Giới thiệu

Bài viết này mô tả quản lý chức năng mới trong Windows Management Framework (WMF) 4.0, có sẵn cho Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1), Windows Embedded Standard 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1 (SP1).

Bản cập nhật này cho phép bạn sử dụng các tính năng và chức năng WMF 4.0:

  • Windows PowerShell 4.0

  • Windows PowerShell ISE

  • Windows PowerShell dịch vụ Web (còn được gọi là quản lý IIS mở rộng OData)

  • Windows Remote Management (WinRM)

  • Phương tiện quản lý Windows (WMI)

  • Nhà cung cấp máy chủ quản lý WMI

  • Windows PowerShell muốn trạng thái cấu hình (DSC)

Thông tin

Để biết thêm thông tin về chức năng quản lý mới trong WMF 4.0, hãy đi tới phần "Tổng quan" của trang web sau của Microsoft Download Center:

Windows Management Framework 4.0

Thông tin cập nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:
Download Tải xuống gói WMF 4.0 ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải đang chạy Windows 7 SP1, Windows Embedded Standard 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1.

Để chạy WMF 4.0, bạn phải có Microsoft .NET Framework 4.5 được cài đặt.

Để biết thêm thông tin về cách lấy gói dịch vụ Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

976932 thông tin về gói dịch vụ 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện mọi thay đổi cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×