Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.32-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Aec.dll

15.0.4551.1001

940.224

24-Oct-13

11:22

Bstorm.dll

15.0.4551.1001

594.632

24-Oct-13

11:22

Drilldwn.dll

15.0.4551.1001

925.888

24-Oct-13

11:22

Dwgcnv.dll

15.0.4551.1001

146.600

24-Oct-13

11:22

Dwgdp.dll

15.0.4551.1001

6.168.752

24-Oct-13

11:22

Facility.dll

15.0.4551.1001

992.944

24-Oct-13

11:22

Gantt.dll

15.0.4551.1001

984.240

24-Oct-13

11:22

Hvac.dll

15.0.4551.1001

349.360

24-Oct-13

11:22

Msoutls.dll

15.0.4551.1001

206.528

24-Oct-13

11:22

Orgchart.dll

15.0.4551.1001

1.264.336

24-Oct-13

11:22

Orgchwiz.dll

15.0.4551.1001

483.016

24-Oct-13

11:22

Pe.dll

15.0.4551.1001

542.896

24-Oct-13

11:22

Sg.dll

15.0.4551.1001

1.714.344

24-Oct-13

11:22

Timesoln.dll

15.0.4551.1001

990.912

24-Oct-13

11:22

Visbrgr.dll

15.0.4551.1001

10.836.680

24-Oct-13

11:22

Viscolor.dll

15.0.4551.1001

65.712

24-Oct-13

11:22

Visdlgu.dll

15.0.4454.1000

133.192

24-Oct-13

11:22

Visicon.exe

15.0.4551.1001

2.389.672

24-Oct-13

11:22

Visio.exe

15.0.4551.1006

1.347.232

27-Oct-13

11:57

Vislib.dll

15.0.4551.1006

18.618.536

27-Oct-13

11:57

Visocx.dll

15.0.4454.1000

281.696

24-Oct-13

11:22

Visshe.dll

15.0.4454.1000

861.776

24-Oct-13

11:22

Visutils.dll

15.0.4551.1001

476.328

24-Oct-13

11:22

Visweb.dll

15.0.4551.1001

694.472

24-Oct-13

11:22

Xfunc.dll

15.0.4551.1001

466.624

24-Oct-13

11:22

Thông tin tệp Visiointl-en-US. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Aec.vsl

15.0.4454.1000

62.560

24-Oct-13

11:23

Aecutils.vsl

15.0.4454.1000

34.920

24-Oct-13

11:23

Bstorm.vsl

15.0.4454.1000

39.536

24-Oct-13

11:23

Dbwiz.vsl

15.0.4454.1000

157.784

24-Oct-13

11:23

Drilldwn.vsl

15.0.4454.1000

58.440

24-Oct-13

11:23

Dwgcnv.vsl

15.0.4454.1000

31.808

24-Oct-13

11:23

Facility.vsl

15.0.4454.1000

76.872

24-Oct-13

11:23

Gantt.vsl

15.0.4454.1000

314.448

24-Oct-13

11:23

Hvac.vsl

15.0.4454.1000

29.280

24-Oct-13

11:23

Lgnd.vsl

15.0.4454.1000

32.360

24-Oct-13

11:23

Orgchart.vsl

15.0.4454.1000

52.368

24-Oct-13

11:23

Orgwiz.vsl

15.0.4454.1000

62.608

24-Oct-13

11:23

Pe.vsl

15.0.4454.1000

221.296

24-Oct-13

11:23

Proprpt.vsl

15.0.4454.1000

130.176

24-Oct-13

11:23

Savasweb.vsl

15.0.4454.1000

41.544

24-Oct-13

11:23

Shapnum.vsl

15.0.4454.1000

35.432

24-Oct-13

11:23

Timesoln.vsl

15.0.4454.1000

275.024

24-Oct-13

11:23

Visbrres.dll

15.0.4454.1000

39.544

24-Oct-13

11:23

Viscolor.vsl

15.0.4454.1000

29.792

24-Oct-13

11:23

Visintl.dll

15.0.4420.1017

788.632

24-Oct-13

11:23

Visutils.vsl

15.0.4454.1000

44.112

24-Oct-13

11:23

Visweb.vsl

15.0.4454.1000

62.056

24-Oct-13

11:23

Xfunc.vsl

15.0.4454.1000

45.680

24-Oct-13

11:23

64-bitThông tin tệp Visio-x-none. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Aec.dll

