Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Máy chủ đầu cuối đang chạy Windows Server 2008 là thành viên của một miền.

 • Tài khoản cục bộ trên máy chủ này được cấu hình để sử dụng thiết lập thay đổi mật khẩu trong lần đăng nhập tiếp theo trong thuộc tính tài khoản.

 • Tài khoản này dùng để kết nối từ xa với máy chủ người dùng được nhắc thay đổi mật khẩu cho tài khoản này.


Trong trường hợp này, mật khẩu không được thay đổi. Ngoài ra, thông báo lỗi được hiển thị:

Không đủ bộ nhớ máy chủ có sẵn để xử lý lệnh này.


Giải pháp

Thông tin về cập nhật nóng

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft Support. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có gói dịch vụ 2 cho Windows Server 2008 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này không thay thế bất kỳ hotfix nào phát hành trước đó.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.Thông tin tệp Windows Server 2008 và ghi chúQuan trọng Windows Server 2008 và Windows Vista hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ "Windows Vista" được liệt kê trên trang yêu cầu Hotfix. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows Vista" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau. Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, SR_Level (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  SR_Level

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600
  2.
  23 xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá lỗi được phát hành rộng rãi để phục các sự cố phổ biến, đặc biệt quan trọng. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Service Pack 1 được tích hợp vào bản phát hành của Windows Server 2008. Do đó, tệp mốc RTM chỉ áp dụng cho Windows Vista. Tệp mốc RTM có bản 6.0.0000. số phiên bản x .

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008". Các tệp MUM và tệp MANIFEST và các bảo mật liên quan (.cat) các tệp danh mục đặc biệt quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Dành cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

44544

09-Aug-2014

03:18

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

03:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

50,688

09-Aug-2014

02:43

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

52,224

09-Aug-2014

02:18

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:19

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

59,904

09-Aug-2014

02:47

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

60,928

09-Aug-2014

02:45

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

11,264

09-Aug-2014

02:46

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

49,664

09-Aug-2014

00:32

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

8,192

09-Aug-2014

00:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

55,808

09-Aug-2014

01:15

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

51.200

09-Aug-2014

03:17

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

03:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

59,392

09-Aug-2014

01:30

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

41,984

09-Aug-2014

01:28

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

55,808

09-Aug-2014

03:16

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

03:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

57,856

09-Aug-2014

02:41

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:42

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

30,208

09-Aug-2014

03:06

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

03:06

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

29,696

09-Aug-2014

01:51

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:52

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

50,688

09-Aug-2014

02:15

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:17

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

56,320

09-Aug-2014

01:32

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

54,784

09-Aug-2014

01:27

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

53,760

09-Aug-2014

03:11

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

03:12

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

56,320

09-Aug-2014

01:21

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

01:22

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

53,760

09-Aug-2014

01:17

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

11,264

09-Aug-2014

01:18

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

51,712

09-Aug-2014

02:13

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:14

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

50,176

09-Aug-2014

02:20

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:21

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

20,992

09-Aug-2014

02:10

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:11

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23458

21,504

09-Aug-2014

02:39

Không áp dụng

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23458

10,752

09-Aug-2014

02:39

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

517,480

07-May-2014

23:47

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23458

1,693,184

09-Aug-2014

00:29

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Lsass.exe

6.0.6002.23458

11,264

08-Aug-2014

23:42

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23458

94,720

09-Aug-2014

00:30

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23458

205,824

09-Aug-2014

00:30

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23458

269,312

09-Aug-2014

00:29

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23458

348,160

09-Aug-2014

00:30

x64

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

07-May-2014

23:48

Không áp dụng

Secur32.dll

6.0.6002.23458

77,312

09-Aug-2014

00:31

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23458

175,616

09-Aug-2014

00:31

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23458

218,624

09-Aug-2014

00:30

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23458

279,552

09-Aug-2014

00:31

x86

Thông tin tệp bổ sung

Thêm tệp thông tin cho Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008

Tên tệp

Amd64_09b92b768a4f4f0135a5c96419fa84e3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_ff8fb1d5af3aac73.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_0ec58d13fb15640c8a0953a77c7a9a45_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_a647a74fcfa63494.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_1847a57d4211bbe7fb185a1f1adab541_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_73b2971ad43f1a9b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_1c85b1f02295fc575f47e23ba3668d33_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_48f926c33884c1f6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_1d2cbedda72f8552ffe699dfbf08161e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_3fe296984d5a48ac.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_2828e33565cf884b33ce53776555ebaf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_2be0c77691a92a36.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_3175b5a24754515ae0ff7a2431460406_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8081e9c6cb03f1d8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_31d989ce7a12a2f4c0dc325a9c497cd5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_756e22e8d1f3ccd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_36ef5f6acb397a4bb2d1aad2aca03936_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8e1afe88d74ffe63.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_37730d7c039b3e75f7a42b16bb25b335_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_7b45fcab4f80e954.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_44e4adaf015af825112c8596ad96aca4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_2aac57f58dc515e6.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.056

