Cập Nhật tích lũy. Ví dụ, bạn có thể phải khởi động lại máy tính nếu bạn có Microsoft Office Outlook hoặc attendant Microsoft Lync 2010 chạy khi bản Cập Nhật được áp dụng.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật đã phát hành trước đó.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các gói Cập Nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Loại bỏ thông tin

Để loại bỏ bản Cập Nhật tích lũy này, hãy sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển. Đôi khi, bạn sẽ được nhắc nhập CD nguồn khi tìm cách dỡ cài đặt bản Cập Nhật tích lũy. Nếu hành vi này xảy ra, hãy chèn CD nguồn hoặc cung cấp đường dẫn trong đó có thể tìm thấy các tệp nguồn.

Thông tin về tệp

Hotfix này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Hotfix này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau đây:

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Người dự

4.0.7577.4098

4.631.136

16-May-2012

23:01

x86

Attoimdll

4.0.7577.4098

80.512

16-May-2012

23:03

x86

Ocapimdll

4.0.7577.4098

342.632

16-May-2012

23:01

x86

Rtmpltfm_dll

4.0.7577.4098

6.416.976

16-May-2012

22:59

x86

Sqmapidll

6.0.6000.16386

141.064

10-Feb-2011

11:28

x86

Uccp_dll

4.0.7577.4072

5.955.344

28-Feb-2012

22:47

x86

Ucdll

4.0.7577.4072

13.306.632

28-Feb-2012

23:06

x86

Ucmapi.exe

4.0.7577.4087

647.440

25-Mar-2012

2:42

x86

Ucmapi64exe

4.0.7577.4087

2.448.656

25-Mar-2012

3:23

x64

Ucprivatedll

4.0.7577.4098

412.240

16-May-2012

23:08

x86

Xceedzip.dll

6.5.10316.0

634.560

16-May-2012

18:39

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Người dự

4.0.7577.4098

4.631.136

16-May-2012

23:01

x86

Attoimdll

4.0.7577.4098

80.512

16-May-2012

23:03

x86

Ocapimdll

4.0.7577.4098

342.632

16-May-2012

23:01

x86

Rtmpltfm_dll

4.0.7577.4098

6.416.976

16-May-2012

22:59

x86

Sqmapidll

6.0.6000.16386

141.064

10-Feb-2011

11:28

x86

Uccp_dll

4.0.7577.4072

5.955.344

28-Feb-2012

22:47

x86

Ucdll

4.0.7577.4072

13.306.632

28-Feb-2012

23:06

x86

Ucmapi.exe

4.0.7577.4087

647.440

25-Mar-2012

2:42

x86

Ucmapi64exe

4.0.7577.4087

2.448.656

25-Mar-2012

3:23

x64

Ucprivatedll

4.0.7577.4098

412.240

16-May-2012

23:08

x86

Xceedzip.dll

6.5.10316.0

634.560

16-May-2012

18:39

x86

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×