15.0.4551.1001

1.413.824

24-Oct-13

11:25

Bstorm.dll

15.0.4551.1001

850.120

24-Oct-13

11:25

Drilldwn.dll

15.0.4551.1001

1.482.432

24-Oct-13

11:25

Dwgcnv.dll

15.0.4551.1001

221.864

24-Oct-13

11:25

Dwgdp.dll

15.0.4551.1001

8.843.440

24-Oct-13

11:25

Facility.dll

15.0.4551.1001

1.439.408

24-Oct-13

11:25

Gantt.dll

15.0.4551.1001

1.446.576

24-Oct-13

11:25

Hvac.dll

15.0.4551.1001

543.408

24-Oct-13

11:25

Msoutls.dll

15.0.4551.1001

278.720

24-Oct-13

11:25

Orgchart.dll

15.0.4551.1001

1.711.824

24-Oct-13

11:25

Orgchwiz.dll

15.0.4551.1001

680.136

24-Oct-13

11:25

Pe.dll

15.0.4551.1001

838.320

24-Oct-13

11:25

Sg.dll

15.0.4551.1001

2.368.680

24-Oct-13

11:25

Timesoln.dll

15.0.4551.1001

1.495.232

24-Oct-13

11:25

Visbrgr.dll

15.0.4551.1001

15.432.904

24-Oct-13

11:25

Viscolor.dll

15.0.4551.1001

91.824

24-Oct-13

11:25

Visdlgu.dll

15.0.4454.1000

183.896

24-Oct-13

11:25

Visicon.exe

15.0.4551.1001

2.389.672

24-Oct-13

11:24

Visio.exe

15.0.4551.1006

1.348.768

27-Oct-13

12:17

Vislib.dll

15.0.4551.1006

25.361.064

27-Oct-13

12:17

Visocx.dll

15.0.4454.1000

325.232

24-Oct-13

11:25

Visshe.dll

15.0.4545.1000

922.808

24-Oct-13

11:25

Visutils.dll

15.0.4551.1001

709.800

24-Oct-13

11:25

Visweb.dll

15.0.4551.1001

1.092.808

24-Oct-13

11:25

Xfunc.dll

15.0.4551.1001

736.960

24-Oct-13

11:25

Thông tin tệp Visiointl-en-US. MSP

File name

File version

File size

Ngày

Giờ

Aec.vsl

15.0.4454.1000

68.192

24-Oct-13

11:25

Aecutils.vsl

15.0.4454.1000

40.552

24-Oct-13

11:25

Bstorm.vsl

15.0.4454.1000

45.680

24-Oct-13

11:25

Dbwiz.vsl

15.0.4454.1000

163.416

24-Oct-13

11:25

Drilldwn.vsl

15.0.4454.1000

64.088

24-Oct-13

11:25

Dwgcnv.vsl

15.0.4454.1000

37.952

24-Oct-13

11:25

Facility.vsl

15.0.4454.1000

81.496

24-Oct-13

11:25

Gantt.vsl

15.0.4454.1000

320.096

24-Oct-13

11:25

Hvac.vsl

15.0.4454.1000

34.896

24-Oct-13

11:25

Lgnd.vsl

15.0.4454.1000

37.992

24-Oct-13

11:25

Orgchart.vsl

15.0.4454.1000

58.496

24-Oct-13

11:25

Orgwiz.vsl

15.0.4454.1000

68.768

24-Oct-13

11:25

Pe.vsl

15.0.4454.1000

226.928

24-Oct-13

11:25

Proprpt.vsl

15.0.4454.1000

135.784

24-Oct-13

11:25

Savasweb.vsl

15.0.4454.1000

47.176

24-Oct-13

11:25

Shapnum.vsl

15.0.4454.1000

41.064

24-Oct-13

11:25

Timesoln.vsl

15.0.4454.1000

279.648

24-Oct-13

11:25

Visbrres.dll

15.0.4454.1000

41.080

24-Oct-13

11:25

Viscolor.vsl

15.0.4454.1000

35.952

24-Oct-13

11:25

Visintl.dll

15.0.4420.1017

788.616

24-Oct-13

11:25

Visutils.vsl

15.0.4454.1000

49.760

24-Oct-13

11:25

Visweb.vsl

15.0.4454.1000

68.216

24-Oct-13

11:25

Xfunc.vsl

15.0.4454.1000

51.328

24-Oct-13

11:25

Windows 8

  1. Vuốt từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, rồi bấm Tìm kiếm.

  2. Nhập Windows Update, gõ nhẹ hoặc bấm thiết đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm xem các bản Cập Nhật đã cài đặt trong kết quả tìm kiếm.

  3. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cập Nhật 2817306, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm dỡ cài đặt.

Windows 7

  1. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

  2. Nhập Appwiz. cpl, rồi bấm OK.

  3. Bấm vào Xem các bản cập nhật đã cài đặt.

  4. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị, rồi bấm vào Cập Nhật 2817306, rồi bấm vào gỡ cài đặt.

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×