Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Xem xét hai tình huống sau: trong cả hai trường hợp, mất nhiều thời gian hơn bình thường để in tài liệu. Ví dụ, có thể mất khoảng 5-10 phút để in tài liệu thường có 10 giây để in. Ngoài ra, một số tệp lớn sứ có nhiều MB được tạo ra khi các công việc in được xử lý.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do khách hàng không thể tối ưu hóa in một số tệp XPS chứa tuỳ chỉnh tiêu tan bút. Hiện tượng này khiến khách hàng để tạo một tệp đệm in rất lớn. Do đó, phải mất nhiều thời gian dành cho máy in để xử lý tệp đệm in lớn.

Khi tính năng đầu cuối dịch vụ dễ dàng in được kích hoạt, công việc in dựa trên GDI giao diện đồ họa thiết bị được chuyển đổi sang định dạng XPS trên máy chủ đầu cuối. Sau đó, tệp XPS chuyển lại cho khách hàng mà công việc in được in bằng cách sử dụng trình điều khiển máy in cục bộ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, áp dụng gói hotfix được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2667241 Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Presentation Foundation (WPF) cho Microsoft .NET Framework 3.5

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, tắt tính năng in dễ dàng dịch vụ đầu cuối, và cài đặt trình điều khiển máy in trên máy chủ đầu cuối. Để tắt tính năng in ấn dễ dàng dịch vụ đầu cuối, thiết lập thiết đặt chính sách nhóm sau để tắt:

Máy tính Administrative Templates Windows Components\Terminal Services\Terminal Server\Printer chuyển hướng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về Windows in đường dẫn, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Tổng quan về các đường dẫn in WindowsĐể biết thêm thông tin về các tính năng dịch vụ đầu cuối dễ dàng in và thiết đặt chính sách nhóm liên quan, ghé thăm Web site sau của Microsoft:

Thông tin chung về các tính năng in ấn dễ dàng dịch vụ đầu cuối

Thông tin chung về tính năng dịch vụ đầu cuối dễ dàng in và thiết đặt chính sách nhóm liên quanĐể biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

954051 mất nhiều thời gian hơn dự kiến để in tài liệu chuyên sâu đồ họa bằng cách sử dụng một máy in XPS máy tính đang chạy Windows Server 2008 hoặc Windows Vista gói dịch vụ 1

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows Vista và Windows Server 2008

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_78e401120a723078.manifest

Không áp dụng

3,187

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_994b558046190cb6.manifest

Không áp dụng

3,137

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

Package_for_kb981116_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.531

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,431

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.531

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,431

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_ae5d7d4ca669be7c.manifest

Không áp dụng

9,655

07-Apr-2010

18:57

Không áp dụng

X86_system.printing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_756ccdca8c91c2a7.manifest

Không áp dụng

3,229

07-Apr-2010

19:01

Không áp dụng

X86_wpf-presentationframework_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_70b2c7136c6bdca9.manifest

Không áp dụng

5589

07-Apr-2010

18:58

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_7237d8463674b0c7.manifest

Không áp dụng

9,557

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostexe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_72209e5e36935339.manifest

Không áp dụng

38,375

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostproxy_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_2cb781b99044926b.manifest

Không áp dụng

13,177

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

X86_wpf-windowsbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_599977f15e3b947f.manifest

Không áp dụng

10,546

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Amd64_presentationcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_0a7c18d05ec72fb2.manifest

Không áp dụng

9,413

07-Apr-2010

18:43

Không áp dụng

Amd64_system.printing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_d18b694e44ef33dd.manifest

Không áp dụng

2,947

07-Apr-2010

18:49

Không áp dụng

Amd64_wpf-presentationframework_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_ccd1629724c94ddf.manifest

Không áp dụng

14,891

07-Apr-2010

18:44

Không áp dụng

Amd64_wpf-presentationhostdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_ce5673c9eed221fd.manifest

Không áp dụng

9,603

07-Apr-2010

18:45

Không áp dụng

Amd64_wpf-presentationhostexe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_ce3f39e1eef0c46f.manifest

Không áp dụng

38,417

07-Apr-2010

18:47

Không áp dụng

Amd64_wpf-presentationhostproxy_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_88d61d3d48a203a1.manifest

Không áp dụng

13.203 người

07-Apr-2010

18:48

Không áp dụng

Amd64_wpf-windowsbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_b5b81375169905b5.manifest

Không áp dụng

16,296

07-Apr-2010

18:48

Không áp dụng

Msil_presentationframework_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_78e401120a723078.manifest

Không áp dụng

3,187

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

Msil_windowsbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_994b558046190cb6.manifest

Không áp dụng

3,137

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

Package_for_kb981116_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.541 người

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,439

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1.541 người

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

Package_for_kb981116_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum

Không áp dụng

1,439

08-Apr-2010

00:44

Không áp dụng

X86_presentationcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_ae5d7d4ca669be7c.manifest

Không áp dụng

9,655

07-Apr-2010

18:57

Không áp dụng

X86_system.printing_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_756ccdca8c91c2a7.manifest

Không áp dụng

3,229

07-Apr-2010

19:01

Không áp dụng

X86_wpf-presentationframework_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_70b2c7136c6bdca9.manifest

Không áp dụng

5589

07-Apr-2010

18:58

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_7237d8463674b0c7.manifest

Không áp dụng

9,557

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostexe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_72209e5e36935339.manifest

Không áp dụng

38,375

07-Apr-2010

18:59

Không áp dụng

X86_wpf-presentationhostproxy_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_2cb781b99044926b.manifest

Không áp dụng

13,177

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

X86_wpf-windowsbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22378_none_599977f15e3b947f.manifest

Không áp dụng

10,546

07-Apr-2010

19:00

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×