Triệu chứng

Mẫu Internet Explorer 11 dành cho Windows Embedded Standard 7 (WES7) Gói Dịch vụ 1 (SP1) có thể không nhận được tất cả các gói cần thiết để hiển thị một số website nhất định một cách chính xác. Sự cố này xảy ra ngay cả trên những hệ thống đã cài đặt toàn bộ các bản cập nhật và cấu phần bắt buộc. 

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm một trong các gói sau đây vào tệp câu trả lời bằng công cụ Trình soạn thảo Cấu hình Hình ảnh (ICE).

  • API Bản cái Hình ảnh

  • Quản lý Chứng danh và Chứng chỉ

  • Khung Dịch vụ Văn bản

  • Windows Explorer Shell


 2. Sau khi thêm gói đó, bạn phải xác thực tệp câu trả lời trong ICE. Để thực hiện điều này, hãy đảm bảo rằng tệp câu trả lời đang mở, rồi trên menu Xác thực, bấm Thêm Gói Bắt buộc.

 3. Giải quyết các phụ thuộc.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×