Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2699988 MS12-037: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12 tháng 6 năm 2012

Thông tin Bổ sung

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật ngày 2012. Trong phần "Thông tin tệp", tên tệp gói chứa loại bộ xử lý.Lưu ý Bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7 có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:

Windows nhúng bản Cập Nhật nhỏ gọn 7

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.

  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Đường dẫn

Mshtml.dll

8,642,560

22-Sep-2012

06:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.map

7,697,111

22-Sep-2012

06:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.rel

4,160,165

22-Sep-2012

06:38

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked

Mshtml.dll

13,185,024

22-Sep-2012

06:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.map

8,636,826

22-Sep-2012

06:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.rel

4,364,963

22-Sep-2012

06:33

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Mshtml.dll

4,464,640

22-Sep-2012

06:29

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.map

2,592,471

22-Sep-2012

06:29

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.rel

2,183,641

22-Sep-2012

06:29

Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail

Mshtml.dll

8,622,080

22-Sep-2012

07:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.map

7,698,351

22-Sep-2012

07:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.rel

4,151,117

22-Sep-2012

07:16

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked

Mshtml.dll

13,164,544

22-Sep-2012

07:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.map

8,638,420

22-Sep-2012

07:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.rel

4,355,306

22-Sep-2012

07:11

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug

Mshtml.dll

4,440,064

22-Sep-2012

07:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.map

2,592,713

22-Sep-2012

07:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.rel

2,175,695

22-Sep-2012

07:08

Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail

Mshtml.dll

8,503,296

22-Sep-2012

07:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.map

7,698,744

22-Sep-2012

07:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.rel

4,150,363

22-Sep-2012

07:54

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked

Mshtml.dll

13,037,568

22-Sep-2012

07:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.map

8,638,423

22-Sep-2012

07:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.rel

4,354,610

22-Sep-2012

07:49

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug

Mshtml.dll

4,431,872

22-Sep-2012

07:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.map

2,592,995

22-Sep-2012

07:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.rel

2,180,741

22-Sep-2012

07:46

Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail

Mshtml.dll

10,899,456

22-Sep-2012

08:30

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.map

7,714,417

22-Sep-2012

08:30

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.rel

12,172,749

22-Sep-2012

08:30

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked

Mshtml.dll

14,385,152

22-Sep-2012

08:26

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.map

8,618,165

22-Sep-2012

08:26

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.rel

16,010,406

22-Sep-2012

08:26

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug

Mshtml.dll

5,533,696

22-Sep-2012

08:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.map

2,633,094

22-Sep-2012

08:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.rel

5,096,082

22-Sep-2012

08:22

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail

Mshtml.dll

10,883,072

22-Sep-2012

09:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.map

7,713,412

22-Sep-2012

09:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.rel

12,142,763

22-Sep-2012

09:08

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Mshtml.dll

14,376,960

22-Sep-2012

09:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.map

8,617,793

22-Sep-2012

09:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.rel

15,986,742

22-Sep-2012

09:03

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Mshtml.dll

5,525,504

22-Sep-2012

08:59

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.map

2,631,230

22-Sep-2012

08:59

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.rel

5,068,822

22-Sep-2012

08:59

Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Mshtml.dll

7,634,944

22-Sep-2012

09:44

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.map

7,733,462

22-Sep-2012

09:44

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.rel

6,183,205

22-Sep-2012

09:44

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked

Mshtml.dll

11,522,048

22-Sep-2012

09:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.map

8,636,738

22-Sep-2012

09:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.rel

8,010,408

22-Sep-2012

09:40

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug

Mshtml.dll

3,932,160

22-Sep-2012

09:36

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.map

2,675,470

22-Sep-2012

09:36

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.rel

3,368,378

22-Sep-2012

09:36

Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail

Mshtml.dll

6,635,520

22-Sep-2012

10:21

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.map

7,766,169

22-Sep-2012

10:21

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.rel

5,356,966

22-Sep-2012

10:21

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked

Mshtml.dll

9,412,608

22-Sep-2012

10:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.map

8,618,794

22-Sep-2012

10:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.rel

5,158,548

22-Sep-2012

10:17

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug

Mshtml.dll

3,194,880

22-Sep-2012

10:14

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.map

2,814,584

22-Sep-2012

10:14

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Mshtml.rel

1,876,734

22-Sep-2012

10:14

Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×