Mô tả về Microsoft Office Web Apps Server gói dịch vụ 1 (SP1)

Chúng tôi mới phát hiện ra sự cố có ảnh hưởng đến các gói dịch vụ 1 gói này và có thể ngăn khách hàng có gói dịch vụ 1 triển khai bản Cập Nhật công cộng hoặc tích luỹ trong tương lai. Do đó, chúng tôi đã vô hiệu hoá bản cập nhật này. Bản cập nhật mới được phát hành để khắc phục sự cố và có thể được tìm thấy tại KB .

Giới thiệu

Microsoft Office Web Apps Server gói dịch vụ 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho máy chủ Office Web Apps. Gói dịch vụ này bao gồm hai loại sửa chữa:

  • Các bản sửa lỗi chưa phát hành trước đây được bao gồm trong gói dịch vụ này. Ngoài các bản vá sản phẩm chung, các bản vá lỗi bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và bảo mật.

  • Tất cả các hàng tháng Cập Nhật bảo mật được phát hành trong tháng 4 năm 2014 và tất cả các bản Cập Nhật tích lũy được phát hành trong tháng 12 năm 2013.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×