Triệu chứng

Trong môi trường hỗn hợp Microsoft Exchange Server 2010 và Microsoft Exchange Server 2003, máy chủ truy cập máy khách Exchange Server 2010 xử lý yêu cầu proxy cho các máy chủ Exchange Server 2003. Người dùng truy cập một hộp thư được lưu trữ trên máy chủ Exchange Server 2003 bằng cách sử dụng một máy khách IMAP4. Trong trường hợp này, máy chủ truy cập máy khách Exchange Server 2010 quảng cáo "Chữ +" lệnh được hỗ trợ trong "khả năng" phát sóng để máy khách IMAP 4. Tuy nhiên, máy khách IMAP4 có thể gặp phải các vấn đề. Ví dụ: máy khách IMAP4 không thể gửi thư email có tệp đính kèm lớn.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì Exchange Server 2003 có vấn đề "Chữ +" hỗ trợ.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2407028 mô tả Update Rollup 1 dành cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể đặt khoá DisableLiteralPlus trong tệp Microsoft.Exchange.Imap4.exe.config để kích hoạt hoặc vô hiệu hoá tính năng "Chữ +" hỗ trợ. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên máy chủ truy cập máy khách Exchange Server 2010, định vị cặp sau:

  <drive>:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\PopImap

 2. Tạo một bản sao của tệp Microsoft.Exchange.Imap4.exe.config .

 3. Mở tệp Microsoft.Exchange.Imap4.exe.config bằng Notepad.

 4. Trong dòng giữa < appSettings > và < / appSettings >, chèn thêm mã sau đây:

  <add key="DisableLiteralPlus" value="true" /> 

  Lưu ý Nếu giá trị đúng, "Chữ +" hỗ trợ tính năng bị tắt. Theo mặc định, tính năng "Chữ +" hỗ trợ được kích hoạt.

 5. Lưu thay đổi, và sau đó thoát Notepad.

 6. Khởi động dịch vụ Microsoft Exchange IMAP4 .

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về "Chữ +" hỗ trợ IMAP4, hãy truy cập website IETF sau đây:

Thông tin chung về "Chữ +" hỗ trợ IMAP4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×