You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Giả sử rằng bạn tạo một tin nhắn tức thời (IM) chuyện với những người dùng khác (hoặc bấm vào Đáp ứng ngay bây giờ hoặc mời hơn ba người dùng đàm thoại IM). Nếu người dùng không chấp nhận phiên bản (ví dụ: nếu người dùng từ máy tính để bàn của mình và bỏ phiên bản), mục Bỏ qua hội thoại được ghi vào Lịch sử hội thoại. Nhưng IM đầu tiên không ghi trong mục Chuyện mất .

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tháng 6, 2016, (KB3127976) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×