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_52c2442513dd2f4f30a641753eec956b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_e6e677bec7e77d5b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_5b0da122120d882bd0dbb9238e65639d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_d6b011d092a3913b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_64cd3324275e2ef2440a77fd4a755867_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_a89273839d355a5a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_693be964eda5b8620181272c96c6fe50_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_0bc3ed1ebeb3a424.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_723fcb8fa880d8f0e352916a3a4b4864_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8cb076eed5a456a3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_806d539f4f142577d1c1d079f5ec8c4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_75848773b99f45c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_9291c215d9c2d487d56f51602b97a941_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_2f77f726154cd6d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_98e87692069028c3735b753b7936f11d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_eba419eeeea7f7bb.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_a6b48712218897feabc8f2fe666df547_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_fd23bf705cf4d9af.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.091

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_c9c1c86d69ede4ca6d2a613b4994fcef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_0cefa586399dc6b4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

695

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_d854940985a2ea32c4b832ef935a24eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8add1223128ab04f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_e45e371895056ed00c2aee154d1c3afb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_95ec55f864f42b1f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_e4780398f7e0680446910fcce68c9d32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_36cb487c2d762825.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_ef59c785b9c9a7b22975593f8cf3efeb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_d68d86ed1b292ff4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_f5e498136dbe2c45a68163d0f084e5c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_98ad5390ccae9084.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_fc95ec9684ea7179c267603a0d6770ea_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8897733ec2b140b5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_ar-sa_5068c258a05b9263.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:27

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_cs-cz_a1b21a7c7e63bfe5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:55

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_da-dk_3eebfaa374a9bbe4.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:29

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_de-de_3c178fdf7680107e.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:58

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_el-gr_e4adbd726595790c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:55

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_en-us_e50865d8655e1c43.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:40

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_es-es_e4d3c2bc65850de8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:29

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_fi-fi_83eec7695a9f0012.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:27

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_fr-fr_878b38bb5857244a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:42

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_he-il_cbaae05d3ec62538.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:38

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_hu-hu_cefbb9033cb6f366.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:27

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_it-it_71b32f022f8909c8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:53

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_ja-jp_13d8ae0f22a41ba3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:17

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_ko-kr_b7428ac41514e2b9.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:00

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_nb-no_9fd50bf8ed3a0e75.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:27

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_nl-nl_9e145736ee66184a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:44

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_pl-pl_e450b1b8d38885fe.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:39

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_pt-br_e6a49c5cd21219e2.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:23

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_pt-pt_e7866bc8d18189be.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:34

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_ru-ru_2e297d8cb66317ea.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

01:30

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_sv-se_ca246801ad8c2245.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:25

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_tr-tr_7331b2489c482436.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:31

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_zh-cn_448ed0464c7ff655.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:21

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_zh-tw_488b0d9c49f0d2c5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,568

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

02:48

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_04ab1c492b8dfd52.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

34.447

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:44

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_992ddc9e4b77d8e5.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,948

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:45

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_db137e5a314d8834.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

18,926

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:45

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8076dc9524059bdd.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

18,120

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:45

Tên tệp

Package_10_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_11_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_12_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_13_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_14_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_15_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_16_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_17_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_18_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_19_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_1_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,026

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_20_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_21_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_22_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_23_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_24_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_25_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_26_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,459

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_27_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,287

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_28_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,063

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_29_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.028

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_2_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3.177 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_30_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

3,179

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_31_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_32_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,869

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_33_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_34_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_35_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_36_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_37_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_38_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_39_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_3_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_40_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_41_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_42_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_43_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_44_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_45_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_46_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_47_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_48_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_49_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_4_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

6,867

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_50_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_51_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_52_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_53_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.019

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_54_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,459

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_55_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2,287

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_56_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,063

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_5_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_6_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_7_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_8_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_9_for_kb2957477~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

2.017 người

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_for_kb2957477_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

9,281

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_for_kb2957477_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1.438

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_for_kb2957477_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

8,984

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Package_for_kb2957477_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

1,446

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:45

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_0effc69b5feebf4d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

21,959

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:43

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-digest_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_a38286f07fd89ae0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

10,140

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:42

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-ntlm_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_e56828ac65ae4a2f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,843

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:42

Tên tệp

Wow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.23458_none_8acb86e758665dd8.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

17,557

Ngày (UTC)

09-Aug-2014

Thời gian (UTC)

00:43


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×