Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Dữ liệu sẽ bị mất khi bạn sử dụng Microsoft Lync 2013 Management Shell để di chuyển thư mục hội nghị từ một Lync 2013 Skype dành cho doanh nghiệp chung.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Lync Server 2013 tích lũy Update 5 Hotfix 9 (xây dựng 5.0.8308.887). Bản Cập Nhật tích luỹ này chứa một hotfix để tránh di chuyển thư mục hội thảo được thực hiện bằng cách sử dụng Lync Server 2013 Management Shell nếu đích Skype cho cụm máy chủ doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào liên kết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3051956 tháng 12 năm 2015 Cập Nhật tích luỹ 5.0.8308.887 Lync Server 2013 Unified Communications quản lý API 4.0 Runtime

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, quản trị viên phải sử dụng Skype dành cho doanh nghiệp Management Shell để di chuyển thư mục hội thảo từ Lync 2013 vùng Skype dành cho doanh nghiệp vùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×