Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một hộp thư dùng chung trong một môi trường có tích lũy Update 3 cho Microsoft Exchange Server 2013 cài đặt.

  • Bạn cấp đại diện cho phép truy cập đầy đủ và quyền gửi dưới dạng cho hộp thư dùng chung.

  • Người sử dụng Microsoft Outlook để truy cập vào hộp thư dùng chung và trả lời thư email.

Trong trường hợp này, từ trường Hiển thị địa chỉ email của người đại diện thay vì địa chỉ hộp thư dùng chung.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Outlook từ trường sử dụng thuộc tính PR_USER_ENTRYID là mã thông báo của người dùng đăng nhập vào kho lưu trữ thư.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt gói dịch vụ sau:

2926248 về Exchange Server 2013 gói dịch vụ 1

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, thay đổi từ trường địa chỉ hộp thư dùng chung theo cách thủ công.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về hộp thư dùng chung, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Thông tin chung về các hộp thư dùng chung trong Exchange Server 2013

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×