Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Trong Microsoft Skype for Business Server 2015, khi bạn sử dụng bộ lập lịch web Skype for Business, bạn thấy rằng múi giờ luôn không chính xác. Ví dụ, bất cứ khi nào bạn đặt múi giờ cho Stockholm, bộ lập lịch Skype for Business sẽ luôn nhận được cùng một vị trí, Casablanca.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật 2020 có thể tích lũy 6.0.9319.580 cho Skype for Business Server 2015, máy chủ cấu phần web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×