Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các kích thước nhóm mặc định cho các ổ đĩa bằng hệ thống tệp FAT32. Hệ thống FAT32 dùng các kích thước cụm sao mặc định nhỏ hơn hệ thống tệp FAT16, dẫn đến hệ thống phân bổ tệp hiệu quả hơn và bảo toàn dung lượng ổ đĩa.

Thông tin Bổ sung

Các bảng sau đây liệt kê các kích thước nhóm mặc định được sử dụng bởi hệ thống tệp FAT32. Partition size Cluster size ------------------------------------- 512 MB to 8,191 MB 4 KB 8,192 MB to 16,383 MB 8 KB 16,384 MB to 32,767 MB 16 KB Larger than 32,768 MB 32 KB Lưu ý rằng hệ thống FAT32 không hỗ trợ các ổ đĩa nhỏ hơn 512 MB.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về hệ thống FAT32, hãy xem các bài viết sau đây trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Bài viết-ID: 154997 tiêu đề: mô tả về hệ thống tệp FAT32

Bài viết-ID: 69912 tiêu đề: tóm tắt phân vùng MS-DOS

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×